Ķekavas novada pašvaldība

Gaismas iela 19, K-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
8488

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

0€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

0€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

600€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

900€‎/vienreizējs

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas programmu pamatizglītības apguvei 2,-eiro apmērā ,t.i. 50% no noteiktās ēdināšanas maksas, pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kā arī 2,-eiro apmērā privātajās pirmskolas izglītības iestādēs. Pirmsskolas izglītības posma daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti 2,-eiro apmērā, bērniem ar trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusu 100% apmērā.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Atsevišķa atlaide pusdienām netiek piemērota. Obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas programmu pamatizglītības apguvei 2,-eiro apmērā ,t.i. 50% no noteiktās ēdināšanas maksas, pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kā arī 2,-eiro apmērā privātajās pirmskolas izglītības iestādēs. Pirmsskolas izglītības posma daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti 2,-eiro apmērā, bērniem ar trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusu 100% apmērā.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Atbalstu 100 % apmērā par pusdienu ēdienreizi pašvaldība sedz 1. – 4. klašu skolēniem, kuri izglītību iegūst Ķekavas novadā. Savukārt piemaksu pusdienu izmaksām 50% apmērā var saņemt 5. – 6. klašu skolēni, kuri mācās Ķekavas novada izglītības iestādēs, kā arī 7. – 12. klašu audzēkņi no Ķekavas novada vispārizglītojošajām skolām un 5. – 12. klašu skolēni, kas iegūst izglītību ārpus Ķekavas novada administratīvās teritorijas, ja izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai viņam noteikta invaliditāte. Tāpat piemaksa 50% apmērā pienākas nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri mācās Ķekavas novada bērnudārzos vai iegūst pamatskolas (1.-6.klase) vai vidusskolas (7. – 12. klase) izglītību kādā no Ķekavas novada vispārizglītojošajām skolām.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visiem Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4.klases skolēniem

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4€‎/dienā

Pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.09€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.55€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.16€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.08€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.08€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.16€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.08€‎/dienā

Daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.08€‎/dienā

Daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.16€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.08€‎/dienā

Daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.08€‎/dienā

Daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Pašvaldība līdzfinansē daudzbērnu ģimenēm un invalīdiem - skolās 1,08 EUR un pirmsskolās 2,00, kā arī 5-6gadniekiem 2,00 EUR.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldībai nav šādas informācijas. Ēdināšanas izmaksas ir ļoti atšķirīgas katrā pašvaldībā un izglītības iestādē.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Papildus esošajai pusdienu maksai nekas nav jāpiemaksā

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Maksa ir vienāda ar standarta ēdienkartes maksu.

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

53%

Aptuveni 618 bērni. Ķekavas novada pašvaldība piedāvā atbalstu PPII līdzfinansējumam un aukles pakalpojuma apmaksai.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

300€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

220€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

210€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

https://kekava.lv/auklu-dienests/

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pašvaldība pēc nepieciešamības nodrošina apmaksātu asistentu bērniem ar speciālām vajadzībām, arī gadījumos, ja asistents nav valsts līdzfinansēts.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Ar visām pašvaldībām pēc vecāka izglītības iestādes izvēles.

Ar visām pašvaldībām pēc vecāka izglītības iestādes izvēles.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Stipendijas vidusskolēniem, kuru vidējais vērtējums ir vismaz 7,5 balles un nevienā no priekšmetiem vērtējums nav zemāks par 6 ballēm.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EPRYZUTP-R0rgzF53ORzdVargkGNSbE3/edit?usp=sharing&ouid=106280906500250574366&rtpof=true&sd=true

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

0

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

35€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

35€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

35€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

35€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

35€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

50€‎/mēnesī

No 30,- līdz 50,-EUR/mēn, izvērtējot vidējo pusgada atzīmi. 9.un 12.klašu absolvetiem ar vidējo vērtējumu vismaz 8 balles 70 EUR un 100,-EUR apmērā, mācību gadu noslēdzot (nevienā no priekšmetiem vērtējums nav mazāks par 7 ballēm).

