Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV 2015
67093816

https://www.jurmala.lv/lv/pakalpojumi/izglitiba/atbalsts-izglitibai

https://www.jurmala.lv/lv/pakalpojumi/pabalsti-arpusgimenes-aprupei

https://www.jurmala.lv/lv/pakalpojumi/pabalsti-gimenem-ar-berniem

https://www.jurmala.lv/lv/pakalpojumi/brauksanas-maksa-un-atvieglojumi

https://www.jurmala.lv/lv/pakalpojumi/veselibu-veicinosi-pakalpojumi

Jūrmalas pilsētas attīstībai ir trīs galvenie virzieni – kūrorta attīstība, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un kvalitatīvas infrastruktūras attīstība. Jūrmala saviem iedzīvotājiem nodrošina stabilu sociālā atbalsta sistēmu, kas ietver daudzveidīgus sociālos un veselības veicināšanas pakalpojumus un atbalstu visiem iedzīvotājiem.

Nodrošinot plašas atbalsta iespējas, vislielākā uzmanība tiek pievērsta ģimenēm ar bērniem. Jaunā paaudze savus talantus un spējas var attīstīt Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Jūrmalas Mākslas skolā un Jūrmalas Sporta skolā.

Ģimenēm ar bērniem tiek nodrošināts plašs atbalsts, sākot no bērna dzimšanas: veselību veicinošu pasākumu komplekss topošajām māmiņām; naudas balvas skolēniem par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetos un olimpiādēs; bezmaksas sabiedriskais transports; bezmaksas ēdināšana, sākot no bērnudārza līdz 12. klasei visiem izglītojamajiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs; pabalsts jaundzimušo aprūpei; pabalsts, bērnam uzsākot mācības 1. klasē, un citi pabalsti.

Attīstīta infrastruktūra – daudzveidīgi aprīkoti atpūtas un rotaļu laukumi ģimenēm ar bērniem, piemēroti gan aktīvai atpūtai, sportošanai, gan rotaļām un pastaigām. Pilsētas parkos, pludmalē pie jūras un Lielupes, kā arī daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos kopumā vairāk nekā 50 vietās pilsētā ir pieejami atpūtas laukumi ar rotaļu un sporta ierīcēm. Pieejamas sporta zāles, Jūrmalas pludmales centrs, peldēšanas skola, slidošanas un skrituļslidošanas iespējas Majoru sporta laukumā (hallē).

Pilsētā tiek rīkoti pasākumi bērniem un ģimenēm: Nakts ekspedīcija; izklaidējoši un izglītojoši pasākumi un aktivitātes katru svētdienu vasarā Mellužu estrādē; interaktīvas un izglītojošas izstādes un nodarbības muzejos un bibliotēkās; radošas darbnīcas un aktivitātes bērniem visos pilsētas svētkos; sporta pasākumos tiek nodrošinātas īpašas distances bērniem; Jūrmalas teātrī tiek iestudētas un rādītas izrādes bērniem; Dzintaru koncertzālē notiek mūzikas lektoriji bērniem un skolēniem.


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

1000€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

1500€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Pašvaldība nodrošina bezmaksas Veselību veicinošu pasākumu kompleksu topošajām māmiņām (fiziskās aktivitātes zālē un baseinā, speciālistu konsultācijas).

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Visiem izglītojamajiem

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visiem izglītojamajiem

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visiem izglītojamajiem

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.64€‎/dienā

100% Atbilstoši saistošajiem noteikumiem - 2,07 euro dienā (ja ēdināšanu nodrošina uz vietas), 2,64 euro ( ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs).

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.64€‎/dienā

100% Atbilstoši saistošajiem noteikumiem - 2,07 euro dienā (ja ēdināšanu nodrošina uz vietas), 2,64 euro ( ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs).

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.64€‎/dienā

100% Atbilstoši saistošajiem noteikumiem - 2,07 euro dienā (ja ēdināšanu nodrošina uz vietas), 2,64 euro ( ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs).

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.64€‎/dienā

100% Atbilstoši saistošajiem noteikumiem - 2,07 euro dienā (ja ēdināšanu nodrošina uz vietas), 2,64 euro ( ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs).

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

100% atbilstoši saistošajiem noteikumiem: 1.-4.klasei 2,15 euro (ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs)

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

100% atbilstoši saistošajiem noteikumiem: 1.-4.klasei 2,15 euro (ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs)

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.44€‎/dienā

100% atbilstoši saistošajiem noteikumiem: 5.-12.klasei 2,44 euro (ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs)

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.44€‎/dienā

100% atbilstoši saistošajiem noteikumiem: 5.-12.klasei 2,44 euro (ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs)

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.44€‎/dienā

100% atbilstoši saistošajiem noteikumiem: 5.-12.klasei 2,44 euro (ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs)

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.44€‎/dienā

100% atbilstoši saistošajiem noteikumiem: 5.-12.klasei 2,44 euro (ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs)

