Siguldas novada pašvaldība

Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads
80000388

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

175€‎/vienreizējs

Gadījumā, ja dzīvesvietu Siguldas novadā 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsta apmērs ir 175 eiro.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

350€‎/vienreizējs

Ja abi vecāki vismaz gadu pirms mazuļa dzimšanas deklarējušies Siguldas novadā un mazuļa pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novads, par vienu jaundzimušo pabalsta apmērs ir 350 eiro, bet par vienās dzemdībās dzimušiem diviem bērniem – 480 eiro par katru bērnu, par vienās dzemdībās dzimušiem trīs vai vairāk bērniem – 640 eiro par katru bērnu.

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

175€‎/vienreizējs

Gadījumā, ja dzīvesvietu Siguldas novadā 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsta apmērs ir 175 eiro.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

350€‎/vienreizējs

350 eiro par vienu jaundzimušo, par dvīņiem – 480 eiro par katru bērnu, par trīs un vairāk bērniem vienās dzemdībās – 640 eiro par katru bērnu, ja abi vecāki ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas dienas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

175€‎/vienreizējs

Gadījumā, ja dzīvesvietu Siguldas novadā 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsta apmērs ir 175 eiro.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

350€‎/vienreizējs

350 eiro par vienu jaundzimušo, par dvīņiem – 480 eiro par katru bērnu, par trīs un vairāk bērniem vienās dzemdībās – 640 eiro par katru bērnu, ja abi vecāki ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas dienas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā.

ja piedzimst dvīņi

960€‎/vienreizējs

480 eiro par katru bērnu

ja piedzimst trīnīši

1920€‎/vienreizējs

640 eiro par katru bērnu

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Papildus finansiālam atbalstam Siguldas novadā reizi pusgadā norisinās īpašs jaundzimušo bērnu godināšanas pasākums “Esmu dzimis Siguldas novadā”, kurā īpaši veidotu medaļu ar iegravētu novada ģerboni, mazuļa dzimšanas gadu un Siguldas Jaunās pils kontūru no pašvaldības domes priekšsēdētāja saņems mazuļi, kuri deklarēti Siguldas novadā. Siguldas slimnīcā novada iedzīvotājiem pieejami dzemdību pakalpojumi ar atlaidi. Siguldas slimnīcā pieejams plašs profesionāļu klāsts, lai saņemtu nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Jau vairākus gadus Siguldas novada pašvaldība Siguldas slimnīcā nodrošina bezmaksas pediatra konsultācijas ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika novadā deklarētajām ģimenēm. Topošajām māmiņām pieejamas grūtnieču vingrošanas nodarbības ar atlaidi, topošajiem vecākiem Veselības dienu projektu laikā pieejamas apmācības par mazuļu aprūpi.

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Atbalstu 100% apmērā var saņemt pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, kuru dzīvesvieta ar vienu no vecākiem ir deklarēta Siguldas novadā, kā arī ģimenes, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Ģimenēm, kuru bērni apmeklē novada administratīvajā teritorijā reģistrētās privātās pirmsskolas izglītības iestādes, pašvaldība sniegs atbalstu, līdzfinansējot ēdināšanas izmaksas, kas nepārsniedz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs noteikto summu par ēdināšanu. Ja privātajā pirmsskolas izglītības iestādē ēdināšanas izmaksas ir lielākas, tad atlikušo summu būs jāmaksā bērna vecākiem.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā atbalsts paredzēts izglītojamo dienas ēdienkartes (brokastis, pusdienas, launags) apmaksai.

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

IR

Pašvaldība pusdienas 100% apmērā finansē ģimenēm, kurās 5.–9. klašu audzēkņiem un viens no vecākiem ir deklarēts Siguldas novadā,10.–12. klašu skolēni, kuri aug ģimenē ar trīs un vairāk bērniem, arī saņemt brīvpusdienas. Tāpat šis atbalsts tiek sniegts arī maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Novada 1.–4. klašu skolēniem brīvpusdienas ir pieejamas neatkarīgi no vecāku deklarētās dzīvesvietas, ko daļēji finansē valsts, daļēji pašvaldība. Atbalstu 100% apmērā (neatkarīgi no klases un tā, vai apmeklē novada izglītības iestādi vai citu) saņem arī maznodrošinātu un trūcīgu ģimeņu bērni.

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Piebilde: Visām Siguldas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm (ja bērns un viens vecāks ir deklarējies). Uz trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm šī prasība neattiecas.

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Piebilde: Visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuru dzīvesvieta ar vienu no vecākiem ir deklarēta Siguldas novadā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

3.3€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

3.3€‎/dienā

Pašvaldības maksājums 3.30 EUR dienā. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII) vecāku maksājums ir atbilstošs katras privātas izglītības iestādes noteiktajai ēdināšanas maksai, atbilstoši PPII pakalpojuma sniedzēja noteiktajām izmaksām.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Pašvaldības maksājums 3,30 eiro/dienā. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII) vecāku maksājums ir atbilstošs katras privātas izglītības iestādes noteiktajai ēdināšanas maksai, atbilstoši PPII pakalpojuma sniedzēja noteiktajām izmaksām.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

3.3€‎/dienā

Pašvaldības maksājums 3,30 eiro/dienā. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII) vecāku maksājums ir atbilstošs katras privātas izglītības iestādes noteiktajai ēdināšanas maksai, atbilstoši PPII pakalpojuma sniedzēja noteiktajām izmaksām.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

3.3€‎/dienā

Pašvaldības maksājums 3,30 eiro/dienā. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII) vecāku maksājums ir atbilstošs katras privātas izglītības iestādes noteiktajai ēdināšanas maksai, atbilstoši PPII pakalpojuma sniedzēja noteiktajām izmaksām.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

0€‎/dienā

Pašvaldības maksājums 3,30 eiro/dienā. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII) vecāku maksājums ir atbilstošs katras privātas izglītības iestādes noteiktajai ēdināšanas maksai, atbilstoši PPII pakalpojuma sniedzēja noteiktajām izmaksām.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

2.8€‎/dienā

Novada 1.–4. klašu skolēniem brīvpusdienas ir pieejamas neatkarīgi no vecāku deklarētās dzīvesvietas, ko daļēji finansē valsts, daļēji pašvaldība. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 614 3. punktam: Valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam valsts izglītības iestādēs ir 2,15 eiro dienā, bet no tā pašvaldība sedz pašvaldības izglītības iestādēs – 1,075 eiro dienā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

