Siguldas novada pašvaldība

Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads
80000388

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

175€‎/vienreizējs

Gadījumā, ja dzīvesvietu Siguldas novadā 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsta apmērs ir 175 eiro.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

350€‎/vienreizējs

Ja abi vecāki vismaz gadu pirms mazuļa dzimšanas deklarējušies Siguldas novadā un mazuļa pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novads, par vienu jaundzimušo pabalsta apmērs ir 350 eiro, bet par vienās dzemdībās dzimušiem diviem bērniem – 480 eiro par katru bērnu, par vienās dzemdībās dzimušiem trīs vai vairāk bērniem – 640 eiro par katru bērnu.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

175€‎/vienreizējs

Gadījumā, ja dzīvesvietu Siguldas novadā 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsta apmērs ir 175 eiro.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

350€‎/vienreizējs

350 eiro par vienu jaundzimušo, par dvīņiem – 480 eiro par katru bērnu, par trīs un vairāk bērniem vienās dzemdībās – 640 eiro par katru bērnu, ja abi vecāki ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas dienas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

175€‎/vienreizējs

Gadījumā, ja dzīvesvietu Siguldas novadā 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsta apmērs ir 175 eiro.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

350€‎/vienreizējs

350 eiro par vienu jaundzimušo, par dvīņiem – 480 eiro par katru bērnu, par trīs un vairāk bērniem vienās dzemdībās – 640 eiro par katru bērnu, ja abi vecāki ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas dienas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā.

ja piedzimst dvīņi

960€‎/vienreizējs

480 eiro par katru bērnu

ja piedzimst trīņi

1920€‎/vienreizējs

640 eiro par katru bērnu

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Papildus finansiālam atbalstam Siguldas novadā reizi pusgadā norisinās īpašs jaundzimušo bērnu godināšanas pasākums “Esmu dzimis Siguldas novadā”, kurā īpaši veidotu medaļu ar iegravētu novada ģerboni, mazuļa dzimšanas gadu un Siguldas Jaunās pils kontūru no pašvaldības domes priekšsēdētāja saņems mazuļi, kuri deklarēti Siguldas novadā. Siguldas slimnīcā novada iedzīvotājiem pieejami dzemdību pakalpojumi ar atlaidi. Siguldas slimnīcā pieejams plašs profesionāļu klāsts, lai saņemtu nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Jau vairākus gadus Siguldas novada pašvaldība Siguldas slimnīcā nodrošina bezmaksas pediatra konsultācijas ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika novadā deklarētajām ģimenēm. Topošajām māmiņām pieejamas grūtnieču vingrošanas nodarbības ar atlaidi, topošajiem vecākiem Veselības dienu projektu laikā pieejamas apmācības par mazuļu aprūpi. Novadā tiek organizēta māmiņu satikšanās, kuru laiku var pārrunāt radušos jautājumos, tikties ar citām māmmiņām u.tml.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Atbalstu 100% apmērā var saņemt pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, kuru dzīvesvieta ar vienu no vecākiem ir deklarēta Siguldas novadā, kā arī ģimenes, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Ģimenēm, kuru bērni apmeklē novada administratīvajā teritorijā reģistrētās privātās pirmsskolas izglītības iestādes, pašvaldība sniegs atbalstu, līdzfinansējot ēdināšanas izmaksas, kas nepārsniedz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs noteikto summu par ēdināšanu. Ja privātajā pirmsskolas izglītības iestādē ēdināšanas izmaksas ir lielākas, tad atlikušo summu būs jāmaksā bērna vecākiem.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā atbalsts paredzēts izglītojamo dienas ēdienkartes (brokastis, pusdienas, launags) apmaksai.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Pašvaldība pusdienas 100% apmērā finansē ģimenēm, kurās 5.–9. klašu audzēkņiem un viens no vecākiem ir deklarēts Siguldas novadā, 10.–12. klašu skolēni, kuri aug ģimenē ar trīs un vairāk bērniem, arī saņemt brīvpusdienas. Tāpat šis atbalsts tiek sniegts arī maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Novada 1.–4. klašu skolēniem brīvpusdienas ir pieejamas neatkarīgi no vecāku deklarētās dzīvesvietas, to daļēji finansē valsts, daļēji – pašvaldība. Atbalstu 100 % apmērā (neatkarīgi no klases un tā, vai apmeklē novada izglītības iestādi vai citu) saņem arī maznodrošinātu un trūcīgu ģimeņu bērni.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Piebilde: Visām Siguldas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm (ja bērns un viens vecāks ir deklarējies). Uz trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm prasība par deklarēšanos neattiecas.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Piebilde: Visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuru dzīvesvieta ar vienu no vecākiem ir deklarēta Siguldas novadā.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.3€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.3€‎/dienā

Pašvaldības maksājums 3,30 eiro/dienā. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII) vecāku maksājums ir atbilstošs katras privātas izglītības iestādes noteiktajai ēdināšanas maksai, atbilstoši PPII pakalpojuma sniedzēja noteiktajām izmaksām.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldības maksājums 3,30 eiro/dienā. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII) vecāku maksājums ir atbilstošs katras privātas izglītības iestādes noteiktajai ēdināšanas maksai, atbilstoši PPII pakalpojuma sniedzēja noteiktajām izmaksām.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.3€‎/dienā

Pašvaldības maksājums 3,30 eiro/dienā. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII) vecāku maksājums ir atbilstošs katras privātas izglītības iestādes noteiktajai ēdināšanas maksai, atbilstoši PPII pakalpojuma sniedzēja noteiktajām izmaksām.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.3€‎/dienā

Pašvaldības maksājums 3,30 eiro/dienā. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII) vecāku maksājums ir atbilstošs katras privātas izglītības iestādes noteiktajai ēdināšanas maksai, atbilstoši PPII pakalpojuma sniedzēja noteiktajām izmaksām.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldības maksājums 3,30 eiro/dienā. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII) vecāku maksājums ir atbilstošs katras privātas izglītības iestādes noteiktajai ēdināšanas maksai, atbilstoši PPII pakalpojuma sniedzēja noteiktajām izmaksām.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.8€‎/dienā

Novada 1.–4. klašu skolēniem brīvpusdienas ir pieejamas neatkarīgi no vecāku deklarētās dzīvesvietas, ko daļēji finansē valsts, daļēji pašvaldība. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 614 3. punktam: Valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam valsts izglītības iestādēs ir 2,15 eiro dienā, bet no tā pašvaldība sedz pašvaldības izglītības iestādēs – 1,075 eiro dienā.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.8€‎/dienā

Pašvaldības izglītības iestādēs – 1,075 eiro/dienā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vecāku līdzmaksājums šai grupai nav jāveic.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem, ja izglītojamais nav deklarēts Siguldas novada administratīvajā teritorijā, tad jāmaksā pilna cena (2,15 eiro/dienā). Ja bērns un viens vecāks ir deklarējies, pusdienas ir bez maksas, tās 100% apmērā finansē pašvaldība.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem, ja izglītojamais nav deklarēts Siguldas novada administratīvajā teritorijā, tad jāmaksā pilna cena (2,15 eiro/dienā). Ja bērns un viens vecāks ir deklarējies, pusdienas ir bez maksas, tās 100% apmērā finansē pašvaldība.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Attiecināms uz Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Attiecināms uz Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Šai grupai vecāki maksā par pusdienām, izņemot daudzbērnu, maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās, pašvaldība nefinansē ēdināšanas izdevumus.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās, pašvaldība nefinansē ēdināšanas izdevumus.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās, pašvaldība nefinansē ēdināšanas izdevumus.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Pašvaldība nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem bez maksas, vecumā no 1,5 gada pirmsskolās un skolās no 1. līdz 9. klasei.

