Alūksnes novada pašvaldība

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
+371 64381496

1. Pašvaldība mērķtiecīgi veido optimālu izglītības iestāžu tīklu, iegulda līdzekļus, lai uzlabotu un stiprinātu nākotnē nozīmīgākās izglītības iestādes kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai novada bērniem.

2. Pašvaldības teritorijā vienmērīgi ir pieejami dažādi aktīvās atpūtas objekti ģimenēm ar bērniem – rotaļu laukumi, sporta laukumi u.c.

3. Pašvaldības iestādes nodrošina plašu kultūras, sporta aktīvās atpūtas pasākumu klāstu ģimenēm.


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

280€‎/vienreizējs

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pabalsta apmērs ir noteikts 40% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas: https://www.vestnesis.lv/op/2023/192.48

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

280€‎/vienreizējs

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pabalsta apmērs ir noteikts 40% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas: https://www.vestnesis.lv/op/2023/192.48

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

280€‎/vienreizējs

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pabalsta apmērs ir noteikts 40 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas: https://www.vestnesis.lv/op/2023/192.48

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

280€‎/vienreizējs

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pabalsta apmērs ir noteikts 40 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas: https://www.vestnesis.lv/op/2023/192.48

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

280€‎/vienreizējs

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pabalsta apmērs ir noteikts 40 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas: https://www.vestnesis.lv/op/2023/192.48

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

280€‎/vienreizējs

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pabalsta apmērs ir noteikts 40 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas: https://www.vestnesis.lv/op/2023/192.48

ja piedzimst dvīņi

500€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

1000€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Mantisks pabalsts līdz 75,00 EUR pirmajam un simtajam konkrētajā gadā dzimušajam mazulim. Alūksnes pilsētas svētkos iepriekšējā gada laikā dzimušo jaundzimušo novada mazuļu sveikšana.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu speciālās izglītības programmu audzēkņiem.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

1) Pašvaldības pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes audzēknim (līdz 22 gadu vecumam), ja tas ir no mājsaimniecības: a) kura atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku; b) kura atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku. 2) Speciālās izglītības klašu izglītojamajiem (neatkarīgi, vai ir maznodrošināta/trūcīga ģimene, vai nav)

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

1) Pašvaldības pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes audzēknim (līdz 22 gadu vecumam), ja tas ir no mājsaimniecības: a) kura atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku; b) kura atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku. 2) Speciālās izglītības grupu izglītojamajiem (neatkarīgi, vai ir maznodrošināta/trūcīga ģimene, vai nav)

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.43€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.02€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.41€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.54€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.62€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.23€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.09€‎/dienā

Ministru kabineta noteikumos noteiktais

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.55€‎/dienā

Ministru kabineta noteikumos noteiktais.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Atgādinām, ka šai vecuma grupai daļu izmaksu sedz valsts.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.34€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.19€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.15€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.34€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.19€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.15€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.34€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.19€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.15€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Sociālās palīdzības klientiem 3,10 EUR dienā saskaņā ar Sociālo lietu pārvaldes lēmumu.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Sociālās palīdzības klientiem 3,10 EUR dienā saskaņā ar Sociālo lietu pārvaldes lēmumu.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

pašvaldībai ziņu nav

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

1%

uz 01.10.2023.: 7 bērni jeb 0,86 % no novadā deklarēto bērnu skaita vecumā no 0 līdz 6 gadiem uz 2023. gada 1. janvāri.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Pagarinātās dienas grupu nav, jo nav pieprasījuma. Malienas PII Mazputniņš nodrošina iespēju apmeklēt diennakts grupas.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Pašvaldības teritorijā nav privāto PII.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Pašvaldības teritorijā nav privāto PII.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Tā kā pašvaldība var nodrošināt bērnus ar vietām PII, aukļu pakalpojumu nav nepieciešami.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Ja bērns, kurš uzņemts speciālās izglītības programmā, apmeklē PII, ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