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.44€‎/dienā

100% atbilstoši saistošajiem noteikumiem: 5.-12.klasei 2,44 euro (ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs)

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.44€‎/dienā

100% atbilstoši saistošajiem noteikumiem: 5.-12.klasei 2,44 euro (ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs)

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.07€‎/dienā

Pašvaldība finansē tikai privātajos PII - 2.07

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.07€‎/dienā

Pašvaldība finansē tikai privātajos PII - 2.07 euro

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība finansē privātajās PII - 2.07 euro. Vecāku finansējums atkarīgs no privātās PII.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

5%

100 bērni rindā

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojumu darba dienās no plkst.7.00-19.00 divpadsmit pirmsskolas izglītības iestādēs.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

345.29€‎/mēnesī

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība līdzfinansē pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātajās izglītības iestādēs, līdzfinasējuma apmērs 345,29 euro vienam izglītojamajam ( kopā 63 izglītojamie) un ēdināšanai 2.07 euro mācību dienā.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

248.54€‎/mēnesī

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība līdzfinansē pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātajās izglītības iestādēs, līdzfinasējuma apmērs 248,54 euro vienam izglītojamajam un 2.07 euro mācību dienā par ēdināšanu

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība neparedz finansējumu auklēm

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

100 euro pabalsts visiem bērniem sākot no pusotra gadu vecuma, kas ir deklarēti Jūrmalā vismaz 12 mēnešus vienu reizi kalendārajā gadā.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Iespēja iegūt izglītību speciālajās izglītības programmās, kā arī īstenojot iekļaujošo izglītību vispārējās pirmsskolas izglītības programmās. Vienlaikus tiek nodrošināts atbalsts iekšējās pasaules piepildīšanai ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām (tauste, smarža, redze, dzirde) un uztveres motivācijas veicināšana, kas sekmē pašoriganizācijas un mentālās uztveres pozitīvas pārmaiņas mācību procesā.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

nav datu

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

100€‎/vienreizējs

100 euro pabalsts vienu reizi kalendārajā gadā mācību procesa atbalstam bērniem sākot no pusotra gada, skolēniem, kā arī studentiem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā un kas ir deklarēti Jūrmalā vismaz 12 mēnešus.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

100€‎/vienreizējs

100 euro pabalsts vienu reizi kalendārajā gadā mācību procesa atbalstam bērniem sākot no pusotra gada, skolēniem, kā arī studentiem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā un kas ir deklarēti Jūrmalā vismaz 12 mēnešus.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

100 euro pabalsts / vienreizējs, vienu reizi kalendārajā gadā mācību procesa atbalstam bērniem sākot no pusotra gada, skolēniem, kā arī studentiem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā un kas ir deklarēti Jūrmalā vismaz 12 mēnešus.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Tiek piedāvāta iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības atbilstoši vecuma posmam vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. https://www.jurmala.makslasskola.lv/lv/macamies/pirmsskola/ Par samaksu - https://muzikasskola.jurmala.lv/interesu-izglitiba/

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Netiek sniegts. Pārsvarā pašvaldības nodrošinātā interešu izglītība ir bez maksas.

Skolēnam

100€‎/vienreizējs

100 euro pabalsts vienu reizi kalendārajā gadā mācību procesa atbalstam bērniem sākot no pusotra gada, skolēniem, kā arī studentiem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā un kas ir deklarēti Jūrmalā vismaz 12 mēnešus.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

100€‎/vienreizējs

100 euro pabalsts vienu reizi kalendārajā gadā mācību procesa atbalstam bērniem sākot no pusotra gada, skolēniem, kā arī studentiem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā un kas ir deklarēti Jūrmalā vismaz 12 mēnešus.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

100€‎/vienreizējs

100 euro pabalsts vienu reizi kalendārajā gadā mācību procesa atbalstam bērniem sākot no pusotra gada, skolēniem, kā arī studentiem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā un kas ir deklarēti Jūrmalā vismaz 12 mēnešus.

Skolēnam ar invaliditāti

100€‎/vienreizējs

100 euro pabalsts vienu reizi kalendārajā gadā mācību procesa atbalstam bērniem sākot no pusotra gada, skolēniem, kā arī studentiem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā un kas ir deklarēti Jūrmalā vismaz 12 mēnešus.

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

100€‎/vienreizējs

100 euro pabalsts vienu reizi kalendārajā gadā mācību procesa atbalstam bērniem sākot no pusotra gada, skolēniem, kā arī studentiem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā un kas ir deklarēti Jūrmalā vismaz 12 mēnešus.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

100€‎/vienreizējs

100 euro pabalsts vienu reizi kalendārajā gadā mācību procesa atbalstam bērniem sākot no pusotra gada, skolēniem, kā arī studentiem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā un kas ir deklarēti Jūrmalā vismaz 12 mēnešus.

