Saulkrastu novada pašvaldība

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētas VPVKAC tālruņi saziņai: 67951250; 67142530; 25767651, Saulkrastu novada Sējas pagasta VPVKAC tālruņi saziņai: 66956992, 25767651

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

150€‎/vienreizējs

Par katru jaundzimušo - EUR 150, ja viens no vecākiem ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējis savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Par katru jaundzimušo - EUR 300, ja abi jaundzimušā vecāki ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā, un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

150€‎/vienreizējs

Ja viens no vecākiem ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējis savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Ja abi jaundzimušā vecāki ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā, un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

150€‎/vienreizējs

Ja viens no vecākiem ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējis savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

300€‎/vienreizējs

Ja abi jaundzimušā vecāki ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā, un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā

ja piedzimst dvīņi

600€‎/vienreizējs

EUR 300, ja viens vecāks deklarēts Saulkrastu novadā ne mazāk kā 6 mēnešus, bet EUR 600 - ja abi vecāki vismaz 6 mēnešus ir deklarēti Saulkrastu novadā

ja piedzimst trīņi

900€‎/vienreizējs

EUR 450, ja viens vecāks deklarēts Saulkrastu novadā vismaz 6 mēnešus, un EUR 900 - ja abi vecāki vismaz 6 mēnešus deklarēti Saulkrastu novadā.

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Mazulītis saņem Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas dāvaniņu.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Sedz daļēji. 1) Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā bērniem no 5 gadu vecuma, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 2) Pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus 100 % apmērā bērniem no daudzbērnu, maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Sedz daļēji. 1) Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā bērniem no 5 gadu vecuma, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 2) Pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus 100 % apmērā bērniem no daudzbērnu, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā visiem bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādēs, neatkarīgi no skolēna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā VISIEM bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādēs, neatkarīgi no skolēna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Brīvpusdienas ir 5-6 gadniekiem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.37€‎/dienā

PII Bitīte Eur 4,37; PII Rūķītis Eur 3,50

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.87€‎/dienā

PII Bitīte Eur 1,87; PII Rūķītis Eur 1,-

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.5€‎/dienā

Vecāku līdzmaksājums abās pirmsskolās ir EUR 2,50/dienā par vienu bērnu

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.37€‎/dienā

PII Bitīte Eur 4,37; PII Rūķītis Eur 3,50

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

4.37€‎/dienā

PII Bitīte Eur 4,37; PII Rūķītis Eur 3,50

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem 5-6 gadīgajiem

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.51€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.51€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.51€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.51€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.51€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.51€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.51€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.51€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Citās pašvaldībās atsevišķi par ēdināšanu netiek finansēti

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Citās pašvaldībās atsevišķi par ēdināšanu netiek finansēti

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņiem, tai skaitā arī speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām.

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņiem.

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

12%

Uz š.g. 1.oktobri rindā bija 53 Saulkrastu novadā deklarētie bērni (1,5-4 gadiem)

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Saulkrastu novada pašvaldības PII darba laiks ir darbdienās no plkst.7.00 līdz plkst. 19.00, savukārt Saulkrastu bērnu attīstības centrs "Pūces skola" nodrošina iespēju vecākiem, kuri strādā nenormētu darba laiku, izņemt bērnu pēc darba laika vai atstāt pa nakti, vai uz vairākām dienām, par samaksu vienojoties individuāli.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

277.63€‎/mēnesī

Kompensācijas apmēru par Privātās iestādes pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī apstiprina reizi gadā ar Domes lēmumu. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam Pirmsskolas iestādēs. Informācija par pakalpojumu atrodama https://saulkrasti.lv/pakalpojumi/izglitibas-joma/pasvaldibas-atbalsts-pirmsskolas-izglitibas-ieguvei-privatajas-iestades-vai-izmantojot-aukles-pakalpojumu/

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

183.44€‎/mēnesī

Kompensācijas apmēru par Privātās iestādes pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī apstiprina reizi gadā ar Domes lēmumu. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam Pirmsskolas iestādēs. Informācija par pakalpojumu atrodama https://saulkrasti.lv/pakalpojumi/izglitibas-joma/pasvaldibas-atbalsts-pirmsskolas-izglitibas-ieguvei-privatajas-iestades-vai-izmantojot-aukles-pakalpojumu/

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

194.34€‎/mēnesī

Kompensācijas apmērs privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs - 100% apmērā, par Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 90 %, bet auklēm - 70% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam Pirmsskolas iestādēs. Vairāk par pakalpojumu uzzināt var https://saulkrasti.lv/pakalpojumi/izglitibas-joma/pasvaldibas-atbalsts-pirmsskolas-izglitibas-ieguvei-privatajas-iestades-vai-izmantojot-aukles-pakalpojumu/

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Pašvaldība līdzfinansē privāto PII apmeklējumu, bērnu uzraudzības iestādes vai aukles pakalpojumu. Informācija par pakalpojumu https://saulkrasti.lv/pakalpojumi/izglitibas-joma/pasvaldibas-atbalsts-pirmsskolas-izglitibas-ieguvei-privatajas-iestades-vai-izmantojot-aukles-pakalpojumu/