Studentiem

350€‎/mēnesī

Pedagoģijas studentiem, kuri strādā vai strādās novada izglītības iestādēs.

Skolēniem audzēkņiem

80€‎/gadā

izglītības iestādes pedagogam un audzēknim par godalgotas vietas iegūšanu Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajās mācību priekšmetu olimpiādēs valsts līmenī: 2.4.1. 1.vieta – katram 80.00 euro pēc nodokļu nomaksas, 2.4.2. 2.vieta – katram 60.00 euro pēc nodokļu nomaksas, 2.4.3. 3.vieta – katram 40.00 euro pēc nodokļu nomaksas; izglītības iestādes pedagogam un audzēknim par godalgotas vietas iegūšanu novadu apvienības līmenī, Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajās mācību priekšmetu olimpiādēs: 2.5.1. 1.vieta – katram 40.00 euro pēc nodokļu nomaksas, 2.5.2. 2.vieta – katram 30.00 euro pēc nodokļu nomaksas, 2.5.3. 3.vieta – katram 20.00 euro pēc nodokļu nomaksas; uz valsts mācību priekšmetu olimpiādes posmu izvirzītam novada apvienības posma olimpiādes dalībniekam un viņa pedagogam – katram 40.00 euro pēc nodokļu nomaksas; 2.7. Izglītības iestādes pedagogam un audzēknim par godalgotas vietas iegūšanu starptautiskajos konkursos, nozares ministrijas valsts konkursos, skatēs: 1 2 2.7.1. 1.vieta – katram 80.00 euro pēc nodokļu nomaksas, 2.7.2. 2.vieta – katram 60.00 euro pēc nodokļu nomaksas, 2.7.3. 3.vieta – katram 40.00 euro pēc nodokļu nomaksas; 2.8. izglītības iestādes kolektīvam par godalgotas vietas iegūšanu starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, nozares ministrijas apstiprinātajos valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs: 1 2 2.8.1. 1.vieta – 250.00 euro, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi, 2.8.2. 2.vieta – 200.00 euro, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi, 2.8.3. 3.vieta – 150.00 euro, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi; 2.9. pedagogam par kolektīva godalgotas vietas iegūšanu starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, nozares ministrijas apstiprinātajos valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs: 1 2 2.9.1. 1.vieta – 80.00 euro pēc nodokļu nomaksas, 2.9.2. 2.vieta – 60.00 euro pēc nodokļu nomaksas, 2.9.3. 3.vieta – 40.00 euro pēc nodokļu nomaksas; 2.10. izglītības iestādes komandai par godalgotas vietas iegūšanu, pārstāvot savu izglītības iestādi, starptautiskajās sacensībās, valsts attiecīgās sporta federācijas apstiprinājās sacensībās:1 3 2.10.1. 1.vieta – 250.00 euro, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi, 2.10.2. 2.vieta – 200.00 euro, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi, 2.10.3. 3.vieta – 150.00 euro, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi; 2.11. pedagogam par komandas godalgotas vietas iegūšanu, pārstāvot savu izglītības iestādi, starptautiskajās sacensībās, valsts attiecīgās sporta federācijas apstiprinājās sacensībās1 2.11.1. 1.vieta – 80.00 euro pēc nodokļu nomaksas, 2.11.2. 2.vieta – 60.00 euro pēc nodokļu nomaksas, 2.11.3. 3.vieta – 40.00 euro pēc nodokļu nomaksas.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Vecāku līdzfinansējuma maksas atlaides pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. https://likumi.lv/ta/id/345590-par-lidzfinansejuma-samaksas-kartibu-kekavas-novada-pasvaldibas-dibinatajas-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iestades 11. No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo: 11.1. ja izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā un ģimenei ar Ķekavas novada sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 11.2. ja izglītojamajam noteikta invaliditāte un izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā; 11.3. ja izglītojamajam iepriekšējā mācību pusgadā ir īpaši sasniegumi (sasniegumi valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs) un par to ir pieņemts izglītības iestādes pedagoģiskās padomes lēmums un izdots iestādes vadītāja rīkojums; 11.4. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 30 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu. 12. Līdzfinansējumu samazina par 50 %: 12.1. daudzbērnu ģimeņu bērniem pirmās prioritātes profesionālās ievirzes programmā, ja izglītojamais un viens no vecākiem deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā; 12.2. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 20 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Pašvaldība katru gadu, pamatojoties uz izglītības iestāžu iesniegto prognozi, kuru mācību priekšmetu pedagogi nepieciešami izglītības procesa nodrošināšanai turpmākajiem trim gadiem, līdz 1. jūnijam nosaka akadēmiskajā gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas: 2.1. pedagoģijā, kuru absolventiem ir tiesības strādāt izglītības iestādē; 2.2. citās zinātņu nozarēs, kuru absolventiem ir tiesības strādāt izglītības iestādē, papildus apgūstot vismaz 72 stundu profesionālās pilnveides programmu pedagoģijā. 7. Pašvaldības stipendija tiek piešķirta šādā apmērā: 7.1. pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 350,00 euro mēnesī; 7.2. nepilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 300,00 euro mēnesī

