Ādažu novada pašvaldība

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
+37167996500

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

100€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

100€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

100€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

200EUR par katru bērnu

ja piedzimst trīņi

600€‎/vienreizējs

200 EUR par katru bērnu

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Nav

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Pašvaldība izmaksā ēdināšanas pabalstu - 50 eiro mēnesī daudzbērnu ģimenes trešajam un katram nākamajam bērnam mēnesī no 1,5 gadu vecuma līdz brīdim, kad viņš uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē, ja vismaz viens pilngadīgs ģimenes loceklis aprūpē šos bērnus, un kurš kopā ar viņiem ir deklarējis pamata dzīves vietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Pašvaldība izmaksā ēdināšanas pabalstu - 50 eiro mēnesī daudzbērnu ģimenes trešajam un katram nākamajam bērnam mēnesī no 1,5 gadu vecuma līdz brīdim, kad viņš uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē, ja vismaz viens pilngadīgs ģimenes loceklis aprūpē šos bērnus, un kurš kopā ar viņiem ir deklarējis pamata dzīves vietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pabalstu ēdināšanai izglītojamajam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību – 100 % apmērā, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar izrakstīto rēķinu, atbilstoši izglītības iestādes faktiskajam apmeklējumam.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pabalstu ēdināšanai izglītojamajam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību – 100 % apmērā, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar izrakstīto rēķinu, atbilstoši izglītības iestādes faktiskajam apmeklējumam.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.06€‎/dienā

Dažādās pašvaldības PII dažādo ēdinātāju dēļ maksa atšķiras, svārstoties robežās no 3.06 līdz 3.63 eiro.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība izmaksā ēdināšanas pabalstu - 50 eiro mēnesī daudzbērnu ģimenes trešajam un katram nākamajam bērnam mēnesī no 1,5 gadu vecuma līdz brīdim, kad viņš uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē, ja vismaz viens pilngadīgs ģimenes loceklis aprūpē šos bērnus, un kurš kopā ar viņiem ir deklarējis pamata dzīves vietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3.06€‎/dienā

Dažādās pašvaldības PII dažādo ēdinātāju dēļ maksa atšķiras, svārstoties robežās no 3.06 līdz 3.63 eiro.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.06€‎/dienā

Dažādās pašvaldības PII dažādo ēdinātāju dēļ maksa atšķiras, svārstoties robežās no 3.06 līdz 3.63 eiro.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība izmaksā ēdināšanas pabalstu - 50 eiro mēnesī daudzbērnu ģimenes trešajam un katram nākamajam bērnam mēnesī no 1,5 gadu vecuma līdz brīdim, kad viņš uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē, ja vismaz viens pilngadīgs ģimenes loceklis aprūpē šos bērnus, un kurš kopā ar viņiem ir deklarējis pamata dzīves vietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3.06€‎/dienā

Dažādās pašvaldības PII dažādo ēdinātāju dēļ maksa atšķiras, svārstoties robežās no 3.06 līdz 3.63 eiro.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Dažādās pašvaldības iestādēs summas atšķiras - Ādažu vidusskolā maksa ir 2.15, Carnikavas pamatskolā - 2.66 eiro.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Pašvaldība un valsts kopā sedz pusdienu maksu.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Dažādās pašvaldības iestādēs summas atšķiras - Ādažu vidusskolā maksa ir 2.15, Carnikavas pamatskolā - 2.66 eiro.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

SVARĪGI: Pašvaldība sedz pusdienu maksu, izmaksājot ēdināšanas pabalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 9. klasei, nevērtējot ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli 20 EUR mēnesī, 9 mēnešus gadā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

SVARĪGI: Pašvaldība sedz pusdienu maksu, izmaksājot ēdināšanas pabalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 9. klasei, nevērtējot ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli 20 EUR mēnesī, 9 mēnešus gadā.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Dažādās pašvaldības iestādēs summas atšķiras - Ādažu vidusskolā maksa ir 2.15, Carnikavas pamatskolā - 2.66 eiro.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