2.8€‎/dienā

Pašvaldības izglītības iestādēs – 1,075 eiro/dienā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

0€‎/dienā

Vecāku līdzmaksājums šai grupai nav jāveic.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem, ja izglītojamais nav deklarēts Siguldas novada administratīvajā teritorijā, tad jāmaksā pilna cena (2,15 eiro/dienā). Ja bērns un viens vecāks ir deklarējies, pusdienas ir bez maksas, tās 100% apmērā finansē pašvaldība.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem, ja izglītojamais nav deklarēts Siguldas novada administratīvajā teritorijā, tad jāmaksā pilna cena (2,15 eiro/dienā). Ja bērns un viens vecāks ir deklarējies, pusdienas ir bez maksas, tās 100% apmērā finansē pašvaldība.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

2.15€‎/dienā

Attiecināms uz Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

0€‎/dienā

Attiecināms uz Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

2.15€‎/dienā

Šai grupai vecāki maksā par pusdienām, izņemot daudzbērnu, maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

0€‎/dienā

Skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās, pašvaldība nefinansē ēdināšanas izdevumus.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

0€‎/dienā

Skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās, pašvaldība nefinansē ēdināšanas izdevumus.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

0€‎/dienā

Skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās, pašvaldība nefinansē ēdināšanas izdevumus.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Pašvaldība nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem bez maksas, vecumā no 1,5 gada pirmsskolās un skolās no 1. līdz 9. klasei.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

Nav

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

6%

Siguldas novada pašvaldībā vecumā no 1,5 gadu vecuma uz 2022./2023. mācību gada sākumu vieta netika piedāvāta 113 bērniem.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās bērnu dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Pašvaldībai nav grupiņas ar pagarinātu dienas laiku, bet ir ar saīsinātu darba laiku (4-6 stundas) trīs grupiņas PII Tornīši, kā to pieprasa vecāki.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

264.37€‎/mēnesī

Atbalsta apmērs 2022. gadā vienam bērnam mēnesī ir: bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, kuram nav piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 264,37 eiro; bērniem, kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (1,5-4 gadu vecumam) un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 220,63 eiro; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 171,44 eiro; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, bet kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 127,71 eiro.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

171.44€‎/mēnesī

Atbalsta apmērs 2022. gadā vienam bērnam mēnesī ir: bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, kuram nav piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 171,44 eiro; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, bet kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 127,71 eiro.

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

170€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

264,37 EUR/ mēnesī, Papildinformācija: Atbalsta apmērs 2022. gadā vienam bērnam mēnesī ir: bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, kuram nav piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 264,37 eiro; bērniem, kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (1,5-4 gadu vecumam) un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 220,63 eiro; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 171,44 eiro; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, bet kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 127,71 eiro. 171,44 EUR/ mēnesī, Papildinformācija: Atbalsta apmērs 2022. gadā vienam bērnam mēnesī ir: bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, kuram nav piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 171,44 eiro; bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, bet kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 127,71 eiro.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pirmsskolas izglītības iestādēs PII Ieviņa, PII Pīlādzītis, PII Saulīte, PII Pasaciņa, PII Krimulda, Mores pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās tiek realizēta speciālās programmas bērniem ar speciālām vajadzībām - gan mācīšanas traucējumiem, gan garīgās attīstības traucējumiem, gan valodas traucējumiem. Audzēkņiem no pusotra gada līdz pieciem gadiem, kuriem nepieciešams asistents, bet nepienāks valsts apmaksāts, jo valsts apmaksāts asistents tiek nodrošināts no 5 gadu vecuma, pašvaldība apmaksā aisistentu/auklīti. Visās pirmsskolas izglītības iestādēs, audzēkņiem, kuriem ar speciālista atzinumu noteikti atbalsta pasākumi, tie tiek nodrošināti par pašvaldības budžeta līdzekļiem. ESF projekta ietvaros tiek nodrošinātas fizioterapeita nodarbības. Vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām, pateicoties pašvaldības atbalstam, pieejams atbalsts NVO.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Biedrība “Harmoniskās attīstības pirmsskola ESME” (Krišjāņa Barona iela 37, Sigulda, LV-2150); PPII “Pumpurdārzs” (Līvkalna iela 26, Sigulda, LV-2150); PPII “Sirdsapziņas skola” (Laimas iela 1, Sigulda, LV-2150); “Siguldas Valdorfa PII” (Jāņa Poruka iela 11, Sigulda, LV-2150); Ropažu novada PPII “Gregucis” (Gaujas iela 8-7, Vangaži, LV-2136); PPII “Mazo bērnu skola Knābis” (Akmeņu iela 1, Berģi, Ropažu novads); Rīgas PPII “Rezidence Laumiņa” (Bākūžu iela 6, Rīga); Rīgas PPII “Kamoliņš” (Āraišu iela 37, Rīga); Rīgas PPII “Mazo bērnu skola Knābis” (Brīvības Gatve 221, Rīga, LV-1039) Rīgas PII “Zeltābeles pasaka” (Prūšu iela 81, Rīga, LV-1057); Rīgas PPII “CreaKids” (Kastrānes iela 5A, Rīga); Rīgas PPII “Rezidence Laumiņa” (Bākūžu iela 6, Rīga); Rīgas PPII “Mūsmājas” (Zvaigžņu iela 11-1, Rīga, LV-1009).

Biedrība “Harmoniskās attīstības pirmsskola ESME” (Krišjāņa Barona iela 37, Sigulda, LV-2150); PPII “Pumpurdārzs” (Līvkalna iela 26, Sigulda, LV-2150); PPII “Sirdsapziņas skola” (Laimas iela 1, Sigulda, LV-2150); “Siguldas Valdorfa PII” (Jāņa Poruka iela 11, Sigulda, LV-2150); Ropažu novada PPII “Gregucis” (Gaujas iela 8-7, Vangaži, LV-2136); PPII “Mazo bērnu skola Knābis” (Akmeņu iela 1, Berģi, Ropažu novads); Rīgas PPII “Rezidence Laumiņa” (Bākūžu iela 6, Rīga); Rīgas PPII “Kamoliņš” (Āraišu iela 37, Rīga); Rīgas PPII “Mazo bērnu skola Knābis” (Brīvības Gatve 221, Rīga, LV-1039) Rīgas PII “Zeltābeles pasaka” (Prūšu iela 81, Rīga, LV-1057); Rīgas PPII “CreaKids” (Kastrānes iela 5A, Rīga); Rīgas PPII “Rezidence Laumiņa” (Bākūžu iela 6, Rīga); Rīgas PPII “Mūsmājas” (Zvaigžņu iela 11-1, Rīga, LV-1009).

