Alūksnes novada pašvaldība

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
+371 64381496

1. Pašvaldība mērķtiecīgi veido optimālu izglītības iestāžu tīklu, iegulda līdzekļus, lai uzlabotu un stiprinātu nākotnē nozīmīgākās izglītības iestādes kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai novada bērniem.

2. Pašvaldības teritorijā vienmērīgi ir pieejami dažādi aktīvās atpūtas objekti ģimenēm ar bērniem – rotaļu laukumi, sporta laukumi u.c.

3. Pašvaldības iestādes nodrošina plašu kultūras, sporta aktīvās atpūtas pasākumu klāstu ģimenēm.


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

500€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīnīši

1000€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Mantisks pabalsts līdz 75,00 EUR pirmajam un simtajam konkrētajā gadā dzimušajam mazulim. Alūksnes pilsētas svētkos iepriekšējā gada laikā dzimušo jaundzimušo sveikšana

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu speciālās izglītības programmu audzēkņiem.

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

1) Pašvaldības pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes audzēknim (līdz 22 gadu vecumam), ja tas ir no mājsaimniecības: a) kura atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku; b) kura atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku. 2) Speciālās izglītības klašu izglītojamajiem (neatkarīgi, vai ir maznodrošināta/trūcīga ģimene, vai nav)

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

1) Pašvaldības pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes audzēknim (līdz 22 gadu vecumam), ja tas ir no mājsaimniecības: a) kura atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku; b) kura atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku. 2) Speciālās izglītības grupu izglītojamajiem (neatkarīgi, vai ir maznodrošināta/trūcīga ģimene, vai nav)

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

4€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

2.79€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

1.2€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

4.22€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

3.33€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

0.89€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

2.39€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

2.39€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

0€‎/dienā

Atgādinām, ka šai vecuma grupai daļu izmaksu sedz valsts.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

2.5€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

1.58€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

0.92€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

2.5€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

1.58€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

0.92€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

2.5€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

1.58€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

0.92€‎/dienā

Norādīts vidējais skaitlis.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

0€‎/dienā

Sociālās palīdzības klientiem 2,50 EUR dienā saskaņā ar Sociālo lietu pārvaldes lēmumu.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

Nav

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0.7%

6 bērni (0,7 % no deklarēto bērnu skaita 2021.g.30.jūnijā). Arī šiem bērniem būtu vieta PII, bet vecāki ir atlikuši došanos uz PII uz 2023.gadu.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās bērnu dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Pagarinātās dienas grupu nav, jo nav pieprasījuma. Malienas PII Mazputniņš nodrošina iespēju apmeklēt diennakts grupas.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Pašvaldības teritorijā nav privāto PII.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Pašvaldības teritorijā nav privāto PII.

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

0€‎/mēnesī

Tā kā pašvaldība var nodrošināt bērnus ar vietām PII, aukļu pakalpojumu nav nepieciešami.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Ja bērns, kurš uzņemts speciālās izglītības programmā, apmeklē PII, ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

nav datu

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes audzēknim (līdz 22 gadu vecumam), ja tas ir no mājsaimniecības: 1. kura atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku; 2. kura atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, pabalstu piešķir uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas laiku. Pašvaldība sedz izglītojamo ēdināšanas izmaksas šādā kārtībā: 1) 5-6 gadīgajiem bērniem - izglītojamam sedz 60 centus dienā produktu vērtību + ēdiena sagatavošanas izmaksas pilnā apmērā 2) 1.-4. klasei – ēdināšanu finansē uz pusēm ar valsti 3) Skolās, kur ēdienu gatavo skolu darbinieki - pašvaldība izglītojamam sedz 60 centus dienā produktu vērtību + sedz arī ēdiena sagatavošanas izmaksas pilnā apmērā 4) Skolās, kur ēdienu gatavo uzņēmējs – pašvaldība izglītojamam sedz 90 centus dienā 5) Speciālās izglītības programmu audzēkņiem – pašvaldība ēdināšanu sedz 100% apmērā.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Ja ir vecāku pieprasījums, tad Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs piedāvā interešu izglītības nodarbības - dziedāšana, dejas un Lego.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Netiek sniegts šāds atbalsts