nav datu

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes audzēknim (līdz 22 gadu vecumam), ja tas ir no mājsaimniecības: 1. kura atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku; 2. kura atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku. Pašvaldība sedz izglītojamo ēdināšanas izmaksas šādā kārtībā: 1) 5-6 gadīgajiem bērniem - izglītojamam sedz 60 centus dienā produktu vērtību + ēdiena sagatavošanas izmaksas pilnā apmērā 2) 1.-4. klasei – ēdināšanu finansē uz pusēm ar valsti 3) Skolās, kur ēdienu gatavo skolu darbinieki - pašvaldība izglītojamam sedz 60 centus dienā produktu vērtību + sedz arī ēdiena sagatavošanas izmaksas pilnā apmērā 4) Skolās, kur ēdienu gatavo uzņēmējs – pašvaldība izglītojamam sedz 90 centus dienā 5) Speciālās izglītības programmu audzēkņiem – pašvaldība ēdināšanu sedz 100% apmērā. Par iegūtām godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās un konkursos novada, valsts un starptautiskā mērogā tiek piešķirtas pašvaldības naudas balvas atkarībā no iegūtās vietas un sacensību nozīmīguma. Talantīgie izglītojamie par augstiem panākumiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs iepriekšējā mācību gadā var pretendēt uz stipendiju 35 EUR/mēnesī nākamajā mācību gadā.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Pirmsskolas vecuma bērniem ir šāds interešu izglītības piedāvājums: Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā - dziedāšana, dejas un Lego, estētikas skoliņa; Alūksnes Mūzikas skolā - sagatavošanas programma un dziedāšana; Alūksnes Mākslas skolā - zīmēšana/gleznošana, veidošana; Alūksne Sporta skola - džudo, basketbols.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Netiek sniegts šāds atbalsts

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/vienreizējs

Ir iespējams saņemt mācību līdzekļu paku Sarkanajā Krustā.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/vienreizējs

Ir iespējams saņemt mācību līdzekļu paku Sarkanajā Krustā.

Skolēniem audzēkņiem

35€‎/mēnesī

Stipendija mācību gada garumā 35 EUR mēnesī (315 EUR kopā)

Studentiem

620€‎/mēnesī

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”, Alūksnes novadā nepieciešamo, pašvaldības domes noteikto speciālistu piesaistei noteiktas stipendijas: 1) pilna laika koledžas izglītības programmās sekmīgi studējošie (pēc 1.kursa pabeigšanas), kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju pēc koledžas pabeigšanas un apņemas turpmākos 5 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē Ierosinātāja juridiskajā adresē klātienē normālu darba laiku - 50% apmērā no minimālās mēnešalgas mēnesī (10 mēn. gadā); 2) pilna laika augstākās izglītības programmās sekmīgi studējošie (pēc 2. kursa pabeigšanas), kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju pēc koledžas pabeigšanas un apņemas turpmākos 5 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē Ierosinātāja juridiskajā adresē klātienē normālu darba laiku - 75% apmērā minimālās mēnešalgas mēnesī (10 mēn. gadā); 3) rezidentūrā studējošie, kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju studiju laikā vai pēc to pabeigšanas un apņemas turpmākos 5 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē - 100% apmērā no minimālās mēnešalgas mēnesī (11 mēn. gadā); 4) vienreizējā stipendija 2000 EUR – augstākās izglītības studiju programmas pēdējā kursa sekmīgi studējošais, kas apgūst domes noteikto atbalstāmo specialitāti.

Skolēniem audzēkņiem

200€‎/gadā

Ja individuāli gūta 1.vieta starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē - naudas balva ir 200 EUR. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvam (ja kolektīvā 16 un vairāk dalībnieku) - 1.pakāpe starptautiska mēroga pasākumā - 700 EUR