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Netiek piešķirta

Studentiem

0€‎/mēnesī

Netiek piešķirta

Skolēniem audzēkņiem

400€‎/gadā

Par augstiem mācību sasniegumiem 7., 8. un 9. klašu skolēniem tiek piešķirtas balvas 100 eiro apmērā, 10.–12. klašu skolēniem – 150 eiro apmērā. Par izciliem sasniegumiem valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs balvu apmērs ir 70–250 eiro, par nozīmīgiem sasniegumiem vizuālajā mākslā, mūzikā un sportā – 100 eiro.

Studentiem

0€‎/gadā

Netiek piešķirta

Skolēniem audzēkņiem

Skolēniem tiek piedāvātas dienas vasaras nomentes bez maksas Jūrmalas izglītības iestādēs. Bezmaksas skolēnu autobusi, bezmaksas ēdināšana, bezmaksas interešu izglītība.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Studiju un studējošā kredīta saņemšanai galvojums.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu izglītojamie līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību pamata, vidējās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un ir saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Ar Jūrmalnieka karti sabiedriskā autobusa maršrutos pilsētā braukšana ir bezmaksas. No novembra plānots bezmaksas vilciens divas reizes dienā - Jūrmala-Rīga.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

7 maršruti. Tos bezmaksas var izmantot jebkurš Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātas izglītības iestādes izglītojamais vai Izglītotājs.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Pašvaldība nodrošina bezmaksas pilsētas sabiedrisko transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Pašvaldība nenodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām. Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Pašvaldība nenodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām. Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Pašvaldība nenodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām. Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Pašvaldība nenodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām. Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Pašvaldība nenodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām. Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Pašvaldība nenodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām. Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Pašvaldība nenodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām. Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Pašvaldība nenodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām. Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Pašvaldība nenodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām. Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Pašvaldība nenodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām. Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Pašvaldība nenodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām. Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Pašvaldībā ir nodrošināts bezmaksas pilsētas sabiedriskais transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Braucieni, kuri ir apstiprināti pašvaldības budžetā - gan sacensībām, gan konkursiem (piemēram Jūrmalas Sporta skola vai Jūrmalas Mākslas skola vai Jūrmalas Mūzikas vidusskola) transports tiek nodrošināts un apmaksāts pilnā apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kultūrizglītība-Deja-tautas dejas,modernās dejas, balets; Mūzika-dažādi vokālie ansambļi, kori, džeza ansamblis, instrumentālais ansamblis; Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla-dizains, foto, datorgrafika, rokdarbi, geznošana, zīmēšana, stikla apgeznošana, keramika,tekstīls, teātris; Tehniskā jaunrade-robotika, datorika, programmēšana, kartings, modelēšana; Vides izglītība-daba pētnieki: Sports-grupu un individuālais sports - peldēšana, futbols, handbols, florbols, ritmika, galda spēles, fiziskā sagatavošana, sporta dejas. Cits-angļu, krievu, spāņu valodas, žurnalistika. Visas interešu izglītības jomas. Kopā 270 int. izgl. pulciņi.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

Visas interešu izglītības izmaksas tiek segtas no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžata un mērķdotācijas.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla 20V211001; 30V/211001; Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma; Pirmskolas izglītības programma, kods 0101 11 11; Interešu izglītības programmas. Skolā nodrošināta personalizēta jeb individuāla pieeja nepieciešamo kompetenču apguvei

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Skolā profesionālajā ievirzē uzņem bērnus no 8 gadu vecuma

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Skolā profesionālajā ievirzē uzņem bērnu no 8 gadu vecuma

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

18€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Ārpusģimenes aprūpē esošām personām. Darbinieku bērniem.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

18€‎/mēnesī

pirmajam bērnam

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

18€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Pašvaldība nodrošina bezmaksas pilsētas sabiedrisko transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti. Par nozīmīgiem sasniegumiem vizuālajā mākslā tiek piešķirta naudas balva 100 EUR apmērā.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Jūrmalas Mūzikas vidusskola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas: taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle, vidusskolā ērģeļspēle stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, vidusskolā arfas spēle; pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, fagota spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle; sitaminstrumentu spēle; vokālā mūzika – kora klase, vidusskolā kora diriģēšana, vokālā un teātra māksla.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

25€‎/mēnesī

Sagatavošanas klasē

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

25€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

25€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

25€‎/mēnesī

ja nav maznodrošinātās ģimenes statuss

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

25€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Pašvaldība nodrošina bezmaksas pilsētas sabiedrisko transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti. Par nozīmīgiem sasniegumiem mūzikā tiek piešķirta naudas balva 100 EUR apmērā.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Jūrmalas Sporta skolā ir licencētas 9 sporta veidu 18 profesionālās ievirzes izglītības programmas - basketbols, džudo, burāšana, handbols,mākslas vingrošana, peldēšana, regbijs, vieglatlētika, volejbols. Jūrmalas Sporta skola realizē arī 7 interešu izglītības programmas - estētiskā vingrošana, ritmika, volejbols, basketbols, VFS – Sporta ABC, regbijs, peldēšana. Pašvaldībā ir arī Jūrmalas Futbola skola -https://www.jurmala.lv/lv/jurmalas-futbola-skola