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Mācību process izglītības iestādēs ir pielāgots bērnu vajadzībam. Saulkrastu novada PII tiek nodrošināts atbalsta personāls: speciālais pedagogs, izglītības psihologs un logopēds.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Laisma”, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “CreaKids”, Privātā Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde “Matejs”, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Patnis”, Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaku valstība” un Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Laisma”, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “CreaKids”, Privātā Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde “Matejs”, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Patnis”, Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaku valstība” un Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

25€‎/vienreizējs

Pašvaldība materiālo palīdzību EUR 25 apmērā piešķir par katru daudzbērnu ģimenes bērnu, kas apmeklē izglītības iestādi pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas iesniegts Sociālajā dienestā ne vēlāk kā līdz katra gada 30. septembrim. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, uzsākot mācību gadu, bērna izglītībai un audzināšanai piešķir pabalstu 50 eiro apmērā par katru bērnu.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

25€‎/vienreizējs

Pašvaldība materiālo palīdzību EUR 25 apmērā piešķir par katru daudzbērnu ģimenes bērnu, kas apmeklē izglītības iestādi pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas iesniegts Sociālajā dienestā ne vēlāk kā līdz katra gada 30. septembrim. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, uzsākot mācību gadu, bērna izglītībai un audzināšanai piešķir pabalstu 50 eiro apmērā par katru bērnu.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība materiālo palīdzību EUR 25 apmērā piešķir par katru daudzbērnu ģimenes bērnu, kas apmeklē izglītības iestādi pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas iesniegts Sociālajā dienestā ne vēlāk kā līdz katra gada 30. septembrim. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, uzsākot mācību gadu, bērna izglītībai un audzināšanai piešķir pabalstu 50 eiro apmērā par katru bērnu.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

* Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skola *Sējas mūzikas un mākslas skolu, kur ir piedāvājums tieši pirmsskolas vecuma bērniem. * Saulkrastu Sporta un ģimeņu centrs katru piektdienu rīko Māmiņu rītus kopā ar mazuļiem (no 3 mēnešiem līdz 2 gadiem). Dalības maksa 6 eiro. * Saulkrastu Sporta un ģimeņu centra sporta aktivitātes. * Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs k/n „Zvejniekciems”pirmdienās un ceturtdienās. * Pirmsskolas bērnu vokālā studija k/n „Zvejniekciems” pirmdienās un trešdienās. Informācija https://saulkrasti.lv/kultura/agentura/makslinieciskie-kolektivi/, https://saulkrasti.lv/sports/saulkrastu-sporta-un-gimenu-centrs2/nodarbibas-gimenem/ un https://saulkrasti.lv/sports/saulkrastu-sporta-un-gimenu-centrs2/sporta-nodarbibas/

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Saulkrastu Sporta un ģimeņu centrā ārpusstundu nodarbības pamatā ir par brīvu. Tautas mākslas kolektīvu piedāvājums kultūras namā "Zvejniekciems" ir par brīvu. Abās Mūzikas un mākslas skolās ir vecāku līdzmaksājums. Māmiņu rīti kopa ar bērniņiem - vecāku līdzmaksājums.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Pabalstu piešķir skolēnam, ja viņš pieder pie kādas no zemāk minētajām mērķgrupām no 25,00 - 50,00 euro

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

25€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

50€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

50€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

25€‎/mēnesī

* Saulkrastu novada vidusskolā 10.-12. klašu skolēnam par labiem mācību rezultātiem var tikt piešķirta stipendija 25 eiro apmērā/mēnesī. * Pabalsts ikmēneša izdevumiem izglītības iestādes audzēknim - bārenim (18 - 24 gadus veciem) tiek noteikts 40 % apmērā no minimālās darba algas valstī.

Studentiem

310€‎/mēnesī

Pretendentam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: * Pilna vai nepilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī; * maģistrantūrā studējošajiem – 75 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī; * doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī. No piešķirtās stipendijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pašvaldība ietur noteiktos obligātos nodokļu un nodevu maksājumus.

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/gadā

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

* Saulkrastu novada vidusskola nodrošina audzēkņu nokļūšanu skolā ar skolēnu autobusu, kurš kursē 3 maršrutos no rītiem, kā arī ir skolēnu autobuss, kurš audzēkņus nogādā uz Sējas pamatskolu. Šajos pašos skolēnu autobusu maršrutos vakaros autobusi bērnus aizved mājup. * Skolēniem, kuriem nepieciešams, izdalītas autobusu kartes, ar kurām apmaksā braucienu Saulkrastu novadā uz/no izglītības iestādes ārpus konkrētajos laikos kursējošajiem skolēnu autobusiem * Daļēji vai pilnībā apmaksātas skolēnu ekskursijas * Iespēja pavadīt laiku pēc mācību stundām speciāli aprīkotos un uzraudzītos bērnu un jauniešu centros (Zvejniekciema kultūras namā un Raiņa ielā 7, Saulkrastos) * Ziemassvētku saldumu/dāvanu paciņas visiem izglītības iestāžu audzēkņiem * Pilnīgs mācību materiālu nodrošinājums skolās * Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, interešu izglītības pasākumos, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnieciski pētnieciskajos darbos * Brīvpusdienas visiem skolēniem * Skolās bezmaksas pulciņi

