Ropažu novada pašvaldība

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Stopiņu pagasta pārvalde 66954851 Ropažu pagasta pārvalde 67918666

Ropažu novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā 2021. gada 1. jūlijā izveidota Latvijas pašvaldība, kurā tika apvienoti Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads un Inčukalna novada Vangažu pilsēta. Novada centrs atrodas Ulbrokā.

Ropažu novadā esam saglabājuši un turpinām iepriekšējo novadu labās tradīcijas, lai veidotu mūsdienīgu, attīstītu un uz iedzīvotāju labklājību vērstu dzīves, darba un atpūtas vidi. Viena no pašvaldības prioritātēm ir izglītība, atvēlot šai nozarei vairāk kā 30% no kopējā pašvaldības budžeta gadā.

Sabiedrības līdzdalības veicināšanai izveidotas un darbojas 4 Iedzīvotāju konsultatīvās padomes katrā pagastā un Vangažu pilsētā, un Uzņēmēju konsultatīvā padome.

Esam viena no nedaudzajām Latvijas pašvaldībām, kas savā budžetā ir atvēlējusi līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai sabiedrības līdzdalības budžeta ietvaros, 2022.gadā tam paredzot 100 000 eiro. Par šo līdzekļu izlietošanu lemj paši iedzīvotāji – gan piesakot savas iniciatīvas, gan izvērtējot komisijā, gan balsojot par visām iesniegtajām idejām. Arī turpmākos gados ir plānots atvēlēt 100 000 eiro sabiedrības līdzdalības projektu realizēšanai.

Iedzīvotāji ir mūsu vērtība, tāpēc novērtējam iedzīvotāju iesaistīšanos padomdevēju un konsultantu lomā pašvaldībai, lai kopīgi veidotu pievilcīgu dzīves vidi, mūsdienīgu apsaimniekošanu, sabiedrisko dzīvi, sociālo atbalstu, izglītību, kultūras un sporta dzīvi, tradīcijas.


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 300,00 euro par katru bērnu;1000 euro par vienās dzemdībās dzimušiem diviem bērniem; 5000 euro par vienās dzemdībās dzimušiem trim un vairāk bērniem, ja Ropažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu ir deklarējis viens no vecākiem, ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā kopā ar bērna vecāku.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Nosacījumi tādi paši kā, ja deklarēts viens vecāks.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

300€‎/vienreizējs

Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs ir 300,00 euro par bērnu, neatkarīgi no tā vai tas ir pirmais, otrais vai trešais bērns

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

1000€‎/vienreizējs

1000,00 par dvīņiem

ja piedzimst trīņi

5000€‎/vienreizējs

5000,00 par trīņiem

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Nemateriāls atbalsts, grāmatiņa jaundzimušajiem, sudraba karotīte katram jaundzimušajam, svinīgs pasākums jaundzimušo sveikšanai.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visiem skolēniem neatkarīgi no mērķa grupas, kuri mācās pašvaldības izglītības iestādēs vecumā no 1,5 g.v. līdz 12.klasei

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visiem PII audzēkņiem neatkarīgi no mērķa grupas, kuri mācās pašvaldības izglītības iestādēs vecumā no 1,5 g.v. līdz 7 g.v. Pašvaldības privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā bērniem ar invaliditāti un bērniem no daudzbērnu ģimenēm. Līdzfinansējums viena audzēkņa ēdināšanas izmaksām privātās pirmsskolas izglītības iestādēs 29.97 EUR mēnesī.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.5€‎/dienā

Sedz visas ēdināšanas izmaksas pilnā apmērā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.5€‎/dienā

Sedz visas ēdināšanas izmaksas pilnā apmērā.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vecāku līdzmaksājums nav

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.5€‎/dienā

Brokastis, pusdienas, launags.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.5€‎/dienā

Pašvaldības sedz izmaksas pilnā apmērā.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav vecāku līdzmaksājums

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.09€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav vecāku līdzmaksājuma

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav vecāku līdzmaksājuma

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav vecāku līdzmaksājuma

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav vecāku līdzmaksājums

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

29.97€‎/dienā

Pašvaldība nefinansē pusdienas skolēniem citās pašvaldībās, Privātajās PII – 29.97 eiro mēnesī.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