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Pašvaldība nodrošina (ar sabiedrisko transportu vai pašvaldības transportu) skolēnu pārvadājumus uz vispārējās izglītības iestādēm un atpakaļ, tajā skaitā no 2023. gada 1. septembra arī obligātās pirmsskolas izglītības izglītojamajiem un to pavadoņiem. Pašvaldība kompensē izdevumus izglītojamo pārvadāšanai arī ar privāto transportu saskaņā ar saistošajos noteikumos noteikto kārtību. Pašvaldība nodrošina internātu Alūksnē pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas (drīkst izmantot arī pārējo pilsētas skolu audzēkņi) un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā. Pašvaldība līdzfinansē skolēnu ēdināšanas izmaksas. Pašvaldība apmaksā dalību vienā interešu izglītības pulciņā katram skolēnam Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un Ziemeru pamatskolā, Liepnas pamatskolā - bez maksas.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Talantīgie izglītojamie par augstiem panākumiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs iepriekšējā mācību gadā var pretendēt uz stipendiju 35 EUR/mēnesī nākamajā mācību gadā. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”, Alūksnes novadā nepieciešamo, pašvaldības domes noteikto speciālistu piesaistei noteiktas stipendijas: 1) pilna laika koledžas izglītības programmās sekmīgi studējošie (pēc 1.kursa pabeigšanas), kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju pēc koledžas pabeigšanas un apņemas turpmākos 5 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē Ierosinātāja juridiskajā adresē klātienē normālu darba laiku - 50% apmērā no minimālās mēnešalgas mēnesī (10 mēn. gadā); 2) pilna laika augstākās izglītības programmās sekmīgi studējošie (pēc 2. kursa pabeigšanas), kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju pēc koledžas pabeigšanas un apņemas turpmākos 5 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē Ierosinātāja juridiskajā adresē klātienē normālu darba laiku - 75% apmērā minimālās mēnešalgas mēnesī (10 mēn. gadā); 3) rezidentūrā studējošie, kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju 4) vienreizējā stipendija 2000 EUR – augstākās izglītības studiju programmas pēdējā kursa sekmīgi studējošais, kas apgūst domes noteikto atbalstāmo specialitāti. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem - pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai uz vienu mācību gadu personai vecumā līdz 24 gadiem, kura ir: 1.invalīds, kuram viens no vecākiem ir miris vai vienam no vecākiem ir piešķirta I vai II grupas invaliditāte; 2.persona no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni vai personas vecumā līdz 24 gadiem), kurā kāds no ģimenes locekļiem jau ir galvotājs studējošam ģimenes loceklim.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Nē, nav bezmaksas

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Nenodrošina.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Jauniešu iniciatīvas

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz mērķgrupām (vismaz 40%)

Līdzdalības maksājums katrā Alūksnes Bērnu un jauniešu centra un Ziemeru pamatskolas interešu izglītības programmā vispārējās izglītības iestāžu audzēknim (skolēnam) ir 7,00 EUR. Katrs skolēns ir atbrīvots no līdzdalības maksājuma par dalību vienā interešu izglītības programmā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un Ziemeru pamatskolā. Liepnas pamatskolā interešu izglītība ir bezmaksas. Atvieglojumi interešu izglītības programmās atsevišķās izglītības iestādēs ir atšķirīgi, piemēram, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā - bērnam ar invaliditāti 100% apmērā, ar maznodrošinātā un trūcīgā statusu - 100%, Ukrainas bērniem - 100%; Alūksnes Sporta skolā ar maznodrošinātā un trūcīgā statusu 100%, Ukrainas bērniem 100%, 2 vai vairāk bērniem no mājsaimniecības - 50% atvieglojums katram nākamajam. Pašvaldība interešu izglītības nodarbību nodrošināšanai sedz visus telpu uzturēšanas izdevumus, papildus mērķdotācijai personāla izdevumus (pedagoga alga).

Dejas

7€‎/mēnesī

Pašvaldība apmaksā vienu interešu izglītības pulciņu katram izglītojamajam Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un Ziemeru pamatskolā. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā (atrodas pierobežā) interešu izglītība ir bezmaksas.

Teātris

7€‎/mēnesī

Pašvaldība apmaksā vienu interešu izglītības pulciņu katram izglītojamajam Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un Ziemeru pamatskolā. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā (atrodas pierobežā) interešu izglītība ir bezmaksas.

Mūzika

7€‎/mēnesī

Pašvaldība apmaksā vienu interešu izglītības pulciņu katram izglītojamajam Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un Ziemeru pamatskolā. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā (atrodas pierobežā) interešu izglītība ir bezmaksas. Alūksnes Mūzikas skolas interešu izglītības programmās vecāku līdzfinansējums: no 8,54 EUR līdz 42,71 EUR atkarībā no stundu skaita un nodarbību veida (individuālās, grupu).

Māksla

16€‎/mēnesī

Norādīta augstākā maksa interešu izglītības programmās Alūksnes Mākslas skolā. Alūksnes Mākslas skolas interešu izglītības programmās vecāku līdzfinansējums: no 8,03 EUR līdz 15,63 EUR atkarībā no programmas.

Tehniskā jaunrade

7€‎/mēnesī

Pašvaldība apmaksā vienu interešu izglītības pulciņu katram izglītojamajam Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un Ziemeru pamatskolā. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā (atrodas pierobežā) interešu izglītība ir bezmaksas.