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

8%

Siguldas novada pašvaldībā uz 2023./2024. mācību gada sākumu vecumā no 1,5 gadu vecuma reģistrēto bērnu skaits izglītības iestādēs ir 1727 bērni. Vieta netika piedāvāta 142 bērniem.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Pašvaldībai nav grupiņas ar pagarinātu dienas laiku, bet ir ar saīsinātu darba laiku (4–6 stundas) trīs grupiņas PII "Tornīši", kā to pieprasa vecāki.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

279.89€‎/mēnesī

Atbalsta apmērs 2023. gadā vienam bērnam mēnesī ir: bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, kuram nav piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 279,89 eiro; bērniem, kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (1,5–4 gadu vecumam) un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 233,58 eiro; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 175,94 eiro; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, bet kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 129,64 eiro.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

175.94€‎/mēnesī

Atbalsta apmērs 2023. gadā vienam bērnam mēnesī ir: bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, kuram nav piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 175,94 eiro; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, bet kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi, – 129,64 eiro.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

181€‎/mēnesī

Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmērs bērnu uzraudzības pakalpojumam 181 eiro par vienu bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu līdz brīdim, kad bērns uzsāk obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ja vietu trūkuma dēļ pašvaldība nenodrošina vietu Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Atbalsta apmērs 2023. gadā vienam bērnam mēnesī ir: bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, kuram nav piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 279,89 eiro; bērniem, kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (1,5–4 gadu vecumam) un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 233,58 eiro; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 175,94 eiro; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, bet kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi – 129,64 eiro.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pirmsskolas izglītības iestādēs PII “Ieviņa”, PII “Pīlādzītis”, PII “Pasaciņa”, PII “Minka”, PII “Krimulda”, Mores pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās tiek realizēta speciālās programmas bērniem ar speciālām vajadzībām – gan mācīšanas traucējumiem, gan garīgās attīstības traucējumiem, gan valodas traucējumiem. Audzēkņiem no pusotra gada līdz pieciem gadiem, kuriem nepieciešams asistents, bet nepienāks valsts apmaksāts, jo valsts apmaksāts asistents tiek nodrošināts no 5 (piecu) gadu vecuma, pašvaldība apmaksā asistentu/auklīti. Visās pirmsskolas izglītības iestādēs, audzēkņiem, kuriem ar speciālista atzinumu noteikti atbalsta pasākumi, tie tiek nodrošināti par pašvaldības budžeta līdzekļiem. ESF projekta ietvaros tiek nodrošinātas fizioterapeita nodarbības. Vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām, pateicoties pašvaldības atbalstam, pieejams atbalsts NVO.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Biedrība “Harmoniskās attīstības pirmsskola ESME” (Krišjāņa Barona iela 37, Sigulda, LV-2150); PPII “Pumpurdārzs” (Līvkalna iela 26, Sigulda, LV-2150); PPII “Sirdsapziņas skola” (Laimas iela 1, Sigulda, LV-2150); “Siguldas Valdorfa PII” (Jāņa Poruka iela 11, Sigulda, LV-2150); Ropažu novada PPII “Gregucis” (Gaujas iela 8-7, Vangaži, LV-2136); PPII “Mazo bērnu skola Knābis” (Akmeņu iela 1, Berģi, Ropažu novads); Rīgas PPII “Rezidence Laumiņa” (Bākūžu iela 6, Rīga); Rīgas PPII “Kamoliņš” (Āraišu iela 37, Rīga); Rīgas PPII “Mazo bērnu skola Knābis” (Brīvības Gatve 221, Rīga, LV-1039) Rīgas PII “Zeltābeles pasaka” (Prūšu iela 81, Rīga, LV-1057); Rīgas PPII “CreaKids” (Kastrānes iela 5A, Rīga); Rīgas PPII “Rezidence Laumiņa” (Bākūžu iela 6, Rīga); Rīgas PPII “Mūsmājas” (Zvaigžņu iela 11-1, Rīga, LV-1009).

Biedrība “Harmoniskās attīstības pirmsskola ESME” (Krišjāņa Barona iela 37, Sigulda, LV-2150); PPII “Pumpurdārzs” (Līvkalna iela 26, Sigulda, LV-2150); PPII “Sirdsapziņas skola” (Laimas iela 1, Sigulda, LV-2150); “Siguldas Valdorfa PII” (Jāņa Poruka iela 11, Sigulda, LV-2150); Ropažu novada PPII “Gregucis” (Gaujas iela 8-7, Vangaži, LV-2136); PPII “Mazo bērnu skola Knābis” (Akmeņu iela 1, Berģi, Ropažu novads); Rīgas PPII “Rezidence Laumiņa” (Bākūžu iela 6, Rīga); Rīgas PPII “Kamoliņš” (Āraišu iela 37, Rīga); Rīgas PPII “Mazo bērnu skola Knābis” (Brīvības Gatve 221, Rīga, LV-1039) Rīgas PII “Zeltābeles pasaka” (Prūšu iela 81, Rīga, LV-1057); Rīgas PPII “CreaKids” (Kastrānes iela 5A, Rīga); Rīgas PPII “Rezidence Laumiņa” (Bākūžu iela 6, Rīga); Rīgas PPII “Mūsmājas” (Zvaigžņu iela 11-1, Rīga, LV-1009).

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei, kura mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurām piešķirts pašvaldības statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Pabalsta apmērs ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, ir 50 eiro. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei ģimenei piešķirams 1 (vienu) reizi kalendārā gada ietvaros.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei, kura mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurām piešķirts pašvaldības statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Pabalsta apmērs ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, ir 50 eiro. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei ģimenei piešķirams 1 (vienu) reizi kalendārā gada ietvaros.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei, kura mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurām piešķirts pašvaldības statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Pabalsta apmērs ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, ir 50 eiro. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei ģimenei piešķirams 1 (vienu) reizi kalendārā gada ietvaros. Mācību gada laikā kursē 12 nodrošinātie autobusu maršruti, kuros sadarbībā ar pašvaldību skolēni un noteiktas Siguldas novada iedzīvotāju grupas, uzrādot Siguldas novada ID karti, var pārvietoties bez maksas. Autobusi kursēs darbdienās līdz mācību gada beigām – nākamā gada 31. maijam. Papildus tam tiek nodrošināti vairāki autobusu maršruti skolēnu pārvadāšanai pagastu teritorijās. Autobusus skolēni var izmantot arī nodarbību apmeklēšanai. Speciāli transports tiek organizēts arī Sporta skolas audzēkņiem, lai nodrošinātu nokļūšanu uz dažādām sporta bāzēm novada teritorijā.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Siguldas novadā bērniem pieejams plašs interešu izglītības nodarbību klāsts, ko nodrošina gan pašvaldība, gan privātie organizatori. Pirmsskolas vecuma bērni visos novada pagastos var apmeklēt vokālos ansambļus, deju kolektīvus, sporta treniņus, tostrap vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, peldēšanas skolu, slēpošanas nodarbības un citas. Arī pirmsskolās pieejamas deju, mūzikas un sporta nodarbības, tāpat pirmsskolas vecuma bērni var apgūt angļu valodu.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldības atbalsts atkarīgs no izvēlētās nodarbības. Ir nodarbības, kas ir bez maksas, pateicoties pašvaldības finansējumam, ir nodarbības, kuras ir par maksu, piemēram, Siguldas pilsētas pirmsskolas grupu nodarbībām ir nepieciešams vecāku līdzmaksājumus, savukārt pagastu pirmsskolas izglītības iestādēs – visas piedāvātas nodarbības ir bez maksas.

