Ropažu novada pašvaldība

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Stopiņu pagasta pārvalde 66954851 Ropažu pagasta pārvalde 67918666

Ropažu novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā 2021. gada 1. jūlijā izveidota Latvijas pašvaldība, kurā tika apvienoti Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads un Inčukalna novada Vangažu pilsēta. Novada centrs atrodas Ulbrokā.

Ropažu novadā esam saglabājuši un turpinām iepriekšējo novadu labās tradīcijas, lai veidotu mūsdienīgu, attīstītu un uz iedzīvotāju labklājību vērstu dzīves, darba un atpūtas vidi. Viena no pašvaldības prioritātēm ir izglītība, atvēlot šai nozarei vairāk kā 30% no kopējā pašvaldības budžeta gadā.

Sabiedrības līdzdalības veicināšanai izveidotas un darbojas 4 Iedzīvotāju konsultatīvās padomes katrā pagastā un Vangažu pilsētā, un Uzņēmēju konsultatīvā padome.

Esam viena no nedaudzajām Latvijas pašvaldībām, kas savā budžetā ir atvēlējusi līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai sabiedrības līdzdalības budžeta ietvaros, 2022.gadā tam paredzot 100 000 eiro. Par šo līdzekļu izlietošanu lemj paši iedzīvotāji – gan piesakot savas iniciatīvas, gan izvērtējot komisijā, gan balsojot par visām iesniegtajām idejām. Arī turpmākos gados ir plānots atvēlēt 100 000 eiro sabiedrības līdzdalības projektu realizēšanai.

Iedzīvotāji ir mūsu vērtība, tāpēc novērtējam iedzīvotāju iesaistīšanos padomdevēju un konsultantu lomā pašvaldībai, lai kopīgi veidotu pievilcīgu dzīves vidi, mūsdienīgu apsaimniekošanu, sabiedrisko dzīvi, sociālo atbalstu, izglītību, kultūras un sporta dzīvi, tradīcijas.