SVARĪGI: Pašvaldība sedz pusdienu maksu, izmaksājot ēdināšanas pabalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 9. klasei, nevērtējot ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli 20 EUR mēnesī, 9 mēnešus gadā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

SVARĪGI: Pašvaldība sedz pusdienu maksu, izmaksājot ēdināšanas pabalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 9. klasei, nevērtējot ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli 20 EUR mēnesī, 9 mēnešus gadā.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

PILNĀ APMĒRĀ trūcīgam vai maznodrošinātajam izglītojamajam! Pabalstu ēdināšanai trūcīgam vai maznodrošinātam izglītojamajam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību – 100 % apmērā, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar izrakstīto rēķinu, atbilstoši izglītības iestādes faktiskajam apmeklējumam.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Dažādās pašvaldībās un PII ēdināšanas summa atšķiras, jo ir dažādi ēdinātāji, līdz ar to nav iespējams norādīt vienu konkrētu summu.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

Nav

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

28%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

365€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

278€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

150€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Piešķiram līdzfinansējumus privātajiem bērnudārziem.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pabalsts ģimenei ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai kurš slimo ar celiakiju un kuram nav noteikta invaliditāte, ir 50,- euro. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā. Pabalsts ģimenei par tāda bērnu uzturēšanos vasaras nometnēs, kuriem noteikta invaliditāte, ir līdz 200,- euro par vienu bērnu, nepārsniedzot nometnes faktiskās izmaksas. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā. Ziemassvētku pabalsts natūrā līdz 25,- euro apmērā, ko piešķir katru gadu Ziemassvētku pārtikas pakas veidā, ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti; Ziemassvētku pabalsts natūrā ne vairāk kā 6,- euro apmērā, ko piešķir vienu reizi gadā, saldumu paciņas veidā, par katru ģimenē dzīvojošu bērnu ar invaliditāti Sociālais dienests apmaksā reitterapijas, Montesori pedagoga, smilšu terapijas, kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas, fizioterapijas un logopēda pakalpojumus un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumus, ņemot vērā bērnu individuālās vajadzības, minētos pakalpojumus un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumus apmaksā 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 107 euro mēnesī.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Vecāki var izvēlēties jebkuru PPII Latvijā, līdzfinansējums tiks nodrošināts.

Vecāki var izvēlēties jebkuru PPII Latvijā, līdzfinansējums tiks nodrošināts.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Visi 1. līdz 4.klašu vecuma skolēni, tai skaitā daudzbērnu ģimeņu bērni, saņem brīvpusdienas skolā, kas ir valsts un pašvaldības apmaksātas, atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam Pašvaldība izmaksā ēdināšanas pabalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 9. klasei, nevērtējot ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli 20 EUR mēnesī, 9 mēnešus gadā.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošinātas daudzveidīgas bezmaksas fizisko aktivitāti veicinošas vingrošanas un ritmikas nodarbības.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldība šādu atbalstu nepiedāvā.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

50€‎/vienreizējs

- Pašvaldība vienu reizi kalendāra gadā piešķir pabalstu 50 eiro katram daudzbērnu ģimenes bērnam vecumā no 7 līdz 24 gadiem (ja viņi iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību) - Pašvaldība līdz 31.05.2023. piešķīra pabalstu daudzbērnu ģimenes trešajam un katram nākamajam bērnam: 40 eiro apmērā mēnesī bērnam no 5. līdz 9. klasei vispārējās izglītības iestādē 9 mēnešus gadā, mācību gada laikā.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

60€‎/vienreizējs

Pabalsts skolas piederumu un apģērba iegādei izglītojamajam, kurš iegūst obligāto pamatizglītību no 5 līdz 18 gadu vecumam – 60 eiro apmērā vienu reizi gadā.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

60€‎/vienreizējs

Pabalsts skolas piederumu un apģērba iegādei izglītojamajam, kurš iegūst obligāto pamatizglītību no 5 līdz 18 gadu vecumam – 60 eiro apmērā vienu reizi gadā.