Skolēnam

50€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

50€‎/vienreizējs

Pabalsta mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurām piešķirts pašvaldības statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Pabalsta apmērs ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, ir 50 eiro. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei: ģimenei piešķirams 1 ( vienu) reizi kalendārā gada ietvaros.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

50€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir 50 eiro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā par katru aizbildniecībā esošu bērnu no 5 gadu vecuma, kurš mācās pirmsskolas izglītības iestādē, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādēs

Skolēnam ar invaliditāti

50€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir 50 eiro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā par katru aizbildniecībā esošu bērnu no 5 gadu vecuma, kurš mācās pirmsskolas izglītības iestādē, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādēs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

50€‎/vienreizējs

Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

50€‎/vienreizējs

Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir trūcīgas mājsaimniecības statusa periodā par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē.

Skolēniem audzēkņiem

51.95€‎/mēnesī

No 2022./2023. mācību gada 2. semestra 10.–12. klašu skolēniem piešķir stipendijas. Stipendijas ieviestas četrās novada vidējās izglītības iestādēs – Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā, Mālpils vidusskolā un Krimuldas vidusskolā. Izglītojamiem atkarībā no sekmju rezultātiem tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: 51,95 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) – ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 8 līdz 8,99 ballēm; 77,92 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) – ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 9 līdz 10 ballēm. Sipendijas tiek piešķirtas, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 15. decembra iekšējiem noteikumiem Nr. 27/2022 ”Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamiem tiek piešķirta stipendija“ (apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra lēmumu prot. Nr. 23, 29§), kas nosaka, ka stipendija tiek piešķirta atkarībā no izglītojamā sekmēm, katru mēnesi> Stipendiju piešķir uz mācību gada semestri. Neizmaksā vasaras mēnešos – jūnijā, jūlijā un augustā. 2023. gadā pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 26 183 eiro apmērā.

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/gadā

Siguldas novada pašvaldībā tiek apbalvoti Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņi – laureāti mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē, konkursos un sacensībās un to skolotāji. Lielākā naudas balva skolēnam par 1.vietu/pakāpi starptautiskā olimpiādē, starptautiskā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē ir 100 eiro, kā arī citas naudas balvas. Naudas balvas tiek piešķirtas, pamatojoties uz uz Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14. aprīļa iekšējiem noteikumiem Nr. 5/2022 “Kārtība Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem mācību prieksmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un zinātniski pētniecisko darbu skatē“ (apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa lēmumu prot. Nr.8, 71§). Papildus tam jau vairāk nekā 10 gadus skolēnus par teicamiem rezultātiem mācībās Ziemassvētku laikā sagaida pašvaldības pārsteigums – brauciens ar vučko bobleja un kamaniņu trasē "Sigulda".

Studentiem

0€‎/gadā

-

Skolēniem audzēkņiem

Bezmaksas pusdienas pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu 1.–9. klašu audzēkņiem, kā arī bērniem no daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātām ģimenēm 10.–12. klasēs. Bezmaksas peldēšanas, slēpošanas un citas sporta aktivitātes, dalība sacensībās bez maksas. Dažāda veida nodarbības. Vairāk nekā 100 interešu izglītības nodarbības novadā. Skolēniem ir iespēja piedalīties konkursā "Gada klase", kuras uzvarētāji mācību gada noslēgumā var doties pašvaldības apmaksātās ekskursijās. Tāpat jau vairākas gadus tiek organizēts konkurss "Siguldas novada sportiskākā un aktīvākā klase”, tā ietvaros vairākas klases, dažādas kategorijās/klašu grupās iesaistās dažādas sporta aktivitātēs, lai gada beigās cīnītos par naudas balvu sporta inventāra iegādei. Profesionālās ievirzes programmu apguve – Sporta skolā, Mūzikas un Mākslas skolās. Brīvā laika pavadīšanas iespējas Siguldas novada Jaunrades centrā. Katrā novada apdzīvotā vietā tiek veidoti klientu apkalpošans centri, paredzot bērniem un jauniešiem arī brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pabalstu veselības aprūpei piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā: katrai pilngadīgai personai medicīnas izdevumiem veselības uzlabošanai kalendārajā gadā – bērniem līdz 18 gadu vecumam medicīnas izdevumiem veselības uzlabošanai kalendārajā gadā – līdz divām valstī noteiktajām minimālajām darba algām; bērniem līdz 18 gadu vecumam briļļu iegādei, medicīnisko palīglīdzekļu iegādei kalendārajā gadā – līdz 100 eiro.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Motivējot Siguldas novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, vienlaikus sekmējot 9. klašu absolventu vēlmi turpināt mācības Siguldas novada vidējās izglītības iestādēs, pašvaldība no 2022./2023. mācību gada 2. semestra 10.–12. klašu skolēniem piešķir stipendijas. Stipendijas plānots ieviestas četrās novada vidējās izglītības iestādēs – Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā, Mālpils vidusskolā un Krimuldas vidusskolā. Izglītojamiem atkarībā no sekmju rezultātiem tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: 51,95 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) – ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 8 līdz 8,99 ballēm; 77,92 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) – ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 9 līdz 10 ballēm.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Pašvaldība no sava budžeta kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības (1.–9. kl.) un vispārējās vidējās izglītības (10.–12. kl.) iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Braukšanas izdevumu kompensāciju 100% apmērā var saņemt: ārpus Siguldas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem izglītojamiem, kuri iegūst izglītību pašvaldības izglītības iestādēs, par braucieniem mācību gada laikā pašvaldības administratīvajā teritorijā no deklarētās dzīvesvietas līdz tuvākajai izglītības iestādei un atpakaļ, ja sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos, neizmanto Siguldas novada ID karti un šajos maršrutos netiek nodrošināts pašvaldības transports; izglītojamiem par braucieniem mācību gada laikā ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas no deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ ar sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos, ja izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams iegūt vispārējo izglītību pēc izglītības programmas, kura pašvaldības izglītības iestādēs netiek īstenota. Neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā no biļetes cenas ir tiesības saņemt pavadošajai personai, kura nav jaunāka par 13 gadiem un pavada: obligātās pirmsskolas izglītības vecuma bērnu, kas apmeklē kādu Siguldas novadā reģistrēto pirmsskolas izglītības iestādi vai Siguldas novadā reģistrētās vispārējās izglītības iestādes 1. kl. izglītojamo (bērna dzīvesvietai jābūt deklarētai Siguldas novada administratīvajā teritorijā). Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikiem. Nokļūšanai no Siguldas uz Mores pamatskolu, kurā tiek īstenotas speciālās izglītības programmas, lai nodrošinātu drošības pasākumus bērniem, pašvaldība apmaksā pavadoni, kas uzrauga audzēkņus.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Personas ar III grupas invaliditāti, kuras ir Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas, ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no biļetes cenas šādos Siguldas novada 12 sabiedriskā transporta maršrutos.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Papildus 12 reģionālo autobusu maršrutiem, kuros sadarbībā ar pašvaldību, skolēni un noteiktas Siguldas novada iedzīvotāju grupas, uzrādot Siguldas novada ID karti, var pārvietoties bez maksas, pašvaldība nodrošina arī vairākus skolēnu autobusu reisus, kas kursē un ved izglītojamos uz/no pagasta skolām no/uz dzīvesvietu, pa lauku apkaimēm.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Pašvaldība organizē autobusu Siguldas Sporta skolas audzēkņiem nokļūšanai uz sporta interešu izglītības īstenošanas vietu, un, ja audzēknis izmanto sabiedrisko transportu nokļūšanai uz interešu nodarbībām, pašvaldība pilnībā sedz transporta izmaksas.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Mācību gada laikā kursē 12 nodrošinātie autobusu maršruti, kuros sadarbībā ar pašvaldību skolēni un noteiktas Siguldas novada iedzīvotāju grupas, uzrādot Siguldas novada ID karti, var pārvietoties bez maksas. Autobusi kursēs darbdienās līdz mācību gada beigām – nākamā gada 31. maijam. Papildus tam tiek nodrošināti vairāki autobusu maršruti skolēnu pārvadāšanai pagastu teritorijās. Autobusus skolēni var izmantot arī nodarbību apmeklēšanai. Speciāli transports tiek organizēts arī Sporta skolas audzēkņiem, lai nodrošinātu nokļūšanu uz dažādām sporta bāzēm novada teritorijā.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Gadījumos, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus, vecāku līdzfinansējums netiek pieprasīts.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Pašvaldība pilnībā nodrošina audzēkņiem transportu uz sacensībām, olimpiādēm, konkursiem saskaņā ar izglītības iestāžu transporta plānojumu kārtējam mācību gadam.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