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei, kura mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurām piešķirts pašvaldības statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Pabalsta apmērs ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, ir 50 eiro. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei ģimenei piešķirams 1 ( vienu) reizi kalendārā gada ietvaros.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei, kura mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurām piešķirts pašvaldības statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Pabalsta apmērs ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, ir 50 eiro. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei ģimenei piešķirams 1 ( vienu) reizi kalendārā gada ietvaros.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei, kura mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurām piešķirts pašvaldības statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Pabalsta apmērs ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, ir 50 eiro. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei ģimenei piešķirams 1 ( vienu) reizi kalendārā gada ietvaros.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Siguldas novadā bērniem pieejams plašs interešu izglītības nodarbību klāsts, ko nodrošina gan pašvaldība, gan privātie organizatori. Pirmsskolas vecuma bērni visos novada pagastos var apmeklēt vokālos ansambļus, deju kolektīvus, sporta treniņus, tostrap vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, peldēšanas skolu, slēpošanas nodarbības un citas. Arī pirmsskolās pieejamas deju, mūzikas un sporta nodarbības, tāpat pirmsskolas vecuma bērni var apgūt angļu valodu.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldības atbalsts atkarīgs no izvēlētās nodarbības. Ir nodarbības, kas ir bez maksas, pateicoties pašvaldības finansējumam, ir nodarbības, kuras ir par maksu, piemēram, Lego robotikas nodarbības un kalnu slēpošanas nodarbības.

Skolēnam

50€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

50€‎/vienreizējs

Pabalsta mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurām piešķirts pašvaldības statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Pabalsta apmērs ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, ir 50 eiro. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei: ģimenei piešķirams 1 ( vienu) reizi kalendārā gada ietvaros.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

50€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir 50 eiro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā par katru aizbildniecībā esošu bērnu no 5 gadu vecuma, kurš mācās pirmsskolas izglītības iestādē, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādēs

Skolēnam ar invaliditāti

50€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir 50 eiro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā par katru aizbildniecībā esošu bērnu no 5 gadu vecuma, kurš mācās pirmsskolas izglītības iestādē, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādēs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

35€‎/vienreizējs

Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

45€‎/vienreizējs

Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir trūcīgas mājsaimniecības statusa periodā par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē.

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Siguldas novada pašvaldībā nav noteikta stipendija, ko piešķirtu pašvaldība.

Studentiem

0€‎/mēnesī

Siguldas novada pašvaldībā nav noteikta stipendija, ko piešķirtu pašvaldība.

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/gadā

Siguldas novada pašvaldībā tiek apbalvoti Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņi – laureāti mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē, konkursos un sacensībās un to skolotāji. Lielākā naudas balva skolēnam par 1.vietu/pakāpi starptautiskā olimpiādē, starptautiskā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē ir 100 eiro, kā arī citas naudas balvas. Jau vairāk nekā 10 gadus skolēnus par teicamiem rezultātiem mācībās Ziemassvētku laikā sagaida pašvaldības pārsteigums - brauciens ar vučko.

Studentiem

0€‎/gadā

-

Skolēniem audzēkņiem

Bezmaksas pusdienas pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu 1.-9.klašu audzēkņiem, kā arī bērniem no daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātām ģimenēm 10.-12.klasēs. Bezmaksas peldēšanas, slēpošanas un citas sporta aktivitātes, dalība sacensībās bez maksas. Kultūras namos nodarbības. Vairāk nekā 100 interešu izglītības nodarbības novadā. Skolēniem Iespēja piedalīties konkursā "Gada klase", kuras uzvarētāji mācību gada noslēgumā var doties pašvaldības apmaksātās ekskursijās. Profesionālās ievirzes programmu apguve -Sporta skolā, Mūzikas un Mākslas skolās. Brīvā laika pavadīšanas iespējas Siguldas novada Jaunrades centrā. Katrā novada apdzīvotā vietā tiek veidoti klientu apkalpošans centri, paredzot bērniem un jauniešiem arī brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pabalstu veselības aprūpei piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā: katrai pilngadīgai personai medicīnas izdevumiem veselības uzlabošanai kalendārajā gadā – bērniem līdz 18 gadu vecumam medicīnas izdevumiem veselības uzlabošanai kalendārajā gadā – līdz divām valstī noteiktajām minimālajām darba algām; bērniem līdz 18 gadu vecumam briļļu iegādei, medicīnisko palīglīdzekļu iegādei kalendārajā gadā – līdz 100 eiro.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

-

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Siguldas novada pašvaldība no sava budžeta kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) un vispārējās vidējās izglītības (10.–12.klase) iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – izglītojamie). Braukšanas izdevumu kompensāciju 100% apmērā ir tiesības saņemt: ārpus Siguldas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem par braucieniem mācību gada laikā pašvaldības administratīvajā teritorijā no deklarētās dzīvesvietas līdz tuvākajai pašvaldības pamatizglītības izglītības iestādei, līdz Siguldas Valsts ģimnāzijai, līdz pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādei (10.–12. klase) un atpakaļ, ja sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos, neizmanto Siguldas novada pašvaldības iedzīvotāja identifikācijas karti un šajos maršrutos netiek nodrošināts pašvaldības transports; izglītojamiem par braucieniem mācību gada laikā ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas no deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ ar sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos, ja izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams iegūt vispārējo izglītību pēc izglītības programmas, kura pašvaldības izglītības iestādēs netiek īstenota, kā arī apmaksā pavadoni, lai nodrošinātu drošības pasākumus autobusā. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikiem. Nokļūšanai no Siguldas uz Mores pamatskolu, kurā tiek īstenotas speciālās izglītības programmas, autobuša, lai nodrošinātu drošibas pasākumus bērniem, pašvaldība apmaksā pavadoni, kas uzrauga audzēkņus.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

Personas ar III grupas invaliditāti, kuras ir Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no biļetes cenas šādos Siguldas novada 11 sabiedriskā transporta maršrutos.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Papildus 11 reģionālo autobusu maršrutiem, kuros sadarbībā ar pašvaldību skolēni un noteiktas Siguldas novada iedzīvotāju grupas, uzrādot Siguldas novada ID karti, var pārvietoties bez maksas, pašvaldība nodrošina arī vairākus skolēnu autobusu reisus, kas kursē un ved izglītojamos uz pagasta skolām, pa lauku apkaimēm.