Folklora

7€‎/mēnesī

Pašvaldība apmaksā vienu interešu izglītības pulciņu katram izglītojamajam Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un Ziemeru pamatskolā. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā (atrodas pierobežā) interešu izglītība ir bezmaksas.

Vides izglītība

7€‎/mēnesī

Pašvaldība apmaksā vienu interešu izglītības pulciņu katram izglītojamajam Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un Ziemeru pamatskolā. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā (atrodas pierobežā) interešu izglītība ir bezmaksas.

Sports

7€‎/mēnesī

Norādīta augstākā vecāku līdzfinansējuma maksa Alūksnes Sporta skolas interešu izglītības programmās. Mēneša maksa Alūksnes Sporta skolas interešu izglītības programmās svārstās no 1,00 līdz 7,00 EUR mēnesī. 50% atvieglojums tiek piešķirts bērniem no ģimenēm ar trūcīgās ģimenes statusu, kā arī, ja no vienas ģimenes skolā mācās vairāki bērni - katram 50% atvieglojums.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7€‎/mēnesī

Pašvaldība apmaksā vienu interešu izglītības pulciņu katram izglītojamajam Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un Ziemeru pamatskolā. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā (atrodas pierobežā) interešu izglītība ir bezmaksas. Alūksnes Sporta skolā 2 vai vairāk bērniem no mājsaimniecības - 50% atvieglojums katram nākamajam.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

7€‎/mēnesī

Pašvaldība apmaksā vienu interešu izglītības pulciņu katram izglītojamajam Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un Ziemeru pamatskolā. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā (atrodas pierobežā) interešu izglītība ir bezmaksas.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā bērnam ar invaliditāti atvieglojums 100% apmērā.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā - ar maznodrošinātā un trūcīgā statusu - 100%; Alūksnes Sporta skolā ar maznodrošinātā un trūcīgā statusu 100% atvieglojums.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā - ar maznodrošinātā un trūcīgā statusu - 100%; Alūksnes Sporta skolā ar maznodrošinātā un trūcīgā statusu 100% atvieglojums.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla 20V, 211001

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Uzņem no 8 gadu vecuma.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Uzņem no 8 gadu vecuma.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Uzņem no 8 gadu vecuma.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Nevienai

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

10€‎/mēnesī

Pilna maksa profesionālās ievirzes izglītībā – 20,00 EUR. Katram nākamajam bērnam no vienas ģimenes tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā, tātad, 10,00 EUR.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

20€‎/mēnesī

Specifiski mērķgrupai nav. Pilna maksa profesionālās ievirzes izglītībā – 20,00 EUR. Katram nākamajam bērnam no vienas ģimenes tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā, tātad, 10,00 EUR.

Bērnam ar invaliditāti

20€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

20€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

20€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Ja Mākslas skolā mācās divi un vairāk bērni no vienas ģimenes, katrs otrais maksā 50%. Sekmīgiem izmaksā naudas balvas semestra beigās.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Stīgu instrumentu, Taustiņinstrumentu, Pūšamo instrumentu, Sitaminstrumentu, Vokālā

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Uzņem no 7 gadu vecuma.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Uzņem no 7 gadu vecuma

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • 100%

Uzņem no 7 gadu vecuma.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

13€‎/mēnesī

Uzņem no 7 gadu vecuma.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

13€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Nevienai

Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

9.75€‎/mēnesī

Norādīts mazākais atvieglojuma apmērs.| Tiek piešķirti šādi atvieglojumi: 25% par pirmo bērnu, 50% par otro bērnu, 100% par trešo. Pilna maksa profesionālās ievirzes izglītības programmās – 13,00 EUR. Atvieglojumu apmērs: 25% - 9,75 EUR 50% - 6,50 EUR 100% - 0 EUR

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

13€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

6.5€‎/mēnesī

Tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā. Pilna maksa profesionālās ievirzes izglītības programmās – 13,00 EUR. Ar 50% atvieglojumu - 6,50 EUR.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

6.5€‎/mēnesī

Tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā. Pilna maksa profesionālās ievirzes izglītības programmās – 13,00 EUR. Ar 50% atvieglojumu - 6,50 EUR.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

6.5€‎/mēnesī

Tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā. Pilna maksa profesionālās ievirzes izglītības programmās – 13,00 EUR. Ar 50% atvieglojumu - 6,50 EUR.