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/vienreizējs

Ir iespējams saņemt mācību līdzekļu paku Sarkanajā Krustā. Pašvaldības pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/vienreizējs

Ir iespējams saņemt mācību līdzekļu paku Sarkanajā Krustā. Pašvaldības pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Skolēniem audzēkņiem

25€‎/mēnesī

Stipendija mācību gada garumā 25 EUR mēnesī (225 EUR kopā)

Studentiem

458.3€‎/mēnesī

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”, Alūksnes novadā nepieciešamo, pašvaldības domes noteikto speciālistu piesaistei noteiktas stipendijas: 1) pilna laika koledžas izglītības programmās sekmīgi studējošie (pēc 1.kursa pabeigšanas) - 50% apmērā no minimālās mēnešalgas mēnesī (10 mēn. gadā); 2) pilna laika augstākās izglītības programmās sekmīgi studējošie (pēc 2. kursa pabeigšanas) - 75% apmērā minimālās mēnešalgas mēnesī (10 mēn. gadā); 3) rezidentūrā studējošie - 100% apmērā no minimālās mēnešalgas mēnesī (11 mēn. gadā); 4) vienreizējā stipendija 2000 EUR – augstākās izglītības studiju programmas pēdējā kursa sekmīgi studējošais, kas apgūst domes noteikto atbalstāmo specialitāti.

Skolēniem audzēkņiem

200€‎/gadā

Ja individuāli gūta 1.vieta starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē - naudas balva ir 200 EUR. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvam (ja kolektīvā 16 un vairāk dalībnieku) - 1.pakāpe starptautiska mēroga pasākumā - 700 EUR

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus uz vispārējās izglītības iestādēm un atpakaļ. Pašvaldība nodrošina internātu Alūksnē pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas (drīkst izmantot arī pārējo pilsētas skolu audzēkņi) un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā. Pašvaldība sedz skolēnu ēdināšanas izmaksas.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

Talantīgie izglītojamie par augstiem panākumiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs iepriekšējā mācību gadā var pretendēt un stipendiju 25 EUR/mēnesī nākamajā mācību gadā. Pašvaldības stipendijas - saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”, Alūksnes novadā nepieciešamo, pašvaldības domes noteikto speciālistu piesaistei noteiktas stipendijas: 1) pilna laika koledžas izglītības programmās sekmīgi studējošie (pēc 1.kursa pabeigšanas) - 50% apmērā no minimālās mēnešalgas mēnesī (10 mēn. gadā); 2) pilna laika augstākās izglītības programmās sekmīgi studējošie (pēc 2. kursa pabeigšanas) - 75% apmērā minimālās mēnešalgas mēnesī (10 mēn. gadā); 3) rezidentūrā studējošie - 100% apmērā no minimālās mēnešalgas mēnesī (11 mēn. gadā); 4) vienreizējā stipendija 2000 EUR – augstākās izglītības studiju programmas pēdējā kursa sekmīgi studējošais, kas apgūst domes noteikto atbalstāmo specialitāti. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem - pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai uz vienu mācību gadu personai vecumā līdz 24 gadiem, kura ir: 1.invalīds, kuram viens no vecākiem ir miris vai vienam no vecākiem ir piešķirta I vai II grupas invaliditāte; 2.persona no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni vai personas vecumā līdz 24 gadiem), kurā kāds no ģimenes locekļiem jau ir galvotājs studējošam ģimenes loceklim.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

Nenodrošina.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz visiem (vismaz 40%)

Vispārizglītojošajās skolās - bez maksas. Interešu izglītības iestādē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - daļēji sedz visiem (maksas atvieglojums, ja bērns apmeklē vairāk kā 1 programmu).

Dejas

6€‎/mēnesī

Norādīta dalības maksa interešu izglītības deju pulciņos Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā skolas vecumam. Interešu izglītības programmas vispārējās izglītības iestādēs ir bezmaksas.

Teātris

5€‎/mēnesī

Norādīta dalības maksa interešu izglītības teātra pulciņos Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā skolas vecumam. Interešu izglītības programmas vispārējās izglītības iestādēs ir bezmaksas.