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Pašvaldība organizē autobusu Siguldas Sporta skolas audzēkņiem nokļūšanai uz sporta interešu izglītības īstenošanas vietu, piemēram, no Sigulas uz Mālpili - volejbols, un, ja audzēknis izmanto sabiedrisko transportu nokļūšanai uz interešu nodarbībām, pašvaldība pilnībā sedz transporta izmaksas.

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Mācību gada laikā kursē 11 nodrošinātie autobusu maršruti, kuros sadarbībā ar pašvaldību skolēni un noteiktas Siguldas novada iedzīvotāju grupas, uzrādot Siguldas novada ID karti, var pārvietoties bez maksas. Autobusi kursēs darbdienās līdz mācību gada beigām – nākamā gada 31. maijam. Papildus tam tiek nodrošināti vairāki autobusu maršruti skolēnu pārvadāšanai pagastu teritorijās. Autobusus skolēni var izmantot arī nodarbību apmeklēšanai. Speciāli transports tiek organizēts arī Sporta skolas audzēkņiem, lai nodrošinātu nokļūšanu uz dažādām sporta bāzēm novada teritorijā.

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Gadījumos, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus, vecāku līdzfinansējums netiek pieprasīts.

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Pašvaldība pilnībā nodrošina audzēkņiem transportu uz sacensībām, olimpiādēm, konkursiem saskaņā ar izglītības iestāžu transporta plānojumu kārtējam mācību gadam. Braucieni tiek pieteikti un apstiprināti pašvaldības transporta sistēmā

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

https://www.sigulda.lv/public/lat/izglitiba/interesu_izglitiba/

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Cits

Ārpus novada teritorijas nepiedāvā, bet pašvaldības apmaksātajās interešu izglītības programmās var piedalīties citu novadu bērni bez papildu samaksas.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz mērķgrupām (vismaz 40%)

Vispārizglītojošās skolās interešu izglītība tiek īstenota par valsts mērķdotācijas vai pašvaldības budžeta līdzekļiem. Siguldas novada Jaunrades centrā visas interešu izglītības programmas tiek īstenotas par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Profesionālās ievirzes skolās 1 vai 2 ineteršu izglītības programmas tiek īstenotas par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja tās ir unikālas un citā novada izglītības iestādē netiek īstenota. Līdzfinansējuma maksa interešu izglītībai ir profesionālās ievirzes skolās daļai programmu, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta par 25% (turpmāk – atbalsts) ģimenei, kurai piešķirts pašvaldības statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, un ja šajā ģimenē abu vecāku un bērna, kuram pieteikts atbalsts, deklarētā dzīvesvietas adrese (uz 2 kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) ir Siguldas novadā. Šis atbalsts attiecas arī uz pašvaldības daudzbērnu ģimenēm, kurās aprūpi par bērniem īsteno viens vecāks, ja bērna, par kuriem pieteikts atbalsts, un vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) ir Siguldas novadā

Dejas

0€‎/mēnesī

Teātris

8€‎/mēnesī

Mākslas un mūzikas skolās daļa interešu izglītības programmu tiek īstenotas ar vecāku līdzmaksājumu, kurš tiek noteikts saskaņā ar aprēķinu un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu.

Mūzika

8€‎/mēnesī

Mākslas un mūzikas skolās daļa interešu izglītības programmu tiek īstenotas ar vecāku līdzmaksājumu, kurš tiek noteikts saskaņā ar aprēķinu un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu.

Māksla

8€‎/mēnesī

Mākslas un mūzikas skolās daļa interešu izglītības programmu tiek īstenotas ar vecāku līdzmaksājumu, kurš tiek noteikts saskaņā ar aprēķinu un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu.

Tehniskā jaunrade

0€‎/mēnesī

Siguldas novada pašvaldības Jaunrades centrā, Siguldas Sporta skolā un vispārizglītojošajās skolās interešu izglītība ir bez maksas. Mākslas un mūzikas skolās daļa interešu izglītības programmu tiek īstenotas ar vecāku līdzmaksājumu, kurš tiek noteikts saskaņā ar aprēķinu un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu.