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

200€‎/gadā

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Tiem kas mācās Rīgā, pašvaldība sedz 50% no ceļa izdevumiem.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Līdzfinansējums tālmācībai 45 Eur mēnesī un skolēniem līdzmaksājums 90 Eur mēnesī.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

1-9.klases skolēniem ir bezmaksas transports un 10-12 klašu skolēniem tiek segti 50%.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Personām ar III invaliditātes grupu atvieglojumi nav noteikti. Pašvaldības saistošajos noteikumos par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā atbalstu saņem novadā deklarētie seniori no 70 gadu vecuma.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

IR

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

10-12 klašu skolēniem vecāki maksā līdzmaksājumu 50%.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Keramika

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Cits

Angļu valoda tiešsaistē

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Dejas pamati Vizuāli klasiskā māksla

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

30€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

30€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Ir iespēja izmantot skolas materiālu tehnisko bāzi.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Pūšamie instrumenti, stīgu instrumenti un taustiņu instrumenti. Kora klase.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

30€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

30€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

30€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Var īrēt mūzikas instrumentus un izmantot materiālu tehnisko bāzi.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Vieglatlētika, Džudo, Grieķu un romiešu cīņa, Peldēšana, Orientēšanās, Basketbols, Volejbols, Florbols

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Nodrošina transportu, sedz dalības maksu sacensībās.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

150€‎/mēnesī

Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim - mācību iestādes audzēknim 150 euro mēnesī, personām ar invaliditāti kopš bērnības 206 euro mēnesī.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Psihologa pakalpojums, kas ietver profesionālu psiholoģisko palīdzību ar mērķi stabilizēt personas psihoemocionālo stāvokli, uzlabot un attīstīt noteiktas prasmes un spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai un saskarsmes veicināšanai, savstarpējo attiecību uzlabošanai un stiprināšanai ģimenē un ārpus tās. Ģimenes asistenta pakalpojums, kas nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā līdz 14 stundām nedēļā, kuru piešķir saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai, sociālā statusa atgūšanai un iekļaušanos sabiedrībā, tajā skaitā izglītības sistēmā.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 376 euro, personām ar invaliditāti kopš bērnības 411 euro.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Ziemassvētku pabalsts natūrā - pārtikas un saldumu pakas.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, prioritārā kārtā

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

620€‎/vienreizējs

Pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei nosaka Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā gadā katram bērnam. Ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku līdz vienam mēnesim, pabalstu var samazināt, izvērtējot tā nepieciešamības atbilstību bērna vajadzībām.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

465€‎/mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

465€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

465€‎/vienreizējs

Ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku līdz vienam mēnesim, pabalstu izmaksā proporcionāli dienu skaitam.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

210€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

https://www.adazunovads.lv/lv/jaunums/atbalsts-daudzbernu-gimenem

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Pašvaldība vienu reizi kalendāra gadā piešķir pabalstu 50 (piecdesmit) euro katram daudzbērnu ģimenes bērnam vecumā no 7 līdz 24 gadiem. Pašvaldība piešķir pabalstu daudzbērnu ģimenes trešajam un katram nākamajam bērnam: 50 (piecdesmit) euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz brīdim, kad viņš uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē; Līdz 31.05.2023. 40 (četrdesmit) euro apmērā mēnesī bērnam no 5. līdz 9. klasei vispārējās izglītības iestādē 9 mēnešus gadā, mācību gada laikā.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Dienas aprūpes centrs
 • Kanisterapija
 • Reitterapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)
 • Hidroterapijas pakalpojumiem
 • Cits