29.97€‎/dienā

Pašvaldība nefinansē pusdienas skolēniem citās pašvaldībās, Privātajās PII – 29.97 eiro mēnesī

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība nefinansē pusdienas skolēniem citās pašvaldībās. Vecāku līdzmaksājums atbilstoši PPII cenrādim un apmeklējuma dienām.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Nodrošina bez maksas

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

54%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

406.5€‎/mēnesī

Papildus līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai 29.97.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

310.76€‎/mēnesī

Papildus līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai 29.97.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

243.9€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Pašvaldība līdzfinansē privāto PII apmeklējumu un bērnu uzraudzības pakalpojumu, Privāto PII apmeklētāji saņem ēdināšanas līdzfinansējumu.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pašvaldības pirmsskolas iestādēs tiek realizētas speciālās izglītības programmas. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem - 01015611. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem - 01015811. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - 01015911. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 01015511.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

nav datu

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pašvaldība piešķir pabalstu bērniem no daudzbērnu ģimenēm 50,00 euro, no trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm 70,00 euro, bērniem ar invaliditāti 50,00 euro, bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē 35,00 euro, neatkarīgi no tā, kurā klasē bērns mācās.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pašvaldība piešķir pabalstu bērniem no daudzbērnu ģimenēm 50,00 euro, no trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm 70,00 euro, bērniem ar invaliditāti 50,00 euro, bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē 35,00 euro, neatkarīgi no tā, kurā klasē bērns mācās.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība piešķir pabalstu bērniem no daudzbērnu ģimenēm 50,00 euro, no trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm 70,00 euro, bērniem ar invaliditāti 50,00 euro, bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē 35,00 euro, neatkarīgi no tā, kurā klasē bērns mācās.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Iestādēs ir pieejamas interešu izglītības nodarbības

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

PII ir nodarbības par kurām vecāki nemaksā.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir skolēnam, ja viņš pieder pie kādas no zemāk minētajām mērķgrupām no 30,00 - 70,00 euro

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

50€‎/vienreizējs

izmaksā bērna vecākam par katru bērnu no 5-24 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

35€‎/vienreizējs

Aizbildnībā un audžuģimenē esošiem bērniem (kuri apgūst obligāto izglītību no 5 gadu vecuma bērnu sagatavošanas pamatizglītības iegūšanai vai turpināšanai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai)

Skolēnam ar invaliditāti

50€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

70€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

70€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

45€‎/mēnesī

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/gadā

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Transports, ēdināšana, līdzfinansējums profesionālās ievirzes programmu apguvei.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Studējošie pedagogi saņem pašvaldības atbalstu (līdz 80%)

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Pašvaldība daļēji sedz sabiedriskā transporta izmaksas

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

80 EUR kalendārajā gadā, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Daļēji

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Daļēji

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apgūšana.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz mērķgrupām (vismaz 40%)

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

2 mākslas skolas ar profesionālās ievirzes programmām.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Pilnībā nosedz izmaksas: - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; - 50 % apmērā daudzbērnu statusa ģimeņu bērniem; - citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome;

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Mācību līdzekļus. Mākslas skolā ir sagatavošanas grupa 5-7 gadu veciem bērniem, vecāku līdzfinansējums un atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas mērķa grupām ir tāds pats kā pārējiem skolēniem mākslas skolās.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Klavierspēle, Vijoļspēle, čella spēle, Ģitāras spēle, Flautas spēle, Saksofona spēle, Sitaminstrumentu spēle, Kora klase, Klarnetes spēle, Eifonija spēle, Mūsdienu ritma mūzika, Akordeona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Kokles spēle.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

- 50 % apmērā daudzbērnu statusa ģimeņu bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novadā; - citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome. Sagatavošanas klase 6 gadus veciem bērniem mūzikas un mākslas virzienos, dalību pilnībā sedz pašvaldība.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Instrumentu pieejamība. Mūzikas skolā ir sagatavošanas grupa 6-7 gadus veciem bērniem, vecāku līdzfinansējums un atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas mērķa grupām ir tāds pats kā pārējiem skolēniem mākslas skolās.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Nav

Šobrīd Ropažu novadā ir 4 sporta centri (Garkalnē, Ropažos, Ulbrokā, Vangažos), kur bērniem un pieaugušajiem ir iespēja apmeklēt un iesaistīties sporta aktivitātēs.