Folklora

0€‎/mēnesī

Vides izglītība

0€‎/mēnesī

Sports

8€‎/mēnesī

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

10€‎/mēnesī

Līdzfinansējuma maksa, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta gadījumos: ja ģimenei ir piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 60%; ja ģimenē, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 35%.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja audzēknis ir bez vecāku gādības palicis bērns.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja audzēknis ir ar invaliditāti.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, audzēkni no ģimenes, kurai ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, audzēkni no ģimenes, kurai ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Siguldā ir 4 Mūzikas un mākslas skolas, kas nodrošina profesionālās ievirzes programmu īstenošanu mākslā - Krimuldas Mūzikas un mākslas skola, Inčukalna Mūzikas un mākslas skola, Mālpils Mūzikas un mākslas skola, Siguldas Mākslu skola "baltais flīģelis", kā arī Maijas Pīlāgas Mākslu skola Lēdurgā.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Visās piecās tiek nodrošionāta Vizuāli plastiskās mākslas programma. Papildus tam mākslu skolas Baltais flīģelis Mākslas nodaļa piedāvā programmu Mini studija, kura piemērota bērniem no 4 līdz 6 gadiem, un Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skola piedāvā sagatavošanas klases programmu “Ievads Mākslā”, kur audzēkņus uzņem no 5 līdz 7 gadu vecumam.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā nomākslas/mūzikas programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā nomākslas/mūzikas programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Līdzfinansējuma maksa profesionās ievirzes izglītības iestādēs ir 40 euro mēnesī, izņemot profesionālās ievirzes programmai – dambrete (turpmāk – dambrete). Par dambretes izglītības programmas apguvi – 20,00 euro mēnesī. Līdzfinansējuma maksai atlaide 50 % apmērā piemērojas šādiem izglītojamiem: 7.1. izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ar vismaz vienu no vecākiem deklarēta uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00 Siguldas novada administratīvajā teritorijā; 7.2. izglītojamiem, kuri mācās deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādē un dzīvesvietai tuvākajā Siguldas novada vispārizglītojošajā skolā, ja vecākiem nepastāv noteikumu 14.punktā minētās parādsaistības. Izglītojamam deklarētai dzīvesvietai tuvākās izglītības iestādes nosaka pa īsāko koplietošanas ceļu nokļūšanai uz skolu, izmantojot sabiedrisko transportu. 8. Ja noteikumu 7.1.apakšpunktā minētais izglītojamais ir no ģimenes: 8.1. kurai piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, līdzfinansējuma maksai atlaide ir 80 %; 8.2. kurā māsa vai brālis, kas atbilst 7.1.apakšpunkta nosacījumiem, apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksai atlaide ir 70 %. 9. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo attiecīgajā mācību gadā noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto izglītojamo, ja: 9.1. izglītojamais ir ar invaliditāti; 9.2. izglītojamā vecāks ir ar invaliditāti; 9.3. izglītojamais ir bez vecāku gādības palicis bērns; 9.4. izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgas ģimenes statuss; 9.5. izglītojamais ir no ģimenes, kura saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu atzīta par nonākušu krīzes situācijā. 12. Pamatojoties uz skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu, no līdzfinansējuma maksas mācību semestrī atbrīvo izglītojamo (ne vairāk kā 10% no skolas izglītojamo skaita), kuram ir: 12.1. teicamas sekmes un panākumi valsts un starptautiskos konkursos mūzikā un mākslā; 12.2. augsti sasniegumi sporta sacensībās vai izglītojamais iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U-16 izlašu vecuma. Līdzfinansējums 40,00 EUR 20,00 EUR (+ dambrete) 50% atlaide 20,00 EUR 80% atlaide 8,00 EUR 70% atlaide 12,00 EUR Noteikts pārejas periods līdz 2023. gada 1. septembrim. (2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 23 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (iesniegts VARAM skaņošanā))

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

Līdzfinansējuma maksa profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ir 40 euro mēnesī, izņemot profesionālās ievirzes programmai – dambrete (turpmāk – dambrete). Par dambretes izglītības programmas apguvi – 20,00 euro mēnesī. Līdzfinansējuma maksai atlaide 50% apmērā piemērojas vairāku grupu izglītojamiem. (2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 23 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (iesniegts VARAM skaņošanā))

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Ja ģimenei ir piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 60%

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldībā ir 4 Mūzikas un mākslas skolas, kas nodrošinā profesionālās ievirzes programmu apguvi mūzikā- Siguldā, Krimuldā, Mālpilī, Inčukalnā. Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"nodrošina arī pūšamo instrumentu apguvi Allažu pamatskolā, Krimuldas Mūzikas un mākslas skola nodrošina mūzikas programmu apguvi Lēdurgā.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Licencēta profesionālas ievirzes izglītības programma vecumā no 6 līdz 18 gadiem (klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle, ģitāras spēle, flautas spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, trompetes spēle, trombona spēle, mežraga spēle, eifonija spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle, akordeona spēle, kora klase). Mūzikas instrumenta un dziedāšanas prasmju apguve jebkurā vecuma posmā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā nomākslas/mūzikas programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā nomākslas/mūzikas programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Līdzfinansējuma maksa profesionās ievirzes izglītības iestādēs ir 40 euro mēnesī, izņemot profesionālās ievirzes programmai – dambrete (turpmāk – dambrete). Par dambretes izglītības programmas apguvi – 20,00 euro mēnesī. Līdzfinansējuma maksai atlaide 50 % apmērā piemērojas šādiem izglītojamiem: 7.1. izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ar vismaz vienu no vecākiem deklarēta uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00 Siguldas novada administratīvajā teritorijā; 7.2. izglītojamiem, kuri mācās deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādē un dzīvesvietai tuvākajā Siguldas novada vispārizglītojošajā skolā, ja vecākiem nepastāv noteikumu 14.punktā minētās parādsaistības. Izglītojamam deklarētai dzīvesvietai tuvākās izglītības iestādes nosaka pa īsāko koplietošanas ceļu nokļūšanai uz skolu, izmantojot sabiedrisko transportu. 8. Ja noteikumu 7.1.apakšpunktā minētais izglītojamais ir no ģimenes: 8.1. kurai piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, līdzfinansējuma maksai atlaide ir 80 %; 8.2. kurā māsa vai brālis, kas atbilst 7.1.apakšpunkta nosacījumiem, apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksai atlaide ir 70 %. 9. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo attiecīgajā mācību gadā noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto izglītojamo, ja: 9.1. izglītojamais ir ar invaliditāti; 9.2. izglītojamā vecāks ir ar invaliditāti; 9.3. izglītojamais ir bez vecāku gādības palicis bērns; 9.4. izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgas ģimenes statuss; 9.5. izglītojamais ir no ģimenes, kura saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu atzīta par nonākušu krīzes situācijā. 12. Pamatojoties uz skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu, no līdzfinansējuma maksas mācību semestrī atbrīvo izglītojamo (ne vairāk kā 10% no skolas izglītojamo skaita), kuram ir: 12.1. teicamas sekmes un panākumi valsts un starptautiskos konkursos mūzikā un mākslā; 12.2. augsti sasniegumi sporta sacensībās vai izglītojamais iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U-16 izlašu vecuma. Līdzfinansējums 40,00 EUR 20,00 EUR (+ dambrete) 50% atlaide 20,00 EUR 80% atlaide 8,00 EUR 70% atlaide 12,00 EUR Noteikts pārejas periods līdz 2023. gada 1. septembrim. (2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 23 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (iesniegts VARAM skaņošanā))

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

Līdzfinansējuma maksa profesionās ievirzes izglītības iestādēs ir 40 euro mēnesī, izņemot profesionālās ievirzes programmai – dambrete (turpmāk – dambrete). Par dambretes izglītības programmas apguvi – 20,00 euro mēnesī. Līdzfinansējuma maksai atlaide 50 % apmērā piemērojas vairākiem izglītojamiem.