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Pašvaldība nodrošina bezmaksas pilsētas sabiedrisko transportu visiem bērniem, kas saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība" vai Jūrmalas iedzīvotāja karti. Par nozīmīgiem sasniegumiem sportā tiek piešķirta naudas balva 100 EUR apmērā. Inventāra, sporta tērpu iegāde, daļēja tarnsporta līdzekļa (autobusu) apmaksa uz un no sacencībām.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

Ja personai noteikta invaliditāte - EUR 188 EUR mēnesī

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Sociālā darbinieka konsultācijas un atbalsts, kā arī nepieciešamības gadījumā var tikt sniegts bezmaksas psihologa un/vai asistenta pakalpojums.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Finansiāls atbalsts 150 eiro reizi 6 mēnešos bērnam mīkstā inventāra iegādei un sezonai atbilstoša apģērba iegādei

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Finansiālais pabalsts aizbildnim, kurš aprūpē divus un vairāk bērnus – 55 eiro mēnesī;

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Finansiālais atbalsts saskaņā ar likumdošanā noteikto pabalstu apmēru.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

150€‎/vienreizējs

Finansiāls atbalsts 150 eiro reizi 6 mēnešos bērnam mīkstā inventāra iegādei un sezonai atbilstoša apģērba iegādei

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

375€‎/mēnesī

Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes ienākumus, piešķir 375 eiro ikmēneša pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Sociālā darbinieka konsultācijas un atbalsts, kā arī nepieciešamības gadījumā var tikt sniegts bezmaksas psihologa un/vai ģimenes asistenta .

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Pašvaldības atbalsts - ikmēneša atlīdzība audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu 114 EUR mēnesī par katru audžuģimenē ievietoto bērnu, ja lēmumu par bērna ievietošanu ir pieņēmusi Jūrmala.

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Var saņemt psihologa pakalpojumu un/vai ģimenes asistenta.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

114€‎/mēnesī

Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes ienākumus, piešķir 114 eiro mēnesī ikmēneša atlīdzību par katru audžuģimenē ievietoto bērnu, ja audžuģimenes deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

114€‎/vienreizējs

Atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta atbilstoši dienu skaitam

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

55€‎/mēnesī

Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes ienākumus, piešķir pabalstu aizbildnim, kurš aprūpē divus un vairāk bērnus – 55 eiro mēnesī.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Daudzbērnu ģimenēm ir tiesības saņemt pabalstu kultūras, sporta un izzinošo pasākumu apmeklēšanai. Tiesības saņemt šo pabalstu ir katram daudzbērnu ģimenes loceklim, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalā. Pabalstu piešķir atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, līdz 20 EUR gadā katram ģimenes loceklim. 100 EUR pabalsts vienu reizi kalendārajā gadā mācību procesa atbalstam bērniem sākot no pusotra gada, pirmsskolas bērniem, skolēniem, kā arī studentiem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā un kuri ir deklarēti Jūrmalā vismaz 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas. Šie pabalsti tiek piešķirti, neizvertējot ģimenes materiālo stāvokli.

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes ienākumus, piešķir pabalstu kultūras, sporta un izzinošo pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm – 20 eiro gadā katram ģimenes loceklim.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

-

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Bērniem ar invaliditāti no maznodrošinātām un trūcīgam ģimenēm tiek piešķirts pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem 150 EUR apmērā gadā. Pabalsts degvielas iegādei personai ar invaliditāti speciāli pielāgotam vieglajam automobilim – 18 EUR mēnesī. Pabalsts aizgādnim, kurš iecelts ierobežotas rīcībspējas personai ar garīga rakstura traucējumiem – 72 EUR mēnesī. Pabalsts mājokļa pielāgošanai: personai, kas pārvietojas riteņkrēslā – līdz 5000 EUR; personai ar redzes invaliditāti vai bērnam ar redzes invaliditāti – līdz 1500 EUR. Bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam ir pieejams aprūpes pakalpojums līdz 80 stundām mēnesī, ja bērna vecāki ir nodarbināti. Pašvaldībā pieejams Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Skolēnu brīvlaikos pašvaldība organizē bezmaksas Dienas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu draugiem. Projekta ietvaros tiek organizētas aktivitātes: ekskursijas ģimenēm, kurās ir bērns invalīds. Deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros bērniem ar invaliditāti tiek piedāvāti dažāda veida rehabilitācijas pakalpojumi (t.sk. Fizioterapija, Ergoterapija, Kanisterapija, Reitterapija).