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Jāprecizē.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

54 transporta maršruti

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Nodrošina daļēji profesionālās ievirzes skolu audzēkņiem

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Ja nav iespējas doties uz un/vai no skolas ar kādu pašvaldības nodrošinātajiem skolēnu autobusiem. Tiek nodrošināta degvielas apmaksa vecākiem, kuri ved bērnus uz citu pašvaldību speciālās izglītības iestādēm.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Var būt gadījumi, ka kāds no šiem pasākumiem ir ārpus paredzētā plāna, piemēram, pēc vecāka iniciatīvas, tad transportu nodrošina vecāki.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

Novada izglītības iestādēs realizētajiem interešu izglītības pulciņiem

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Ķekavas Mākslas skola un Baldones Mākslas skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šādam vecumam netiek piedāvātas profesionālās ievirzes izglītības programmas

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

15€‎/mēnesī

15,-EUR Baldones Mākslas skolā 20,-EUR Ķekavas Mākslas skolā

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

15,-EUR Baldones Mākslas skolā 20,-EUR Ķekavas Mākslas skolā

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kā arī atbrīvo no maksas par augstiem sasniegumiem.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7.5€‎/mēnesī

7,5 EUR Baldones Mākslas skolā, 10,-EUR Ķekavas mākslas skolā

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

15€‎/mēnesī

15,-EUR Baldones Mākslas skolā 20,-EUR Ķekavas Mākslas skolā

Bērnam ar invaliditāti

7.5€‎/mēnesī

7,5EUR Baldones Mākslas skolā, 10,-EUR Ķekavas Mākslas skolā

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Ķekavas Mūzikas skola un Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Ķekavas Mūzikas skola: Kora klase, Pūšaminstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Taustiņinstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle. Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skola: Pūšaminstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Taustiņinstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

15€‎/mēnesī

https://likumi.lv/ta/id/345590-par-lidzfinansejuma-samaksas-kartibu-kekavas-novada-pasvaldibas-dibinatajas-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iestades. 11. No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo: 11.1. ja izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā un ģimenei ar Ķekavas novada sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 11.2. ja izglītojamajam noteikta invaliditāte un izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā; 11.3. ja izglītojamajam iepriekšējā mācību pusgadā ir īpaši sasniegumi (sasniegumi valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs) un par to ir pieņemts izglītības iestādes pedagoģiskās padomes lēmums un izdots iestādes vadītāja rīkojums; 11.4. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 30 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu. 12. Līdzfinansējumu samazina par 50 %: 12.1. daudzbērnu ģimeņu bērniem pirmās prioritātes profesionālās ievirzes programmā, ja izglītojamais un viens no vecākiem deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā; 12.2. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 20 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