https://www.sigulda.lv/public/lat/izglitiba/interesu_izglitiba/ Lai nodrošinātu pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, Siguldas novadā tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas šādās jomās: tehnoloģijas, māksla, dejas, folklora, sports un citas grupas. Pirmsskolas vecuma bērni visos novada pagastos var apmeklēt vokālos ansambļus, deju kolektīvus, sporta treniņus, tostarp vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, peldēšanas skolu, slēpošanas nodarbības un citas. Arī pirmsskolās ir pieejamas deju, mūzikas un sporta nodarbības, tāpat pirmsskolas vecuma bērni var apgūt angļu valodu. Novada pagastos pirmsskolas nodarbības ir bez maksas, bet Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs tās ir par maksu. Interešu izglītības programmas piedāvā izglītības iestādes (pirmsskolas, vispārējās, speciālā, profesionālās ievirzes izglītības iestādes), Siguldas novada Jaunrades centrs, jauniešu centrs “Mērķis”, kā arī fiziskas un juridiskas personas, piemēram, bērnu centrs “KĀ MĀJĀS”, kas sniedz maksas pakalpojumos, taču novadniekiem, uzrādot Siguldas novada ID karti, tiek piemērota atlaide.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Cits

Ārpus novada teritorijas nepiedāvā, bet pašvaldības apmaksātajās interešu izglītības programmās var piedalīties citu novadu bērni bez papildu samaksas.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz mērķgrupām (vismaz 40%)

Pašvaldības atbalsts atkarīgs no izvēlētās nodarbības. Lielāka daļa nodarbību, pateicoties pašvaldības finansējumam, ir bez maksas. Ir nodarbības, kuras ir par maksu, piemēram, Lego robotikas nodarbības un kalnu slēpošanas nodarbības. Vispārizglītojošās skolās interešu izglītība tiek īstenota par valsts mērķdotācijas vai pašvaldības budžeta līdzekļiem. Siguldas novada Jaunrades centrā visas interešu izglītības programmas tiek īstenotas par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs interešu izglītības programmas tiek īstenotas par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja tās ir unikālas un citā novada izglītības iestādē netiek īstenota. Līdzfinansējuma maksa interešu izglītībai ir noteikta profesionālās ievirzes izglītības iestādēs daļai programmu, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta par 25 % (turpmāk – atbalsts) ģimenei, kurai piešķirts pašvaldības statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, un, ja šim izglītojamam ar vismaz vienu no vecākiem deklarētā dzīvesvieta, deklarētā dzīvesvietas adrese (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) ir Siguldas novadā. Šis atbalsts attiecas arī uz pašvaldības daudzbērnu ģimenēm, kurās aprūpi par bērniem īsteno viens vecāks, ja bērna, par kuriem pieteikts atbalsts, un vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) ir Siguldas novadā. Papildus tam pašvaldība organizē autobusu Siguldas Sporta skolas audzēkņiem nokļūšanai uz sporta interešu izglītības īstenošanas vietu, ja audzēknis izmanto sabiedrisko transportu nokļūšanai uz interešu nodarbībām, pašvaldība pilnībā sedz transporta izmaksas. Tāpat mācību gada laikā kursē 12 nodrošinātie autobusu maršruti, kuros sadarbībā ar pašvaldību skolēni un noteiktas Siguldas novada iedzīvotāju grupas, uzrādot Siguldas novada ID karti, var pārvietoties bez maksas. Autobusi kursē darbdienās līdz mācību gada beigām – nākamā gada 31. maijam. Papildus tam tiek nodrošināti vairāki autobusu maršruti skolēnu pārvadāšanai pagastu teritorijās.

Dejas

0€‎/mēnesī

Teātris

8€‎/mēnesī

Mākslas un mūzikas skolās daļa interešu izglītības programmu tiek īstenotas ar vecāku līdzmaksājumu, kurš tiek noteikts saskaņā ar aprēķinu un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu.

Mūzika

8€‎/mēnesī

Mākslas un mūzikas skolās daļa interešu izglītības programmu tiek īstenotas ar vecāku līdzmaksājumu, kurš tiek noteikts saskaņā ar aprēķinu un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu.

Māksla

8€‎/mēnesī

Mākslas un mūzikas skolās daļa interešu izglītības programmu tiek īstenotas ar vecāku līdzmaksājumu, kurš tiek noteikts saskaņā ar aprēķinu un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu.

Tehniskā jaunrade

0€‎/mēnesī

Siguldas novada pašvaldības Jaunrades centrā, Siguldas Sporta skolā un vispārizglītojošajās skolās interešu izglītība ir bez maksas. Mākslas un mūzikas skolās daļa interešu izglītības programmu tiek īstenotas ar vecāku līdzmaksājumu, kurš tiek noteikts saskaņā ar aprēķinu un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu.