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Līdzfinansējuma atvieglojumus par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas apguvi piemēro: 1. 100% apmērā – izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); 2. 50% apmērā – izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību); 3. 50% apmērā – izglītojamiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu); 4. 50% apmērā - izglītojamam, kurš, pārstāvot izglītības iestādi, ieguvis godalgotu vietu (1.-3. vietu, u.c.) valsts vai starptautiskā konkursā; 5. 50% – 100% apmērā – izglītojamiem, kuri apgūst izglītības iestādei īpaši nepieciešamās un deficītās izglītības programmas (tuba, trombons, mežrags), kas pamatojams ar nepietiekošu audzēkņu skaitu (mazāk nekā 3). Ja skolu apmeklē divi un vairāk izglītojamie no daudzbērnu ģimenes (kurā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni) un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, līdzfinansējuma atvieglojumus par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas apguvi piemēro: 1. 25% apmērā par pirmo bērnu; 2. 50% apmērā par otro bērnu; 3. 100% apmērā par trešo un katru nākamo bērnu.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Biatlons, Basketbols, Futbols, Vieglatlētika, Džudo

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šādam vecumposmam nav programmu.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Šādam vecumposmam nav programmu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

3.5€‎/mēnesī

Tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā katram nākamajam bērnam, ja skolu apmeklē vairāki bērni no vienas mājsaimniecības.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

3.5€‎/mēnesī

Specifiski mērķgrupai nav. Tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā katram nākamajam bērnam, ja skolu apmeklē vairāki bērni no vienas mājsaimniecības.

Bērnam ar invaliditāti

7€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

7€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Bezmaksas

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Stipendijas par augstiem sasniegumiem valsts jaunatnes izlašu dalībniekiem un kandidātiem. Naudas balvas Latvijas un augstāka līmeņa čempionātu medaļniekiem.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

Ja bērnam invaliditāte kopš bērnības - 188,00 EUR.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Nav

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

62€‎/vienreizējs

Mēnesī 10% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

Mēnesī 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

171€‎/mēnesī

Apmērā, kādu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu noteicis Ministru kabinets, t.i. par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 euro mēnesī; diviem bērniem – 222,30 euro mēnesī; trīs un vairāk bērniem – 273,60 euro mēnesī.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

171€‎/vienreizējs

Apmērā, kādu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu noteicis Ministru kabinets, t.i. par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 euro mēnesī; diviem bērniem – 222,30 euro mēnesī; trīs un vairāk bērniem – 273,60 euro mēnesī.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Nav pabalsta veidu, kas būtu piešķirami ar nosacījumu kā daudzbērnu ģimenei

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Dienas aprūpes centrs
 • Kanisterapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)
 • Cits

Logopēds, fizioterapeits, masāžas, psihologs, atbalsta grupas vecākiem, sociālā darba pakalpojums, aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti, ģimenes asistents Veļas mazgāšanas pakalpojums

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; ēdināšana pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs; veļas mazgāšanas un mazgāšanās pakalpojums; pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, mājokļa pabalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Atvieglojumi interešu izglītības programmu apmeklējumam, profesionālās ievirzes izglītības - daļēji

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; ēdināšana pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs; veļas mazgāšanas un mazgāšanās pakalpojums

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Atvieglojumi interešu izglītības programmu apmeklējumam, profesionālās ievirzes izglītības - daļēji

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; ēdināšana pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs; veļas mazgāšanas un mazgāšanās pakalpojums; mājokļa pabalsts

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Pašvaldība piešķir šādus brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus: bērna piedzimšanas pabalstu, svētku pabalstu jaundzimušajam, svētku pabalstu "Zelta kāzu" un "Dimanta kāzu" jubilejās, svētku pabalstu 100 un vairāk gadus sasniegušām personām, pabalstu politiski represētām personām, Ziemassvētku pabalstu, pabalstu mazgāšanās pakalpojumam, pabalstu veļas mazgāšanas pakalpojumam, pabalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma mērķu sasniegšanai, apbedīšanas pabalstu.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, blakus pašvaldībā

Nodarbības tika nodrošinātas līdz 2023. gada 31. maijam.