https://likumi.lv/ta/id/345590-par-lidzfinansejuma-samaksas-kartibu-kekavas-novada-pasvaldibas-dibinatajas-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iestades. 11. No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo: 11.1. ja izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā un ģimenei ar Ķekavas novada sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 11.2. ja izglītojamajam noteikta invaliditāte un izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā; 11.3. ja izglītojamajam iepriekšējā mācību pusgadā ir īpaši sasniegumi (sasniegumi valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs) un par to ir pieņemts izglītības iestādes pedagoģiskās padomes lēmums un izdots iestādes vadītāja rīkojums; 11.4. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 30 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu. 12. Līdzfinansējumu samazina par 50 %: 12.1. daudzbērnu ģimeņu bērniem pirmās prioritātes profesionālās ievirzes programmā, ja izglītojamais un viens no vecākiem deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā; 12.2. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 20 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kā arī atbrīvo no maksas par augstiem sasniegumiem

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

15€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Mūzikas instrumentu nomu par 3,-EUR mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Ķekavas novada sporta skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Peldēšana, vieglatlētika, mākslas vingrošana, brīvā cīņa, regbijs, riteņbraukšana

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

15€‎/mēnesī

Mākslas vingrošana 21,-EUR, Brīvā cīņa 15,-EUR, Regbijs 15,-EUR, Vieglatlētika 15,-EUR, Riteņbraukšana 25,-EUR, Peldēšana 25,-EUR

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Mākslas vingrošana 21,-EUR, Brīvā cīņa 15,-EUR, Regbijs 15,-EUR, Vieglatlētika 15,-EUR, Riteņbraukšana 25,-EUR, Peldēšana 25,-EUR

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kā arī atbrīvo no līdzfinansējuma maksas par augstiem sasniegumiem

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7.5€‎/mēnesī

Mākslas vingrošana 10,5EUR, Brīvā cīņa 7,5 EUR, Regbijs 7,5EUR, Vieglatlētika 7,5 EUR, Riteņbraukšana 12,5 EUR, Peldēšana 12,5 EUR

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

15€‎/mēnesī

Mākslas vingrošana 21,-EUR, Brīvā cīņa 15,-EUR, Regbijs 15,-EUR, Vieglatlētika 15,-EUR, Riteņbraukšana 25,-EUR, Peldēšana 25,-EUR

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Sacensību dalības maksu, licences, daļēji mācību treniņiem un sacensībām nepieciešamo inventāru, transporta izdevumus uz un no sacensībām, telpu īri citos novados, ja mācību treniņu vieta nav Ķekavas novadā, sporta formas sacensībām

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

150€‎/mēnesī

150,00 euro 200,00 euro bērniem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Pēc nepieciešamības, sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa konsultācijas un citu speciālistu piesaiste

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz 7 gadu vecumam 265, 00 euro mēnesī, no 7-18 gadu vecumam 320,00 euro mēnesī Ikmēneša pabalsts apģērbam un mīkstā inventāra iegādei līdz 7 gadu vecumam 60,00 euro ,no 7-18 gadu vecumam 50,00 euro Brīvpusdienas vispārizglītojošās skolās Ikmēneša pabalsts aizbildnībā esošiem bērniem 50,00 euro apmērā

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Finansiāls atbalsts, Papildinformācija: Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz 7 gadu vecumam 265, 00 euro mēnesī, no 7-18 gadu vecumam 320,00 euro mēnesī Ikmēneša pabalsts apģērbam un invent.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Daļēji tiek nodrošināti

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

60€‎/vienreizējs

Ikmēneša pabalsts bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei līdz 7 gadu vecumam 60,00 euro ,no 7-18 gadu vecumam 50,00 euro

