Bauskas novada pašvaldība

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
63922238

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

200€‎/vienreizējs

Kopā Bauskas novadā bērnu piedzimšanas pabalstu ir saņēmušas 230 ģimenes un 2 ģimenes no UA .

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

200€‎/vienreizējs

Neatkarīgi no tā, vai pašvaldībā ir deklarējušies viens vai abi vecāki.

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Neatkarīgi vai pašvaldībā ir deklarējies vien vai abi vecāki.

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Neatkarīgi no tā, vai pašvaldībā ir deklarējies viens vai abi vecāki.

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīnīši

600€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Sociālā darbinieka konsultācijas

Nepieciešamības gadījumos tiek piesaistītas PEP mammas. Pašvaldība ar speciāli izgatavotām piemiņas veltēm (karotītēm, grāmatiņām) sveic jaundzimušo ģimenes, šim nolūkam tiek rīkoti speciāli ģimenes dienas pasākumi (iekļaujot dažādu veidu aktivitātes arī vecākiem bērniem).

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Bauskas novada pašvaldība pilnā apmērā PII ēdināšanu pilnā apmērā finansē atsevišķām mērķgrupām (piem., daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu)

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Pašvaldība 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri apgūst obligātās pirmsskolas izglītības programmas (5 un 6 gadīgie). Tāpat arī daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu. (1,5 līdz 5 gadu vecumam).

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

Nav

Pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klases skolēniem par pusdienām 100% apmērā sedz starpību starp apstiprināto ēdināšanas maksu vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai. Pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. klases skolēniem par pusdienām pašvaldība sedz 100% apmērā. Pabalstu pusdienām piešķir Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.-12. kl. izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm. Pabalsts pusdienām tiek piešķirts Bauskas novadā deklarētajiem audzēkņiem profesionālās izglītības iestādēs, finansē atsevišķām mērķgrupām kā daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu.

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (katrā izglītības iestādē summa ir atšķirīga). Daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu - pašvaldība sedz 100% apmērā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

0€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķiras katrā iestādē atkarībā no ēdinātāja). Tikai daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, - 100%

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Vecāki maksā 100%, ja nav statuss.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu - 100%

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

1.5€‎/dienā

Līdz 4 EUR. Ja nav statuss, finansē tikai pusdienas, daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu (finansē 100%)

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

2.5€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atškirīgi katrā iestādē). Ja nav statuss, tad maksā par brokastīm un launagu.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Iestāžu 1.–4. kl. skolēniem par pusdienām pašvaldība 100% sedz starpību starp apstiprināto ēdināšanas maksu vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Iestāžu 1.–4. kl. skolēniem par pusdienām pašvaldība 100% sedz starpību starp apstiprināto ēdināšanas maksu vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

0€‎/dienā

Iestāžu 1.–4. kl. skolēniem par pusdienām pašvaldība 100% sedz starpību starp apstiprināto ēdināšanas maksu vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. kl.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. kl.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. kl.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. kl.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi pa iestādēm) Pašvaldība 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

0€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Pašvaldība 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām, tikai tad, ja ir attiecīgais statuss.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Vecāku maksājums 100% , ja nav kāds no statusiem.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR. Pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam bērniem ar invaliditāti citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs, ja atbilstošā izglītības programma nav Bauskas novadā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

0€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi pa iestādēm). Pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam bērniem ar invaliditāti citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs, ja atbilstošā izglītības programma nav Bauskas novadā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

4€‎/dienā

Ja nav invaliditātes, tad 100% vecāku maksājums.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Dažām izglītības iestādēm, kurās mācās šādi bērni un jaunieši, ēdinātāji nodrošina speciālo ēdienkarti bez papildu maksas.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

Nav

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Pašvaldības teritorijā ir iespēja nodrošināt vietu ikvienam pretendentam, sākot no 1,5 gadiem. Taču vecāki bieži šo iespēju neizmanto vai nu attāluma, vai citu subjektīvu iemeslu dēl.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās bērnu dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

263.99€‎/mēnesī

Līdzfinansējums paredzēts tikai bērniem, kuriem nav vietu pašvaldības PII. Pagājušajā mācību gadā tāds bija tikai viens bērns, kurš saņēma līdzfinansējumu.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

