Ropažu novada pašvaldība

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Stopiņu pagasta pārvalde 66954851 Ropažu pagasta pārvalde 67918666

Ropažu novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā 2021. gada 1. jūlijā izveidota Latvijas pašvaldība, kurā tika apvienoti Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads un Inčukalna novada Vangažu pilsēta. Novada centrs atrodas Ulbrokā.

Ropažu novadā esam saglabājuši un turpinām iepriekšējo novadu labās tradīcijas, lai veidotu mūsdienīgu, attīstītu un uz iedzīvotāju labklājību vērstu dzīves, darba un atpūtas vidi. Viena no pašvaldības prioritātēm ir izglītība, atvēlot šai nozarei vairāk kā 30% no kopējā pašvaldības budžeta gadā.

Sabiedrības līdzdalības veicināšanai izveidotas un darbojas 4 Iedzīvotāju konsultatīvās padomes katrā pagastā un Vangažu pilsētā, un Uzņēmēju konsultatīvā padome.

Esam viena no nedaudzajām Latvijas pašvaldībām, kas savā budžetā ir atvēlējusi līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai sabiedrības līdzdalības budžeta ietvaros, 2022.gadā tam paredzot 100 000 eiro. Par šo līdzekļu izlietošanu lemj paši iedzīvotāji – gan piesakot savas iniciatīvas, gan izvērtējot komisijā, gan balsojot par visām iesniegtajām idejām. Arī turpmākos gados ir plānots atvēlēt 100 000 eiro sabiedrības līdzdalības projektu realizēšanai.

Iedzīvotāji ir mūsu vērtība, tāpēc novērtējam iedzīvotāju iesaistīšanos padomdevēju un konsultantu lomā pašvaldībai, lai kopīgi veidotu pievilcīgu dzīves vidi, mūsdienīgu apsaimniekošanu, sabiedrisko dzīvi, sociālo atbalstu, izglītību, kultūras un sporta dzīvi, tradīcijas.


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

300€‎/vienreizējs

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 300,00 euro par katru bērnu, ja Ropažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu ir deklarējis viens no vecākiem, ne mazāk kā vienu gadu pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā, tiesības saņemt pabalstu ir arī ģimenei, kura ir iegādājusies nekustamo īpašumu Ropažu novada administratīvajā teritorijā, kurš ir ģimenes vienīgais īpašums, un vismaz viena no bērna vecāku dzīvesvieta ir deklarēta īpašumā vismaz vienu mēnesi pirms bērna piedzimšanas.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

300€‎/vienreizējs

Nosacījumi tādi paši kā, ja deklarēts viens vecāks.

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

300€‎/vienreizējs

Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs ir 300,00 euro par bērnu, neatkarīgi no tā vai tas ir pirmais, otrais vai trešais bērns

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

600€‎/vienreizējs

300,00 par katru bērnu.

ja piedzimst trīnīši

900€‎/vienreizējs

300,00 par katru bērnu.

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Nemateriāls atbalsts, piemēram, dāvana, pasākums u.c.

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

IR

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visiem skolēniem neatkarīgi no mērķa grupas, kuri mācās pašvaldības izglītības iestādēs vecumā no 1,5 g.v. līdz 12.klasei

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Visiem PII audzēkņiem neatkarīgi no mērķa grupas, kuri mācās pašvaldības izglītības iestādēs vecumā no 1,5 g.v. līdz 7 g.v.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

3.5€‎/dienā

Brokastis, pusdienas, launags

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

3.5€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Vecāku līdzmaksājums nav

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

3.5€‎/dienā

Brokastis, pusdienas, launags

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

3.5€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

0€‎/dienā

Nav vecāku līdzmaksājums

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

0€‎/dienā

Nav vecāku līdzmaksājuma

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Nav vecāku līdzmaksājuma

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Nav vecāku līdzmaksājuma

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Nav vecāku līdzmaksājums

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

19.34€‎/dienā

Pašvaldība nefinansē pusdienas skolēniem citās pašvaldībās, Privātajās PII – 19,34 eiro mēnesī.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

19.34€‎/dienā

Pašvaldība nefinansē pusdienas skolēniem citās pašvaldībās, Privātajās PII – 19,34 eiro mēnesī

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

0€‎/dienā

Pašvaldība nefinansē pusdienas skolēniem citās pašvaldībās. Vecāku līdzmaksājums atbilstoši PPII cenrādim un apmeklējuma dienām.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