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

8€‎/mēnesī

Ja ģimenei ir piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 60%

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

-

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pēc Siguldas Sporta skolas absolvēšanas jaunieši var turpināt apgūt zināšanas Murjāņu Sporta ģimnāzijā, kas atrodas blakus novadā - Saulkrastu.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Siguldas Sporta skolā ir šādas nodaļas: Basketbola, Badmintona, Vieglatlētikas, Dambretes, Orientēšanās, Distanču slēpošanas, Kalnu slēpošanas un Peldēšanas. Tiek piedāvāta arī Volejbola programma.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā no sporta programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem profesionālās ievirzes izglītība ir tikai no 6 (ja bērns ir 1. klases audzēknis) līdz 7 gadu vecuma atkarībā no sporta programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Pašvaldības līdzfinansējuma maksa, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta gadījumos: ja ģimenei ir piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 60%; ja ģimenē, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 35%. Pēc jaunajiem saistošajiem noteikumiem, kuri ir izskatīšanā VARAM, daudzbērnu ģimenēm – 80%, ja divi bērni apgūst programmu kādā pašvaldības profesionālās izglītības iestādē – 35%.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem 20 eiro, ja ir deklarēts uz gada pirmo janvāri (abi vecāki, bērns). Ja programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes – 13 eiro par katru bērnu. Dambretes programmai: 10 eiro, ja daudzbērnu ģimene – 4 eiro/mēnesī, 7,50 eiro/mēnesī, ja divi bērni no ģimenes apgūst programmu. VARAM izskatīšanai iesniegti noteikumi, kas Siguldas novada domes sēdē apstiprināti 2022. gada 19. maijā, pēc to stāšanās spēkā: ja viens vecāks un bērns ir deklarēts – 20 eiro, dambretei – 10 eiro, daudzbērnu ģimenēm 4 eiro/mēnesī.

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

8€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

-

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

109€‎/mēnesī

Pašvaldība pabalstu ikmēneša izdevumu apmaksai piešķir līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai: bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – 109 eiro apmērā; bērnam ar invaliditāti kopš bērnības pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – 163 eiro apmērā.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

Novadniekiem pieejams bezmaksas psiholoģiskais atbalsts – psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas. Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta psiholoģe strādā gan ar bērniem, gan pieaugušajiem, palīdzot risināt un novērst problēmas, kas rada traucējumus attiecībās, mācību procesā, kā arī sniedz padomus un atbalstu bērniem, vecākiem un citiem pieaugušajiem problēmsituācijās. Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā iespējams saņemt arī citu sociālo darbinieku konsultācijas. Ģimenes atbalsta nodaļa sniedz konsultācijas, atbalstu un palīdzību ikvienam problēmsituācijā nonākušajam bērnam vai ģimenei, lai palīdzētu ģimenei atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas ģimenes vai personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Cita veida atbalsts

Pabalsts ēdināšanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības - 100% apmērā no ēdināšanas maksas pirmsskolas, vispārējās, profesionālās izglītības un arodizglītības iestādēs. Iespēja pievienoties daudzbērnu ģimeņu programmā, ja ģimenē uzņemts 3 bērns.

Kāds ir pašvaldības papildus finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Piešķir vienreizēju pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai: pilngadību sasniegušam bērnam – 250 eiro, pilngadību sasniegušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 350 eiro apmērā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Sociālā darba pakalpojums, psihologa konsultācijas, speciālistu pakalpojumi.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, ir iespēja stāties dzīvokļa rindā.

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

850€‎/vienreizējs

Vienreizēju pabalstu piešķir pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu – 850 eiro apmērā. Pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa: pilngadību sasniegušam bērnam – 250 eiro apmērā; pilngadību sasniegušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 350 eiro apmērā.

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

215€‎/mēnesī

Pabalstu bērna uzturam piešķir adoptētājam pirmsadopcijas periodā, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par adoptējamā bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā, ja bērns pirms tam dzīvojis audžuģimenē. Pabalsts adoptētājam pirmsadopcijas periodā bērna uzturam piešķirams valstī noteikto divu minimālo uzturlīdzekļu apmērā, ņemot vērā bērna vecumu. Par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 eiro mēnesī; no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro mēnesī.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; mājokļa pabalsts, pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir audžuģimenēm

Pabalsts ēdināšanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un ar Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu ievietots aizbildņa ģimenē, ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi atbalstīt bērnu un bērna aizbildņa ģimeni.Pabalstu piešķir ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un ēdināšanai vispārējās, profesionālās izglītības un arodizglītības iestādēs aizbildņa ģimenei, kurā ievietots bērns, kurš palicis bez vecāku gādības. Pabalstu bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir 100% apmērā no ēdināšanas maksas, pamatojoties uz aizbildņa iesniegumu un Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu aizbildņa ģimenē. Pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs par bērna ēdināšanas pakalpojumiem piešķir 100% apmērā no ēdināšanas maksas, pamatojoties uz aizbildņa iesniegumu un Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu aizbildņa ģimenē. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās, profesionālās izglītības un arodizglītības iestādēs tiek maksāts uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu. Pašvaldība sniedz arī psiholoģisko atbalstu un atlīdzību par audžuģimenes, (specializētās) audžuģimenes pienākumu pildīšanu, neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita, piešķir ģimenei (personai), kurai ar pašvaldību noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

250€‎/mēnesī

250 eiro – līdz 7 gadu vecumam 300 eiro – no 7 gadu vecumam

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

200€‎/vienreizējs

Proporcionāli dienu skaitam.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

55€‎/mēnesī

Pabalsts aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu par otro un katru nākamo aizbildniecībā esošo bērnu ir 55 eiro mēnesī. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir 50 eiro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā par katru aizbildniecībā esošu bērnu no 5 gadu vecuma, kurš mācās pirmsskolas izglītības iestādē, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādēs.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Ģimenes var saņemt no 50% līdz pat 70% nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, pabalsts mācību līdzekļu iegādei vienu reizi kalendārajā gadā 50 eiro apmērā katram bērnam.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Ģimenes, kuras saņēmušas statusu “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu” vēl var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par, dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām un tām piekritīgo zemi: 50% apmērā, ja ģimenei piešķirts statuss, īpašuma īpašnieks ir kāds no ģimenes bērniem, vecākiem, vai vecvecākiem un vismaz viens no vecākiem un vismaz trīs bērni ir deklarēti šajā īpašumā Siguldas novadā uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00; 70% apmērā, ja maznodrošinātai ģimenei piešķirts statuss, īpašuma īpašnieks ir kāds no ģimenes bērniem, vecākiem, vai vecvecākiem un vismaz viens no vecākiem un vismaz trīs bērni ir deklarēti šajā īpašumā Siguldas novadā uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00. Daudzbērnu ģimenēm tiek piemērotas atlaides un īpāša atlaižu programma Siguldas Sporta centrā, Fischer slēpošanas centrā un Siguldas Pilsētas slēpošanas trasē. Novada ģimenēm ar aktīvu statusu pašvaldības organizētajos kultūras un sporta pasākumos pieejamas atlaides līdz pat 40%.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)
 • Hidroterapijas pakalpojumiem
 • Cits