108.61€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

79.2€‎/mēnesī

Ja bērnam netiek nodrošināta pašvaldības PII.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Netiek paredzēts.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem ar invaliditāti. Iekļaujošiem bērniem vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs tiek realizētas speciālās izglītības programmas vispārējās izglītības pirmsskolas iestādēs. Nepieciešamības gadījumā tiek regulēts grupu lielums, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus bērniem ar īpašām vajadzībām; atbilstoši iekārtotas telpas, īrētas telpas (ja bērnam ir ierobežota uzturēšanās lielās grupās, pašvaldība nomā telpas mājai pietuvinātas vides radīšanai pirmsskolas izglītības nodrošināšanai bērniem ar īpašajām vajadzībām - piemēram, PII Saulespuķe: http://www.pii-saulespuke.lv/). Speciālistu nodrošinājums – saskaņā ar “Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumu” 6.2. punktu paredzēts pašvaldības budžets atbalsta personālam (logopēds, izglītības psihologs, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, karjeras konsultants, bibliotekārs) vismaz 7 % no kopējā novada finansējuma. https://www.bauska.lv/allfiles/files/DOMES%20LEMUMI/14_1_Grozijumi-ped-sam-not.pdf Tas ļauj, piemēram, PII “Saulespuķe” palielināt likmi un nodrošināt speciālā pedagoga, logopēda, un psihologa pakalpojumus, kā arī ārstniecisko vingrošanu bērniem ar speciālām vajadzībām.

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14 Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Pašvaldība spēj nodrošināt vietas.

Pašvaldība spēj nodrošināt vietas.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

55€‎/vienreizējs

Atbalsts tikai daudzbērnu ģimenēm mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Nav

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Atbalsts tikai daudzbērnu ģimenēm, 55,00 euro mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldība piedāvā bez maksas apmeklēt noteiktas interešu izglītības nodarbības; daļēji nodrošina transportu nokļūšanai uz pasākumiem, kas saistīti ar interešu izglītību.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Netiek paredzēts.

Skolēnam

55€‎/vienreizējs

Atbalsts tikai daudzbērnu ģimenēm mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

55€‎/vienreizējs

Atbalsts tikai daudzbērnu ģimenēm mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

55€‎/vienreizējs

Atbalsts tikai tad ja atbilst daudzbērnu ģimenes statusam pienākas pabalsts mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

Skolēnam ar invaliditāti

55€‎/vienreizējs

Atbalsts skolēnam ar invaliditāti tikai tad, ja kvalificējas daudzbērnu ģimenes statusam, pienākas pabalsts mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

55€‎/vienreizējs

Atbalsts skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu tikai tad, ja kvalificējas daudzbērnu ģimenes statusam, pienākas pabalsts mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

55€‎/vienreizējs

Atbalsts skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu tikai tad, ja kvalificējas daudzbērnu ģimenes statusam, pienākas pabalsts mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Pašvaldība nemaksā stipenedijas.

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/gadā

Par izciliem sasniegumiem mācībās.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Naudas balvas par uzvarām mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD lasījumos novada, valsts un starptautiskajā līmenī.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz studentu rezidentu stipendijas, lai jaunie ārsti pēc rezidentūras pabeigšanas atgriežas darbā Bauskā. Stipendija jaunajiem ārstiem rezidentiem ir 500 EUR mēnesī. Maksa tiek nodrošināta, kamēr ir aktīva rezidentūra. Stipendijai var pieteikties uzreiz, kā ir saņemts lēmums no universitātes par rezidentūras uzsākšanu. Tā tiek maksāta 11 mēnešus gadā. Rezidentūra ģimenes ārstiem ir 3 gadi, pārējiem visbiežāk 5 gadi.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Pašvaldība daļēji sedz sabiedriskā transporta izmaksas

Sabiedriskais transports tiek nodrošināts bez maksas izglītojamiem nokļūšanai uz izglītības iestādi. Finansē pašvaldība.l

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

Nav paredzēts

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Pašvaldība nodrošina transportu līdz tuvākajai izglītības iestādei.

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

Tiek apmaksāts no IZM mērķdotācijas.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldības teritorijā ir četras Mūzikas un mākslas skolas.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla, Gleznošana, Darbs materiālā (māls, audums, stikls u.c.)

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

10 eiro

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Netiek paredzēts.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldības teritorijā atrodas 4 Mūzikas skolas.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Instrumenta spēle, Vokālās studijas, Kolektīvā muzicēšana, Dejas pamati

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Netiek paredzēts.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldības teritorijā atrodas 3 Sporta skolas.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Dažādas programmas: vieglatlētika, futbols, florbols, basketbols, galda teniss, volejbols, peldēšana, brīvā cīņa, dambrete.

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Netiek paredzēts.

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

109€‎/mēnesī

Bārenim 109 euro Bārenim ar invaliditāti 163 euro

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

Sociālā darbinieka atbalsts, psihologa konsultācijas, sadarbībā ar sociālo darbinieku pamatvajadzību nodrošināšanai.