Aprūpe mājās, rehabilitācijas pakalpojumi, atelpas brīža pakalpojumi.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Pabalsts ģimenei ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai kurš slimo ar celiakiju un kuram nav noteikta invaliditāte, ir 50,- euro. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā. Pabalsts ģimenei par tāda bērnu uzturēšanos vasaras nometnēs, kuriem noteikta invaliditāte, ir līdz 200,- euro par vienu bērnu, nepārsniedzot nometnes faktiskās izmaksas. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā. Ziemassvētku pabalsts natūrā līdz 25,- euro apmērā, ko piešķir katru gadu Ziemassvētku pārtikas pakas veidā, ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti; Ziemassvētku pabalsts natūrā ne vairāk kā 6,- euro apmērā, ko piešķir vienu reizi gadā, saldumu paciņas veidā, par katru ģimenē dzīvojošu bērnu ar invaliditāti Sociālais dienests apmaksā reitterapijas, Montesori pedagoga, smilšu terapijas, kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas, fizioterapijas un logopēda pakalpojumus un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumus, ņemot vērā bērnu individuālās vajadzības, minētos pakalpojumus un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumus apmaksā 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 107 euro mēnesī.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsta apmēru nosaka atkarībā no klienta funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par sociālo pakalpojumu saņemšanu, ko nosaka sociālā darba speciālists. Pabalsta apmērs ir: - personām, kurām noteikts I aprūpes līmenis – 53,- euro mēnesī; - personām, kurām noteikts II aprūpes līmenis – 107,- euro mēnesī; - personām, kurām noteikts III aprūpes līmenis – 160,- euro mēnesī; -bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām, kurām noteikts IV aprūpes līmenis – 214,- euro mēnesī.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Pabalsta aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir: 30,00 euro mēnesī ,15,00 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Aprūpes pabalsts bērnam invalīdam no pusotra gada vecuma, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, un VDEĀVK ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepeiciešamību

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Eiropas Atbalsta fonda pārtikas preču ,higiēnas un skolas preču komplektu izsniegšana.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Ādažu novadā deklarētām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām no novembra līdz maijam ir tiesības saņemt zupas virtuves pakalpojumu. Pabalsts aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar I un II grupas invaliditāti, kurām ir funkcionēšanas ierobežojumi un noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai – līdz 500 euro gadā, veicot personas sociālās situācijas izvērtējumu un pamatojoties uz personas individuālo rehabilitācijas plānu. Pabalsts ēdināšanai izglītojamajam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību – 100 % apmērā, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar izrakstīto rēķinu, atbilstoši izglītības iestādes faktiskajam apmeklējumam. Pabalsts skolas piederumu un apģērba iegādei izglītojamajam, kurš iegūst obligāto pamatizglītību no 5 līdz 18 gadu vecumam – 60 euro apmērā vienu reizi gadā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

https://www.adazunovads.lv/lv/pakalpojumi/sociala-palidziba

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Eiropas Atbalsta fonda pārtikas preču ,higiēnas un skolas preču komplektu izsniegšana.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Ādažu novadā deklarētām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām no novembra līdz maijam ir tiesības saņemt zupas virtuves pakalpojumu. Pabalsts aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar I un II grupas invaliditāti, kurām ir funkcionēšanas ierobežojumi un noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai – līdz 500 euro gadā, veicot personas sociālās situācijas izvērtējumu un pamatojoties uz personas individuālo rehabilitācijas plānu. Pabalsts ēdināšanai izglītojamajam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību – 100 % apmērā, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar izrakstīto rēķinu, atbilstoši izglītības iestādes faktiskajam apmeklējumam. Pabalsts skolas piederumu un apģērba iegādei izglītojamajam, kurš iegūst obligāto pamatizglītību no 5 līdz 18 gadu vecumam – 60 euro apmērā vienu reizi gadā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