Kurā blakus pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

nav datu

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Visiem bērniem

Nodarbības tika nodrošinātas bērniem no 3. līdz 9. klasei.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Nodarbības tiek nodrošinātas bērniem ESF projekta "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" ietvaros.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Rinda ir sadalīta 1.kārtas sniedzamās palīdzības rindā un vispārējā kārtībā sniedzamās palīdzības rindā. Ir arī atsevišķs sniedzamās palīdzības reģistrs dzīvojamās platības apmaiņai pret citu pašvaldībai piederošu dzīvojamo platību (apmaiņas rinda). Ir palīdzības reģistrs sociālo dzīvokļu izīrēšanā.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Personām, kuras vismaz 1 gadu ir deklarējušas dzīvesvietu Alūksnes nov. adm. teritorijā (+izņēmuma gadījumi, t.sk. likumā noteiktie).

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Nē, nenodrošina

Pašvaldība daļēji sedz sociālā dzīvokļa un sociālo dzīvojamo telpu īres un pamatpakalpojumu maksu.

Daudzbērnu ģimenēm

90%

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Speciāli mērķgrupai atvieglojums nav paredzēts, ja vien nesakrīt ar kādu citu mērķgrupu, kam atvieglojums ir paredzēts.

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Saskaņā ar likumu Par nekustamā īpašuma nodokli.

Viena vecāka ģimenēm

0%

Speciāli mērķgrupai atvieglojums nav paredzēts, ja vien nesakrīt ar kādu citu mērķgrupu, kam atvieglojums ir paredzēts.

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

90%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Informatīvu

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Nav sadarbība

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

Nav

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Neregulāri, bet ir apmācības, lekcijas noteiktām kategorijām, piemēram, komersantiem izaugsmei, senioriem datorprasmju uzlabošanai u.c.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Dažādi

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Ja NVO rīko pasākumu pēc pašvaldības deleģējuma, dalības maksas nav. Piemēram, Alūksnes un Apes novada fonds un Alūksnes NVO atbalsta centrs pēc pašvaldības deleģējuma rīko ikgadējas konferences.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Ārstniecības iestādes sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, kas saņemts saskaņā ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nosūtījumu – faktisko izdevumu apmērā; Recepšu medikamentu iegādi, kuri nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā 50% no čekā un/vai cita attaisnojošā dokumentā uzrādītās kopējās summas par pēdējos sešos mēnešos iegādātajiem medikamentiem; Optisko briļļu vai kontaktlēcu iegādi – 50% apmērā no čekā uzrādītās summas par briļļu vai kontaktlēcu iegādi; Zobu terapeitiskās un ķirurģiskās ārstēšanas pakalpojumu - 50% no čekā uzrādītās summas; Zobu protezēšanas pakalpojumu - 50% no čekā uzrādītās summas. Pabalsta summa ne vairāk kā 200 EUR gadā personai.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Nodarbības tika nodrošinātas dažādām mērķgrupām ESF projekta "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" ietvaros. Projekts noslēdzies 2023. gadā.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē ir 4 darbinieki darbam ar ģimeni ar bērniem.

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pabalstu krīzes situācijā piešķir līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram, neizvērtējot ienākumus.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Izmitināšana, ēdināšana, sadarbībā ar NVO - palīdzība ar pirmās nepieciešamības precēm, steidzamu medicīnisku palīdzību u.c. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktais atbalsts. Bezmaksas latviešu valodas mācības SIF projekta "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" ietvaros. Ir tiesīgi saņemt visus pabalstus, ko saņem valsts iedzīvotāji.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

Nav

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

www.abjc.lv; http://albibl.lv/; https://aluksne.lv/index.php/sports/sporta-bazes/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

Nav

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

 • NAV

Speciāli senioru auditorijai nav.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