Nav

Nodrošina bez maksas

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

21%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās bērnu dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

324.7€‎/mēnesī

Papildus līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai 19.34

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

231.82€‎/mēnesī

Papildus līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai 19.34

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

195€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Pašvaldība līdzfinansē privāto PII apmeklējumu un bērnu uzraudzības pakalpojumu, Privāto PII apmeklētāji saņem ēdināšanas līdzfinansējumu.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pašvaldības pirmsskolas iestādēs tiek realizētas speciālās izglītības programmas. Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - 01015611. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem - 01015611. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem - 01015811. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - 01015911.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

nav datu

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pašvaldība piešķir pabalstu bērniem no daudzbērnu ģimenēm 50,00 euro, no trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm 70,00 euro, bērniem ar invaliditāti 50,00 euro, bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē 35,00 euro, neatkarīgi no tā, kurā klasē bērns mācās.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Pašvaldība piešķir pabalstu bērniem no daudzbērnu ģimenēm 50,00 euro, no trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm 70,00 euro, bērniem ar invaliditāti 50,00 euro, bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē 35,00 euro, neatkarīgi no tā, kurā klasē bērns mācās.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība piešķir pabalstu bērniem no daudzbērnu ģimenēm 50,00 euro, no trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm 70,00 euro, bērniem ar invaliditāti 50,00 euro, bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē 35,00 euro, neatkarīgi no tā, kurā klasē bērns mācās.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Iestādēs ir pieejamas interešu izglītības nodarbības

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

PII ir tarificētas nodarbības par kurām vecāki nemaksā.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir skolēnam, ja viņš pieder pie kādas no zemāk minētajām mērķgrupām no 30,00 - 70,00 euro

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

50€‎/vienreizējs

izmaksā bērna vecākam par katru bērnu no 5-24 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

35€‎/vienreizējs

Aizbildnībā un audžuģimenē esošiem bērniem (kuri apgūst obligāto izglītību no 5 gadu vecuma bērnu sagatavošanas pamatizglītības iegūšanai vai turpināšanai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai)

Skolēnam ar invaliditāti

50€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

70€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

70€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

45€‎/mēnesī

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/gadā

Ir stipendijas

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Transports, ēdināšana, līdzfinansējums profesionālās ievirzes programmu apguvei.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

Studējošie pedagogi saņem pašvaldības atbalstu (līdz 80%)

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Pašvaldība daļēji sedz sabiedriskā transporta izmaksas

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

60 EUR kalendārajā gadā.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Daļēji

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Daļēji

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz mērķgrupām (vismaz 40%)

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Pilnībā nosedz izmaksas: - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; - 50 % apmērā daudzbērnu statusa ģimeņu bērniem; - citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome;

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Mācību līdzekļus

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Klavierspēle, Vijoļspēle, čella spēle, Ģitāras spēle Flautas spēle, Saksofona spēle, Sitaminstrumentu spēle, Kora klase, Klarnetes spēle, Eifonija spēle, Mūsdienu ritma mūzika, Ģitāras spēle , Akordeona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle. Vizuāli plastiskā māksla, Klavierspēle, , Vijoles spēle, Ģitāras spēle, Kokles spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Sitaminstrumentu spēle, Kora klase, Eifonija spēle Vangažu m.un m sk. Vizuāli plastiskā māksla, Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoles spēle, ģitāras spēle, Flautas spēle,

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

- 50 % apmērā daudzbērnu statusa ģimeņu bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novadā; - citos atsevišķos gadījumos, kurus izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības dome.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Instrumentu pieejamība

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas blakus pašvaldības

Šobrīd Ropažu novadā ir 3 sporta centri (Garkalnē, Ropažos, Ulbrokā), kur bērniem un pieaugušajiem ir iespēja apmeklēt un iesaistīties sporta aktivitātēs.

Kurā blakus pašvaldībā atrodas sporta skola

nav datu

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Šobrīd tiek nodrošināta tikai interešu izglītības programmas.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

0€‎/mēnesī

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Nevienai

Novadā nav sporta skolu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Novadā nav sporta skolu

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Novadā nav sporta skolu

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Novadā nav sporta skolu

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Novadā nav sporta skolu

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Novadā nav sporta skolu

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

2022.gadā bija spēkā pašvaldības sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas domu par vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā sporta skolas audzēkņiem, kas ir deklarēti Ropažu novada pašvaldībā.