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

* Saulkrastu novada vidusskolā 10.-12. klasu audzēkņiem par labiem mācību rezultātiem stipendija 25 eiro apmērā. * Bārenim - sekmīgam iestādes audzēknim - pabalsts ikmēneša izdevumiem 40% apmērā no minimālās darba algas. * Stipendija studentam, kurš studē Latvijas valsts akreditētās izglītības iestādēs, apgūstot akreditētu izglītības programmu kādā no pašvaldības domes lēmumā noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm - 50 %, maģistrantūrā studējošajiem – 75 %, doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Ir 2 veida atbalsts sabiedriskajam transportam: 1) Skolēniem tiek iedotas braukšanas kartes noteiktā maršrutā, lai brauktu ar sabiedrisko transportu bez maksas 2) No rītiem 3 dažādos maršrutos kursē skolēnu autobuss uz Saulkrastu novada vidusskolu, kā arī ir skolēnu autobuss, kurš audzēkņus nogādā uz Sējas pamatskolu. Šajos pašos skolēnu autobusu maršrutos vakaros autobusi bērnus aizved mājup.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Atsevišķi personām ar III invaliditātes grupu atvieglojumi sabiedriskā transporta izmaksām nav noteikti Ja persona ar III grupas invaliditāti ir seniors, var saņemt 8 bezmaksas braucienu mēnesī pašvaldības administratīvajā teritorijā

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Skolēnu autobuss bērnus nogādā uz Saulkrastu novada vidusskolas visām ēkām, kā arī uz Sējas pamatskolu. Autobuss bērnus nogādā arī mājās tajos pašos maršrutos.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Pašvaldība sedz sabiedriskā transporta izdevumus novada teritorijā (bērniem tiek iedotas braukšanas kartes noteiktā maršrutā) uz un no izglītības iestādēm, tai skaitā, interešu izglītības nodarbībām.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Pašvaldība sedz sabiedriskā transporta izdevumus novada teritorijā (bērniem tiek iedotas braukšanas kartes noteiktā maršrutā) uz un no izglītības iestādēm, tai skaitā, profesionālās izglītības nodarbībām.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Mācību gada laikā pašvaldība sedz sabiedriskā transporta izmaksas 100 % apmērā, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutos Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, ja braucieni saistīti ar nokļūšanu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. Ja Izglītības iestādes audzēkņa dzīvesvieta ir ārpus Saulkrastu novada administratīvās teritorijas, braukšanas maksas atvieglojumus piemēro braukšanas maršrutā, kas ietver Saulkrastu novada teritoriju līdz bērna dzīvesvietai tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai ārpus novada.

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Uz sacensībām, olimpiādēm vai konkursiem, kur piedalās Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu audzēkņi, pašvaldība nodrošina transportu.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz visiem (vismaz 40%)

Lielāko daļu no interešu izglītības nodarbībām pašvaldība nodrošina bez maksas, bet atsevišķas interešu izglītības nodarbības sedz vecāki 100% apmerā, par ko ir informēti

Dejas

0€‎/mēnesī

Teātris

0€‎/mēnesī

Mūzika

0€‎/mēnesī

Izņēmums ir abās Mūzikas un mākslas skolās - tur ir vecāku līdzmaksājums.

Māksla

0€‎/mēnesī

Izņēmums ir abās Mūzikas un mākslas skolās - tur ir vecāku līdzmaksājums.

Tehniskā jaunrade

0€‎/mēnesī

Folklora

0€‎/mēnesī

Vides izglītība

0€‎/mēnesī

Sports

0€‎/mēnesī

Novada skolās, kā arī Saulkrastu sporta un ģimeņu centrā sporta pulciņi ir bez maksas, izņemot dažas maksas nodarbības, ko piedāvā biedrības vai individuālie pakalpojumu sniedzēji.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Saulkrastu novadā ir Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, kā arī Sējas Mūzikas un mākslas skola.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

1) Sējas Mūzikas un mākslas skolā - Vizuāli plastiskā māksla Pilnā un Pamata programma, kā arī skola pēc pieprasījuma īsteno dažādas interešu izglītības programmas mākslu nozarēs. 2) Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā - vizuāli plastiskā māksla, kā arī skola var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar Saulkrastu novada pašvaldību.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šim vecuma posmam netiek piedāvātas profesionālās ievirzes izglītības nodarbības

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Sagatavošanas kursā mākslas izglītības programmā, ja vienas nodarbības ilgums 80 min. (tikai grupu nodarbības)” – 20 euro mēnesī

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

20€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Vecāku līdzmaksājums ir 15 EUR mēnesī. Ja bērns apgūst divas programmas, tad mēnesī līdzmaksājums ir EUR 22.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Ja bērns apgūst divas programmas, tad mēnesī līdzmaksājums ir EUR 22.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

100 % apmērā atlaide ir: * izglītojamajam, kuram noteikta invaliditāte; * bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem; * bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm. Daudzbērnu ģimenēm: * par viena bērna izglītošanu – 50 % apmērā; * par divu bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 75 % apmērā katram bērnam; * par trīs un vairāk bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 100 % apmērā katram bērnam.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7.5€‎/mēnesī