2023. gada jūnijā Alūksnē atklāts jaunais veloparks, kas piemērots dažāda vecuma un prasmju velobraucējiem, skrituļotājiem, skeitbordistiem un citiem aktīvās atpūtas un sporta piekritējiem. Parks sastāv no divām asfalta velotrasēm- pump track un “BTA velozinis” velotrases. Lielākā asfalta velotrase ir paredzēta sacensībām un treniņiem uz ātrumu. Mazākā izmēra velotrase- freestyle pump track jeb brīvā stila asfalta velotrase papildināta ar inovatīviem brīvā stila elementiem, kas paredzēti triku izpildei. Aktīvās atpūtas parka teritorijā uzstādīta nojume, soliņi, atkritumu tvertnes, ierīkotas labierīcības, dzeramā ūdens brīvkrāns, apgaismojums, videokameras, labiekārtota teritorija. Velonovietnes - daļēji pie pašvaldības ēkām un publiskā vidē. Ir atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēts gājējiem un braukšanai ar velosipēdu un apzīmēts ar 419. vai 421. ceļa zīmi Rīgas ielā un Pilssalas ielā kopā 973m garumā, atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēts jauktai gājēju un velosipēdu satiksmei un apzīmēts ar 417. ceļa zīmi Pededzes pagastā 200m garumā. Pie Alūksnes Tūrisma informācijas centra (Pils iela 25A) un Alūksnes Bānīša stacijas (Jāņkalna iela 52) atrodas velo serviss - pašapkalpošanās stendi. Velosipēdu pašapkalpošanās stendi paredzēti nelielu remontdarbu veikšanai pašu spēkiem – tajā pieejamas biežāk izmantotās velosipēdu montāžas atslēgas, skrūvgrieži un lāpstiņas, kā arī mehānisks pumpis dažādu velosipēdu marku, bērnu ratiņu un invalīdu ratiņu riepu pumpēšanai. Velosipēdu pašapkalpošanās stenda izmantošana ir bez maksas, bet līdzi jābūt monētai (50 centu, 1 eiro u.tml.), ar ko atvērt stenda durtiņas. Apmācību laukums Alūksnes PII “Sprīdītis”.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Veicot jaunu ēku būvniecību vai esošo pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu, pašvaldība arvien lielāku vērību pievērš tam, lai būves būtu ērti lietojamas visiem, risinājumos iekļaujot universālā dizaina principus. Visvairāk šajā jomā ir paveikts izglītības iestādēs, kur visiem stāviem ir nodrošināta piekļuve Alūksnes novada vidusskolā, Alūksnes Mākslas skolā, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu korpusā, Ziemeru pamatskolā. Pacēlājs ierīkots pašvaldības administratīvajā ēkā.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

1. Alūksnes Sporta centrs - daudzfunkcionālā sporta zāle, kas ietver sporta spēļu laukumu basketbolam, volejbolam, florbolam, telpu futbolam, vieglatlētikas zāli ar sprinta skrejceļiem 30 un 60 metru skrējienam, tāllēkšanas, augstlēkšanas un lodes grūšanas sektoru, kā arī džudo, trenažieru un vingrošanas zāles, kas nepieciešamas mācību procesa nodrošināšanai, iedzīvotāju un sporta biedrību aktivitātēm un sporta sacensību organizēšanai. 1. Alūksnes veloparks, atklāts 2023. gada jūnijā - ar divu veidu velotrasēm, piemērots dažāda vecuma un prasmju velobraucējiem, skrituļotājiem, skeitbordistiem un citiem aktīvās atpūtas un sporta piekritējiem. Parks sastāv no divām asfalta velotrasēm- pump track un “BTA velozinis” velotrases. Lielākā asfalta velotrase ir paredzēta sacensībām un treniņiem uz ātrumu. Mazākā izmēra velotrase- freestyle pump track jeb brīvā stila asfalta velotrase – ar grafiti mākslinieka Vour radītu mākslas darbu, ir papildināta ar inovatīviem brīvā stila elementiem, kas paredzēti triku izpildei. Alūksnes freestyle pump track ir viena no pirmajām 10 šāda veida asfalta velotrasēm visā pasaulē – liels sasniegums Latvijas aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstībai. Šī trase sastāv no dažādiem elementiem, kas imitē šķēršļus, māca jaunajiem velobraucējiem tos pārvarēt un palīdz apgūt velobraukšanas prasmes. Aktīvās atpūtas parka teritorijā uzstādīta nojume, soliņi, atkritumu tvertnes, ierīkotas labierīcības, dzeramā ūdens brīvkrāns, apgaismojums, videokameras, labiekārtota teritorija. 2. Izziņas un pakalpojumu centrs Alūksnes muižas parkā, atklāts 2023. gada jūnijā - radīta sakopta un pievilcīga vide kā vietējiem iedzīvotājiem, tā pilsētas viesiem: priekšlaukumā izvietoti soli un velosipēdu novietne ar elektrovelosipēdu uzlādes stacijām, ierīkots ūdens brīvkrāns, ēkā visu diennakti pieejamas publiskās tualetes, izbūvēta ietve savienojumam ar Pilssalu.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Alūksnes novada teritorijā nav oficiālu peldvietu, ir tikai peldēšanas vietas. 1. Peldēšanas vieta Alūksnes Pilssalā, gandrīz pilsētas centrā, allaž pulcē lielu atpūtnieku un peldētāju skaitu. To īpaši iecienījušas ir ģimenes ar bērniem- turpat ir izveidots arī bērnu rotaļu laukums, labiekārtota piknika vieta, vasaras kafejnīca. Pēc veldzes ūdenī, ir iespēja uzspēlēt arī pludmales volejbolu vai relaksēties izbraucienos pa ezeru. Netālu labierīcības. Blakus stadions. 2. Peldēšanas vieta “Vējiņš” ezerā ir piemērota mierpilnai atpūtai pie Alūksnes ezera, ar brīnišķīgu skatu uz Tempļakalna parku un Alūksnes Pilssalu. Līdzās peldēšanas iespējām, jaunākā paaudze labprāt atpūšas arī bērnu rotaļu laukumā. 3. Peldēšanas vieta ""Melnums"" pie Alūksnes ezera steidzīgajiem - pie tās var ērti piebraukt, tā ir aprīkota ar pārģērbšanās kabīni, tualeti, soliņiem. 4. Ja gribas sajust pilnīgu mieru un harmoniju kalnainā un ezeriem bagātā vidē, tad jādodas uz Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” centru Kornetos pie Ievas vai Dzērves ezera, kur krastā ierīkotas laipas, blakus peldēšanas vietai ierīkots bērnu atpūtas laukums, āra trenažieri un piknika vieta. 5. Peldēšanas vieta Strautiņos - aiz skolas ēkas padziļināts, iztīrīts dīķis, uzstādīta laipa, ģērbtuve, soliņš, krasta zonā iebērtas smiltis, lai var peldēties mazi bērni. 6. Peldēšanas vieta “Cālenītis” Liepnā - uzstādīti soliņi, ģērbtuve, atkritumu konteineri.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