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

300 eiro pabalsts bērna uzturam audžuģimenē līdz 18 gadu vecumam

Kāds ir pašvaldības papildus finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

300 eiro ikmēneša pabalsts bērna uzturam audžuģimnē.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Sociālā darbinieka atbalsts, psihologa konsultācijas

Pēc nepieciešamības

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

300€‎/vienreizējs

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

Pabalsts bērna uzturam 60% no min.darba algas (300 euro)

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Cita veida atbalsts

Sociālā darbinieka atbalsts, psihologa konsultācijas pēc vajadzības

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir audžuģimenēm

Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Nav

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, Sociālais dienests izmaksā atlīdzību audžuģimenei proporcionāli dienu skaitam, kad bērns uzturas audžuģimenē Ministru kabineta noteiktajā apmērā

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts mācību gada uzsākšanai 55 euro Bauskas novada saistošie noteikumi Nr.14 Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti (likumi.lv)

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr.14 Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti (likumi.lv)

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Pašvaldība nodrošina tehniskos palīglīdzekļus
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Kanisterapija
 • Mūzikas terapija
 • Reitterapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem ar invaliditāti vai, kuru vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam saņem saskaņā ar Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”. Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (5 un 6 gadīgie) ar invaliditāti, vai kuru vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, pabalstu brokastīm un launagam saņem saskaņā ar Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”. Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti (likumi.lv)

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Sociālā darbinieka atbalsts, psihologa konsultācijas, atbilstoši vajadzībām.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā viena vecāka ģimenēm

Sociālā darbinieka atbalsts, psihologa konsultācijas, atbilstoši vajadzībām.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Ergoterapeita konsultācijas

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Ergoterapeita konsultācijas

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts uzturam natūrā - pabalsts tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, klienta dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa konsultācijas personām, kuras nonākušas krīzes situācijās vai, ja pakalpojums iekļauts individuālā sociālās rehabilitācijas plānā, kā resurss ģimenes (vai personas) sociālo problēmu risināšanai. Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā (likumi.lv)

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts ēdināšanai PII, 10.-12.klases izglītojamajiem un profesionālās izglītības iestādēs. Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem (likumi.lv) Bauskas novada pašvaldības brīvpr

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs. Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem (likumi.lv) Pabalsts uzturam natūrā - pabalsts tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, klienta dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa konsultācijas personām, kuras nonākušas krīzes situācijās vai, ja pakalpojums iekļauts individuālā sociālās rehabilitācijas plānā, kā resurss ģimenes (vai personas) sociālo problēmu risināšanai. Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā (likumi.lv)

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem (likumi.lv)

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Vecākiem atbalsta un izglītojošās grupas, kā BEA (Bērnu emocionālā audzināšana), „Bez pēriena”, „Zemām sociālām prasmēm”, CAP (Ceļvedis, audzinot pusaudzi), „Piedzimstot bērniņam”, atbalsta grupas bērniem „Džimba”.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Visiem skolēniem nodrošina nodarbības peldbaseinā. Veselības veicināšanas projektu ietvaros 1 reizi nedēļā tiek nodrošinātas kustību attīstības ūdenī nodarbības PII "Mārpuķīte" peldbaseinā ( "Mārpuķītes", Saulaine, Rundāles pagasts, Bauskas novads) bērniem (5-6 gadu vecumā) no PII "Saulespuķe", Pilsrundāles vidusskolas Svitenes un Bērsteles struktūrvienībām. Projekta ietvaros tiek segtas arī degvielas izmaksas apvienības pārvaldes transportam. Iecavas un Vecumnieku veselības veicināšanas projektu ietvaros tiek īstenotas bezmaksas ūdens aerobikas nodarbības un Iecavas projektā arī peldētprasmes apguves nodarbības. Vecumnieku iedzīvotājiem nodarbības notiek Daugmales Multifunkcionālajā Centrā, "Skolas nami", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, savukārt Iecavas projekts nodrošina peldbaseina nodarbības Bauskas peldbaseinā, Salātu iela 5a, Bauska.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Informācija par Bauskas peldbaseinu: https://www.bauskassportaskola.lv/peldbaseins/

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Daudzbērnu ģimenēm atlaide 20%; bērniem līdz 2 gadiem - bez maksas; maksas atlaides citām vecuma grupām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Informācija: https://www.bauskassportaskola.lv/peldbaseins/

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

sociālo dzīvokļu rinda

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

sociālie dzīvokļi - gan labiekārtoti, gan bez ērtībām. Tiek strādāts pie dzīvokļu politikas.