Daudzbērnu ģimenēm: * par viena bērna izglītošanu – 50 % apmērā; * par divu bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 75 % apmērā katram bērnam; * par trīs un vairāk bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 100 % apmērā katram bērnam.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem – attiecīgajam mācību gadam tiek piešķirta atlaide 100 % apmērā

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Izglītojamajam, kuram noteikta invaliditāte – tiek piešķirta atlaide 100 % apmērā

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Par laika posmu, kurā ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss – tiek piešķirta atlaide 100 % apmērā

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Par laika posmu, kurā ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss – tiek piešķirta atlaide 100 % apmērā

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

1) Izglītojamajam, kurš slimības dēļ nav apmeklējis izglītības iestādi ilgāk nekā 4 (četras) nedēļas pēc kārtas un slimošanas faktu apliecina ārstniecības personas izziņa – attiecīgajam mācību mēnesim tiek piešķirta atlaide 100 % apmērā, bet par vismaz 2 (divas) nedēļām pēc kārtas – attiecīgajam mācību mēnesim 50 % apmērā, 2) Pamatojoties uz Izglītības iestādes izstrādātiem kritērijiem ar Izglītības iestādes koleģiālas institūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un Izglītības iestādes direktora rīkojumu, izglītojamo atbrīvo no līdzfinansējuma maksas 50 % apmērā par īpašiem sasniegumiem un aktivitātēm iepriekšējā mācību pusgada laikā

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, Sējas Mūzikas un mākslas skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā: * Pūšaminstrumentu klase - Flauta, saksofons, eifonija, klarnete; * Sitaminstrumentu klase; * Taustiņinstrumentu spēle - Klavieres, akordeons; * Vokālā mūzika - kora klase; * Stīgu instrumentu spēle - Kokle, ģitāra, vijole. Sējas Mūzikas un mākslas skolā: * Taustiņinstrumentu spēle – apakšprogramma "Klavierspēle", * Stīgu instrumentu spēle - apakšprogrammas "Vijoles spēle", "Kokles spēle", "Alta spēle", * Pūšaminstrumentu spēle - apakšprogrammas "Klarnetes spēle" un "Saksofona spēle".

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šim vecuma posmam netiek piedāvātas profesionālās ievirzes izglītības nodarbības

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

* Sagatavošanas klasē mūzikas izglītības programmā, ja vienas nodarbības ilgums 40 min. (tikai grupu nodarbības) - 10 euro mēnesī, vai *Sagatavošanas klasē mūzikas izglītības programmā, ja līdztekus 40 min. grupu nodarbībām apgūst arī instrumenta spēli 20 minūtes nedēļā – 30 euro mēnesī

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Sagatavošanas klasē mūzikas izglītības programmā, ja vienas nodarbības ilgums 40 min. (tikai grupu nodarbības) - 10 euro mēnesī, vai *Sagatavošanas klasē mūzikas izglītības programmā, ja līdztekus 40 min. grupu nodarbībām apgūst arī instrumenta spēli 20 minūtes nedēļā – 30 euro mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Vecāku līdzmaksājums ir 15 EUR mēnesī. Ja bērns apgūst divas programmas, tad mēnesī līdzmaksājums ir EUR 22.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Ja apgūst paralēli 2 programmas, tad EUR 22

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm: * par viena bērna izglītošanu – 50 % apmērā; * par divu bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 75 % apmērā katram bērnam; * par trīs un vairāk bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 100 % apmērā katram bērnam.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem – attiecīgajam mācību gadam pašvaldība sedz mācību maksu 100 % apmērā

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Izglītojamajam, kuram noteikta invaliditāte, pašvaldība sedz līdzfinansēju maksu 100 % apmērā

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Par laika posmu, kurā ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss – pašvaldība sedz līdzfinansēju maksu 100 % apmērā

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Par laika posmu, kurā ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss – pašvaldība sedz līdzfinansēju maksu 100 % apmērā

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

1) Izglītojamajam, kurš slimības dēļ nav apmeklējis izglītības iestādi ilgāk nekā 4 (četras) nedēļas pēc kārtas un slimošanas faktu apliecina ārstniecības personas izziņa – attiecīgajam mācību mēnesim tiek piešķirta atlaide 100 % apmērā, bet par vismaz 2 (divas) nedēļām pēc kārtas – attiecīgajam mācību mēnesim 50 % apmērā, 2) Pamatojoties uz Izglītības iestādes izstrādātiem kritērijiem ar Izglītības iestādes koleģiālas institūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un Izglītības iestādes direktora rīkojumu, izglītojamo atbrīvo no līdzfinansējuma maksas 50 % apmērā par īpašiem sasniegumiem un aktivitātēm iepriekšējā mācību pusgada laikā

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Murjāņu sporta ģimnāzija

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

– kamaniņu sportā – riteņbraukšanā – vieglatlētikā – volejbolā – handbolā

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šādam vecuma posmam mācības netiek nodrošinātas

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Šādam vecuma posmam mācības netiek nodrošinātas