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

0€‎/mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Nav

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Finansiāls atbalsts, Papildinformācija: Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz 7 gadu vecumam 265, 00 euro mēnesī, no 7-18 gadu vecumam 320,00 euro mēnesī Ikmēneša pabalsts apģērbam un mīkstā invent

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

50€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

50€‎/vienreizējs

Atbalsts aizbildnim proporcionāli dienu skaitam no 50,00 euro

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

50€‎/mēnesī

50,00 euro mēnesī par katru aizbildnībā esošu bērnu

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

IR

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts veselības aprūpei nepārsniedzot 250, 00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Naudas pabalsts briļļu iegādei līdz 50,00 euro personai mājsaimniecībā vienu reizi divos kalendāra gados . Pabalsts individuālo mācību piederumu vai skolas apģērba iegādei līdz 35,00 euro bērnam mācīb

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Izvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, ja atbīlst trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam : Pabalsts 100% apmērā ēdināšanas pakalpojumam PII, brīvpusdienas skolā, launags. Pabalsts veselības aprūpei nepārsniedzot 250, 00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai. Naudas pabalsts briļļu iegādei līdz 50,00 euro personai mājsaimniecībā vienu reizi divos kalendāra gados . Pabalsts individuālo mācību piederumu vai skolas apģērba iegādei līdz 35,00 euro bērnam mācību gada laikā.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts

Neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju pabalsts nepārsniedzot 300,00 euro kalendāra gadā bērnu ar invaliditāti sociālās vai medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu ,vai kompleksās terapijas, tai skaitā medikamentu iegādes izdevumu apmaksai, kas nepieciešami ar invaliditāti saistīto saslimšanu ārstēšanai.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Finansiāls atbalsts, Papildinformācija: Neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju pabalsts nepārsniedzot 300,00 euro kalendāra gadā bērnu ar invaliditāti sociālās vai medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu ,vai kompleksās terapijas, tai skaitā medikamentu iegādes izdevumu apmaksai, kas nepieciešami ar invaliditāti saistīto saslimšanu ārstēšanai.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti no 5-18 gadu vecumam.Aprūpes pakalpojuma maksimālais apjoms ir 80 stundas mēnesī, atlīdzība par aprūpes pakalpojumu ir Ps4,79 euro stundā

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti no 5-18 gadu vecumam.Aprūpes pakalpojuma maksimālais apjoms ir 80 stundas mēnesī, atlīdzība par aprūpes pakalpojumu ir Ps4,79 euro stundā

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts 100% apmērā ēdināšanas pakalpojumam PII, brīvpusdienas skolā, launags. Pabalsts veselības aprūpei nepārsniedzot 250, 00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai. Naudas pabalsts briļļu iegādei līdz 50,00 euro personai mājsaimniecībā vienu reizi divos kalendāra gados . Pabalsts zobu protezēšanai personai mājsaimniecībā 80,00 euro kalendāra gadā Pabalsts individuālo mācību piederumu vai skolas apģērba iegādei līdz 35,00 euro bērnam mācību gada laikā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Finansiāls atbalsts, Papildinformācija: Pabalsts 100% apmērā ēdināšanas pakalpojumam PII, brīvpusdienas skolā, launags. Pabalsts veselības aprūpei nepārsniedzot 250, 00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai. Naudas pabalsts briļļu iegādei līdz 50,00 euro personai mājsaimniecībā vienu reizi divos kalendāra gados . Pabalsts zobu protezēšanai personai mājsaimniecībā 80,00 euro kalendāra gadā Pabalsts individuālo mācību piederumu vai skolas apģērba iegādei līdz 35,00 euro bērnam mācību gada laikā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Finansiāls atbalsts, Papildinformācija: Pabalsts 100% apmērā ēdināšanas pakalpojumam PII, brīvpusdienas skolā, launags. Pabalsts veselības aprūpei nepārsniedzot 250, 00 euro kalendāra gadā mājsaimniec