Folklora

0€‎/mēnesī

Vides izglītība

0€‎/mēnesī

Sports

8€‎/mēnesī

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

10€‎/mēnesī

Līdzfinansējuma maksa, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta gadījumos: ja ģimenei ir piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 60 %; ja ģimenē, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 35 %.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja audzēknis ir bez vecāku gādības palicis bērns.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja audzēknis ir ar invaliditāti.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, audzēkni no ģimenes, kurai ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, audzēkni no ģimenes, kurai ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Siguldas novadā ir 5 (piecas) profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kas nodrošina programmu īstenošanu mākslā – Krimuldas Mūzikas un mākslas skola, Inčukalna Mūzikas un mākslas skola, Mālpils Mūzikas un mākslas skola, Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis", kā arī Maijas Pīlāgas Mākslu skola Lēdurgā.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Visās piecās tiek nodrošionāta Vizuāli plastiskās mākslas programma. Papildus tam mākslu skolas Baltais flīģelis Mākslas nodaļa piedāvā programmu Mini studija, kura piemērota bērniem no 4 līdz 6 gadiem, un Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skola piedāvā sagatavošanas klases programmu “Ievads Mākslā”, kur audzēkņus uzņem no 5 līdz 7 gadu vecumam.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā nomākslas/mūzikas programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā nomākslas/mūzikas programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Līdzfinansējuma maksa profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ir 40 eiro mēnesī, izņemot profesionālās ievirzes programmai – dambrete (turpmāk – dambrete). Par dambretes izglītības programmas apguvi – 20 eiro mēnesī. Līdzfinansējuma maksai atlaide 50 % apmērā piemērojas šādiem izglītojamiem: izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ar vismaz vienu no vecākiem deklarēta uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00 Siguldas novada administratīvajā teritorijā; izglītojamiem, kuri mācās deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādē un dzīvesvietai tuvākajā Siguldas novada vispārizglītojošajā skolā, ja vecākiem nepastāv noteikumu 14. punktā minētās parādsaistības. Izglītojamam deklarētai dzīvesvietai tuvākās izglītības iestādes nosaka pa īsāko koplietošanas ceļu nokļūšanai uz skolu, izmantojot sabiedrisko transportu. Ja noteikumu 7.1. apakšpunktā minētais izglītojamais ir no ģimenes: kurai piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, līdzfinansējuma maksai atlaide ir 80 %; kurā māsa vai brālis, kas atbilst 7.1. apakšpunkta nosacījumiem, apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksai atlaide ir 70 %. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo attiecīgajā mācību gadā noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto izglītojamo, ja: izglītojamais ir ar invaliditāti; izglītojamā vecāks ir ar invaliditāti; izglītojamais ir bez vecāku gādības palicis bērns; izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgas ģimenes statuss; izglītojamais ir no ģimenes, kura saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu atzīta par nonākušu krīzes situācijā. Pamatojoties uz skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu, no līdzfinansējuma maksas mācību semestrī atbrīvo izglītojamo (ne vairāk kā 10 % no skolas izglītojamo skaita), kuram ir: teicamas sekmes un panākumi valsts un starptautiskos konkursos mūzikā un mākslā; augsti sasniegumi sporta sacensībās vai izglītojamais iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U-16 izlašu vecuma. Līdzfinansējums 40 eiro, 20 eiro (dambrete) 50 % atlaide 20 eiro; 80 % atlaide 8 eiro 70 % atlaide, 12 eiro. Noteikts pārejas periods līdz 2023. gada 1. septembrim. (2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 23 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”).

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

Līdzfinansējuma maksa profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ir 40 eiro mēnesī, izņemot profesionālās ievirzes programmai – dambrete (turpmāk – dambrete). Par dambretes izglītības programmas apguvi – 20 eiro mēnesī. Līdzfinansējuma maksai atlaide 50 % apmērā piemērojas vairāku grupu izglītojamiem.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

No līdzfinansējuma maksas atbrīvo attiecīgajā mācību gadā izglītojamos( kuru dzīvesvieta ar vismaz vienu no vecākiem deklarēta uz kalendārā gada 1. janvāri plkst.00.00 Siguldas novada administratīvajā teritorijā) ja: 1. izglītojamais ir ar invaliditāti; 2. izglītojamā vecāks ir ar invaliditāti; 3. izglītojamais ir bez vecāku gādības palicis bērns; 4. izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgas ģimenes statuss; 5. izglītojamais ir no ģimenes, kura saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu atzīta par nonākušu krīzes situācijā (2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr.23 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”).

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Ja ģimenei ir piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 80 %

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Siguldas novadā ir 4 (četras) profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kas nodrošina programmu īstenošanu mākslā - Krimuldas Mūzikas un mākslas skola, Inčukalna Mūzikas un mākslas skola, Mālpils Mūzikas un mākslas skola un Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis".

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Licencēta profesionālas ievirzes izglītības programma vecumā no 6 līdz 18 gadiem (klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle, ģitāras spēle, flautas spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, trompetes spēle, trombona spēle, mežraga spēle, eifonija spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle, akordeona spēle, kora klase). Mūzikas instrumenta un dziedāšanas prasmju apguve jebkurā vecuma posmā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā nomākslas/mūzikas programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā no mākslas/mūzikas programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Līdzfinansējuma maksa profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ir 40 eiro mēnesī, izņemot profesionālās ievirzes programmai – dambrete (turpmāk – dambrete). Par dambretes izglītības programmas apguvi – 20,00 eiro mēnesī. Līdzfinansējuma maksai atlaide 50 % apmērā piemērojas šādiem izglītojamiem: izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ar vismaz vienu no vecākiem deklarēta uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00 Siguldas novada administratīvajā teritorijā; izglītojamiem, kuri mācās deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādē un dzīvesvietai tuvākajā Siguldas novada vispārizglītojošajā skolā, ja vecākiem nepastāv noteikumu 14. punktā minētās parādsaistības. Izglītojamam deklarētai dzīvesvietai tuvākās izglītības iestādes nosaka pa īsāko koplietošanas ceļu nokļūšanai uz skolu, izmantojot sabiedrisko transportu. Ja noteikumu 7.1.apakšpunktā minētais izglītojamais ir no ģimenes: kurai piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, līdzfinansējuma maksai atlaide ir 80 %; kurā māsa vai brālis, kas atbilst 7.1. apakšpunkta nosacījumiem, apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksai atlaide ir 70 %. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo attiecīgajā mācību gadā noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto izglītojamo, ja: izglītojamais ir ar invaliditāti; izglītojamā vecāks ir ar invaliditāti; izglītojamais ir bez vecāku gādības palicis bērns; izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgas ģimenes statuss; izglītojamais ir no ģimenes, kura saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu atzīta par nonākušu krīzes situācijā. Pamatojoties uz skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu, no līdzfinansējuma maksas mācību semestrī atbrīvo izglītojamo (ne vairāk kā 10 % no skolas izglītojamo skaita), kuram ir: teicamas sekmes un panākumi valsts un starptautiskos konkursos mūzikā un mākslā; augsti sasniegumi sporta sacensībās vai izglītojamais iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U-16 izlašu vecuma. Līdzfinansējums 40 eiro, 20 eiro (+ dambrete) 50% atlaide 20 eiro 80% atlaide 8 eiro 70 % atlaide 12,00 eiro Noteikts pārejas periods līdz 2023. gada 1. septembrim. (2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 23 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