Pavadoņa pakalpojumi, dienas aprūpes centra pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti, sociālā rehabilitācija, sadarbojoties ar nodibinājumiem un biedrībām.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Pašvaldības transporta un vai mobilā pacēlāja pakalpojumus, Specializētā transporta pakalpojumus, Grupu māja, higiēnas pakalpojumi

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Iespēja piedalīties un saņemt visus atbalsta veidus.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Ir tikai valstī noteiktais.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Iespēja saņemt dažāda veida speciālistu, tostarp psihologa, konsultācijas un atbalstu, piedalīties atbalsta grupās u.c.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Īpašās krīzes situācijas var pretendēt uz krīzes pabalstu.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Ēdināšanas atbalsts: atbilstoši Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” atbalstu 100% apmērā var saņemt 10.–12. klašu skolēni, kuri ir no ģimenēm, kam piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts veselības aprūpei, mācību līdzekļu iegādei un citi, ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Ēdināšanas atbalsts: atbilstoši Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” atbalstu 100% apmērā var saņemt 10.–12. klašu skolēni, kuri ir no ģimenēm, kam piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpei, mācību līdzekļu iegādei un citi, ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Pašvaldības saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā" nodrošina un piedāvā 15 dažādus sociālos pakalpojumus dzīvesvietā un pašvaldības saistošie noteikumi "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem" 14 dažādus pabalstu veidus, uz ko var pretendēt dažādas grupas. Ir dažādi pakalpojumi personām ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējiem: grupu mājas, dienas centra pakalpojumi, speciāliazētās darbnīcas un dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām un biedrībām. Papildus tam skolās darbojas psihologi un izglītības speciālisti, kas strādāt ar koēniem krīzes situācijas.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Visiem bērniem

Pašvaldība īsteno peldētapmācības nodarbības, kuras apmeklē novada 2.–6. klašu un 7.–12. klašu audzēkņi. Tāpat oašvaldība, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu peldbaseina nodarbības piedāvā ikvienam interesentam, tostarp senioriem un arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Pašvaldība apmaksā 100% apmērā.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Sociālo dzīvokļu rinda ir īsāka, tur var, uzreiz reģistrējoties, saņemt dzīvokli.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

Likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktatas personām; Pašvaldības saistošie noteikumi "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā"

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ja ģimenei piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu”, īpašuma īpašnieks ir kāds no ģimenes bērniem, vecākiem, vai vecvecākiem un vismaz viens no vecākiem un vismaz trīs bērni ir deklarēti šajā īpašumā Siguldas novadā uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00. Par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā un tām piekritīgo zemi 50% apmērā.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti – par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā un tām piekritīgo zemi 50% apmērā.

Audžuģimenēm

50%

Ja ģimenei piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu”, īpašuma īpašnieks ir kāds no ģimenes bērniem, vecākiem, vai vecvecākiem un vismaz viens no vecākiem un vismaz trīs bērni ir deklarēti šajā īpašumā Siguldas novadā uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00. Par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā un tām piekritīgo zemi 50% apmērā.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

maznodrošinātām personām – nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem vai vientuļām personām ar I., II.grupas invaliditāti – ar zemi 70% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 90% apmērā. Maznodrošinātām personām, kurām ģimenē ir bērni ar invaliditāti vai personas ar I., II.grupas invaliditāti – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 90% apmērā. Maznodrošinātām vientuļām personām ar III.grupas invaliditāti – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā; 24.4. personām no maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm – par zemi 70% un par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 70% apmērā; personām no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu (-us) bērnu (us) – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā; maznodrošinātām personām, kuras neietilpst iepriekš nosauktajās kategorijās – par zemi 25% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 25% apmērā.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

par zemi 70% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 90% apmērā, kamēr personai ir šajā statusā.

Viena vecāka ģimenēm

50%

personām no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu (-us) bērnu (us) – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Taču pašvaldība sniedz mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Neiesaistās

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Nav sadarbība

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Pašvaldības iestāde Mores pamatskola ieguvusi šo statusu.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Siguldas novada pašvaldība organizē vasaras nodarbinātības programmu skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem.

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pāsvaldības iestādēm)

Programmā katru gadu tiek pieteiktas turpat 400 darbavietas, piedāvājot darbavietas pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kā arī komersantu, biedrību vai nodibinājumu nodrošinātajās darbavietās, kuri noslēguši ar pašvaldību vienošanos par nodarbinātības organizēšanu. Skolēnu nodarbinātības programma, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, tiek īstenota kopš 2010. gada, sniedzot iespēju novadā deklarētiem jauniešiem apgūt pirmās darba prasmes un lietderīgi izmantot vasaras brīvlaiku.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Digitālās komunikācijas, veselību veicinošus kursus, nodarbības, radošas lekcijas u.c.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Jebkuram interesentam, kurš pieteicis dalību.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē citas biedrības, NVO u.c.)

 • Daļēji

Pašvaldība sadarbībā ar NVO, biedrībām organizē dažādas apmācības, kursus, kas iedzīvotājiem ir bez maksas.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Jebkuram interesentam, kurš pieteicis dalību.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Daudzbērnu ģiemenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem".

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem atbalstu sniedz: pabalstu Goda donoram; pabalstu skābekļa aparatūras nomai; pabalstu pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori; pabalstu ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram nepieciešama hemodialīze; pabalstu bērnam – cukura diabēta slimniekam; vienreizēju pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Siguldas novada pašvaldība, rūpējoties par mazo novadnieku veselību ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika, Siguldas slimnīcā nodrošina bezmaksas pediatra konsultācijas novadā deklarētajām ģimenēm.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Pašvaldības teritorijā ir pieejami vairāki zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji.