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts 100% apmērā ēdināšanas pakalpojumam PII, brīvpusdienas skolā, launags. Pabalsts veselības aprūpei nepārsniedzot 250, 00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai. Naudas pabalsts briļļu iegādei līdz 50,00 euro personai mājsaimniecībā vienu reizi divos kalendāra gados . Pabalsts zobu protezēšanai personai mājsaimniecībā 80,00 euro kalendāra gadā Pabalsts individuālo mācību piederumu vai skolas apģērba iegādei līdz 35,00 euro bērnam mācību gada laikā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pabalsts 100% apmērā ēdināšanas pakalpojumam PII, brīvpusdienas skolā, launags. Pabalsts veselības aprūpei nepārsniedzot 250, 00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai. Naudas pabalsts briļļu iegādei līdz 50,00 euro personai mājsaimniecībā vienu reizi divos kalendāra gados . Pabalsts zobu protezēšanai personai mājsaimniecībā 80,00 euro kalendāra gadā Pabalsts individuālo mācību piederumu vai skolas apģērba iegādei līdz 35,00 euro bērnam mācību gada laikā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pabalsts 100% apmērā ēdināšanas pakalpojumam PII, brīvpusdienas skolā, launags. Pabalsts veselības aprūpei nepārsniedzot 250, 00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai. Naudas pabalsts briļļu iegādei līd

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Pabalsts senioriem 80,85,90,no 91-99 gadu jubilejā 50,00 euro.100 un vairāk gadu jubilejā 150, 00 euro pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir 200,00 euro apmērā; pašvaldības pabalsts 2,00 euro dienā ambulatorās terapijas pasākumiem tuberkulozes slimniekiem; Ikmēneša pašvaldības pabalsts līdz 100,00 euro apmērā pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze; vienreizējs pašvaldības pabalsts 100,00 euro apmērā personām, kurām ir noteikts politiski represētās personas statuss, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā - 18.novembrī; vienreizējs pašvaldības pabalsts 100,00 euro apmērā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Černobiļas AES avārijas gadadienā - 26.aprīlī; vienreizējs pabalsts 40,00 euro personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, paredzēts personu pamatvajadzību nodrošināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Ķekavas novadā un tā atradusies ieslodzījuma vietā ne mazāk kā sešus mēnešus.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa baseins un Daugmales Multifunkcionālā centra baseins, kurā pieejami arī laiki iedzīvotāju apmeklējumam. PII "Ieviņa" baseins.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Bērnam ar invaliditāti asistents apmeklē baseinu bemaksas. https://kekava.lv/sports-2/# , http://www.daugmalemc.lv/lv/cenas/

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Iespēju robežās izglītības iestāžu bērni apmeklē baseinu kopā ar savu izglītības iestādes pedagogu bez maksas.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Maznodrošinātiem, trūcīgajiem, personām pēc ieslodzījuma, personām krīzes situācijās, bāreņiem.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, daudzbērnu ģimenēm
 • Jā, audžuģimenēm
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"

Daudzbērnu ģimenēm

70%

1. Ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bērnu -70% par dzīvojamo māju un tai piekritīgo zemi

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

2. Ģimenēm, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar I grupas invalīdu vai bērnu-invalīdu 50% atvieglojums par dzīvojamo māju un zemi; ar II grupas invalīdu 25%

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

50%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Sniedz konsultācijas, par darba iespējām, valodas kursiem un dzīvesvietu.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Nav sadarbība

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

https://kekava.lv/novads/kekavas-novada-pasvaldiba-aicina-uznemejus-piedavat-darba-vietas-skoleniem/

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

https://kekava.lv/novads/kekavas-novada-pasvaldiba-aicina-uznemejus-piedavat-darba-vietas-skoleniem/

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

Nav

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Uzņēmējdarbībai

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Izlītības iestāžu darbiniekiem un pedagogiem.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpei nepārsniedzot 250, 00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai. Naudas pabalsts briļļu iegādei līdz 50,00 euro personai mājsaimniecībā vienu reizi divos kalendāra gados . Pabalsts zobu protezēšanai personai mājsaimniecībā 80,00 euro kalendāra gadā

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

Nav

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Nav

Bērniem

IR

Izglītības iestādēs ir pieejami psihologa pakalpojumi.