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

Murjāņu sporta ģimnāzija ir specializētā sporta internātskola, kas atrodas Murjāņos, Saulkrastu novadā. MSĢ izglītojamie mācās no 8. līdz 12. klasei un sporto vairāku sporta veidu nodaļās. Beidzot ģimnāziju, tiek iegūta vispārējā vidējā izglītība.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Nevienai

Murjāņu sporta ģimnāzija ir specializētā sporta internātskola, kas atrodas Murjāņos, Saulkrastu novadā. MSĢ izglītojamie mācās no 8. līdz 12. klasei un sporto vairāku sporta veidu nodaļās. Beidzot ģimnāziju, tiek iegūta vispārējā vidējā izglītība.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Nesniedz

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

248€‎/mēnesī

Pašvaldība pabalstu ikmēneša izdevumu apmaksai piešķir līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 40% apmērā no minimālās darba algas

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Bezmaksas psihologa konsultācijas, sociālā darbinieka atbalsts, ģimenes asistenta pakalpojums (līdz 4 h nedēļā)

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Cita veida atbalsts

* Ja bērns apmeklē Saulkrastu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādi, tiek apmaksātas brīvpusdienas; * Bezmaksas ēdināšana 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs; * Bezmaksas sabiedriskais transports uz un no skolas/pulciņiem Saulkrastu novada teritorijā; * Pašvaldības līdzfinansējums bērna izmitināšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs, par Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 90 % apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs, bet par aukles pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 70 % apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs. * Līdzfinansējuma maksas atvieglojumi 100% apmērā abās Saulkrastu novada Mūzikas un mākslas skolās.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Audžuģimenei bērna uzturam 75 % apmērā, bet aizbildnim - 50 % apmērā no minimālās darba algas valstī (310 EUR)

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

* Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei - valstī noteiktās minimālās algas apmērā (620 EUR) * Pēc pilngadības sasniegšanas vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - valstī noteiktajā minimālās darba algas apmērā (620 EUR); * Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei specializētajā ģimenē ir divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā (1240 EUR); * Bērnam bārenim, aizbildnībā vai audžuģimenē esošam bērnam, bērnam invalīdam pabalsts vasaras nometņu izdevumu samaksai, nepārsniedzot 120,00 euro apmēru vienu reizi gadā; * Bezmaksas psihologa konsultācija Sociālajā dienestā.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Ja pašvaldībai ir brīvi dzīvokļi, tad jā

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

620€‎/vienreizējs

- audžuģimenē ievietotam bērnam – valstī noteiktās minimālās algas apmērā - specializētajā audžuģimenē ievietotam bērnam – divu minimālo mēnešalgu apmērā

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

465€‎/mēnesī

Audžuģimenei/ specializētajai audžuģimenei bērna uzturam 75 % apmērā no minimālās darba algas valstī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Cita veida atbalsts

* Ja bērns apmeklē Saulkrastu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādi, tiek apmaksātas brīvpusdienas; * Bezmaksas ēdināšana 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs; * Bezmaksas sabiedriskais transports uz un no skolas/pulciņiem Saulkrastu novada teritorijā; * Pašvaldības līdzfinansējums bērna izmitināšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs, par Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 90 % apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs, bet par aukles pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 70 % apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs. * Līdzfinansējuma maksas atvieglojumi 100% apmērā abās Saulkrastu novada Mūzikas un mākslas skolās.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Pabalsts vasaras nometņu izdevumu samaksai, nepārsniedzot 120,00 euro apmēru vienu reizi gadā

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

* Ja bērns apmeklē Saulkrastu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādi, tiek apmaksātas brīvpusdienas; * Bezmaksas ēdināšana 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs; * Bezmaksas sabiedriskais transports uz un no skolas/pulciņiem Saulkrastu novada teritorijā; * Pašvaldības līdzfinansējums bērna izmitināšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs, par Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 90 % apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs, bet par aukles pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 70 % apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs. * Līdzfinansējuma maksas atvieglojumi 100% apmērā abās Saulkrastu novada Mūzikas un mākslas skolās.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

465€‎/vienreizējs

Atlīdzības apmērs ir 75 % no minimālās darba algas valstī proporcionāli dienu skaitam

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

310€‎/mēnesī

Ikmēneša pabalsts aizbildnim par viena bērna uzturēšanu ir 50 % apmērā no minimālās darba algas valstī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

- Vērtē materiālo stāvokli un īpašumus, ja daudzbērnu ģimene vēlas noformēt trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un saņemt sociālo palīdzību (pabalstus); - Nevērtē materiālo stāvokli, ja daudzbērnu ģimene vēlas saņemt materiālo palīdzību (piem., bērna piedzimšanu, pabalstu sagatavošanai skolā utml.)