Kurā blakus pašvaldībā atrodas sporta skola

nav datu

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Šobrīd tiek nodrošināta tikai interešu izglītības programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

0€‎/mēnesī

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Nevienai

Novadā nav sporta skolu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Novadā nav sporta skolu

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Novadā nav sporta skolu

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Novadā nav sporta skolu

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Novadā nav sporta skolu

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Novadā nav sporta skolu

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

125,00 un 188,00 personām ar invaliditāti kopš bērnības.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 251,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 376,00 euro apmērā. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 1065,00 euro apmērā. Tiek nodrošinātas sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas un ģimenes asistenta pakalpojums.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei 50,00 euro gadā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 251,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 376,00 euro apmērā. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 1065,00 euro apmērā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam: pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamām izdevumu pozīciju minimālajām normām. 125,00 un 188,00 personām ar invaliditāti kopš bērnības.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, tiek nodrošināti.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

80€‎/vienreizējs

Reizi mēnesī par katru bērnu.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

372€‎/mēnesī

310,00 vai 372,00 atkarībā no bērnu vecuma.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

pabalsts 50,00 euro apmērā par bērnu individuālo mācību līdzekļu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu, vasaras nometnes līdz 100,00 euro apmērā, Ziemassvētku pabalsts 30 euro ; ēdināšanai izg. 3Eu diena

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Psihologa pakalpojums. Atbalsta grupas gan audžuģimenei gan pusaudžiem,

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

452€‎/mēnesī

390,00 vai 452,00 atkarībā no bērnu vecuma

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Atkarīgs pēc dienu skaita un bērna vecuma, dalot pilno summu uz dienu skaitu mēnesī un reizinot ar faktisko dienu skaitu no ievietošanas brīža

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

50€‎/mēnesī

Pabalsts aizbildnim sociāli psiholoģiskās saites nostiprināšanai ar bērnu.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm, var saņemt reizi gadā: 1) mājsaimniecībai, kuras aprūpē ir 3 (trīs) bērni 100,00 euro apmērā; 2) mājsaimniecībai, kuras aprūpē ir 4 (četri) bērni 150,00 euro apmērā; 3) mājsaimniecībai, kuras aprūpē ir 5 (pieci) un vairāk bērni 200,00 euro apmērā. Pabalstu piešķir likumiskajam pārstāvim, uzrādot Goda ģimenes karti.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

individuālo mācību piederumu iegādei 50,00 EUR bērnam; nometnes līdzfinansējums 100 EUR bērnam. Ziemassvētku pabalsts 30,00 EUR bērnam; 50% ēdināšanas līdzfinansējums privātajās PII, no 100-200 vienre

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Katra situācija tiek izvērtēta individuāli un, nepieciešamības gadījumā, piešķirti sociālie pakalpojumi. (psihologa pakalpojums/ ģimenes asistents). Atbalsta un izglītojošas grupas vecākiem/bērniem. Samazināta maksa vai bezmaksas apmeklējums kultūras pasākumiem.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Pašvaldība nodrošina tehniskos palīglīdzekļus
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei 50,00 EUR. Nometnes līdzfinansējums 100 EUR. sedz 50% ēdināšanas izdevumus privātajās PII. Ziemassvētku pabalsts 30 EUR. Rehabilitācijas pabalsts 130 EUR. Pabalsts veselības uzlabošanai 100 EUR.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

Ģimenēs, kurās ir zaudēts viens no apgādniekiem - pabalsts mācību līdzekļu iegādei 50 EUR. Ziemassvētku pabalsts 30 EUR.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Katra situācija tiek izvērtēta individuāli un, nepieciešamības gadījumā, piesaistīti sociālie pakalpojumi. ( Psihologa pak., ģimenes asistents., atbalsta/izglītojošas grupas)