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Konsultācijas iespējamas sadarbībā ar pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Konsultācijas iespējamas sadarbībā ar pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Ķekavas novada pašvaldībā turpina Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” īstenošana, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem uzlabot savu dzīves kvalitāti, piedaloties daudzveidīgos izglītojošos pasākumos ar mērķi uzlabot izpratni un zināšanas par veselīga dzīvesveida nozīmi, kā arī veicinot fizisko aktivitāšu ieviešanu ikdienā.Lai veicinātu izpratni par veselīga uztura nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā, jau vairākkārt organizētas dažādas grupu nodarbības ar daudzveidīgu speciālistu piedalīšanos, tostarp saldumu atkarības mazināšanai, vispārējā ķermeņa svara kontrolei un citas. Pilnveidot praktiskās zināšanas veselīga uztura ieviešanai ikdienā, kā arī gūt iedvesmu jauniem kulinārajiem izaicinājumiem iespējams projekta ietvaros organizētajās meistarklasēs, kurās nelielās dalībnieku grupās kopīgi ar uztura speciālistu tiek pagatavotas un arī nogaršotas gardas un veselīgas maltītes. Tā kā dalībnieku skaits šajās grupās ir ierobežots, iepriekšēja reģistrēšanās uz nodarbībām ir obligāta. Sava veselības stāvokļa novērtēšanai iedzīvotājiem tiek piedāvāti regulāri slimību profilakses pasākumi, kuros iespējams veikt analīzes un noteikt glikozes, holesterīna un hemoglobīna līmeni, kā arī noteikt dažādus ķermeņa raksturojošos parametrus – tauku, muskuļu, šķidruma proporciju ķermenī, tādējādi sekojot līdzi un novērtējot sava dzīvesveida ietekmi uz vispārējo veselības stāvokli un pilnveidošanās iespējas.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Nevalstisko organizāciju projektu atbalsts ir viens no līdzekļiem sadarbības veidošanai starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kas vērsts uz iedzīvotāju interešu atbalstīšanu, aktivitātes veicināšanu, līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuri projekta aktivitātes realizē Ķekavas novadā un ieguvēji no projekta rezultātiem ir Ķekavas novada iedzīvotāji. Līdzfinansējums projektiem tiks piešķirts konkursa kārtībā šādiem mērķiem: sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai; sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošanai (neformālā izglītība); aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošanai; kultūras un mākslas popularizēšanas veicināšanas pasākumu īstenošanai.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Līdz 150 eur Krīzes pabalsts, Krīzes istaba Sociālajā mājā, Rehabilitācijas plāna ietvaros līdz 300 eur pabalsts klientu vajadzību un resursu izvērtēšana.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Latviešu valodas stundas Ķekavas novada izglītības iestāžu skolēniem, intergrēšanās nometnes bērniem no Ukrainas.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

https://jic.kekava.lv/

Dienas centrs senioriem

IR

Bibliotēka

5 bibliotēkas. https://kultura.kekava.lv/kekavas-pagasta-biblioteka/

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

https://kekava.lv/sports-2/

Publiskā āra slidotava

IR

Atbilstošos laika apstākļos

Publiskie sporta laukumi, stadioni

https://kekava.lv/sports-2/

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://kekava.lv/sports-2/ ; https://jic.kekava.lv/ ;https://aprupe.kekava.lv/pub/index.php?id=2161 ; https://kultura.kekava.lv/kekavas-pagasta-biblioteka/