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

109€‎/mēnesī

109,00 un 163,00 personām ar invaliditāti kopš bērnības.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro apmērā. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro apmērā. Tiek nodrošinātas sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas.

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Pabalstu piešķir pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam vienu reizi patstāvīgas dzīves uzsākšanai - 218,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro apmērā. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei: 820,05 euro apmērā vai izsniedz sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā. Pabalstu piešķir pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam vienu reizi sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

Kāds ir pašvaldības papildus finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218,00 euro, personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei: 820,05 euro apmērā vai inventāra veidā

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam: katru mēnesi 109,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro apmērā. Pabalstu ikmēneša izdevumiem piešķir pilngadību sasniegušam bērnam, līdz 24 gadu vecumam, kurš iegūst izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, vai arī augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valstī atzītus diplomus, un sekmīgi apgūst mācību vai studiju programmu. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam: pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamām izdevumu pozīciju minimālajām normām.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, tiek nodrošināti.

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

80€‎/vienreizējs

Reizi mēnesī par katru bērnu.

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

215€‎/mēnesī

215,00 vai 258,00 atkarībā no bērnu vecuma.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Finansiāls atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

pabalsts 35,00 euro apmērā par bērnu individuālo mācību līdzekļu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu, vasaras nometnes līdz 100,00 euro apmērā, Ziemassvētku pabalsts.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir audžuģimenēm

Psihologa pakalpojums.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

295€‎/mēnesī

295,00 vai 338,00 atkarībā no bērnu vecuma

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Atkarīgs pēc dienu skaita un bērna vecuma, dalot pilno summu uz dienu skaitu mēnesī un reizinot ar faktisko dienu skaitu no ievietošanas brīža

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

50€‎/mēnesī

Pabalsts aizbildnim sociāli psiholoģiskās saites nostiprināšanai ar bērnu.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

pabalsts mācību līdzekļu iegādei 50,00 euro apmērā par bērnu no 5-24 gadu vecumam, kuri turpina mācības. Nometnes līdzfinansējums līdz 100,00 euro par bērnu. Ziemassvētku pabalsts 30,00 apmērā .

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Katra situācija tiek izvērtēta individuāli un, nepieciešamības gadījumā, piešķirti sociālie pakalpojumi.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Pašvaldība nodrošina tehniskos palīglīdzekļus
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Mūzikas terapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei 50,00 euro apmērā par bērnu no 5-24 gadu vecumam, kuri turpina mācības. Nometnes līdzfinansējums līdz 100,00 euro par bērnu. Ziemassvētku pabalsts 30,00 apmērā par bērnu. Rehabilitācijas pabalsts bērniem ar invaliditāti 130,00 euro apmērā.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā viena vecāka ģimenēm

Ģimenēs, kurās ir zaudēts viens no apgādniekiem - pabalsts mācību līdzekļu iegādei 50,00 euro apmērā par bērnu no 5-24 gadu vecumam, kuri turpina mācības. Ziemassvētku pabalsts 30,00 apmērā par bērnu.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Katra situācija tiek izvērtēta individuāli un, nepieciešamības gadījumā, piesaistīti sociālie pakalpojumi.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Nometnes līdzfinansējums līdz 100,00 euro par bērnu. Ziemassvētku pabalsts 30,00 apmērā par bērnu, mācību līdzekļu iegādei 70,00 euro par bērnu.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Izvērtējot individuālo situāciju, tiek piešķirti sociālie pakalpojumi.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Nometnes līdzfinansējums līdz 100,00 euro par bērnu. Ziemassvētku pabalsts 30,00 apmērā par bērnu, mācību līdzekļu iegādei 70,00 euro par bērnu.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Izvērtējot individuālo situāciju, tiek piešķirti sociālie pakalpojumi.

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Ģimenēm, kurās ir ar celiakiju slimi bērni. Var saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei 50,00 euro par katru bērnu no 5-24 gadu vecumam, kuri turpina mācības. Vasaras nometnes apmaksa līdz 100,00 euro par bērnu.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Peldbaseins funkcionē Ulbrokas sporta kompleksa ietvaros.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

1x mēnesī pašvaldība apmaksā nodarbību mērķgrupas dalībniekam

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

Fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada administratīvajā teritorijā, ja tai vai tās ģimenes loceklim nepieder cita dzīvošanai derīga vietaKvalificētam speciālistam izīrē telpas.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība piešķir mājokļa pabalstu: trūcīgām mājsaimniecībām, kurām Ropažu novadā ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss; maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurām Ropažu novadā ir piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; mājsaimniecībām krīzes situācijā. Mājokļa pabalstu piešķir mājsaimniecībai dzīvojamās telpas īres vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai vai cietā kurināmā iegādei. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts, kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem pēc valstī noteiktās formulas.