Līdzfinansējuma maksa profesionās ievirzes izglītības iestādēs ir 40 eiro mēnesī. Līdzfinansējuma maksai atlaide 50 % apmērā piemērojas vairākiem izglītojamiem (izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ar vismaz vienu no vecākiem deklarēta uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00 Siguldas novada administratīvajā teritorijā; izglītojamiem, kuri mācās deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādē un dzīvesvietai tuvākajā Siguldas novada vispārizglītojošajā skolā, ja vecākiem nepastāv noteikumu 14. punktā minētās parādsaistības. Izglītojamam deklarētai dzīvesvietai tuvākās izglītības iestādes nosaka pa īsāko koplietošanas ceļu nokļūšanai uz skolu, izmantojot sabiedrisko transportu). Maksa par skolu: 40 eiro, vecāku līdzfinansējums – 20 eiro (50 % atlaide – 20 eiro); 80 % atlaide – 8 eiro; 70 % atlaide – 12 eiro. Noteikts pārejas periods līdz 2023. gada 1. septembrim. (2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 23 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

8€‎/mēnesī

Ja ģimenei ir piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 80 %

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Pašvaldība organizē autobusu Siguldas Sporta skolas audzēkņiem nokļūšanai uz sporta interešu izglītības īstenošanas vietu, un, ja audzēknis izmanto sabiedrisko transportu nokļūšanai uz interešu nodarbībām, pašvaldība pilnībā sedz transporta izmaksas.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Siguldas Sporta skola šogad uzņēma jaunus audzēkņus SSG (sākumsagatavošanas) grupās astoņās nodaļās: Badmintona, Basketbola, Dambretes, Distanču slēpošanas, Kalnu slēpošanas, Orientēšanās, Peldēšanas, Vieglatlētikas. Pēc Siguldas Sporta skolas absolvēšanas jaunieši var turpināt apgūt zināšanas Murjāņu Sporta ģimnāzijā, kas atrodas blakus novadā – Saulkrastu. Siguldas Sporta skolas programmas tiek īstenotas visā novada teritorijā, skolu un sporta centru sporta bāzēs – Siguldas pilsētā, Inčukalnā, Raganā un Allažos.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Siguldas Sporta skolā tiek nodrošināta programmu īstenošana 8 sporta veidos – basketbols, badmintons, vieglatlētika, dambrete, orientēšanās, distanču slēpošana, kalnu slēpošana un peldēšana. Tiek īstenotas programmas līdztekus pamatizglītības (20V programmas) un vidējas izglītības programmām (30V programmas). Pēc 20V programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību V30 programmās basketbolā, dambretē, kalu slēpošanā, distanču slēpošanā un vieglatlētikā Siguldas Sporta skolā vai izvēlēties turpināt izglītību kādā citā profesionālās ievirzes izglītības iestādē sportā, Murjāņu Sporta ģimnāzijā. Pēc 30V izglītības iegūšanas ir iespēja turpināt profesionāla sportista karjeru vai turpināt izglītība sporta jomā kādā no Latvijas augstskolām.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā no sporta programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā no sporta programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Pašvaldības līdzfinansējuma maksa, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta gadījumos: ja ģimenei ir piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 80 %; ja ģimenē, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 35 %.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem: ja viens vecāks un bērns ir deklarēts – 20 eiro, daudzbērnu ģimenēm 8 eiro/mēnesī; 12 eiro/mēnesī, ja divi bērni no ģimenes apgūst programmu. Dambretei – 10 eiro/mēnesī; daudzbērnu ģimenei 4 eiro/mēnesī; 6 eiro/mēnesī, ja divi bērni no ģimenes apgūst programmu.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

8€‎/mēnesī

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem: ja viens vecāks un bērns ir deklarēts – 20 eiro, daudzbērnu ģimenēm 8 eiro/mēnesī.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Pašvaldība organizē autobusu Siguldas Sporta skolas audzēkņiem nokļūšanai uz sporta interešu izglītības īstenošanas vietu, un, ja audzēknis izmanto sabiedrisko transportu nokļūšanai uz interešu nodarbībām, pašvaldība pilnībā sedz transporta izmaksas.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

Pašvaldība pabalstu ikmēneša izdevumu apmaksai piešķir līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai: bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – 125 eiro apmērā; bērnam ar invaliditāti kopš bērnības pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – 188 eiro.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Novadniekiem pieejams bezmaksas psiholoģiskais atbalsts – psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas. Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta psiholoģe strādā gan ar bērniem, gan pieaugušajiem, palīdzot risināt un novērst problēmas, kas rada traucējumus attiecībās, mācību procesā, kā arī sniedz padomus un atbalstu bērniem, vecākiem un citiem pieaugušajiem problēmsituācijās. Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā iespējams saņemt arī citu sociālo darbinieku konsultācijas. Ģimenes atbalsta nodaļa sniedz konsultācijas, atbalstu un palīdzību ikvienam problēmsituācijā nonākušajam bērnam vai ģimenei, lai palīdzētu ģimenei atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas ģimenes vai personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Cita veida atbalsts

Pabalsts ēdināšanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības – 100% apmērā no ēdināšanas maksas pirmsskolas, vispārējās, profesionālās izglītības un arodizglītības iestādēs. Iespēja pievienoties daudzbērnu ģimeņu programmā, ja ģimenē uzņemts 3 bērns.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai: pilngadību sasniegušam bērnam – 251€, pilngadīgam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 376€. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšm. iegādei –1065€

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Sociālā darba pakalpojums, psihologa konsultācijas, speciālistu pakalpojumi.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, ir iespēja stāties dzīvokļa rindā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

850€‎/vienreizējs

Vienreizēju pabalstu piešķir pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu – 1065 eiro apmērā. Pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa: pilngadību sasniegušam bērnam – 251 eiro, pilngadību sasniegušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 376 eiro apmērā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

215€‎/mēnesī

Pabalstu bērna uzturam piešķir adoptētājam pirmsadopcijas periodā, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par adoptējamā bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā, ja bērns pirms tam dzīvojis audžuģimenē. Pabalsts adoptētājam pirmsadopcijas periodā bērna uzturam piešķirams valstī noteikto divu minimālo uzturlīdzekļu apmērā, ņemot vērā bērna vecumu. Par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 eiro mēnesī; no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro mēnesī.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; mājokļa pabalsts, pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Pabalsts ēdināšanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un ar Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu ievietots aizbildņa ģimenē, ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi atbalstīt bērnu un bērna aizbildņa ģimeni.Pabalstu piešķir ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un ēdināšanai vispārējās, profesionālās izglītības un arodizglītības iestādēs aizbildņa ģimenei, kurā ievietots bērns, kurš palicis bez vecāku gādības. Pabalstu bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir 100% apmērā no ēdināšanas maksas, pamatojoties uz aizbildņa iesniegumu un Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu aizbildņa ģimenē. Pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs par bērna ēdināšanas pakalpojumiem piešķir 100% apmērā no ēdināšanas maksas, pamatojoties uz aizbildņa iesniegumu un Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu aizbildņa ģimenē. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās, profesionālās izglītības un arodizglītības iestādēs tiek maksāts uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu. Pašvaldība sniedz arī psiholoģisko atbalstu un atlīdzību par audžuģimenes, (specializētās) audžuģimenes pienākumu pildīšanu, neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita, piešķir ģimenei (personai), kurai ar pašvaldību noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