https://www.adazunovads.lv/lv/pakalpojumi/sociala-palidziba

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Pabalsts personai sasniedzot 100 gadu vecumu, ir 300,- euro. Pabalsts natūrā personas apsveikšanai jubilejā sasniedzot 70 gadu vecumu un turpmāk katrā piektajā dzimšanas dienā, ko Ādažu novada pašvaldība iegādājas un piegādā personai (kliņģeri, ziedi un apsveikuma kartiņas) par kopējo summu ne vairāk par 20,- euro. Ziemassvētku pabalsts natūrā līdz 25,- euro apmērā, ko piešķir katru gadu Ziemassvētku pārtikas pakas veidā, un to ir tiesības saņemt: personām ar I grupas invaliditāti; vientuļiem pensionāriem un personām ar II grupas invaliditāti, kurām nav Civillikumā noteikto apgādnieku; ģimenēm, ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā vai audžuģimenē esošus bērnus; trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem; sociālā riska ģimenēm ar bērniem. Ziemassvētku pabalsts natūrā ne vairāk kā 6,- euro apmērā, ko piešķir vienu reizi gadā, saldumu paciņas veidā, un to ir tiesības saņemt par katru ģimenē dzīvojošu bērnu: ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti; ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā vai audžuģimenēs esošus bērnus; trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem; sociālā riska ģimenēm ar bērniem. Pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai ir 50,- euro vienu reizi gadā personām ar invaliditāti, ko piešķir pamatojoties uz spēkā esošu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu izziņu par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai. Pabalsts specializētā transporta pakalpojumu izmantošanai mazkustīgām personām ar pārvietošanās grūtībām, pamatojoties uz ārsta atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību, ir ne vairāk kā 150,- euro gadā, ko piešķir saskaņā ar rēķinu. Atbalsts personām ar I un II grupas invaliditāti ar kustību vai redzes traucējumiem, servisa suņa pakalpojuma izmantošanai 100,- euro mēnesī.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Peldbaseina apmeklētājiem piemēro atlaidi 30 % apmērā, uzrādot Ģimenes 3+ karti. Bērni ar invaliditāti un personas ar kustību traucējumiem (pavadoņa vadībā) vienu reizi nedēļā var apmeklēt baseinu bez maksas, uzrādot invaliditātes apliecību un Ādažu novada sociālā dienesta izziņu.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Pensionāriem biļete maksā 70% lētāk, bet bērniem, skolēniem un studentiem 50% lētāk nekā standarta biļete. Lētāk pieejama arī "Ģimenes biļete" un apmeklējums ar 3+ karti, kā arī "Laimīgās stunda"

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Palīdzību var saņemt personas, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteiktajā kārtībā: https://www.vestnesis.lv/op/2022/54.11

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Audžuģimenēm

50%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Tiek sniegts informatīvs un koordinējošs atbalsts.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Nav sadarbība

Ādažu peldbaseinā ir pieejama 30% atlaide, uzrādot Latvijas Goda ģimenes 3+ karti.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Nodarbinātība vasaras brīvlaikā sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldības aģentūru "Carnikavas komunālserviss", uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums nodrošina personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, tajā skaitā izglītības sistēmā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķir saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu vai korekcijas programmu: jauniešiem ar uzvedības problēmām (likumpārkāpumi, izglītības iestādes neapmeklēšana, mācīšanās grūtības, negatīvisms, norobežošanās no apkārtējiem, agresivitāte, zagšana, klaiņošana, melošana, apsaukāšanās, u.c.), jauniešiem ar zemu motivāciju uzlabot savu dzīves kvalitāti, regulāru garastāvokļa maiņu, depresīvu un noraidošu noskaņojumu; jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai; personām un ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem tiek organizētas nodarbības/tematiskie vakari par dažādām tēmām- garīgā veselība, atkarību profilakse, seksuālā un reproduktīvā veselība, veselīgs uzturs.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Jauniešiem ar uzvedības problēmām, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, personām un ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē, pusaudžiem ar atkarības problēmām un viņu vecākiem

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalsts medicīnas izdevumu apmaksai personai piešķir šādu izdevumu apmaksai: par medikamentiem pēc ārsta izrakstītas receptes – 50 % apmērā, ne vairāk kā 100 euro gadā, par ārstēšanos stacionārā – 50 % apmērā, ne vairāk kā 150 euro gadā, par zobu protezēšanu – 50 % apmērā, ne vairāk kā 150 euro gadā, par endoprotezēšanu – 300 euro gadā. Pabalsts ēdināšanai, ko piešķir tuberkulozes slimniekiem, ir 3,- euro dienā. Pabalsts tuberkulozes slimnieku ceļa izdevumu apmaksai līdz ārstniecības iestādei, ir 100 % apmērā no ceļa izdevumiem. Pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai ir 50,- euro vienu reizi gadā personām ar invaliditāti, ko piešķir pamatojoties uz spēkā esošu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu izziņu par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai. Pabalsts specializētā transporta pakalpojumu izmantošanai mazkustīgām personām ar pārvietošanās grūtībām, pamatojoties uz ārsta atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību, ir ne vairāk kā 150,- euro gadā, ko piešķir saskaņā ar rēķinu. Atbalsts personām ar I un II grupas invaliditāti ar kustību vai redzes traucējumiem, servisa suņa pakalpojuma izmantošanai 100,- euro mēnesī.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Psihologa pakalpojumu, tajā skaitā psiholoģiskās izpētes veikšanu, piešķir ne vairāk kā 20 reizes gadā pēc Sociālā dienesta sociālā darba speciālista izvērtējuma saņemšanas vai bāriņtiesas pieprasījuma ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nonākušas krīzes vai ārkārtas situācijā un nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas.