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Nevaru dot precīzu atbildi, jo nav skaidrs, kā tieši tiek definēts senioru aktīvās atpūtas laukums. Ja pieņem, ka seniors izmanto sporta infrastruktūru, kas paredzēta pieaugušajiem (āra trenažieri, sporta spēļu laukumi, grupu šūpoles), tad atbilde ir - jā. Ja tiek uzskatīts, ka izmantojamajam labiekārtojuma elementam vai aktivitāšu laukumam jābūt speciāli pielāgotam un nosauktam kā senioru aktīvās atpūtas iekārta vai laukums, tad atbilde ir - nē.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ir pieejami veloceliņi un velo novietnes.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

nav

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

2023.gada oktobrī paredzēts pabeigt darbu pie 16 gab. jaunu rotaļu elementu uzstādīšanas šādās adresēs: 1. Zaļā iela 4, Baloži, Ķekavas nov. esošā rot.lauk. papildināšana ar 2 iekārtām 2. Katlakalna Tautas nama pagalms, Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas nov. esošā rot.lauk. papildināšana ar 2 iekārtām 3. atpūtas vieta pie ūdens “Kaļķīši”, Katlakalns, Ķekavas nov. esošās atpūtas vietas, kur jau ir šūpoles, papildināšana ar 1 iekārtu 4. Zāles iela, Ķekava, Ķekavas nov. Jauna rot. lauk. izveide ar 2 iekārtām. 5. rotaļu laukums aiz mājas “Atvari”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov. esošā rot.lauk. papildināšana ar 2 iekārtām (2023.g. blakus pagalmā demontētās iekārtas vietā) 6. Vanagkalnu iela 25, Baldone, Ķekavas nov. 1 iekārtu (2023.g. demontētās iekārtas vietā) daudzdzīvokļu mājas pagalmā 7. Daugavas iela (Zaļā pietura), Baldone, Ķekavas nov. esošā rot.lauk. papildināšana ar 1 iekārtu (2022.g. demontētās iekārtas vietā) 8. “Aviators 71”, Dzērumi, Ķekavas nov. Jauna rot. lauk. izveide ar 2 iekārtām. 9. “Lilijas”, Mellupi, Ķekavas nov., esošā rot.lauk. papildināšana ar 2 iekārtām 10. PII “Avotiņš” teritorijā, Jaunatnes iela 3, Baloži, Ķekavas nov. 1 iekārta

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Ķekavas novadā nav publiskas peldvietas (atbilstoši MK notikumem Nr. 692). Esošajās atpūtas vietās pie ūdens notiek esošā labiekārtojuma remonti un uzturēšana. Atpūtas vietās pie ūdens “Nēģīši” Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov. vecās, novecojušās koka kāpnes ir nomainītas uz metāla kāpnēm. Atpūtas vietās pie ūdens “Murdiņi” Dārznieku iela 13, Ķekava, Ķekavas nov. vecās, novecojušās koka kāpnes šogad ir plānots nomainīt uz metāla kāpnēm.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Pēc Daugmales pamatskolas skolēnu pašpārvaldes ierosinājuma Daugmalē, Daugmales pag., Ķekavas nov. izveidots mini skeitparks ar 7 gab. skrituļošanas rampām. Izbūvētas divas multifunkcionālās velotrases (Pump Track ) Katlakalna ielā 25, Baložos, Ķekavas nov. un Iecavas iela 2, Baldone, Ķekavas nov. Izbūvēts veloceļš gar A7 (par šo var detalizētāk izstāstīt attīstības nodaļa). Oktobrī tiks nodots veloceļš gar V12 (par šo var detalizētāk izstāstīt attīstības nodaļa). Izveidots jauns pastaigu takas “Meža galerija” posms Baldonē. Jaunajā posmā izvietotas 8 lielformāta gleznas.

Skip to content