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Pašvaldībā pieejams Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Pabalsts aizgādnim, kurš iecelts ierobežotas rīcībspējas personai ar garīga rakstura traucējumiem: 72 EUR mēnesī. Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti līdz 80 stundām mēnesī.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Pabalsts uzturam, pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, veselības aprūpes pabalsts, pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem, pabalsts krīzes situācijā ārēju notikumu seku novēršanai vai mazināšanai

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Ģimenes asistenta un/vai psihologa pakalpojumi, Higiēnas centra pakalpojumi, Dienas centrs bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

-

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Pabalsts krīzes situācijā ārēju notikumu seku novēršanai vai mazināšanai, pabalsts uzturam, pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, veselības aprūpes pabalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Ģimenes asistenta un/vai psihologa pakalpojumi, Higiēnas pakalpojumi, Dienas centrs bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Saskaņā ar Saistošiem noteikumiem Nr.42 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā". https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l21/s/l21s042_m.htm

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Izglītības pārvaldes Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs sniedz bezmaksas individuālās konsultācijas (speciālais pedagogs, kas pārzina Montesori metodes, logopēds, klīniskais psihologs), metodisku un pedagoģisku palīdzību kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai izglītības iestāžu izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem; piedāvā veikt izglītojamo izpētes un noteikt speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar logopēdiskiem, fiziskiem, somatiskiem, mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem. Izmantotie speciālo vajadzības diagnostikas instrumenti: • Vekslera intelekta tests. • Minhenes funkcionālo spēju izvērtēšanas metodika (0-3.g.v.). • Zināšanu, prasmju un iemaņu izvērtējums atbilstoši mācību programmas prasībām (3-7 g.v.). Izglītības pārvaldes Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs piedāvā: •konsultatīvu, metodisku un pedagoģisku atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem/aizbildņiem un pedagogiem; • atbalstu izglītojamā individuālo spēju un vajadzību izvērtēšanā; • agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem; • palīdzību pedagogiem sastādīt atbilstošus individuālās izglītības plānus, atbalsta pasākumus, metodiskos atbalsta materiālus; • pieteikt izglītojamos pedagoģiski medicīniskajai komisijai www.jurmala.lv/pakalpojumi/izglitiba/dazadi

Lekciju cikls topošajiem vecākiem PSIA “Jūrmalas slimnīca”. Lekciju cikls kā pareizi apieties ar zīdaini (Hendlinga nodarbības) kopā ar bērniņu. Veselības mēnesis ģimenēm. Izglītojošas grupas vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi”. Ortodontijas pakalpojums bērniem līdz 18 gadu vecumam. Veselību veicinošu pasākumu komplekss topošajām māmiņām ar vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopumu ar mērķi uzlabot topošo māmiņu veselības stāvokli grūtniecības laikā, sekmēt zināšanas par veselīgu dzīves sākumu mazulim, pakalpojums pieejams sākot ar 12. grūtniecības nedēļu līdz bērna 7 mēnešu vecumam. Vingrošana ūdenī pirmsskolas vecuma bērniem no sešu mēnešu vecuma līdz septiņu gadu vecumam. Šūšanas nodarbības sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju ģimenēm. Romu dejas romu tautības ģimeņu jauniešiem. Iedzīvotāju iniciatīvu projekti, piemēram, Latvijas neredzīgo biedrības sadarbības projekts ar PII “Podziņa” audzēkņiem, fotoorientēšanas pasākums ģimenēm ar bērniem,

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Bezmaksas - gan skolniekiem kā mācību stundas, gan jauniešiem kā Jaunatnes iniciatīvu centra iniciatīva.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Senioriem

Topošām māmmiņām, cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, kuri apmēklē pēldēšanas nodarbības Jūrmalas Sporta skolā, Jaunatnes iniciatīvu centra jauniešiem, skolēniem, kuru skolās peldapmācība ir obligāta.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

100%

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Dzīvojamās telpas un sociālie dzīvokļi, speciālistiem izīrējamas dzīvojamās telpas (Saskaņā ar 19.12.2019 JPD saist.not. Nr. 59)

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, daudzbērnu ģimenēm
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Saskaņā ar Noteikumiem sociālā dzīvokļa īrnieks maksā 25 % no sociālā dzīvokļa īres maksas, apkures, kanalizācijas (tostarp asenizatora), aukstā un karstā ūdens pakalpojumu maksas. Atlikušie 75% no īres maksas, apkures, kanalizācijas (tostarp asenizatora), aukstā un karstā ūdens pakalpojumu maksas, pamatojoties uz dzīvojamās telpas apsaimniekotāja iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, tiek segti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Daudzbērnu ģimenēm

90%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

I, II grupas

Audžuģimenēm

90%

Fiziskai personai par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas: nodokļa maksātājam, kura ģimene audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir šajā punktā minētais bērns. Tiek noteikta atlaide - 90% zemei, 50% ēkām.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

90%

Visiem Jūrmalā deklarētajiem īpašumu īpašniekiem ir noteikta 90% atlaide zemes nodoklim.