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Pēdējo gadu laikā nav bijusi nepieciešamība, bet ja būtu, noteikti sniegtu visu iespējamo atbalstu

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Psihologa pakalpojumu,pišķir ne vairāk kā 20 reizes gadā pēc Sociālā dienesta sociālā darba speciālista izvērtējuma saņemšanas personām, kuras nonākušas krīzes vai ārkārtas situācijā un nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas.

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pašvaldībā ir izveidota fiziskās aktivitātes veicinoša vide, labiekārtoti velo celiņi, publiskās peldvietas, pastaigu takas, gājēju celiņi. Novada teritorijā ir vairāki velo maršruti, bērnu rotaļu laukumi. Pašvaldībā ir dabas parks “Piejūra”, kurš ir piemērots dažādām sportiskām aktivitātēm. Pašvaldībā ir pieejami sporta laukumi, volejbola, basketbola, futbola, tenisa laukumi, āra trenažieri, BMX trase u.c. Ādažu centrā izveidota velo pumpu trase, kurā brīvo laiku aktīvi pavada bērni. Carnikavā izveidota āra trenažieru telts, kurā pieejams daudzveidīgs sporta inventārs, kuru iedzīvotāji brīvi var lietot jebkurā laikā. Ādažos ir pieejams peldbaseins, ziemas sezonā pieejama publiskā slidotava. Pašvaldībā pieejami dažādi sporta klubi. Ādažu novadā attīstās arī riteņbraukšana, BMX riteņbraukšana, futbols, nūjošana, skrituļošana, slēpošana, teniss, orientēšanās, basketbols, orientēšanās, džudo, vieglatlētika, aerobika, jāšanas sports, florbols, veikbords, vindsērfings. Publiskajos pasākumos, piemēram, pilsētas svētkos, pasākuma programmā tiek iekļautas dažādas bezmaksas fizisko aktivitāti veicinošas aktivitātes/nodarbības. Pašvaldībā tiek organizēti dažādi bezmaksas sporta pasākumi, orientēšanās, velo pasākumi, sporta dienas u.tml. Visa vecuma iedzīvotājiem tiek organizētas dažāda veida bezmaksas fizisko aktivitāti veicinošas nodarbības- vingrošanas un ritmikas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, fizisko aktivitāti veicinošas nodarbības skolas vecuma bērniem, kurās tiek apgūti karatē, volejbola, vieglatlētikas pamati, nodarbības ar tūrisma elementiem un stājas uzlabošanai. Pieaugušajiem iespēja iesaistīties āra vingrošanas un nūjošanas nodarbībās. Bērniem tiek organizētas bezmaksas fizisko aktivitāti veicinošas nometnes. Vecāka gada gājuma iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja nūjot un apmeklēt jogas nodarbības. Tiek organizētas veselības dienas, kuru ietvaros visiem iedzīvotājiem, t.sk. ģimenēm ar bērniem ir iespēja iesaistīties daudzveidīgās fiziskajās aktivitātēs.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Ādažu novada sociālais dienests

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai un katram tās ģimenes loceklim šādā apmērā: katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi, u.c.) – līdz 700 euro apmērā, piešķir pašvaldības dome, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas; iepriekš neparedzamos gadījumos (zādzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstošas ārstēšanās, u.c.) – līdz 300 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma noteiktajā kārtībā, kas nosaka VPVKAC pienākumu nodrošināt valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanas atbalstu un veikt fizisko personu reģistrāciju, izmantojot vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmu www.pakalpojumucentri.lv. Ukrainas civiliedzīvotājiem tika piešķirti krīzes pabalsti, sociālās palīdzības pabalsti un pabalsti mājokļa izīrēšanai.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Nav

Dienas centrs senioriem

IR

Pašvaldībā ir divi dienas centri, kas pieejami dažādām paaudzēm, tostarp senioriem (pulcējas senioru biedrība "Senči", invalīdu biedrība), kā arī brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis" (pulcējas senioru biedrība "Paeglis").