Mūzika

6€‎/mēnesī

Norādīta dalības maksa interešu izglītības dziedāšanas pulciņā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā skolas vecumam. Mūzikas instrumentu (ukulele, džambas, ģitāra) spēles pulciņos mēneša maksa ir 5,00 EUR. Interešu izglītības programmas vispārējās izglītības iestādēs ir bezmaksas.

Māksla

13€‎/mēnesī

Norādīta augstākā maksa interešu izglītības programmās Alūksnes mākslas skolā 1,5-5 gadīgiem - tā svārstās 12,84 EUR-13,48 EUR apmērā. Maksa 5-7 gadīgiem Alūksnes Mākslas skolā: 7,81 EUR.

Tehniskā jaunrade

6€‎/mēnesī

Norādīta dalības maksa interešu izglītības robotikas un tehniskās jaunrades pulciņā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā skolas vecumam. Lego darbnīca, dronu skola, tehniskā modelēšana, programmēšana, velo - 5,00 EUR. Interešu izglītības programmas vispārējās izglītības iestādēs ir bezmaksas.

Folklora

0€‎/mēnesī

Vides izglītība

5€‎/mēnesī

Norādīta dalības maksa vides izglītības pulciņā "Mazpulks" Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā skolas vecumam. Interešu izglītības programmas vispārējās izglītības iestādēs ir bezmaksas.

Sports

4€‎/mēnesī

Mēneša maksa Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas interešu izglītības programmās ir atšķirīga un svārstās no 1,00 -4,00 EUR mēnesī. 50% atvieglojums tiek piešķirts bērniem no ģimenēm ar trūcīgās ģimenes statusu, kā arī, ja no vienas ģimenes skolā mācās vairāki bērni - katram 50% atvieglojums.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

9€‎/mēnesī

Norādītā maksa ir augstākā maksa par Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības pulciņu apmeklējumu mēnesī pirmsskolas vecuma bērniem (maksas ir atšķirīgas un svārstās 8,00-9,00 EUR dažādās programmās). Skolas vecuma bērniem - pulciņu maksas ir 5,00-6,00 EUR. Atvieglojumi ABJC pulciņu apmeklētājiem: 1. Ja konkrēto pulciņu apmeklē vairāki bērni no vienas ģimenes, tad viens no bērniem maksā 50% no dalības maksas, bet citi pilnu summu. 2. Ja kādu no ABJC pulciņiem apmeklē bērns(i) no ģimenes, kurai ir Latvijas goda ģimenes apliecība “3+ ģimenes karte”, tad pulciņa dalības maksai tiek piemērota 20% atlaide. 3. Ja audzēknis apmeklē 2 vai vairāk ABJC pulciņus, tad par pulciņu ar lielāko dalības maksu tiek aprēķināta samaksa 100% apmērā, bet par pārējiem 50% apmērā. Interešu izglītības programmas vispārējās izglītības iestādēs ir bezmaksas. Interešu izglītības programmas pieejamas arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs - Alūksnes Mūzikas skolā, Alūksnes Mākslas skolā un Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

9€‎/mēnesī

Norādītā maksa ir augstākā maksa par Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības pulciņu apmeklējumu mēnesī pirmsskolas vecuma bērniem (maksas ir atšķirīgas un svārstās 8,00-9,00 EUR dažādās programmās). Skolas vecuma bērniem - pulciņu maksas ir 5,00-6,00 EUR. Īpaši konkrētajai mērķgrupai paredzētu atvieglojumu nav. Interešu izglītības programmas vispārējās izglītības iestādēs ir bezmaksas. Interešu izglītības programmas pieejamas arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs - Alūksnes Mūzikas skolā, Alūksnes Mākslas skolā un Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla 20V, 211001

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

12.84€‎/mēnesī

12,84-13,48 EUR

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7.81€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

17€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Nevienai

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

8.5€‎/mēnesī

Pilna maksa profesionālās ievirzes izglītībā – 17,00 EUR. Katram nākamajam bērnam tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā, tātad, 8,50 EUR.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

17€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

17€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

8.5€‎/mēnesī

Tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā (pilnā maksa 17,00 EUR).

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

8.5€‎/mēnesī

Tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā (pilnā maksa - 17,00 EUR).