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

- Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai EUR 25; - Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai (ja ģimene ir trūcīga vai maznodrošināta) EUR 50

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

* Papildus valsts noteiktajiem NĪN atvieglojumiem, rakstot iesniegumu pašvaldībā, var saņemt 75% atlaidi NIN par īpašumā esošo ēku; * Līdzfinansējums centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai, kur tas ir iespējams, 50 - 90% apmērā; * Pašvaldības līdzfinansējums bērna izmitināšanai privātajās PII - 100% apmērā, par Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu - 90 % apmērā, bet par aukles pakalpojumu -70 % apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)
 • Cits

- Pabalsts bērnam ar invaliditāti EUR 30 mēnesī - Pabalsts sociālajām rehabilitācijām EUR 350 gadā - Pabalsts vasaras nometņu izdevumu samaksai, nepārsniedzot 120,00 euro - Aprūpes pakalpojums personai ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, 80 h mēnesī, pakalpojuma izmaksas EUR 9 stundā. - Ģimenes asistenta pakalpojums - atbalsts un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

* dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; * dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar invaliditāti; * specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem; * atelpas brīža pakalpojums institūcijā bērniem ar invaliditāti; * atelpas brīža pakalpojums mājoklī bērniem ar invaliditāti; * specializētā autotransporta pakalpojumi; * mobilais higiēnas pakalpojums; * mobilais higiēnas dušas pakalpojums.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

Atsevišķi atbalsts nav, taču viena vecāka ģimenēm ir pieejami tie paši atbalsta veidi, kas pilnām ģimenēm: • Bērnu piedzimšanas pabalsts – 150 eiro; • Brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vidusskolas un Sējas pamatskolas bērniem • Bezmaksas ēdināšana 5-6 gadus veciem bērniem* novada PII • Tiek sniegts materiāls atbalsts ģimenēm*, kurā ir bērns ar invaliditāti - medicīnisko izdevumu apmaksai EUR 30 mēnesī, sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem – līdz 350 eiro gadā, vasaras nometņu izdevumu apmaksai EUR 120 vienu reizi gadā • Līdzfinansējums centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai (kur tas ir iespējams) 50% – 90% apmērā • Līdzfinansējums privātām PII ir 90% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam pirmsskolas iestādēs, par aukles pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 70% apmērā • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums ēkām – 70% apmērā, ja īpašnieks* iesniedzis pašvaldībā iesniegumu līdz 31.decembrim. • Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā. Ja vecāks ir ar 3un vairāk bērniem, tad: • Bērniem ir bezmaksas ēdināšana bērnudārzā un skolā; • Bērna sagatavošanai skolai, uzsākot mācību gadu, - pabalsts EUR 25 par katru bērnu; • Daudzbērnu ģimenēm piemēro NĪN atvieglojums zemei un ēkām 50% apmērā, bet, ja iesniegts pašvaldībā iesniegums, tad ēkai NĪN atvieglojums tiek piemērots 70% apmērā; • Līdzfinansējuma atvieglojumi Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā par 1 bērnu – 50% apmērā, par 2 bērniem – 75%, par 3 bērniem – 100% (ja šie bērni vienlaikus apgūst izglītības programmu).

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Valstī noteiktais.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

* dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; * dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar invaliditāti; * specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem; * Atelpas brīža pakalpojums institūcijā bērniem ar invaliditāti; * Atelpas brīža pakalpojums mājoklī bērniem ar invaliditāti.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

N/A

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

- Izglītojošas apmācības pirmsskolas bērnu vecākiem “Bērna emocionālā audzināšana” (bezmaksas) - Izglītojošas apmācības pusaudžu vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (bezmaksas) - Psihologa konsultācijas (bezmaksas) - Bērnu piedzimšanas pabalsts – 150* eiro vai 300** eiro - Brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vidusskolas un Sējas pamatskolas bērniem - Bezmaksas ēdināšana bērniem novada PII - Tiek sniegts materiāls atbalsts ģimenēm, kurā ir bērns ar invaliditāti - medicīnisko izdevumu apmaksai EUR 30 mēnesī, sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem – līdz 350 eiro gadā, vasaras nometņu izdevumu apmaksai EUR 120 vienu reizi gadā - Līdzfinansējums centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai (kur tas ir iespējams) 90% apmērā - Līdzfinansējums privātām PII ir 100% apmērā, uzraudzības pakalpojuma sniedzējam -90% apmērā, bet par aukles pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 70% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam pirmsskolas iestādēs - Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums ēkām – 90% apmērā - Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem 100% apmērā - Līdzfinansējuma maksas atvieglojumi 100 % apmērā abās novada Mūzikas un mākslas skolās

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

- Mājokļa pabalsts - Pabalsts krīzes situācija - Pabalsts medicīnas pakalpojumiem - Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

- Izglītojošas apmācības pirmsskolas bērnu vecākiem “Bērna emocionālā audzināšana” (bezmaksas) - Izglītojošas apmācības pusaudžu vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (bezmaksas) - Psihologa konsultācijas (bezmaksas) - Bērnu piedzimšanas pabalsts – 150* eiro vai 300** eiro - Brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vidusskolas un Sējas pamatskolas bērniem - Bezmaksas ēdināšana bērniem novada PII - Tiek sniegts materiāls atbalsts ģimenēm, kurā ir bērns ar invaliditāti - medicīnisko izdevumu apmaksai EUR 30 mēnesī, sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem – līdz 350 eiro gadā, vasaras nometņu izdevumu apmaksai EUR 120 vienu reizi gadā - Līdzfinansējums centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai (kur tas ir iespējams) 90% apmērā - Līdzfinansējums privātām PII ir 100% apmērā, uzraudzības pakalpojuma sniedzējam -90% apmērā, bet par aukles pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 70% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam pirmsskolas iestādēs - Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums ēkām – 90% apmērā - Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem 100% apmērā - Līdzfinansējuma maksas atvieglojumi 100 % apmērā abās novada Mūzikas un mākslas skolās