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

90% atvieglojums par zemi, 50% - par ēku.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

90%

Visiem Jūrmalā deklarētajiem īpašumu īpašniekiem ir noteikta 90% atlaide zemes nodoklim.

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

90%

Fiziskai personai fiziskai personai par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas: nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir bērns vecumā līdz 19 gadiem, kurš ir zaudējis apgādnieku vai uzturlīdzekļu piedziņa no apgādnieka nav iespējama un uzturlīdzekļus ir piešķīris Uzturlīdzekļu garantijas fonds. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir šajā punktā minētais bērns. Tiek noteikta atlaide - 90% zemei, 50% ēkām.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Par remigrācijas jautājumiem konsultācijas var saņemt Jūrmalas Labklājības pārvaldē.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Bezmaksas latviešu valodas kursi. Informatīvais atbalsts par sociālās palīdzības pieejamiem veidiem, veselības veicināšanas un citām aktivitātēm veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Pašvaldībā šobrīd nav.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

"Proti un dari" projekta ietvaros. Kā arī jauniešu nodarbinātība notiek vasaras sezonā aktivitātē - https://www.jurmala.lv/lv/pakalpojumi/jauniesu-nodarbinatibas-pasakumi-vasaras-sezona-0

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Pašvaldība organizē dažādus neformālus izglītošus kursus un nodarbības jauno prasmju apguvei: valsts valodas kursi, E-prasmju nodoarbības senioriem, Šūšanas kursi sociālā atstumtības riska pakļautām iedzīvotāju grupām. Visas aktivitātes dalībniekiem ir bezmaksas. Junior Achievement -https://www.aprinkis.lv/index.php/ekonomika/42831-jauno-uznemeju-dienas-jurmala-noskaidros-gada-labako-skolenu-macibu-uznemumu Brīvprātīgais darbs jauniešiem.

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Sadarbībā ar organizācijām un pakalpojumu sniedzējiem pašvaldība organizē dažādus neformālus izglītošus kursus un nodarbības jauno prasmju apguvei: valsts valodas kursi, E-prasmju nodoarbības senioriem; šūšanas kursi sociālā atstumtības riska pakļautām iedzīvotāju grupām. Visas aktivitātes dalībniekiem ir bezmaksas. Ik gadu sadarbībā ar uzņēmumiem tiek organizēts Darbu vakaču tirgus. Jauniešiem ir pieejami karjeras konsultantu pakalpojumi gan individuāli, gan grupās - https://www.facebook.com/photo?fbid=712370567599151&set=a.552896686879874

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/oktobri-jurmala-veselibas-menesis-ar-plasu-bezmaksas-aktivitasu-programmu?fbclid=IwAR1mh2kJxb8aUXwf_tLPcQmnNzZVldjffY3rII1tapyuivhTZmB9G7mNWvU

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Valsts valodas, Naturalizācijas kursi, E-prasmju apmācībassenioriem, Šūšanas kursi sociālā atstumtības riska pakļautām iedzīvotājiem, Veselības veicināšanas lekciju kursi.

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

Visi pašvaldības organizētie kursi un apmācības dalībniekiem ir bezmakstas.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Dažādas mērķagrupas: seniori; ģimenes, pusaudžī, cilvēki ar invaliditāti, jaunieši, topošās māmiņas u.c.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Ja apmācības vai kursi tiek organizēti līdzfinansēto iniciatīvas projektu ietvaros.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Pašvaldība līdzfinansē iniciatīvas projektu kopējās izmaksas līdz 90% apmērā.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Personām ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu. Veselības aprūpes pabalsts (veselības apdrošināšanai; pacienta iemaksas segšanai, veselības aprūpes pakalpojuma apmaksai, medikamentu, uztura bagātinātāju un medicīnas preču iegādei; redzi un dzirdi koriģējošu preču iegādei; zobu protezēšanai; medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai; primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista nozīmēta slimības profilakses pasākuma apmaksai) - 120 euro kalendārajā gadā – personai, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu, vai personai ar invaliditāti, ja tā dzīvo viena mājsaimniecībā un tai nav Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto apgādnieku; 86 euro kalendārajā gadā – pārējām personām. Pabalsts personai ar funkcionāliem traucējumiem (ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu) -- inkontinences līdzekļu iegādei, stomas aprūpes preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei; bērna ar invaliditāti rehabilitācijas izdevumu segšanai. (saskaņā ar Saistošiem noteikumiem Nr. 40 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā". https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l21/s/l21s042_m.htm). Pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām. Pabalsts paredz segt izdevumus par pacientu iemaksām; pacientu līdzmaksājumiem; veselības aprūpes pakalpojumiem; zobārstniecības pakalpojumiem; medikamentu un medicīnas preču iegādi; uztura bagātinātāju iegādi; veselības apdrošināšanas polises iegādi, ja tā sedz izdevumus par ārstniecības pakalpojumiem Latvijas Republikā; optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi (brilles, kontaktlēcas). Saskaņā ar Saistošiem noteikumiem "Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā". https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l21/s/l21s040_m.htm Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Papildus ESF projekta ietvaros tiek organizētas nodarbības vidusskolēniem par stresu psihologa vadībā.