Daudzbērnu ģimenēm

90%

50 % apmērā, ja tai ir trīs bērni; 70 % apmērā, ja tai ir četri bērni; 90 % apmērā, ja tai ir pieci vai vairāk bērni.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

70%

I grupas invaliditāti – 70 %; II grupas invaliditāti – 50 %; III grupas invaliditāti – 25%. Personām, kuru apgādībā ir personas ar invaliditāti -50 %.

Audžuģimenēm

90%

25 % apmērā, ja tai ir viens vai divi bērni; 50 % apmērā, ja tai ir trīs bērni; 70 % apmērā, ja tai ir četri bērni; 90 % apmērā, ja tai ir pieci vai vairāk bērni.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

25%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

70%

Viena vecāka ģimenēm

25%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

90%

25 % apmērā, ja tai ir viens vai divi bērni; 50 % apmērā, ja tai ir trīs bērni; 70 % apmērā, ja tai ir četri bērni; 90 % apmērā, ja tai ir pieci vai vairāk bērni.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Sniedz konsultācijas, palīdz risināt dažādus jautājumus.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

18.05.2022. Ropažu novada pašvaldības dome ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar NVA. Periodā jūnijs - augusts projektā iesaistījušies 62 darba ņēmēji.- skolēni.

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Š.g. maijā Ropažu novada pašvaldība noslēdza Sadarbības līgumu ar 6 pašvaldības iestādēm, nodrošinot 39 nodarbinātajiem skolēniem atalgojuma apmaksu 50 % apmērā no minimālās atalgojuma .

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pāsvaldības iestādēm)

Ropažu novada pašvaldība š.g. maijā izsludināja pieteikšanos privātuzņēmējiem uz darba vietu vakancēm vasaras periodā skolēnu nodarbinātībai. Tika noslēgti Līdzfinansējuma līgumi ar 7 privātuzņēmumiem par minimālā atalgojuma apmaksu pašvaldībā deklarētajiem nodarbinātajiem skolēniem.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Vecākiem - par atbalstu savam bērnam pusaudzim, iekļaujot praktiskās prasmes, pusaudžu vecākiem , IT senioriem

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

izglītojamo vecākiem, senioriem

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Izglītojamo vecākiem, senioriem

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 300,00 euro kalendārajā gadā medicīnisko pakalpojumu un medikamentu iegādes segšanai, tai skaitā briļlu iegāde un inkotinences preces. Rehabilitācijas pabalsts par bērniem ar invaliditāti 130,00 euro apmērā.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Ar sporta dienu organizēšanu dažādām iedzīvotāju grupām dažādās vietās (ievērojot piejamības principu); ar sacensību organizēšanu iedzīvotājiem, ar speciālistu - treneru piesaisti senioru tautas sporta grupām u.c.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Krīzes pabalsts; Krīzes centra pakalpojums; psihologa pakalpojums.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

Materiālā palīdzībā; izmitināšana; ēdināšana; psiholoģiskā palīdzībā, izglītība.

Dienas centrs senioriem

IR

Bibliotēka

Pašvaldībā darbojas 6 bibliotēkas, 1 bibliotēkas filiāle un 5 skolu bibliotēkas.

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Publiski pieejams hokeja laukums Vangažu pilsētā

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.ropazi.lv/lv/iestades

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ir

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Iespēju robežās infrastruktūra ir pielāgota.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

2022. gadā rekonstruēts Ropažu pagasta publiskais stadions, Vangažu pilsētā izveidota šķēršļu pārvarēšanas josla josla bērniem, Garkalnes pagastā izveidots pludmales volejbola laukums, Ropažu pagasta Zaķumuižā atjaunots stadiona skrejceļa segums, Ropažu pagasta Kākciemā izveidots laukums sporta aktivitātēm.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Skeitparki - Vangažos, Upesciemā, Ulbrokā, Ropažos (pārvietojamais) Āra tarzāns - Vangažos Pastaigu takas - Ulbrokā, Ropažos, Velo celiņš - Garkalne-Upesciems Sporta infrastruktūra visos Ropažu novada pagastos. Kangaru pastaigu taka un skatu tornis. Dižozolu pastaigu taka.

Skip to content