372€‎/mēnesī

310 eiro – līdz 7 gadu vecumam; 372 eiro – no 7 gadu vecumam.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

200€‎/vienreizējs

Proporcionāli dienu skaitam.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

55€‎/mēnesī

Pabalsts aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu par otro un katru nākamo aizbildniecībā esošo bērnu ir 55 eiro mēnesī. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir 50 eiro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā par katru aizbildniecībā esošu bērnu no 5 gadu vecuma, kurš mācās pirmsskolas izglītības iestādē, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādēs.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Ģimenes var saņemt no 50 % līdz pat 70 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, pabalsts mācību līdzekļu iegādei vienu reizi kalendārajā gadā 50 eiro apmērā katram bērnam.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Ģimenes, kuras saņēmušas statusu “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu” vēl var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par, dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām un tām piekritīgo zemi: 50% apmērā, ja ģimenei piešķirts statuss, īpašuma īpašnieks ir kāds no ģimenes bērniem, vecākiem, vai vecvecākiem un vismaz viens no vecākiem un vismaz trīs bērni ir deklarēti šajā īpašumā Siguldas novadā uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00; 70% apmērā, ja maznodrošinātai ģimenei piešķirts statuss, īpašuma īpašnieks ir kāds no ģimenes bērniem, vecākiem, vai vecvecākiem un vismaz viens no vecākiem un vismaz trīs bērni ir deklarēti šajā īpašumā Siguldas novadā uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00. Daudzbērnu ģimenēm tiek piemērotas atlaides un īpāša atlaižu programma Siguldas Sporta centrā, Fischer slēpošanas centrā un Siguldas Pilsētas slēpošanas trasē. Novada ģimenēm ar aktīvu statusu pašvaldības organizētajos kultūras un sporta pasākumos pieejamas atlaides līdz pat 40%.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)
 • Hidroterapijas pakalpojumiem
 • Cits

Pavadoņa pakalpojumi, dienas aprūpes centra pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti, sociālā rehabilitācija, sadarbojoties ar nodibinājumiem un biedrībām.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Pieejami sociālie pakalpojumi dzīvesvietā: sociālā darba pakalpojums; asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti; aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti; sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti; sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām; ģimenes asistenta pakalpojums; speciālistu pakalpojumi; pašvaldības transporta un/vai mobilā pacēlāja pakalpojums; specializētā transporta pakalpojums; vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem. Sporta centros tiek organizētas bezmaksas nodarbības. Pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, – par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā un tām piekritīgo zemi 50 % apmērā.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Iespēja piedalīties un saņemt visus atbalsta veidus. Piemēram, pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi personām no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu(-us) bērnu(us), – par zemi 50 % apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50 % apmērā.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

Iespēja piedalīties un saņemt visus atbalsta veidus. Piemēram, pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi personām no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu(-us) bērnu(us), – par zemi 50 % apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50 % apmērā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Iespēja piedalīties un saņemt visus atbalsta veidus.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Ir tikai valstī noteiktais.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Iespēja saņemt dažāda veida speciālistu, tostarp psihologa, konsultācijas un atbalstu, piedalīties atbalsta grupās u.c.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Īpašās krīzes situācijas var pretendēt uz krīzes pabalstu un saņemt atbalstu.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Ēdināšanas atbalsts: atbilstoši Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” atbalstu 100 % apmērā var saņemt 10.–12. klašu skolēni, kuri ir no ģimenēm, kam piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides: pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi maznodrošinātām personām, kurām ģimenē ir bērni ar invaliditāti vai personas ar I., II. grupas invaliditāti, personām no maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, personām no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu(-us) bērnu(-us) par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām un tām piekritīgo zemi, 25–90 %, atkarībā no nodokļu maksātāja kategorijas (atvieglojumus nosaka 02.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 29 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā").

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts veselības aprūpei, mācību līdzekļu iegādei un citi, ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem".

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Ēdināšanas atbalsts: atbilstoši Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” atbalstu 100% apmērā var saņemt 10.–12. klašu skolēni, kuri ir no ģimenēm, kam piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss. Trūcīgām ģimenēm pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 90 % (25%/50%/70%/90%), to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 29 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā". Atbalsts trūcīgām ģimenēm, izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, garantētā minimālā ienākuma pabalsts; mājokļa pabalsts; pabalsts bērnu ēdināšanai; pabalsts mācību līdzekļu iegādei; pabalsts veselības aprūpei. Sociālie pakalpojumi – ģimenes asistenta pakalpojums; atbalsta un izglītojošās grupas; speciālistu pakalpojums; higiēnas pakalpojumi.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpei, mācību līdzekļu iegādei un citi, ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem".

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Pašvaldības saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā" nodrošina un piedāvā 15 dažādus sociālos pakalpojumus dzīvesvietā un pašvaldības saistošie noteikumi "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem" 14 dažādus pabalstu veidus, uz ko var pretendēt dažādas grupas. Ir dažādi pakalpojumi personām ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējiem: grupu mājas, dienas centra pakalpojumi, speciāliazētās darbnīcas un dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām un biedrībām. Papildus tam skolās darbojas psihologi un izglītības speciālisti, kas strādāt ar koēniem krīzes situācijas.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Papildus tam jāpiemin, ka Siguldas novads ir vienīgais, kuram novada teritorijā ir četri peldbaseini, tos var apmeklēt Siguldā, Inčukalnā, Mālpilī un Raganā.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Pašvaldība īsteno peldētapmācības nodarbības, kuras apmeklē novada 2.–6. klašu un 7.–12. klašu audzēkņi. Tāpat pašvaldībai ieguldot finansējumu, tiek organziētas bezmaksas peldbaseina nodarbības, kas piedāvātas ikvienam interesentam, tostarp senioriem un arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Pašvaldība apmaksā 100% apmērā.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Sociālo dzīvokļu rinda ir īsāka, tur var, uzreiz reģistrējoties, saņemt dzīvokli.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktatas personām; Pašvaldības saistošie noteikumi "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā"

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Mājokļa izmantošanas izdevumu (īre un komunālie maksājumi) kompensāciju var saņemt arī iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem (ne tikai maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes).

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ja ģimenei piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu”, īpašuma īpašnieks ir kāds no ģimenes bērniem, vecākiem, vai vecvecākiem un vismaz viens no vecākiem un vismaz trīs bērni ir deklarēti šajā īpašumā Siguldas novadā uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00. Par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50 % apmērā un tām piekritīgo zemi 50 % apmērā.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti – par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50 % apmērā un tām piekritīgo zemi 50 % apmērā.

Audžuģimenēm

50%

Ja ģimenei piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu”, īpašuma īpašnieks ir kāds no ģimenes bērniem, vecākiem, vai vecvecākiem un vismaz viens no vecākiem un vismaz trīs bērni ir deklarēti šajā īpašumā Siguldas novadā uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00. Par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50 % apmērā un tām piekritīgo zemi 50 % apmērā.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi maznodrošinātām personām, kurām ģimenē ir bērni ar invaliditāti vai personas ar I., II. grupas invaliditāti, personām no maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, personām no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu(-us) bērnu(-us) par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām un tām piekritīgo zemi, 25–90 %, atkarībā no nodokļu maksātāja kategorijas. Šos atvieglojumus nosaka 02.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 29 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā".