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Atbalsta grupas cilvēkiem ar onkoloģisku saslimšanu.

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Jūrmalā ir nodrošināts plašs veselības veicināšanas pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājums. Pašvaldības veselību veicinoši pakalpojumi: ergoterapeita un fizioterapeita pakalpojums senioriem; veselību vecinošs pasākumu komplekss senioriem (fiziskās aktivitātes gan telpās, gan laukā, vingrošana baseinā, speciālistu konsultācijas); zobu protezēšanas pakalpojums senioriem (pieejams ar atlaidi); veselību veicinošs pasākumu komplekss topošajām māmiņām (fiziskās aktivitātes zālē un baseinā, speciālistu konsultācijas); ortodontijas pakalpojums Jūrmalas valstspilsētā deklarētiem bērniem līdz 18 gadu vecumam; izglītošas aktivitātes: garīgā veselība (sarunu cikli vecākiem, pedagogiem); mātes un bērna veselība: sarunu cikli tiešsaistē topošajiem un jaunajiem vecākiem par veiksmīgas zīdīšanas nosacījumiem. Atkarību profilakses centra nodrošināšana pilsētā, t.sk. atbalsta grupu organizēšana, sociālu un izglītojošu aktivitāšu nodrošināšana; fiziskās nodarbības personām ar invaliditāti: joga, galda spēles personās ar redzes invaliditāti, baseina nodarbības personam ar redzes vai dzirdes invaliditāti. ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā" ietvaros - dažādās bezmaksas nodarbības: Cigun; Joga; Ielu vingrošana; Ratiņpeldes; Ratiņdejas; Nodarbības trenažieru zālē cilvēkiem ratiņkrēslos; Ekskursijas ģimenēm ar bērnu invalīdu; Vingrošana skolēniem fizioterapeita vadībā; Fiziskas aktivitātes skolēniem animatora vadībā; Izglītojošas nodarbības skolēniem un vecākiem par reproduktīvo veselību skolēniem; Izglītojošas nodarbības skolēniem par veselīgu uzturu, Praktiskas meistarklases skolēniem un veselīga uztura meistarklašu viktorīnas; Izglītojošas nodarbības skolēniem par alkohola, smēķēšanas u.c. atkarību kaitīgumu, Nometnes 1.-4.klašu skolēniem par veselīgu uzturu un fiziskām aktivitātēm, Atbalsta grupas cilvēkiem ar onkoloģisku saslimšanu, Vingrošana senioriem, trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Biedrības "ASNE", "Latvijas Sarkanais Krusts", "Veselības un sociālais serviss-Artemīda", nodibinājums "Mūsu sabiedrībai" u.c.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursi: Veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana, Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana; Kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana; Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide; Jūrmalas jauniešu inciatīvu konkurss; sporta projektu konkurss.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Pabalsts krīzes situācijā, saskaņā ar Saistošiem noteikumiem Nr. 42 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā" https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l21/s/l21s040_m.htm: Pabalsts ārēju notikumu seku novēršanai vai mazināšanai, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus - līdz 300 EUR mājsaimniecībai; pabalsts ārēju notikumu seku novēršanai vai mazināšanai trūcīgam un maznodrošinātam mājsaimniecībām, izvērtējot klienta materiālo stāvokli - līdz 700 EUR mājsaimniecībai kalendārajā gadā; pabalsts neatliekamā gadījumā, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli - līdz 100 EUR mājsaimniecībai; pabalsts krīzes situācijā personai pēc atbrīvošanas no brīvība atņemšanas vietas, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli; pabalsts krīzes situācijā personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli; pabalsta krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli - 153 euro personai mēnesī; Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 8 bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem (Atbalsta centrā bērniem “Paspārne” nodrošināti sociālais darbinieks, sociālie pedagogi, sociālie aprūpētāji un psihologs).

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Krīzes situācijas pabalsts, GMI pabalsta piešķiršana, mājokļa nodrošināšana, skolēnu izglītības nodrošināšana, vietu nodrošināšana bērniem pašvaldības pirmsskolas iestādēs, bezmaksas interešu izglītība, kultūras pasākumi.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs. Dienas centrs bērniem Nometņu 2a; bērniem vecumā no 3 līdz 18 gadiem, no sociālā riska ģimenēm. Dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 2 līdz 18 gadiem. Centrā bērni saņem sociālo aprūpi un rehabilitāciju, nodarbības pie audiologopēda un fizioterapeita. Centru apmeklē bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu, kuriem ir mājas apmācība vai kuriem ir grūtības iekļauties lielākā kolektīvā.