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

- Garantētā minimālā ienākumu pabalsts - Mājokļa pabalsts - Pabalsts krīzes situācija - Pabalsts medicīnas pakalpojumiem - Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

- Mājokļa pabalsts - Izglītojošas apmācības pirmsskolas bērnu vecākiem “Bērna emocionālā audzināšana” (bezmaksas) - Izglītojošas apmācības pusaudžu vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (bezmaksas) - Psihologa konsultācijas (bezmaksas) - Bērnu piedzimšanas pabalsts – 150 eiro vai 300 eiro - Brīvpusdienas visiem Saulkrastu novada vidusskolas un Sējas pamatskolas bērniem - Bezmaksas ēdināšana 5-6 gadus veciem bērniem novada PII - Līdzfinansējums centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai (kur tas ir iespējams) 50% apmērā - Līdzfinansējums privātām PII ir 90% apmērā no vidējām izmaksām vienam bērnam pirmsskolas iestādēs, par aukles pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 70% apmērā - Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums ēkām – 70% apmērā, ja īpašnieks iesniedzis pašvaldībā iesniegumu līdz 31.decembrim. - Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā - Materiālā palīdzība apbedīšanas izdevumu apmaksai par personu, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas organizē mirušās personas apbedīšanu - Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai – līdz EUR 5000

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, blakus pašvaldībā

Peldbaseina nodarbības Siguldas novada Krimuldas peldbaseinā tiek nodrošinātas Saulkrastu novada vidusskolas 2. klašu audzēkņiem un Sējas skolas audzēkņiem, kuri apmeklē peldēšanas pulciņu.

Kurā blakus pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

Krimuldas peldbaseinā

Krimuldas peldbaseinā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Visiem bērniem

Peldbaseina nodarbības tiek nodrošinātas visiem Saulkrastu novada vidusskolas 2.klašu audzēkņiem un Sējas skolas peldēšanas pulciņa audzēkņiem, neatkarīgi no tā, kādai grupai viņi pieder.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

100%

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

* Likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktatas personām; * Domes saistošie noteikumi nr. SN 3/2022

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Jā, kvalificētiem speciālistiem

Daudzbērnu ģimenēm

70%

- 50% apmērā tiek piešķirta atlaide par zemi; - 70% apmērā atlaide par ēku. Abos gadījumos jābūt deklarētiem īpašumā ar vismaz 3 bērniem.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

- Personām ar 1. grupas invaliditāti, ja ir iesniegts iesniegums (paraugs pielikumā) un invaliditātes apliecības kopija; - Personām, kuru aprūpē ir bērni ar īpašām vajadzībām un pilngadību sasnieguši bērni ar 1. un 2. grupas invaliditāti, ja ir iesniegts iesniegums (paraugs pielikumā) un invaliditātes apliecības kopija; - 70 % apmērā personām ar 2. grupas invaliditāti, ja ir iesniegts iesniegums (paraugs pielikumā) un invaliditātes apliecības kopija

Audžuģimenēm

70%

- Jābūt deklarētai dzīvesvietai savā nekustamajā īpašumā; - Atlaide tiek piešķirta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

70%

- Jābūt deklarētai dzīvesvietai savā nekustamajā īpašumā; - Atlaide tiek piešķirta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku.

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

70%

- Jābūt deklarētai dzīvesvietai savā nekustamajā īpašumā; - Atlaide tiek piešķirta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku.

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

70%

- Jābūt deklarētai dzīvesvietai savā nekustamajā īpašumā; - Atlaide tiek piešķirta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Atsevišķi izdalīts nav, bet remigrants var pretendēt uz visiem atbalsta veidiem, kas ir pieejami novadā deklarētiem iedzīvotājiem

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Saulkrastu Kultūras centrs piedāvā atlaides uz pasākumiem Goda ģimenes apliecības īpašniekiem

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

Nav

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Izglītojošas apmācības pirmsskolas bērnu vecākiem “Bērna emocionālā audzināšana” (bezmaksas); - Izglītojošas apmācības pusaudžu vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi”, dažādas radošās nodarbības

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Jebkuram interesentam, kurš pieteicis dalību

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

* Materiālās palīdzības apmērs bērnam ar invaliditāti par ārsta nozīmētu medicīnisko izdevumu atmaksu - 30 EUR/ mēnesī, bet par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts) - 350 EUR/ gadā; * Materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem, kuri ārstējas ambulatori - 3 EUR/dienā pārtikas iegādei; * Materiālā palīdzība personai, kurai ir hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze - 50 % apmērā no minimālās darba algas valstī (310 EUR); * Vienreizēju pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem - 5000 EUR. * Pabalsts medicīnas pakalpojumu samaksai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām - EUR 200 gadā katrai personai