Bibliotēka

 • Ir (vismaz 1 bibliotēka)

Pašvaldības teritorijā ir pieejamas divas bibliotēkas - Ādažos un Carnikavā

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Ādažu Sporta centrā katrs var atrast sev piemērotāko nodarbošanās veidu, jo piedāvāto pakalpojumu klāsts ir plašs: baseins, kur iespējams peldēt gan patstāvīgi, gan arī treneru vadībā, aerobikas zāle, cīņas zāle, sporta spēļu zāle un galda tenisa zāle, turklāt centra apmeklētājiem pieejama arī saunas īre.

Publiskā āra slidotava

IR

Tiek veidota, ja ziemas sezonā ir atbistoši laika apstākļi

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Ādažu novada pašvaldības teritorijā ir pieejami 2 stadioni - Ādažu vidusskolas un Carnikavas pamatskolas teritorijās. Publiski pieejami sporta laukumi ir : Multifunkcionālais sporta laukums Gaujas ielā 25, Pumpu trase Attekas ielā 41, Pludmales volejbola laukums Vējupes peldvetā, basketbola laukums, volejbola laukums stadiona teritorijā , strītbola laukums Ūbeļu ielā 15 Ādažos, volejbola laukums Alderos, mini futbola laukums, pludmales volejbola laukums Kadagā, futbola laukums Garkalnē, skeitborda komplekss Liepu ielā, volejbola laukums Jūras ielā 3, volejbola, futbola un basketbola laukumi Rožu ielā 28 Carnikavā, volejbola laukums Kalngalē, kā arī vasaras sezona pludmales volejbola laukumi pieejami arī Carnikavas, Kalngales, Garupes, Garciema, Gaujas un Lilastes jūras pludmalēs. Tāpat visu sezonu ir pieejama sporta un aktīvās atpūtas trase "Zibeņi" Carnikavas "Zibeņos", disku golfa laukums "Zibeņos", pastaigu un orientēšanās trases Ūdensrožu parkā Kadagā un BMX trase Kadagā.

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.adazunovads.lv/lv/likumi-un-noteikumi-par-sportu https://turisms.adazi.lv/aktiva-atputa/ https://www.adazunovads.lv/lv/rotalusporta-laukumi-novada

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

Ādažu pašvaldībā vairāk nekā 20 bērnu rotaļu laukumi atrodas pašvaldības īpašumos un tos apsaimnieko pašvaldības uzņēmums, un vismaz 12 rotaļu laukumi daudzdzīvokļu māju kopīpašumos un citos privātīpašumos.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Ir iespējams papildus finansējums , ko nosaka saistošie noteikumi Nr.80/2022 "https://likumi.lv/ta/id/337760-par-pasvaldibas-lidzfinansejumu-daudzdzivoklu-dzivojamam-majam-piesaistito-zemesgabalu-labiekartosanai". Pagalmu labiekārtošana ir atbalstāms pasākums arī iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā "Sabiedrība ar dvēseli". https://www.adazunovads.lv/lv/iedzivotaju-iniciativu-atbalsta-konkurss-sabiedriba-ar-dveseli Privātpersonas, biedrības un nodibinājumi, reliģisku organizāciju un saimnieciskās darbības veicēji var pieteikties iniciatīvas projektu īstenošanai Ādažu novadā, saņemot pašvaldības finansējumu saskaņā ar iniciatīvu atbalsta projekta nolikumu. https://www.adazunovads.lv/lv/pasvaldibas-atbalsts-iedzivotaju-iniciativu-projektiem

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā ir vismaz 1 laukums)