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrs

Dienas centrs senioriem

IR

Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem. Dienas centrā darbojas: rokdarbu pulciņi; daiļrades cienītāju klubs “Lira”; galda spēļu pulciņi (šaha, dambretes, loto); deju kolektīvs “Iedvesma”; dāmu klubs “Pozitivus”; dāmu klubs “Zelta rudens”; dāmu klubs “Dardedze”; vokālais kolektīvs “Dardedze”; koris “Draudzība”; diskusiju klubs “ Alternatīvā medicīna”; svešvalodu pulciņš (spāņu, vācu, nīderlandiešu, angļu); digitālo prasmju pilnveide, virtuālās prakses iespējas; fiziskās aktivitātes (nūjošana, ārstnieciskā vingrošana.). Centrā tiek nodrošināti fizioterapijas un ergoterapijas pakalpojumi.

Bibliotēka

Jūrmalas Centrālā bibilotēka un struktūrvienības: Jūrmalas Centrālās bibliotēkas bērnu nodaļa, Kauguru bibliotēka, Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka, Ķemeru bibliotēka, Bulduru bibliotēka.

Publiskā ledushalle

Nav

Šobrīd nav pieejama, taču ir plānota, sadarbībā ar privātiem investoriem.

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

Nav

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Pašvaldībā ir pieejami vairāk kā 17 brīvpieejas sporta laukumi (t.sk. bērnu rotaļu laukumi), daži no tiem ir pieejami arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.jurmala.lv/lv/jurmalas-bernu-un-jauniesu-interesu-centrs; https://www.jurmala.lv/lv/filiale/dienas-aprupes-centrs-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem; https://www.jurmala.lv/lv/filiale/dienas-centrs-berniem; https://www.jurmala.lv/lv/filiale/jaunatnes-iniciativu-centrs; https://www.jurmala.lv/lv/filiale/dienas-centrs-pensijas-vecuma-personam-un-invalidiem

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

Pašvaldībā ir pieejami bērnu rotaļu laukumi un to skaits ar katru gadu palielinās. Tiek atjaunoti arī laukumi māju iekšpagalmos.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Jā, pašvaldībā ir pieejami āra sporta trenažieri jebkurai vecuma grupai.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

Saskaņā ar 2021.gada 28.janvāra Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti”, Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem ir pieejams pabalsts vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, piemēram, uzbrauktuves ierīkošanai, durvju ailes palielināšanai dzīvesvietā, pacēlāja iegādei un uzstādīšanai, atbilstoši vajadzībām, nododot to personas lietošanā - līdz 5000 EUR.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Pašvaldībā līdz šim un arī šobrīd turpinās velo veliņu atjaunošanas un izbūves darbi. Pie pašvaldības ēkām, pludmalēs, kā arī jaunizbūvētiem objektiem tiek nodrošinātas velo novietnes.

https://zinas.tv3.lv/latvija/atjaunots-gajeju-un-velosipedu-cels-jaunkemeri-kemeri/ https://www.visitjurmala.lv/lv/uzzini/jurmala-aicina/izbaudi-vasaru-ar-riteni-pa-jurmalu/

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

.

Saskaņā ar 2021. gada 28. janvāra Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti”, Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem ir pieejams pabalsts mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti - līdz 1500 EUR.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Velo taka Asaros -https://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/pasvaldibas/45155-jurmala-atklas-veloapmacibas-taku Veloceliņš Babītes ielā - https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/babites-iela-izbuvets-velocelins-un-autostavvietas Veloceliņš Jaunķemeri-Ķemeri -https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/atjaunots-gajeju-un-velosipedu-cels-jaunkemeri-kemeri-46-km-garuma

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

.Dubultu peldvieta pie Lielupes ir pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un bērniem ar kustību traucējumiem. Vairāk informācijas par jūras un Lielupes peldvietām - https://vs.lv/raksts/sabiedriba/2023/05/21/jurmala-labiekartota-pludmale-un-atputas-vietas

Pašvaldība veic konsultācijas ar vides pieejamības ekspertiem. 2021. gadā sadarbībā ar nodibinājumu Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS" tika veikts Kauguru pludmales pieejamības novērtējums un priekšlikumu izstrāde Kauguru paaugstinātā servisa pludmalei.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Dzintaru mežaparks, Ķemeru parks, Mellužu estrāde ar parku, oficiālās Lielupes un pludmales peldvietas, daudzdzīvokļu namu pagalmi, Jūrmalas Centrālā bibliotēka un tās strūrvienības, suņu pastaigu laukums Slokā, Asaru parks, t.sk. apmācibu velotaka, Kauguru parks, t.sk.skeitparks, Dubultu-Pumpuru labsajūtas taka, dažādas takas Ķemeros, Dubultu kultūras kvartāls, Dubultu skvērs, Brīvdabas muzejs

Skip to content