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

psihologa pakalpojums., ģimenes asistents, atbalsta grupas

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

nav

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

psihologa pakalpojums, ģimenes asistents, sociāla darbinieka konsultācijas, atbalsta/izglītojošas grupas

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Nometnes līdzfinansējums līdz 150 EUR. Ziemassvētku pabalsts 30 EUR. Mācību līdzekļu iegādei 70 EUR.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

medicīnas izdevumi 200 Euro, medikamentu izdevumi 200Euro,

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

psihologa pakalpojums, ģimenes asistents, sociāla darbinieka konsultācijas, atbalsta/izglītojošas grupas

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Nometnes līdzfinansējums līdz 150,00 euro par bērnu. Ziemassvētku pabalsts 30,00 apmērā par bērnu, mācību līdzekļu iegādei 70,00 euro par bērnu.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

medicīnas izdevumi 200 Euro, medikamentu izdevumi 200Euro, mājokļa pabalsts

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Ģimenēm, kurās ir ar celiakiju slimi bērni. Var saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei 50,00 euro par katru bērnu no 5-24 gadu vecumam, kuri turpina mācības. Vasaras nometnes apmaksa līdz 100,00 euro par bērnu.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Peldbaseins funkcionē Ulbrokas sporta kompleksa ietvaros.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

1x mēnesī pašvaldība apmaksā nodarbību mērķgrupas dalībniekam

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada administratīvajā teritorijā, ja tai vai tās ģimenes loceklim nepieder cita dzīvošanai derīga vietaKvalificētam speciālistam izīrē telpas.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība piešķir mājokļa pabalstu: trūcīgām mājsaimniecībām, kurām Ropažu novadā ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss; maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurām Ropažu novadā ir piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; mājsaimniecībām krīzes situācijā. Mājokļa pabalstu piešķir mājsaimniecībai dzīvojamās telpas īres vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai vai cietā kurināmā iegādei. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts, kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem pēc valstī noteiktās formulas. Mājokļa pabalsts tiek nodrošināts arī pilngadīgiem bāreņiem līdz 24 gadu vecumam.

Daudzbērnu ģimenēm

90%

50 % apmērā, ja tai ir trīs bērni; 70 % apmērā, ja tai ir četri bērni; 90 % apmērā, ja tai ir pieci vai vairāk bērni.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

70%

I grupas invaliditāti – 70 %; II grupas invaliditāti – 50 %; III grupas invaliditāti – 25%. Personām, kuru apgādībā ir personas ar invaliditāti -50 %.

Audžuģimenēm

90%

25 % apmērā, ja tai ir viens vai divi bērni; 50 % apmērā, ja tai ir trīs bērni; 70 % apmērā, ja tai ir četri bērni; 90 % apmērā, ja tai ir pieci vai vairāk bērni.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

25%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

70%

Viena vecāka ģimenēm

25%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

90%

25 % apmērā, ja tai ir viens vai divi bērni; 50 % apmērā, ja tai ir trīs bērni; 70 % apmērā, ja tai ir četri bērni; 90 % apmērā, ja tai ir pieci vai vairāk bērni.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Sniedz konsultācijas, palīdz risināt dažādus jautājumus.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Ropažu novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar NVA.

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Atbalsta. Nodarbinātajiem skolēniem sedz atalgojuma apmaksu 50% apmērā no minimālās atalgojuma.

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Līdzfinansējums uzņēmumiem 50% par minimālā atalgojuma apmaksu pašvaldībā deklarētajiem nodarbinātajiem skolēniem.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Vecākiem - par atbalstu savam bērnam, pusaudzim, iekļaujot praktiskās prasmes, pusaudžu vecākiem , IT senioriem, bērniem un jauniešiem par dažādām izglītojošām tēmām, atkarībām un uzvedības problēmām.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

valsts valodas apguve A1 un A2 citas valsts pilsoņi vai Latvijas ne pilsoņi

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Izglītojamo vecākiem, senioriem