1. Alūksnes Bērnu un jauniešu multifunkcionālais iniciatīvu centrs "PaGALMS" - vieta, kur pulcējas jaunieši uz interešu izglītības nodarbībām un citām kopīgām aktivitātēm. 2. Disku golfa laukums sporta centrā "Mežinieki" ar 9 disku ķērājgroziem. 3. Skatu torņi: Tempļakalna parkā, Dēliņkalnā, pie Dēliņkalna torņa arī piknika vieta ar sagādātu malku. 4. Gaisa trošu nobrauciens “ZZZIPPP” Tempļakalna parkā, Alūksnē, pāri Alūksnes ezeram - ātrākais (50 km/h) un garākais (350 m) nobrauciens virs ūdeņiem Latvijā. 5. Veselības maršruts Veclaicenē gar Ievas un Trumulīša ezeru krastiem. Informācijas stendi ar vingrojumiem veselības veicināšanai dažādām vecuma grupām. 6. Zeltiņu pagastā - sporta un atpūtas parks ar pludmales volejbola, basketbola, futbola laukumiem, strītbola grozu, āra trenažieriem, disku golfa groziem, bērnu rotaļu elementi, ugunskura vietu, koka mājiņām, nojumēm. 7. Liepnas pagasta centrā atpūtas vietas “Saidupe” komplekss - brīvdabas estrāde, galdiņi ar soliņiem, atkritumu konteineri, tualetes, autostāvvieta. Atpūtas vieta “Cālenītis” - volejbola laukumi, ugunskura vieta, soliņi, atkritumu konteineri, tualete. Piknika vieta pie “Sirsniņdīķa” –ugunskura vieta, grils, atkritumu konteiners, soliņi. 8. Alsviķu pagastā ģimeņu atpūtas vieta ar rotaļu elementiem pirmsskolas vecuma bērniem un atpūtas soliņiem. 9. Ziemera pagastā dabas objekts Čukstu akmens - atpūtas vieta ar ugunskura vietu un galdu. 10. Pededzes pagasta “Rūķos" izzinoša Pasaku taka ar vairākiem spēles laukumiem, ko var izspēlēt individuāli vai ar gidu, piknika vieta. 11. Jaunannas pagastā pastaigu taka “Bebru valstībā”, aktīvās atpūtas vieta Zaķu salā. 12. Dažādas grūtības un noskaņu pastaigu takas Alūksnes Muižas parkā, Pilssalā un Tempļakalna parkā, Ozolu ielā.

Skip to content