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Ja Mākslas skolā mācās divi un vairāk bērni no vienas ģimenes, katrs otrais maksā 50%, trūcīgie 50%

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Stīgu instrumentu, Taustiņinstrumentu, Pūšamo instrumentu, Sitaminstrumentu, Vokālā

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

6.94€‎/mēnesī

6,94-34,72 EUR

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

6.94€‎/mēnesī

6,94-34,72 EUR

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

13€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Nevienai

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

9.75€‎/mēnesī

Tiek piešķirti šādi atvieglojumi: 25% par pirmo bērnu, 50% par otro bērnu, 100% par trešo. Pilna maksa profesionālās ievirzes izglītības programmās – 13,00 EUR. Atvieglojumu apmērs: 25% - 9,75 EUR 50% - 6,50 EUR 100% - 0 EUR

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

13€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

6.5€‎/mēnesī

Tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā. Pilna maksa profesionālās ievirzes izglītības programmās – 13,00 EUR. Ar 50% atvieglojumu - 6,50 EUR.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

6.5€‎/mēnesī

Tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā. Pilna maksa profesionālās ievirzes izglītības programmās – 13,00 EUR. Ar 50% atvieglojumu - 6,50 EUR.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

6.5€‎/mēnesī

Tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā. Pilna maksa profesionālās ievirzes izglītības programmās – 13,00 EUR. Ar 50% atvieglojumu - 6,50 EUR.

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Līdzfinansējuma atvieglojumus par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas apguvi piemēro: 1. 100% apmērā – izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); 2. 50% apmērā – izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību); 3. 50% apmērā – izglītojamiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu); 4. 50% apmērā - izglītojamam, kurš, pārstāvot izglītības iestādi, ieguvis godalgotu vietu (1.-3. vietu, u.c.) valsts vai starptautiskā konkursā; 5. 50% – 100% apmērā – izglītojamiem, kuri apgūst izglītības iestādei īpaši nepieciešamās un deficītās izglītības programmas (tuba, trombons, mežrags), kas pamatojams ar nepietiekošu audzēkņu skaitu (mazāk nekā 3). Ja skolu apmeklē divi un vairāk izglītojamie no daudzbērnu ģimenes (kurā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni) un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, līdzfinansējuma atvieglojumus par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas apguvi piemēro: 1. 25% apmērā par pirmo bērnu; 2. 50% apmērā par otro bērnu; 3. 100% apmērā par trešo un katru nākamo bērnu.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Biatlons, Basketbols, Futbols, Vieglatlētika, Džudo

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šādam vecumposmam nav programmu.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Šādam vecumposmam nav programmu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

5€‎/mēnesī

5,00-7,00

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

5€‎/mēnesī

5,00-7,00 EUR

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

3.5€‎/mēnesī

Tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā katram nākamajam bērnam. Pilna maksa 5,00-7,00 EUR. Ar 50% atvieglojumu katram nākamajam bērnam: 2,50-3,50 EUR.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

7€‎/mēnesī

Pilna maksa 5,00-7,00 EUR.

Bērnam ar invaliditāti

7€‎/mēnesī

Pilna maksa 5,00-7,00 EUR.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bezmaksas

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Bezmaksas

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

-

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

109€‎/mēnesī

109,00 un 163,00 EUR

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

Nav

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

50€‎/vienreizējs

Mēnesī 10% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

Mēnesī 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

171€‎/mēnesī

Apmērā, kādu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu noteicis Ministru kabinets, t.i. par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 euro mēnesī; diviem bērniem – 222,30 euro mēnesī; trīs un vairāk bērniem – 273,60 euro mēnesī.

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

171€‎/vienreizējs

Apmērā, kādu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu noteicis Ministru kabinets, t.i. par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 euro mēnesī; diviem bērniem – 222,30 euro mēnesī; trīs un vairāk bērniem – 273,60 euro mēnesī.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Nav pabalsta veidu, kas būtu piešķirami ar nosacījumu kā daudzbērnu ģimenei

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Pašvaldība nodrošina tehniskos palīglīdzekļus
 • Dienas aprūpes centrs
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)
 • Cits

Logopēds, fizioterapeits, masāžas, psihologs, atbalsta grupas vecākiem, sociālā darba pakalpojums, aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti, ģimenes asistents

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; ēdināšana pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs; veļas mazgāšanas un mazgāšanās pakalpojums; pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Nav

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai; ēdināšana pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs; veļas mazgāšanas un mazgāšanās pakalpojums; pabalsts sociālās rehabilitācija

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Nav

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pabalsts vesel. aprūpes pakalpojumu apmaksai; ēdināšana pirmsskolas, vispārējās un prof. izglītības iestādēs; veļas mazgāšanas un mazgāšanās pakalpojums; pabalsts soc. rehabilitāc. mērķu sasniegšanai

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Pabalsts politiski represētām personām; Ziemassvētku pabalsts pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem ar invaliditāti, personām, kurām līdz attiecīgā gada 31. decembrim ir 80 gadi un vairāk

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, blakus pašvaldībā

Kurā blakus pašvaldībā pašvaldība nodrošina peldbaseina nodarbības

nav datu

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Visiem bērniem

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Nodarbības tiek nodrošinātas bērniem ESF projekta "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" ietvaros, atsevišķām sākumskolas vecuma grupām.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

Personām, kuras vismaz 1 gadu ir deklarējušas dzīvesvietu Alūksnes nov. adm. teritorijā (+izņēmuma gadījumi, t.sk. likumā noteiktie)

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Nē, nenodrošina

Daudzbērnu ģimenēm

90%

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Audžuģimenēm

90%

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Speciāli mērķgrupai atvieglojums nav paredzēts, ja vien nesakrīt ar kādu citu mērķgrupu, kam atvieglojums ir paredzēts.

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Saskaņā ar likumu Par nekustamā īpašuma nodokli.

Viena vecāka ģimenēm

0%

Speciāli mērķgrupai atvieglojums nav paredzēts, ja vien nesakrīt ar kādu citu mērķgrupu, kam atvieglojums ir paredzēts.

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Speciāli mērķgrupai atvieglojums nav paredzēts, ja vien nesakrīt ar kādu citu mērķgrupu, kam atvieglojums ir paredzēts.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Informatīvu

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā - ja kādu no ABJC pulciņiem apmeklē bērns(i) no ģimenes, kurai ir Latvijas goda ģimenes apliecība “3+ ģimenes karte”, tad pulciņa dalības maksai tiek piemērota 20% atlaide.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

Nav

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Neregulāri, bet ir apmācības noteiktām kategorijām, piemēram, nodarbinātajiem stresa mazināšanai, komersantiem izaugsmei, senioriem datorprasmju uzlabošanai u.c.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Dažādi

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē citas biedrības, NVO u.c.)

Ja NVO rīko pasākumu pēc pašvaldības deleģējuma, dalības maksas nav. Piemēram, Alūksnes un Apes novada fonds un Alūksnes NVO atbalsta centrs pēc pašvaldības deleģējuma rīko ikgadējas konferences.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Ārstniecības iestādes sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, kas saņemts saskaņā ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nosūtījumu – faktisko izdevumu apmērā; Recepšu medikamentu iegādi, kuri nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā 50% no čekā un/vai cita attaisnojošā dokumentā uzrādītās kopējās summas par pēdējos sešos mēnešos iegādātajiem medikamentiem; Optisko briļļu vai kontaktlēcu iegādi – 50% apmērā no čekā uzrādītās summas par briļļu vai kontaktlēcu iegādi; Zobu terapeitiskās un ķirurģiskās ārstēšanas pakalpojumu - 50% no čekā uzrādītās summas; Zobu protezēšanas pakalpojumu - 50% no čekā uzrādītās summas

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Nodarbības tiek nodrošinātas dažādām mērķgrupām ESF projekta "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" ietvaros

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pabalstu krīzes situācijā piešķir līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram, neizvērtējot ienākumus.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

Izmitināšana, ēdināšana, sadarbībā ar NVO - palīdzība ar pirmās nepieciešamības precēm, steidzamu medicīnisku palīdzību u.c. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktais atbalsts. Bezmaksas latviešu valodas mācības SIF projekta "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" ietvaros.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

Nav

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

www.abjc.lv; http://albibl.lv/; https://aluksne.lv/index.php/sports/sporta-bazes/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

Nav

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

 • NAV

Speciāli senioru auditorijai nav.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Velonovietnes - daļēji pie pašvaldības ēkām un publiskā vidē. Ir atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēts gājējiem un braukšanai ar velosipēdu un apzīmēts ar 419. vai 421. ceļa zīmi Rīgas ielā un Pilssalas ielā kopā 973m garumā, atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēts jauktai gājēju un velosipēdu satiksmei un apzīmēts ar 417. ceļa zīmi Pededzes pagastā 200m garumā. Pie Alūksnes Tūrisma informācijas centra (Pils iela 25A) un Alūksnes Bānīša stacijas (Jāņkalna iela 52) atrodas velo serviss - pašapkalpošanās stendi. Velosipēdu pašapkalpošanās stendi paredzēti nelielu remontdarbu veikšanai pašu spēkiem – tajā pieejamas biežāk izmantotās velosipēdu montāžas atslēgas, skrūvgrieži un lāpstiņas, kā arī mehānisks pumpis dažādu velosipēdu marku, bērnu ratiņu un invalīdu ratiņu riepu pumpēšanai. Velosipēdu pašapkalpošanās stenda izmantošana ir bez maksas, bet līdzi jābūt monētai (50 centu, 1 eiro u.tml.), ar ko atvērt stenda durtiņas. Apmācību laukums Alūksnes PII “Sprīdītis”.

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Veicot jaunu ēku būvniecību vai esošo pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu, pašvaldība arvien lielāku vērību pievērš tam, lai būves būtu ērti lietojamas visiem, risinājumos iekļaujot universālā dizaina principus. Visvairāk šajā jomā ir paveikts izglītības iestādēs, kur Alūksnes novada vidusskolā un Alūksnes Mākslas skolā jau vairākus gadus ir nodrošināta piekļuve visiem stāviem, bet Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu korpuss pēc būvdarbu pabeigšanas šobrīd tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā. Pacēlājs ierīkots pašvaldības administratīvajā ēkā.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

1. Izglītības un sporta centrs Jāņkalna ielā 17 (notiek būvdarbi) - daudzfunkcionālā sporta zāle sevī ietvers sporta spēļu laukumu basketbolam, volejbolam, florbolam, telpu futbolam, vieglatlētikas zāli ar sprinta skrejceļiem 30 un 60 metru skrējienam, tāllēkšanas, augstlēkšanas un lodes grūšanas sektoru, kā arī džudo, trenažieru un vingrošanas zāles, kas nepieciešamas mācību procesa nodrošināšanai, iedzīvotāju un sporta biedrību aktivitātēm un sporta sacensību organizēšanai. 2. Mūsdienīgs aktīvās atpūtas parks Alūksnes muižas parkā (notiek būvdarbi), kas nodrošinās pārvietošanos ar kalnu divriteni, bmx, skeitbordu, skrejriteni, skrituļslidām u.t.t. velotrasē, kas būs interesants dažādu līmeņu braucējiem – bērniem, pusaudžiem un ikvienam sabiedrības loceklim kā lieliska vieta braukšanas prasmju uzlabošanai amatieriem, bet profesionāļi to varēs izmantot treniņiem. 3. Izziņas un pakalpojumu centrs Alūksnes muižas parkā (notiek būvdarbi) - būs radīta sakopta un pievilcīga vide kā vietējiem iedzīvotājiem, tā pilsētas viesiem: priekšlaukumā izvietos solus un velosipēdu novietni ar elektrovelosipēdu uzlādes stacijām, paredzēta ūdens brīvkrāna uzstādīšana, ēkā būs visu diennakti pieejamas publiskās tualetes, tādejādi palielinot to daudzumu un pieejamību pilsētā, tiks izbūvēta ietve savienojumam ar Pilssalu.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Alūksnes novada teritorijā nav oficiālu peldvietu, ir tikai peldēšanas vietas. 1. Peldēšanas vieta Alūksnes Pilssalā, gandrīz pilsētas centrā, allaž pulcē lielu atpūtnieku un peldētāju skaitu. To īpaši iecienījušas ir ģimenes ar bērniem- turpat ir izveidots arī bērnu rotaļu laukums, labiekārtota piknika vieta, vasaras kafejnīca. Pēc veldzes ūdenī, ir iespēja uzspēlēt arī pludmales volejbolu vai relaksēties izbraucienos pa ezeru. Netālu labierīcības. Blakus stadions. 2. Peldēšanas vieta “Vējiņš” ezerā ir piemērota mierpilnai atpūtai pie Alūksnes ezera, ar brīnišķīgu skatu uz Tempļakalna parku un Alūksnes Pilssalu. Līdzās peldēšanas iespējām, jaunākā paaudze labprāt atpūšas arī bērnu rotaļu laukumā. 3. Peldēšanas vieta ""Melnums"" pie Alūksnes ezera steidzīgajiem - pie tās var ērti piebraukt, tā ir aprīkota ar pārģērbšanās kabīni, tualeti, soliņiem. 4. Ja gribas sajust pilnīgu mieru un harmoniju kalnainā un ezeriem bagātā vidē, tad jādodas uz Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” centru Kornetos pie Ievas vai Dzērves ezera, kur krastā ierīkotas laipas, blakus peldēšanas vietai ierīkots bērnu atpūtas laukums, āra trenažieri un piknika vieta. 5. Peldēšanas vieta Strautiņos - aiz skolas padziļināts, iztīrīts dīķis, uzstādīta laipa, ģērbtuve, soliņš, krasta zonā iebērtas smiltis, lai var peldēties mazi bērni. 6. Peldēšanas vieta “Cālenītis” Liepnā - uzstādīti soliņi, ģērbtuve, atkritumu konteineri.

Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

1. Alūksnes Bērnu un jauniešu multifunkcionālais iniciatīvu centrs "PaGALMS" - vieta, kur pulcējas jaunieši uz interešu izglītības nodarbībām un citām kopīgām aktivitātēm. 2. Disku golfa laukums sporta centrā "Mežinieki" ar 9 disku ķērājgroziem. 3. Skatu torņi: Tempļakalna parkā, Dēliņkalnā, pie Dēliņkalna torņa arī piknika vieta ar sagādātu malku. 4. Gaisa trošu nobrauciens “ZZZIPPP” Tempļakalna parkā, Alūksnē, pāri Alūksnes ezeram - ātrākais (50 km/h) un garākais (350 m) nobrauciens virs ūdeņiem Latvijā. 5. Veselības maršruts Veclaicenē gar Ievas un Trumulīša ezeru krastiem. Informācijas stendi ar vingrojumiem veselības veicināšanai dažādām vecuma grupām. 6. Zeltiņu pagastā - sporta un atpūtas parks ar pludmales volejbola, basketbola, futbola laukumiem, strītbola grozu, āra trenažieriem, disku golfa groziem, bērnu rotaļu elementi, ugunskura vietu, koka mājiņām, nojumēm. 7. Liepnas pagasta centrā atpūtas vietas “Saidupe” komplekss - brīvdabas estrāde, galdiņi ar soliņiem, atkritumu konteineri, tualetes, autostāvvieta. Atpūtas vieta “Cālenītis” - volejbola laukumi, ugunskura vieta, soliņi, atkritumu konteineri, tualete. Piknika vieta pie “Sirsniņdīķa” –ugunskura vieta, grils, atkritumu konteiners, soliņi. 8. Alsviķu pagastā ģimeņu atpūtas vieta ar rotaļu elementiem pirmsskolas vecuma bērniem un atpūtas soliņiem. 9. Ziemera pagastā dabas objekts Čukstu akmens - atpūtas vieta ar ugunskura vietu un galdu. 10. Pededzes pagasta “Rūķos" izzinoša Pasaku taka ar vairākiem spēles laukumiem, ko var izspēlēt individuāli vai ar gidu, piknika vieta. 11. Jaunannas pagastā pastaigu taka “Bebru valstībā”, aktīvās atpūtas vieta Zaķu salā. 12. Dažādas grūtības un noskaņu pastaigu takas Alūksnes Muižas parkā, Pilssalā un Tempļakalna parkā, Ozolu ielā.

Skip to content