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Esi vesels Siguldas novadā", kura ietvaros piedāvā dažādas bezmaksas sporta nodarbības dažāda vecuma grupām. Nodarbības tiek īstenotas visu gadu, piedāvājot gan ziemas sporta veidus, gan vingrošanu brīvdabā un peldbaseinā u.c.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Pašvaldība jau vairākus gadus organizē konkursus bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektiem, lai veicinātu bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizētu veselīgu dzīvesveidu un atbalstītu nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā. Tāpat tiek organizēti kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursi, kuros piedalās dažādi nodibinājumi.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Pašvaldības Sociālajā dienestā izveidota Ģimenes atbalsta nodaļa, kurā veic sociālo darbu un sniedz sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem; ģimenes atbalsta nodaļas konsultācijas, atbalstu un palīdzību var saņemt ikviens problēmsituācijā nonācis bērns vai ģimene. Šajā nodaļā pieejams arī psihologs.

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Krīzes situācijās pašvaldība nodrošina pabalstu sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam, atbalstot ģimenes un personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā. Pašvaldības Sociālais dienests strādā ar elastīgu pieeju un izskatot iedzīvotāju iesniegumus, sniedz palīdzību.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

Pašvaldība organizēja informācijas un atbalsta punktus, kuros Ukrainas kara bēgļi varēja saņemt konsultācijas, aizpildīt nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu attiecīgos pabalstus, nokārtot vīzas un citas formulitātes. Tāpat pašvaldība veica koordinētu pakalpojumu sniedzēju palīdzību, piemēram, vetārsts, zobārsts. Izveidoja informatīvais tālruņa numuru konsultācijām krievu un latviešu valodā. Pieņēma Domes lēmumu par NĪN atlaidēm novadniekiem, kas izmitinās Ukrainas iedzīvotājus, nodrošināja nepieciešamo transportu formalitāšu nokārtošanai (vīzu saņemšanai), kultūras pasākumu un tūrisma pasākumu apmeklēšanai. Izmaksāja sociālos pabalstu vairāku tūkšotu apmērā. Izveidoja atsevišķu sadaļu pašvaldība tīmekļa vietnē, kur pieejama informācija par aktuālajiem darba piedāvājumiem ukraiņu valodā. Piešķīra nodokļu atlaides tiem uzņēmumiem, kuri izveidoja jaunas darbavietas, lai nodarbinātu ukraiņu bēgļus. Izsniedz vairākas SIM kartes, lai nodrošinātu sakarus, vietu bērnudārzos un skolās. Vasaras organizēja nometņu konkursu, kurā piedalījās 50% ukraiņu bērnu un jauniešu. Nodrošināja un turpina nodrošināt vairāk nekā 200 vietas pašvaldības ēkās. Sadarbībā ar biedrībām un nevalstiskajām organizācijām informēja par atbalsta un ziedošanas iespējām.

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

IR

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.sigulda.lv/public/lat/sports/sporta_bazes_un_laukumi_siguldas_novada/ ; https://www.sigulda.lv/public/lat/kultura/bibliotekas/ ; https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/sociala_aizsardziba/dienas_centrs1/ ; https://www.sigulda.lv/public/lat/izglitiba/interesu_izglitiba/siguldas_novada_jaunrades_centrs/ ;

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar ierobežotām spējām (piem., personām riteņkrēslos)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Siguldas pilsētā izbūvēts veloceliņš vairāk nekā 10 kilometru garumā. Tāpat Siguldā izveidota velo iela, pilsētā ieviešot satiksmes mierināšanas risinājumus, velo ielas ieklāšanas brīdī Sigulda bija vienīgā Latvija ar šādu izbūvi. Pilsētas un novada teritorijā pieejamas arī vairākas velo novietnes, ieviesti satiksmes ierobežojumi, uzstādot zīmi 30h/km. Tāpat izbūvēta velotrase un ir velo sportam pieejama infrastruktūra, kurā bērni, jaunieši var apgūt veloapmācības.

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Pašvaldības un novada teritorijā tiek nodrošināta un piemērota infrastruktūra personām ar ierobežotām spējām.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Pašvaldība turpina Krimuldas vidusskolas stadiona rekonstrukcijas darbus, lai gan skolēniem, gan visiem Siguldas novada iedzīvotājiem būtu pieejams multifunkcionāls sporta laukums, lai attīstītu un pilnveidotu sporta aktivitāšu piedāvājumu Siguldas novadā. Stadionā pieejams futbola laukums, tāllēkšanas zona, gumijots skrejceļš ar laukumu gala sektoriem, inline hokeja laukums, tenisa laukums, strītbola laukumi, multifunkcionāla spēļu zona, skatītāju tribīnes un autostāvvietas. Raiņa parkā Siguldā norisinās skeitparka un asfaltētas velo trases būvniecība, nākamajā un turpmākajos gados tiks attīstītas arī pārējās Raiņa parka daļas, to radot par vietu ģimenēm.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Pašvaldība labiekārtojusi Gaujas pludmali, kurā ir tīra vide, laba ūdens kvalitāte, tiek nodrošināta drošība krastā un uz ūdens, kā arī pludmales teritorija ir atbilstoši labiekārtota. Papildus sabiedrībai ir brīvi pieejama iespēja atpūsties pašvaldības īpašumā pie Jūdažu ezera un Roķēnu ūdenskrātuves. Patlaban norisināsies Roķēnu ūdenskrātuves labiekārošanas projekta izstrāde, lai to veidotu par sakārtotu un ērtu vidi, kas piemērota arī personām ar kustību traucējumiem.

Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Novada teritorijā pieejama infrastruktūra gan sporta aktivitāšu, gan atpūtas brīžiem. Caur novadu izveidotas tūrisma takas, kuras piemērotas arī pastaigām ar bērnu ratiņiem, pastaigām ar suni. Novadā atrodas vairākas piknikas vietas, kas speciāli labiekārtotas ar nojumēm, krēsliem un ugunskura vietām. Izveidota arī sportam piemērotas vietas: katrā pagasta teritorijā ir kāds sporta stadioni, pieejama infrastruktūra arī ziemas sporta aktivitātēm.

Skip to content