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

par zemi 90 % apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 90 % apmērā, kamēr personai ir šajā statusā.

Viena vecāka ģimenēm

50%

personām no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu (-us) bērnu (us) – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Taču pašvaldība sniedz mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Neiesaistās

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

Pašvaldība ir iesaistījusies šajā atbalsta programmā, Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem piedāvājot atlaides novada sporta centros – Allažu Sporta centrā, Krimuldas Sporta centrā, Lēdurgas Sporta centrā, atpūtas un sporta centrā “Namiņš” Inciemā, Inčukalna Sporta centrā un Mālpils Sporta centrā.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

 • Ir ieguvusi statusu

Pašvaldības iestāde Mores pamatskola un Siguldas novada pašvaldības Centrālā administrija ir ieguvusi šo statusu.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

2023. gada vasarā Siguldas novadā šo programmu kopumā izmantoja 118 jaunieši pie 21 darba devēja. Šajā vecumposmā jaunieši nostiprināja prasmes, apgūstot sarežģītākus darba pienākumus veikalos, kafejnīcās, arhīvā, muzejos, viesnīcās, bērnudārzos, teritorijas labiekārtošanas darbos.

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Siguldas novada pašvaldība organizē vasaras nodarbinātības programmu skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem. 2023. gadā vasaras nodarbinātībā vecumā no 13 līdz 14 gadiem kopumā iesaistījās 286 Siguldas novadā deklarētie pusaudži. No tiem 211 bērni darbu atrada pašvaldībā, savukārt privātajā sektorā strādāja 75 skolēni. Visas vasaras garumā šī vecumposma bērni iesaistījās divu nedēļu ilgā nodarbinātības programmā pie 41 darba devēja. Uzsākot savas pirmās darba attiecības, jaunieši guva vērtīgas iemaņas saistībā ar darba līguma noslēgšanu, apguva drošības un iekšējās kārtības instruktāžas, saņemot darba algu uz bankas kontu.

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Programmā katru gadu tiek pieteiktas turpat 400 darbavietas, piedāvājot darbavietas pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kā arī komersantu, biedrību vai nodibinājumu nodrošinātajās darbavietās, kuri noslēguši ar pašvaldību vienošanos par nodarbinātības organizēšanu. Skolēnu nodarbinātības programma, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, tiek īstenota kopš 2010. gada, sniedzot iespēju novadā deklarētiem jauniešiem apgūt pirmās darba prasmes un lietderīgi izmantot vasaras brīvlaiku.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Digitālās komunikācijas, veselību veicinošus kursus, nodarbības, radošas lekcijas u.c.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Jebkuram interesentam, kurš pieteicis dalību.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Pašvaldība sadarbībā ar NVO, biedrībām organizē dažādas apmācības, kursus, kas iedzīvotājiem ir bez maksas.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Jebkuram interesentam, kurš pieteicis dalību. Šogad uzsākusi bezmaksas apmācību kursus uzņēmējiem, piemēram, digitālo rīku apmācības. Šādas apmācības paredzēts organizēt arī NVO sektorā esošajiem.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Daudzbērnu ģiemenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem".

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem atbalstu sniedz: pabalstu Goda donoram; pabalstu skābekļa aparatūras nomai; pabalstu pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori; pabalstu ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram nepieciešama hemodialīze; pabalstu bērnam – cukura diabēta slimniekam; vienreizēju pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Siguldas novada pašvaldība, rūpējoties par mazo novadnieku veselību ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika, Siguldas slimnīcā nodrošina bezmaksas pediatra konsultācijas novadā deklarētajām ģimenēm.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Pašvaldības teritorijā ir pieejami vairāki zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji.

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pašvaldība sadarbībā ar novadā vai ārpus novada esošiem treneriem organizē bezmaksas sporta nodarbības, kuru ietvaros piedāvā dažādas nodarbības dažāda vecuma grupām. Nodarbības tiek īstenotas visu gadu, piedāvājot gan ziemas sporta veidus, gan vingrošanu brīvdabā un peldbaseinā u.c. Pašvaldība iegulda savu finansējumu bezmaksas sporta nodarbību nodrošināšanai un organizēšanai ne tikai pilsētā, bet arī pagastos.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Pašvaldība jau vairākus gadus organizē konkursus bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektiem, lai veicinātu bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizētu veselīgu dzīvesveidu un atbalstītu nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā. Tāpat tiek organizēti kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursi, kuros piedalās dažādi nodibinājumi.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Pašvaldības Sociālajā dienestā izveidota Ģimenes atbalsta nodaļa, kurā veic sociālo darbu un sniedz sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem; ģimenes atbalsta nodaļas konsultācijas, atbalstu un palīdzību var saņemt ikviens problēmsituācijā nonācis bērns vai ģimene. Šajā nodaļā pieejams arī psihologs.

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Krīzes situācijās pašvaldība nodrošina pabalstu sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam, atbalstot ģimenes un personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā. Pašvaldības Sociālais dienests strādā ar elastīgu pieeju un izskatot iedzīvotāju iesniegumus, sniedz palīdzību. Neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli – pabalsts krīzes situācijā katastrofas gadījumā (piemēram, dabas katastrofa vai cilvēku izraisīta katastrofa) piešķir – līdz divām valstī noteiktajām minimālajām darba algām; citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, zādzība, ēdināšana krīzes situācijā, saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās, u.tml.) piešķir – līdz vienai valstī noteiktajai minimālajai darba algai.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

2023. gadā pašvaldība turpināja atbalstīt Ukrainas kara bēgļus un ukraiņus, kuri par savām mājām un/vai darbavietu izvēlējušies Siguldas novadu. Nodrošināja un turpina nodrošināt dzīvesvietu +/- 200 vietas pašvaldības ēkās. Sadarbībā ar biedrībām un nevalstiskajām organizācijām informēja par atbalsta un ziedošanas iespējām. Publiskajos pasākumos organizēja īpašas akcijas, kas veltītas ukraiņu atbalstam, piemēram, maskēšanas tīklu veidošana, sveču liešana u.c. Jau divus gadus pašvaldība organizē nometņu konkursu, kurā 50 % no dalībniekiem ir novadā dzīvojošie ukraiņi; šīs nometnes tiek organizētas sadarbībā ar NVO, kuri organizē nometnes vasaras un rudens periodā ar pašvaldības atbalstu. Tāpat novada pirmsskolās un skolās izglītību apgūst vairāk ukraiņi.

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

IR

Bibliotēka

Novadā ir 12 bibliotēkas.

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Katrā novada pagasta centrā ir sporta centri – Siguldā, Allažos, Inčukalnā, Mālpilī, Raganā, Lēdurgā.

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.sigulda.lv/public/lat/sports/sporta_bazes_un_laukumi_siguldas_novada/ ; https://www.sigulda.lv/public/lat/kultura/bibliotekas/ ; https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/sociala_aizsardziba/dienas_centrs1/ ; https://www.sigulda.lv/public/lat/izglitiba/interesu_izglitiba/siguldas_novada_jaunrades_centrs/ ;

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR