Ogres novada pašvaldība

Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
+371 65071160

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

100€‎/vienreizējs

ar nosacījumu, ka: - bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā; - vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai (nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot); - bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

100€‎/vienreizējs

ar nosacījumu, ka: - bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā; - vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai (nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot); - bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

ar nosacījumu, ka: - bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā; - vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai (nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot); - bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

ar nosacījumu, ka: - bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā; - vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai (nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot); - bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

ar nosacījumu, ka: - bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā; - vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai (nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot); - bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

ar nosacījumu, ka: - bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā; - vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai (nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot); - bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

ja piedzimst dvīņi

200€‎/vienreizējs

100,00 EUR/ par katru bērnu, ja bērniņi piedzimst kā pirmie, vienreizējs pabalsts, ar nosacījumu, ka: - bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā; - vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai (nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot); - bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

ja piedzimst trīņi

300€‎/vienreizējs

100,00 EUR/ par katru bērnu, ja bērniņi piedzimst kā pirmie, vienreizējs pabalsts, ar nosacījumu, ka: - bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā; - vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai (nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot); - bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Novada pašvaldība ar dažādām dāvaniņām sveic ģimeni ar bērniņa ierašanos, zeķītes vai citas noderīgas lietas ir tās ar ko sagaida jaunos pilsoņus.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Pabalstu 100% apmērā var saņemt, ja izglītojamajam ir noteikta invaliditāte vai izglītojamā mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalstu 50% apmērā var saņemt, ja izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, t.sk., visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā un dzīvo vienā mājsaimniecībā vai izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Pabalstu 100% apmērā var saņemt, ja izglītojamajam ir noteikta invaliditāte vai izglītojamā mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalstu 50% apmērā var saņemt, ja izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, t.sk., visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā un dzīvo vienā mājsaimniecībā vai izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

1. - 4. klašu skolēniem pusdienu izmaksas sedz pilnībā. 5. - 12. klašu skolēni pabalstu 100% apmērā var saņemt, ja izglītojamais atbilst kādam no sekojošiem kritērijiem: izglītojamajam ir noteikta invaliditāte; izglītojamā mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, t.sk., visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā un dzīvo vienā mājsaimniecībā; izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu; izglītojamais mācās izglītības iestādē, kurā kārtējā gada 31.maijā ir mazāk nekā 150 izglītojamie un kura atrodas novada pagastā.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pabalstu 100% apmērā var saņemt, ja izglītojamais atbilst kādam no sekojošiem kritērijiem: izglītojamajam ir noteikta invaliditāte; izglītojamā mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, t.sk., visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā un dzīvo vienā mājsaimniecībā; izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu; izglītojamais mācās izglītības iestādē, kurā kārtējā gada 31.maijā ir mazāk nekā 150 izglītojamie un kura atrodas novada pagastā.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pabalstu 100% apmērā var saņemt, ja izglītojamajam ir noteikta invaliditāte vai izglītojamā mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalstu 50% apmērā var saņemt, ja izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, t.sk., visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā un dzīvo vienā mājsaimniecībā vai izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.68€‎/dienā

No 2,68 līdz 5,50 EUR dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3€‎/dienā

No 0,18 līdz 3 EUR dienā.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.5€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

5.5€‎/dienā

No 2,68 līdz 5,50 EUR dienā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.9€‎/dienā

No 0,08 līdz 2,90 EUR dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.6€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.45€‎/dienā

2,07 līdz 3,45 EUR dienā.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.72€‎/dienā

No 1,035 EUR līdz 1,725 EUR dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.45€‎/dienā

2,07 līdz 3,45 EUR

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.45€‎/dienā

No 0,07 EUR līdz 1,45 EUR dienā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

2,00 EUR dienā.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.07€‎/dienā

No 2,07 līdz 3,45 EUR dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.45€‎/dienā

0,07 - 1,45

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.07€‎/dienā

2,07 - 2,88

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.88€‎/dienā

0,07 -0,88

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

1.36€‎/dienā

Pabalstu līdz 30,00 EUR mēnesī.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.36€‎/dienā

Pabalstu līdz 30,00 EUR mēnesī.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Līdzfinansējums tiek nodrošināts tādā pašā mērā, kā citu ēdienkaršu ēdieniem.

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

11%

Bērnu skaits, kuriem netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir 325 bērni (tai skaitā Ogrē - 142, Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā - 151, Lielvārdē - 23. Ķegumā - 9, pārējā teritorijā - 0).

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Pirmsskolu izglītības iestažu darba laiks ir no plkst. 7.00-19.00. Diennakts bērnu uzraudzības pakalpojums netiek nodrošināts.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

287.41€‎/mēnesī

ja bērns ir deklarēts pašvaldības teritorijā, ir veikta bērna reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē, kā arī, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, taču netiek nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

188.71€‎/mēnesī

ja bērns ir deklarēts pašvaldības teritorijā, ir veikta bērna reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē, kā arī, ja bērns ir sasniedzis piecu gada vecumu, taču netiek nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

150€‎/mēnesī

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja: bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu; bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvietas adrese ir pašvaldības administratīvajā teritorijā; bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzēju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis; pašvaldība nenodrošina bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē atbilstoši likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Ogres novada pašvaldība sadarbojas ar privātām pirmsskolas izglītības iestādēm un līdzfinansē pakalpojumu novada teritorijā deklarētajiem bērniem netakarīgi no tā, kuras pašvaldības teritorijā privātā pirmsskolas izglītības iestāde atrodas.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pabalsts rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti.

Pabalstu piešķir ar mērķi uzlabot bērna ar invaliditāti sociālo funkcionēšanu par bērnam nodrošinātajiem medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī medicīnas ierīču, tehnisko palīglīdzekļu iegādei un to apkopei, remontam. Pabalstu piešķir neizvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli. Pabalsts tiek piešķirts izdevumu faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 500 euro bērnam kalendārajā gadā. Ja preču iegāde daļēji kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem, tad pabalstu izmaksā par faktiskajiem izdevumiem.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei piešķir Ogres novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-12.klases izglītojamajam no mājsaimniecības, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsta apmērs ir 50 euro kalendārajā gadā vienam izglītojamajam.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei piešķir Ogres novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-12.klases izglītojamajam no mājsaimniecības, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsta apmērs ir 50 euro kalendārajā gadā vienam izglītojamajam.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Ogres novada pašvaldība piešķir sociālās stipendijas vispārējās izglītības iestāžu 10.-12.klašu izglītojamajiem 100 eiro apmērā ik mēnesi mācību gada laikā.

Ar nosacījumu, ka vispārējās izglītības iestāžu 10.-12.klašu izglītojamajiem deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvā teritorijā un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: - izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā; - izglītojamais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns; - izglītojamā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; - izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar invaliditāti; - izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar smagām veselības problēmām, kuras ir apstiprinājis ģimenes ārsts; - izglītojamā mājsaimniecībā ir persona, kurai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums; - izglītojamā mājsaimniecībai ir sociāli un materiāli apgrūtināti apstākļi, ko apliecinājis Ogres novada Sociālais dienests. Skolēns stipendiju var saņemt, ja sekmīgi apgūs izglītības programmu (nav nesekmīgu vērtējumu nevienā mācību priekšmetā), ja nav būtisku izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu, ja vidējais aritmētiskais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par 7 ballēm. Stipendijas piešķirs konkursa kārtībā 10 skolēniem ar augstāko vidējo aritmētisko vērtējumu mācību priekšmetos 100 eiro apmērā ik mēnesi mācību gada laikā.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Ogres novadā bērniem pieejams plašs interešu izglītības nodarbību klāsts, ko nodrošina gan pašvaldība, gan privātie organizatori - bērnu deju kolektīvs "Pīlādzītis", Yamaha mūzikas skola, attīstošās nodarbības ar Montesori principiem, Ikšķiles valodas skoliņa, nodarbības "Attīsti lasītprasmi! Attīsti sadarbību", mazuļu skoliņa, lego konsturēšana u.c.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Ogres novada pašvaldības atbalsts atkarīgs no izvēlētās ārpusstundu nodarbības. Ir nodarbības, kas vecākiem ir bez maksas, jo finansēts no pašvaldības līdzekļiem, un ir nodarbības, kuras pieejamas par maksu.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Ogres novada pašvaldība piešķir 50 eiro atbalstu mācību līdzekļu iegādei ģimenei ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Ogres novada pašvaldība piešķir 50 eiro atbalstu mācību līdzekļu iegādei ģimenei ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Ogres novada pašvaldība piešķir 50 eiro atbalstu mācību līdzekļu iegādei ģimenei ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu.

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Ogres novada pašvaldība piešķir 50 eiro atbalstu mācību līdzekļu iegādei ģimenei ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu.

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

50€‎/vienreizējs

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei piešķir Ogres novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-12.klases izglītojamajam no mājsaimniecības, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsta apmērs ir 50 euro kalendārajā gadā vienam izglītojamajam.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

50€‎/vienreizējs

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei piešķir Ogres novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-12.klases izglītojamajam no mājsaimniecības, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsta apmērs ir 50 euro kalendārajā gadā vienam izglītojamajam.

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/mēnesī

Ogres novada pašvaldības Sociālās stipendijas piešķir vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. - 12. klašu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: -izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā; -izglītojamais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns; -izglītojamā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; -izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar invaliditāti; -izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar smagām veselības problēmām, kuras ir apstiprinājis ģimenes ārsts; -izglītojamā mājsaimniecībā ir persona, kurai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums; -izglītojamā mājsaimniecībai ir sociāli un materiāli apgrūtināti apstākļi, ko apliecinājis Ogres novada Sociālais dienests.

Studentiem

200€‎/mēnesī

Ogres novada pašvaldība piešķir stipendijas studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kurā iegūst pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt vidējās izglītības iestāžu absolventus studijām studiju programmās un piesaistīt kvalificētus pedagogus darbam Ogres novada izglītības iestādēs. Stipendijas var saņemt pilna laika klātienes profesionālajās studiju programmās un bakalaura studiju programmās studējošie, sākot ar pirmo studiju gadu. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kurš atbilst šādiem kritērijiem: -imatrikulēts studiju programmā; -no studiju 1. kursa 2. semestra studējošajam nav akadēmisko parādu vai nesekmīgu vērtējumu un sekmju vidējais aritmētiskais vērtējums par iepriekšējo studiju semestri nav zemāks par 7 ballēm; -pēc augstskolas absolvēšanas stipendijas saņēmējs apņemas turpmākos 2 gadus pēc pirmā līmeņa augstākās izglītības ieguves vai 3 gadus pēc otrā līmeņa augstākās izglītības ieguves strādāt pamatdarbā kādā no novada izglītības iestādēm.

Skolēniem audzēkņiem

250€‎/gadā

Par augstiem sasniegumiem mācībās un aktīvu līdzdalību ārpusstundu pasākumos, absolvējot pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 9. vai 12. klasi, piešķir naudas balvu šādā apmērā (pirms nodokļu nomaksas): - 9. klases absolventam 150.00 EUR; -12. klases absolventam 250.00 EUR. Naudas balvu izglītojamajiem piešķir: - par godalgotu vietu, atzinību vai dalību Valsts izglītības satura centra noteiktajās valsts vai starptautiskā mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursā, kā arī par godalgotu vietu Latvijas Skolu sporta federācijas organizētās Latvijas skolu spartakiādes finālsacensībās; - par augstiem sasniegumiem mācībās un aktīvu līdzdalību ārpusstundu pasākumos, absolvējot pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klasi.

Studentiem

200€‎/gadā

Ogres novada pašvaldība konkursa kārtībā apstiprinātā budžeta ievaros piešķir stipendiju studējošiem katru mācību gadu 200 EUR apmērā desmit mēnešus gadā. Stipendiju var saņemt pilna laika klātienes profesionālajās studiju programmās un bakalaura studiju programmās studējošie, sākot ar pirmo studiju gadu.

Skolēniem audzēkņiem

Ogres novada pašvaldības sociālā stipendija, ko piešķir vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. - 12. klašu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: -izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā; -izglītojamais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns; -izglītojamā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; -izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar invaliditāti; -izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar smagām veselības problēmām, kuras ir apstiprinājis ģimenes ārsts; -izglītojamā mājsaimniecībā ir persona, kurai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums; -izglītojamā mājsaimniecībai ir sociāli un materiāli apgrūtināti apstākļi, ko apliecinājis Ogres novada Sociālais dienests.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Ogres novada pašvaldības stipendija pedagoģijas studentiem, lai motivētu vidējās izglītības iestāžu absolventus studijām pedagoģijas studiju programmās un piesaistīt kvalificētus pedagogus darbam Ogres novada izglītības iestādēs.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Ogres novadā deklarētajiem 1. - 12. klašu skolēniem tiek pilnā mērā apmaksāti sabiedriskā transporta pakalpojumi ceļā no mājām uz izglītības iestādi un atpakaļ.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Likumā paredzētie atbalsta veidi

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Ogres pilsētas teritorijā dzīvojošie izglītojamie, kuri klātienē mācās vispārējās izglītības iestādēs, kuras atrodas Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, braukšanai mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, un ja attālums no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei ir lielāks par 1 (vienu) kilometru - braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no braukšanas izdevumiem 14 (četrpadsmit) braucieniem nedēļā; Ārpus Ogres pilsētas teritorijas dzīvojošie izglītojamie, kuri klātienē mācās vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10. – 12.klase), ja braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos – braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 14 (četrpadsmit) braucieniem nedēļā;

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Pašvaldība nodrošina vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ izmantojot skolēnu autobusu vai piešķirot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā 100% apmērā.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Pašvaldība nodrošina vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ izmantojot skolēnu autobusu vai piešķirot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā 100% apmērā.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Pašvaldība nodrošina vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ izmantojot skolēnu autobusu vai piešķirot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā 100% apmērā.

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Pašvaldība nodrošina vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ izmantojot skolēnu autobusu vai piešķirot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā 100% apmērā.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Pašvaldība nodrošina vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ izmantojot skolēnu autobusu vai piešķirot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā 100% apmērā.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Pašvaldība nodrošina vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ izmantojot skolēnu autobusu vai piešķirot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā 100% apmērā.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Pašvaldība nodrošina vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ izmantojot skolēnu autobusu vai piešķirot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā 100% apmērā.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Pašvaldība iespēju robežās nodrošina transportu uz profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā bērniem no apkārt esošajiem pagastiem.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Pašvaldība iespēju robežās nodrošina transportu uz profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā bērniem no apkārt esošajiem pagastiem.

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Pašvaldība iespēju robežās nodrošina transportu uz profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā bērniem no apkārt esošajiem pagastiem.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Pašvaldība iespēju robežās nodrošina transportu uz profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā bērniem no apkārt esošajiem pagastiem.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Pašvaldība iespēju robežās nodrošina transportu uz profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā bērniem no apkārt esošajiem pagastiem.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Vecākiem nav līdzmaksājuma, lai vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu skolēni nokļūtu uz skolu un atpakaļ, braukšanas maksas atvieglojums sabiedriskajā transportā ir 100% apmērā.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Skolēniem, kuri piedalās valsts olimpiādēs, tiek piešķirti 10.00 eiro, kurus var izmantot arī transporta izmaksu kompensēšanai uz olimpiādi. Savukārt uz sacensībām un konkursiem, ja iespējams (atkarīgs no dalībnieku skaita, sacensību norises vietas u.c. apstākļiem) tiek nodrošināts pašvaldības transports (skolēnu autobuss). Pārējās situācijās vecāki sedz transporta izdevumus 100% apmērā uz sacensībām/olimipiādēm/konkursiem.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Pašvaldības izglītības iestādēs tiek nodrošinātas ap 300 valsts mērķdotācijas finansētas interešu izglītības programmas dažādās jomās. Katrā apdzīvotā vietā novadā, kurā ir pamata vai vidējās izglītības iestāde, tiek nodrošinātas dažādu jomu interešu izglītības programmas. Tāpat profesionālās ievirzes izglītības iestādes piedāvā interešu izglītības mūzikā, mākslā un sportā. Ogrē tiek piedāvātas pašvaldības finansētas tehniskās jaunrades nodarbības sadarabībā ar Rīgas Tehniskās univeristātēs Bērnu un jauniešu universitāti.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Cits

Pašvaldība nodrošina ļoti plašu pakalpojumu klāstu interešu izglītībai

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz visiem (vismaz 40%)

Interešu izglītības programmas, kuras tiek finansētas no valsts mērķdotācijas vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, tiek nodrošinātas bez maksas. Tāpat arī tehniskās jaunrades nodarbības sadarabībā ar Rīgas Tehniskās univeristātēs Bērnu un jauniešu universitāti tiek piedāvātas bez maksas. Vecāku līdzmaksājums ir noteikts tikai par pašvaldības izglītības iestāžu piedāvātajām interešu izglītības nodarbībām pirmsskolas vecuma bērniem, kā individuālām interešu izglītības nodarbībām pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Dejas

0€‎/mēnesī

Pašvaldības iestāžu īstenoto programmu nodarbības deju jomā ir bez maksas

Teātris

0€‎/mēnesī

Pašvaldības iestāžu īstenoto programmu nodarbības teātra jomā ir bez maksas

Mūzika

7€‎/mēnesī

Maksa ir paredzēta tikai individuālajām interešu izglītības nodarbībām un pirmsskolas vecuma interešu izglītības grupām profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (mēneša maksa no 7-32 EUR)

Māksla

9€‎/mēnesī

Maksa ir paredzēta tikai individuālajām interešu izglītības nodarbībām un pirmsskolas vecuma interešu izglītības grupām profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (mēneša maksa no 9-21 EUR)

Tehniskā jaunrade

0€‎/mēnesī

nodarbības bez maksas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem.

Folklora

0€‎/mēnesī

nodarbības bez maksas

Vides izglītība

0€‎/mēnesī

nodarbības bez maksas

Sports

30€‎/mēnesī

maksa ir paredzēta tikai pirmsskolas vecuma interešu izglītības grupām profesionālās ievirzes izglītības iestādē (30 EUR )

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni); no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām; ja vienā izglītības iestādē mācās 2 (divi) vai vairāk bērni no vienas ģimenes.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Mācību maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: bērniem bāreņiem; bērniem ar invaliditāti;

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Mācību maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: bērniem bāreņiem; bērniem ar invaliditāti;

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni); no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām; ja vienā izglītības iestādē mācās 2 (divi) vai vairāk bērni no vienas ģimenes.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni); no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām; ja vienā izglītības iestādē mācās 2 (divi) vai vairāk bērni no vienas ģimenes.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Iestāde īsteno šādas mūzikas izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle, Vokālā mūzika,

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

20€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

0€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Mācību maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: bērniem bāreņiem; bērniem ar invaliditāti;

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

3.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

3.5€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

3.5€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

https://www.ogremms.lv/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • 100%

profesionālās ievirzes programmas šajā vecuma grupā netiek piedāvātas

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

profesionālās ievirzes programmas šajā vecuma grupā netiek piedāvātas

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

20€‎/mēnesī

Ogres Mūzikas un mākslas skola Sagatavošanas klase mākslā mēnesī 20,00 Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola Sagatavošanas klase mākslā mēnesī 10,00

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola Profesionālās ievirzes mākslas programma mēnesī 14,23 K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola Profesionālās ievirzes mākslas programma mēnesī 13,00 Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola Profesionālās ievirzes mākslas programma mēnesī 18,00 Ogres Mūzikas un mākslas skola Profesionālās ievirzes mākslas programma mēnesī 20,00

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola Profesionālās ievirzes mākslas programma mēnesī 14,23 K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola Profesionālās ievirzes mākslas programma mēnesī 13,00 Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola Profesionālās ievirzes mākslas programma mēnesī 18,00 Ogres Mūzikas un mākslas skola Profesionālās ievirzes mākslas programma mēnesī 20,00

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

10€‎/mēnesī

Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 1.1. no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni); 1.2. no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām; 1.3. ja vienā izglītības iestādē mācās 2 (divi) vai vairāk bērni no vienas ģimenes. 2.Mācību maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 2.1. bērniem bāreņiem; 2.2. bērniem ar invaliditāti; 2.3. vienam semestrim par īpašiem mācību un radošā darba sasniegumiem iepriekšējā semestrī, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu,

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

10€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

10€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Nav datu

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Ogres novada Sporta centrs, 476 izglītojamie (licencētas programmas: futbols, handbols, orientēšanās sports, vieglatlētika, svarcelšana, mākslas vingrošana, smaiļošana, kanoe); Ogres Basketbola skola, 396 izglītojamie (licencēta programma – basketbols); Lielvārdes Sporta centrs, 221 izglītojamais (licencētas programmas: florbols, vieglatlētika).

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Ogres novada Sporta centrs, 476 izglītojamie (licencētas programmas: futbols, handbols, orientēšanās sports, vieglatlētika, svarcelšana, mākslas vingrošana, smaiļošana, kanoe); Ogres Basketbola skola, 396 izglītojamie (licencēta programma – basketbols); Lielvārdes Sporta centrs, 221 izglītojamais (licencētas programmas: florbols, vieglatlētika).

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

šajā vecuma grupā bērni netiek uzņemti profesionālās ievirzes grupās

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

30€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

30€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

10€‎/mēnesī

Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 1.1. no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni); 1.2. no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām; 1.3. ja vienā izglītības iestādē mācās 2 (divi) vai vairāk bērni no vienas ģimenes. 2.Mācību maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 2.1. bērniem bāreņiem; 2.2. bērniem ar invaliditāti; 2.3. vienam semestrim par īpašiem mācību un radošā darba sasniegumiem iepriekšējā semestrī, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu,

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

10€‎/mēnesī

Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 1.1. no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni); 1.2. no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām; 1.3. ja vienā izglītības iestādē mācās 2 (divi) vai vairāk bērni no vienas ģimenes. 2.Mācību maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 2.1. bērniem bāreņiem; 2.2. bērniem ar invaliditāti; 2.3. vienam semestrim par īpašiem mācību un radošā darba sasniegumiem iepriekšējā semestrī, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu,

Bērnam ar invaliditāti

10€‎/mēnesī

Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 1.1. no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni); 1.2. no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām; 1.3. ja vienā izglītības iestādē mācās 2 (divi) vai vairāk bērni no vienas ģimenes. 2.Mācību maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 2.1. bērniem bāreņiem; 2.2. bērniem ar invaliditāti; 2.3. vienam semestrim par īpašiem mācību un radošā darba sasniegumiem iepriekšējā semestrī, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu,

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

10€‎/mēnesī

Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 1.1. no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni); 1.2. no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām; 1.3. ja vienā izglītības iestādē mācās 2 (divi) vai vairāk bērni no vienas ģimenes. 2.Mācību maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 2.1. bērniem bāreņiem; 2.2. bērniem ar invaliditāti; 2.3. vienam semestrim par īpašiem mācību un radošā darba sasniegumiem iepriekšējā semestrī, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu,

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

10€‎/mēnesī

Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 1.1. no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni); 1.2. no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām; 1.3. ja vienā izglītības iestādē mācās 2 (divi) vai vairāk bērni no vienas ģimenes. 2.Mācību maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem: 2.1. bērniem bāreņiem; 2.2. bērniem ar invaliditāti; 2.3. vienam semestrim par īpašiem mācību un radošā darba sasniegumiem iepriekšējā semestrī, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu,

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Nav informācijas

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

159€‎/mēnesī

Pabalstu ir tiesības saņemt, ja mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu. Kā arī, ja studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Pašvaldība sniedz materiālu atbalstu bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ogres novada bāriņtiesa. Ir pieejami sekojoši pabalsta veidi: Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai – 218 euro vai personai ar invaliditāti – 327 euro. Vienreizēs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 820,05 euro. Pabalsts paredzēts, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimumu. Pabalstu var izmaksāt naudā vai sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 159 euro vai personai ar invaliditāti – 213 euro.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Pašvaldība sniedz materiālu atbalstu bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ogres novada bāriņtiesa. Ir pieejami sekojoši pabalsta veidi: Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai – 218 euro vai personai ar invaliditāti – 327 euro. Vienreizēs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 820,05 euro. Pabalsts paredzēts, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimumu. Pabalstu var izmaksāt naudā vai sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 159 euro vai personai ar invaliditāti – 213 euro.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Mājokļa pabalsts, kura apmēru nosaka, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanas noteikumus, ņemot vērā faktiskos izdevumus par mājokli, neņemot vērā ienākumus.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

450€‎/vienreizējs

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam – 450 eiro kalendārajā gadā

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

258€‎/mēnesī

-Ikmēneša pabalsts bērna uzturam: 1.Bērnam līdz divu gadu vecuma sasniegšanai- 258 eiro; 2.Bērnam vecumā no diviem gadiem līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 215 eiro; 3.Bērnam vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Pabalsts audžuģimenei par bērna ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē 50% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas, bet pamatskolu vai vidusskolu - 100%.

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; mājokļa pabalsts, pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

171€‎/mēnesī

Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē: par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 euro mēnesī; ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222,30 euro mēnesī, ja trīs un vairāk bērni – 273,60 euro mēnesī.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

171€‎/vienreizējs

Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, ja bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, atbilstoši valstī noteiktajai atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, proporcionāli dienu skaitam, kurā veikti audžuģimenes pienākumi. Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē: par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 euro mēnesī; ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222,30 euro mēnesī, ja trīs un vairāk bērni – 273,60 euro mēnesī.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

500€‎/mēnesī

Vienreizējs. Pabalsta apmērs ir 500 eiro par katru aizbildnībā nodoto bērnu.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Ogres novada pašvaldībā daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa.

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Par pirmo bērnu ģimenē - 100 eiro, otro - 200 eiro, trešo un katru nākamo bērnu - 300 eiro.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Atvieglojumi profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Atvieglojumi PA „Namsaimnieks” struktūrvienības „Neptūns” pakalpojumiem.

Atvieglojumi profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. No mācību maksas 50% apmērā tiek atbrīvoti profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi, kas sekmīgi mācās izglītības iestādē. Atvieglojumi PA „Namsaimnieks” struktūrvienības „Neptūns” pakalpojumiem. Bērniem līdz 16 gadu vecumam, no ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē– 1,36 EUR par vienu apmeklējuma reizi nedēļā.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Pašvaldība nodrošina tehniskos palīglīdzekļus
 • Cits

masāžas pakalpojumi fizioterapeita pakalpojumi ergoterapeita pakalpojumi audiologopēda pakalpojumi mākslas terapeita pakalpojumi

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti. Aprūpes pakalpojuma mērķis - nodrošinātu aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstīšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dzīvesvietā bērniem ar invaliditāti. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi: • masāžas pakalpojumi • fizioterapeita pakalpojumi • ergoterapeita pakalpojumi • audiologopēda pakalpojumi • mākslas terapeita pakalpojumi

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts veselības aprūpei, ēdināšanas pabalsts, pabalsts izglītības ieguves atbalstam - paredzēts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei, pabalsts inkontinences preču iegādei, pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda apmaksai.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, mājokļa pabalsts, pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda apmaksai u.c.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpei, ēdināšanas pabalsts, pabalsts izglītības ieguves atbalstam - paredzēts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei, pabalsts inkontinences preču iegādei, pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda apmaksai.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Mājokļa pabalsts, pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda apmaksai u.c.

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

No samaksas par vienu individuālo peldbaseina “Neptūns” apmeklējumu, uzrādot “Ogres novadnieka” karti, četras reizes mēnesī atbrīvo Ogres novadā deklarētus: -bērnus invalīdus, uzrādot invalīda apliecību un ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, pakalpojumu piešķir Ogres novada Sociālais dienests uz peldbaseina “Neptūns” peldēšanas sezonu; - 1. un 2. grupas invalīdus slimības ārstēšanai, kas izraisījusi invaliditāti, uzrādot invalīda apliecību un ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, pakalpojumu piešķir Ogres novada Sociālais dienests uz peldbaseina “Neptūns” peldēšanas sezonu; - personas, kuras piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā, uzrādot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību; - politiski represētas personas, uzrādot Politiski represētās personas apliecību; - personas, kurām piešķirts Ogres novada apbalvojums tituls Ogres Goda pilsonis. No samaksas par vienu individuālo peldbaseina “Neptūns” apmeklējumu, uzrādot “Ogres novadnieka” karti, desmit reizes peldbaseina “Neptūns” peldēšanas sezonā atbrīvo Ogres novadā deklarētus riska grupas bērnus ar kaulu – muskuļu sistēmas saslimšanām (stājas defektiem), elpošanas sistēmas hroniskām slimībām, un citām saslimšanām, uzrādot ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, pakalpojumu piešķir Ogres novada Sociālais dienests.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

100% apmērā par individuālu nodarbību 4 reizes mēnesī (noteiktajai grupai) vai 10 reizes peldsezonas "Neptūns" peldēšanas sezonā (noteiktajām grupām)

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

https://likumi.lv/ta/id/338524-par-pasvaldibas-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta (iesniegums nav jāsniedz - dati iegūti NINO balstoties uz Valsts informācijas sistēmu savietotāja darbības nodrošināšanu);

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

0%

Audžuģimenēm

50%

Personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, — trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām — līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, — trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām — līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Viena vecāka ģimenēm

0%

Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, — trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām — līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Plašu. Informācija par dzīves vietu, darba iespējām.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

 • Neesam informēti par programmu

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

2023.gada vasarā Ogres novadā tika nodarbināti 127 skolēni. Darbam pašvaldībā un pašvaldības līdzfinansējumam kopumā pieteicās 22 darba devēji - 13 no tiem bija pašvaldības iestādes un 9 privātā sektora uzņēmumi vai saimnieciskās darbības veicēji. 2023.gada vasarā pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums bija 38 595.00 eiro.