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 400,00 euro kalendārajā gadā medicīnisko pakalpojumu un medikamentu iegādes segšanai, tai skaitā briļlu iegāde un inkotinences preces. Rehabilitācijas pabalsts par bērniem ar invaliditāti 300,00 euro apmērā.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Visā novada teritorijā pie sporta laukumiem uzstādīti āra trenažieri. Katrā pagastā, ciemos vairākas reizes gadā tiek organizētas sporta dienas ģimenēm, sacensības skriešanā, galda tenisā, volejbolā, basketbolā, novusā. Dienas centros notiek nūjošanas nodarbības, vingrošana pieaugušajiem un senioriem, dažādu sporta veidu treniņi bērniem un jauniešiem. Vairākas reizes gadā skolēniem tiek rīkotas novada līmeņa sacensības dažādos sporta veidos - skriešanā, futbolā, vieglatlētikā, tautas bumbā un citos. Notiek izglītojošas nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu uzturu, tikšanās ar medicīnas speciālistiem par dažādiem jautājumiem.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Krīzes pabalsts; Krīzes centra pakalpojums; psihologa pakalpojums. Atbalsta grupas. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem vai ģimenēm ar bērniem, kur nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību ar diennakts izmitināšanu. Patversmes vai nakts patversmes pakalpojums.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Materiālā palīdzībā; izmitināšana; ēdināšana; psiholoģiskā palīdzībā, izglītība. Pabalsts īres izdevumu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu segšanai 300 euro mēnesī.

Dienas centrs senioriem

IR

Bibliotēka

Pašvaldībā darbojas 6 bibliotēkas, 1 bibliotēkas filiāle un 5 skolu bibliotēkas.

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Publiski pieejams hokeja laukums Vangažu pilsētā

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.ropazi.lv/lv/iestades

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ir

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Iespēju robežās infrastruktūra ir pielāgota.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

2023. gadā ekspluatācijā nodota Sauriešu halle un ēdnīca skolēniem pie Stopiņu pamatskolas, treniņi notiks dažādos sporta veidos, notiks arī dažādu Latvijas čempionātu spēles (handbols utt.). Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolai rekonstruētā vecā skolas ēka, izbūvētas 5 jaunas klašu telpas, lifts, vienādoti līmeņi, lai uzlabotu piekļuvi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Atjaunots segums Zaķumuižas sporta laukumā basketbola laukumam. Zaķumuižā izbūvēta velotrase/pumptrack. Ropažu vidusskolas bērnudārzam Zaķumuižā izbūvēts rotaļlaukums, papildus izvietotas moduļi 2 jaunām grupām. Atjaunots ielu un ceļu segums visā novada teritorijā. Ielām izbūvēts apgaismojums. Garkalnes pagastā izbūvēta velotrase Kāpas. Izveidota aktīvās atpūtas/šķērļu-tīklu trase Vangažu pilsētā. Izveidots volejbola laukums Sunīšos un Bukultos Garkalnes pagastā. Sporta ielā Garkalnē izveidots ārā trenažieru laukums. Līgo parkā rekonstruēta estrādes grīda. Visos pagastos un Vangažu pilsētā rotaļlaukumi labiekārtoti un papildināti ar rotaļu ierīcēm. Upesleju sākumskolā izbūvētas 2 jaunas mācību klašu telpas. Ulbrokā siltināta pašvaldības iestāžu ēkā, kurā atrodas Sociālais dienests, pašvaldības policija, radošās attīstības centrs. Uzsākta Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas ēkas siltināšana. Decembrī plānots pabeigt Ulbrokas vidusskolas sākumskolas piebūvi. Upesleju sākumskolā notiek telpu rekonstrukcija jaunu pirmsskolas grupu izveidei.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ir pārģērbtuves, atkritumu konteineri.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Skeitparki/velotrases/pumptrack - Vangažos, Upesciemā, Ulbrokā, Ropažos (pārvietojamais). Āra tarzāns - Vangažos. Pastaigu takas - Ulbrokā, Ropažos, Sunīšos. Velo celiņš - Garkalne-Upesciems, Ulbroka-Dreiliņi. Sporta infrastruktūra visos Ropažu novada pagastos. Kangaru pastaigu taka un skatu tornis. Dižozolu pastaigu taka.

Skip to content