Nav laukuma, kas būtu speciāli veidots senioriem, bet ir laukums, ko veido paši seniori - Pensionāru biedrība. Tāpat ir pieejami āra sporta un trenažieru laukumi ciemos, kas ir pieejami visām iedzīvotāju grupām, tajā skaitā senioriem.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

Publiski pieejamās iestādēs pašvaldībā lielākoties ir nodrošināta pieeja personām ar kustību traucējumiem, visos jaunbūvējamajos objektos tā ir noteikt kā obligāta prasība.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ādažu novada pašvaldībā ir izbūvēti 2,15 km gājēju/velo celiņi ar nodalītām dažādu lietotāju kustības joslām, un 19.50 km apvienotie gājēju - velo braucēju celiņi. Pie visām pašvaldības iestādēm ir izveidotas velonovietnes, tāpat arī pie citu īpašnieku publiski pieejamām iestādēm ir izveidotas velonovietnes - pie veikaliem, pie privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pie ēdināšanas iestādēm.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Kopš 2016.gada objekti, kas tiek izbūvēti no jauna tiek nodrošināti ar aprīkojumu piemērotu personām ar ierobežotām spējām, tajā skaitā redzes traucējumiem - Gaujas iela, Attekas iela, Ādažu sākumskola, Carnikavas pamatskola, Dienas centrs u.c.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Carnikavas stadions, kura nodošana ekspluatācijā plānota 2023. gadā. Izbūves procesā ir Ķiršu ielas rekonstrukcija, kur iela tiek veidota kā draudzīga gājējiem un velobraucējiem, jo tiek izbūvēts gājēju un velo braucēju celiņš ar nodalītām kustību joslām, kas savienos Rīgas gatvi ar Attekas ielu, kā svarīgs mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku tranzīta kustības posms. Lilastē paplašināts auto stāvlaukums, izbūvējot 10 invalīdu un 6 ģimeņu stāvvietas, izveidots bērnu rotaļu laukums un atpūtas zona ar nojumi. Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā, kas ļauj diennakts tumšajā laikā droši pārvietoties pa dambi arī ģimenēm ar bērniem.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Publiskās peldvietās pašvaldība ir izveidojusi peldošās laipas - Vējupes centra un Krastupes peldvieta, Gaujā Atpūtas ielas galā. Vējupes centrālajā peldvietā ir izveidoti gan bērniem rotaļu laukumi, gan pludmales volejbola laukumi, ir izvietoti sauļošanās soli, izvietota pārģērbšanās kabīne, atpūtas soliņi un atkritumu urnas, sezonas laikā tiek uzstādīta arī publiski pieejama āra tualete. Alderu pludmalēs ir izveidotas atpūtas vietas, atkritumu urnas, laukums sportiskām aktivitātēm, kas norobežots no garām ejošās ielas, uzstādīta sezonāla āra tualete un pārģērbšanās kabīne. Citās Vējupes, Gaujas, Kadagas ezera peldvietās ir izvietotas mēbeles atpūtai - galdiņi un soli, kā arī atkritumu urnas. 7 iedzīvotāju iecienītās saldūdens peldvietās tiek veikti ūdens kvalitātes mērījumi peldsezonas laikā. Kopš Carnikavas pagasta pievienošanas peldvietu klāts paplašinājies arī ar jūras peldvietām, kur ir izvietotas pārģērbšanās kabīnes, atkritumu konteineri, soliņi atpūtai. Pie Lilastes pludmales izveidots bērnu rotaļu laukums un atpūtas zona ar nojumi, kā arī stāvlaukums paplašināts ar 6 ģimeņu stāvvietām.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Bez jau pieminētajiem sporta infrastruktūrs elementiem ūdensrožu parkā ir izvietoti piknika galdi, piknika galdi izvietoti pie Gaujas upes Āņos, pie Gaujas tilta Ādažos, peldvietā pie Baltezeru kanāla, Pie Vējupes , pie Gaujas Arpūtas ielā Carnikavā, pie Gaujas aizsargdambja, pie Langas upes Kalngalē, pie Kadagas ezera.

Skip to content