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

2023.gada vasarā Ogres novada pašvaldība līdzfinansēja projektu ar 38 595.00 eiro

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

2023.gada vasarā Ogres novadā tika nodarbināti 127 skolēni. Darbam pašvaldībā un pašvaldības līdzfinansējumam kopumā pieteicās 22 darba devēji - 13 no tiem bija pašvaldības iestādes un 9 privātā sektora uzņēmumi vai saimnieciskās darbības veicēji. 2023.gada vasarā pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums bija 38 595.00 eiro.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Profesionālās pilnveides kursus, Latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem, veselību veicinošus kursus, nodarbības, radošas lekcijas u.c.

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Nav informācijas

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pašvaldība organizē dažādas veselību veicinošas nometnes, lekcijas, nodarbības un pasākumus, piemēram, divu dienu veselības nometni vecvecākiem ar mazbērniem, interaktīvā nodarbībā “Veselīgs uzturs labsajūtai un dzīves kvalitātei”, kas īpaši saistoša senioriem, nūjošanas pārgājiens, biroja vingrošana, atbalsta grupu nodarbības vecākiem, kuri audzina pusaudžus, nodarbība "Neveselīgas našķošanās alternatīvas un apzinātas ēšanas praktizēšana" u.c.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Ogres novada sociālajā dienestā ietilpst: Sociālo pakalpojumu nodaļa, Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem, Sociālās palīdzības nodaļa, Ģimenes atbalsta dienas centrs, Dienas centrs “Saime”, attālinātās klientu apkalpošanas vietas - Madliena, Ogresgals, Krape, Ķeipene, Laubere, Mazozoli, Meņģele, Taurupe, Suntaži, Lielvārde, Jumprava, Lēdmane, Ķegums, Birzgale, Rembate, Iksķile.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Ogres novada sociālajā dienestā ietilpst: Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem, Ģimenes atbalsta dienas centrs, Dienas centrs “Saime”, attālinātās klientu apkalpošanas vietas - Madliena, Ogresgals, Krape, Ķeipene, Laubere, Mazozoli, Meņģele, Taurupe, Suntaži, Lielvārde, Jumprava, Lēdmane, Ķegums, Birzgale, Rembate, Iksķile.

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Ogres novada krīzes zvanu centrs, kura mērķis ir nodrošināt garīgo un emocionālo atbalstu krīzes situācijā nonākušai personai (ģimenei). Ģimenes atbalsta dienas centrs, Dienas centrs “Saime”

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Ogres novadā pašlaik dzīvo 320 Ukrainas civiliedzīvotāji jeb 149 mājsaimniecības. Sociālais dienests Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošina: -konsultācijas dažādos jautājumos; -sociālo palīdzību; -iespēju robežās psihologa pakalpojumus.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

IR

Publiskā ledushalle

IR

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.ogresnovads.lv/lv/strukturvieniba/ogres-jauniesu-maja https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/ogres-centrala-biblioteka http://www.vidzemesledus.lv https://ogressportacentrs.lv/ https://www.ogresnovads.lv/lv/sporta-skolas-centri-bazes

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ogres novada pašvaldība mērķtiecīgi plāno un īsteno veloceliņu infrastruktūras attīstību Ogres novadā, radot ērtas un drošas gājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas, kā arī veicinot aktīvās atpūtas iespējas. Piemēram, 2011. gada augustā atklāja 312 metrus garš veloceliņš posmā Ogre – Ikšķile Rīgas ielā; 2016. gada vasarā veloceliņš Ogre – Ciemupe; 2021. gada maijā veloceliņš no Ogres uz Ogresgalu 6 km garumā, dodot iespēju ērti un droši nokļūt līdz Ogresgalam, kā arī izbraukt apmēram 24 km maršrutu pa Ogresgala pagastu. 2021. gada jūnijā Ogrē, Čakstes prospektā, tika atklāts viena no plašākajām un modernākajām velotrasēm Rīgas apkaimē, dodot iespēju ikvienam, īpaši jauniešiem, aktīvi pavadīt laiku un attīstīt velobraukšanas prasmes. Ērti, droši veloceliņi ierīkoti, pārbūvējot Mālkalnes prospektu, Čakstes prospektu, Brīvības ielu no Rūpnieku ielas līdz Ogres pilsētas robežai, izbūvējot straumvirzes aizsargmolu Pārogrē, pārbūvējot veco aizsargdambi gar Ogres upi un citviet. Tiek projektēts veloceliņš Ikšķiles dambis - Saulkalne; saskaņošanas stadijā ir arī veloceliņa Ciemupe – Lielvārde projekts; tuvākajiem pieciem gadiem ir iekļauta arī veloceliņa Ogre – Tīnūži izbūve.