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Arī smilšu terapiju

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Iedzīvotājiem pieejama pašvaldības sporta infrastruktūra: sporta centri, stadioni, velotrases, āra trenažieru laukumi. Pašvaldība ir iesaistījusies veselīgu pašvaldību tīklā, dažādos veselības un fiziskās aktivitātes veicināšanas projektos, bez maksas piedāvājot vingrošanas un citas sportiskas aktivitātes. Tiek organizēti tūrisma pārgājieni, velobraucieni, dažādi turnīri, sacensības.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālajā dienestā ir 8 sociālā darba speciālisti (6 sociālie darbinieki un 2 sociālās palīdzības organizatori)

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

1 speciālists

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

- sociālā darbinieka atbalsts un konsultācijas - psihologa konsultācijas - krīzes centra pakalpojumi - pabalsts krīzes situācijā

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

- atbalsts pabalstu veidā kā Latvijas civiliedzīvotājiem (pabalsti un sociālie pakalpojumi) - sociālā darbinieka konsultācijas un atbalsts - sociālais mentors - psihologa konsultācijas - krīzes centra pakalpojumi

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Pašvaldībā ir 2 ģimeņu centri bērniem un jauniešiem - Raiņa ielā 7, Saulkrastos, un Zvejniekciema kultūras namā

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Nav

Dienas centrs senioriem

Nav

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

www.saulkrasti.lv, www.saulkrastubiblioteka.lv, www.visitsaulkrasti.lv

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi SN 7/2022 - Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 2 000 euro.

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Seniori aicināti izmantot visiem pieejamās aktīvās atpūtas vietas novadā.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

Pēdējos gados pašvaldība mērķtiecīgi strādā pie tā, lai nodrošinātu piekļuvi pie dažādiem objektiem visiem cilvēkiem, tai skaitā izbūvējot tūrisma infrastruktūru vecākiem ar ratiņiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem, lai piekļūtu pie jūras.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Pie katras publiskās ēkas ir velonovietnes, riteņbraucējiem šobrīd domāta kopīga infrastruktūra ar gājējiem. Atsevisķās vietās novadā ieviesti satiksmes ierobežojumi, uzstādot zīmi 30h/km. Izbūvētas vairākas velotrases, kas ir velo sportam pieejama infrastruktūra, kurā bērni, jaunieši var apgūt veloapmācības.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Pašvaldības un novada teritorijā tiek nodrošināta un piemērota infrastruktūra personām ar ierobežotām spējām

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

1) Uzbūvēta jauna pludmales glābšanas stacija, kas nodrošina uzraudzību pludmalē peldsezonā, kā arī izbūvēts jauns publiskais sanitārais mezgls. 2) Izbūvēts gājēju ceļš Vītiņu ielā, 3) Gājēju infrastruktūras izveide posmā no Bērzu ielas līdz Selgas ielai, 4) Drošas gājēju pārejas izbūve Tallinas ielā, 5) Infrastruktūras izbūve pludmalē pie stāvlaukuma Raiņa ielā - uzcelta gabionu siena, nodrošinot ērtāku piekļuvi jūrai, 6) Izbūvēts ielu basketbola laukums pludmalē Raiņa ielas galā, 7) Pabeigta Lojas ciema rekonstrukcija, 8) Notiek Saulkrastu novada bibliotēkas ēkas renovācija Raiņa ielā 7, 9) Iegādāta un pielāgota ēka Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Publiskajā peldvietā "Centrs" ir nodrošināta vides pieejamība, izbūvētas laipas, uzstādītas pārģērbšanās kabīnes. Drošību uzrauga glābēji. Blakus atrodas āra vingrošanas trenažieri,bērnu rotaļu laukums un labiekārtoti volejbola laukumi. Jau 10. gadu pēc kārtas pludmalē plīvo Zilais karogs, kas nozīmē, ka ir starptautisks eko sertifikāts. Pārģērbšanās kabīnes ir arī citās pludmales vietās.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Daudzviet piekļuvei uz jūru izbūvētas koka laipas ērtākai nokļūšanai, tai skaitā ar bērnu ratiņiem. Pieejama Saulkrastu multifunkcionālā velo trase (Noliktavas iela 10, Saulkrasti), vairāki rotaļu laukumi (Saulkrastos: Meža parkā, Jūras parkā, Raiņa ielā 8, pie Baltās kāpas. Zvejniekciemā: Atpūtas ielā 1B), Pabažu velotrase. Divās vietās jauniešiem tiek nodrošināta iespēja pavadīt laiku Jauniešu mājā (Raiņa iela 7, Saulkrasti un Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems). Sportiskas aktivitātes un trenažiera zāles apmeklējumu piedāvā Saulkrastu Sporta un ģimeņu centrs un Sējas sporta centrs. Ierīkotas vairākas pastaigu takas - Saulrieta taka gar jūru, Ķirezera taka, Lojas upes pastaigu taka un klintis, Vides dizaina parks. Renovēta un labiekārtota Saulkrastu brīvdabas estrāde kultūras pasākumu apmeklētājiem, nodrošinot vides pieejamību, kā arī pieejamas 2 speciāli ierīkotas vietas cilvēkiem ratiņkrēslos. Izbūvēta Aģes upes promenāde un jahtu piestātne.

Skip to content