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

Atilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un pašvaldības 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā“

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

bāreņus pēc 18 g. nodrošina ar dzīvojamo platību; bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām) nodrošina dzīves vietu Bauskā, Zaļajā ielā 33; maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm - pabalsti.

Daudzbērnu ģimenēm

0%

Nav atlaides.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Persona ar I vai II grupas invaliditāti vai persona, kurai ir kopīga deklarēta adrese ar bērnu ar īpašām vajadzībām (bērnu ar invaliditāti) vai persona – aizgādnis, kuras aprūpē ir pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības.

Audžuģimenēm

0%

Nav atlaides.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Nav atlaides.

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

70%

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā.

Viena vecāka ģimenēm

0%

Nav atlaides.

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Nav atlaides.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra funkcijās ietilpst iedzīvotāju konsultēšana par remigrācijas jautājumiem.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Atbalsts remigrantiem tiek nodrošināts sadarbībā ar reģionālajiem remigrācijas koordinatoriem – Zemgales plānošanas reģionu

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Sadarbība ir Bauskas Kultūras centram, kas nodrošina iespēju apmeklēt festivālu “Bauska TASTE” ar atlaidi; Iecavas Mūzikas un mākslas skolā ar šo goda apliecību bērni var mācīties bez maksas; Bauskas peldbaseina apmeklējumam ir daudzbērnu ģimenes atlaide. Daudzām iestādēm nav tiešas sadarbības ar programmu “Latvijas Goda ģimenes apliecība”, taču vairākas iestādes izrāda savu atbalstu ģimenēm. Piemēram, Bauskas muzejā ir iespēja iegādāties ģimenes ieejas biļeti, kas ir lētāka, savukārt pirmsskolas vecuma bērniem un visiem Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņiem apmeklējums ir bez maksas, kā arī trešdienās ir bezmaksas apmeklējums invalīdiem, bērnunama un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem un pensionāriem. Bauskas pils muzejā ir iespēja iegādāties ģimenes biļeti, un ģimenes biļetes cena nemainās no tā, vai ģimenē ir tikai 1 bērns vai līdz 4 bērniem, līdz ar to ģimenes ar vairāk bērniem ir lielāki ieguvēji.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vēl nepiedalāmies šajā programmā, bet esam ieinteresēti. Tomēr sniedzam ģimenēm dažāda veida atbalstu, piemēram, darbiniekam vai amatpersonai, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, izmaksājam pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendārajā gadā, darbiniekam vai amatpersonai izmaksājam pabalstu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, darbinieka vai amatpersonas nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies darbinieka apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu 100% apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Darbiniekam un amatpersonai tiek piešķirtas apmaksātas brīvdienas sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi – trīs darba dienas, darbinieka vai amatpersonas laulību gadījumā – trīs darba dienas, darbinieka vai amatpersonas bērnam, uzsākot skolas gaitas 1.- 4. klasē, – viena darba diena pirmajā skolas dienā. Papildus visam šim Bauskas novada pašvaldības administrācijas ēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kur var darboties gan darbinieku, gan apmeklētāju bērni.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

https://www.bauska.lv/lv/jaunumi/pasvaldiba-organize-skolenu-nodarbinatibu-vasaras-brivlaika-9841

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

https://www.bauska.lv/lv/jaunumi/pasvaldiba-organize-skolenu-nodarbinatibu-vasaras-brivlaika-9841

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pāsvaldības iestādēm)

Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm tiek sniegta iespēja jauniešiem no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot) piedalīties skolēnu nodarbinātības pasākumā.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Pašvaldība īsteno ESF finansētos Veselības veicināšanas projektus, kas tiek realizēti visa novada teritorijā. Projektu ietvaros tiek īstenotas dažādas aktivitātes iedzīvotājiem. Rīkojam seminārus jaunajiem vecākiem "Gatavošanās mazuļa ienākšanai ģimenē", "Jaundzimušā aprūpe un mātes veselība". Šie semināri tiek rīkoti gan klātienē Bauskā, gan arī attālināti Zoom platformā, lai arī jaunajiem vecākiem, kuriem ir sarežģīti vai neērti tikt uz pilsētu būtu iespēja iegūt zināšanas un pamata prasmes, saistībā ar bērniņa dzimšanu un pārmaiņām, kas notiek līdz ar mazuļa ienākšanu ģimenē. Sākot ar bērnudārza izglītojamajiem un skolniekiem arī pieaugušajiem, projekta ietvaros tiek rīkotas veselīga uztura lekcijas. Bērniem tās tiek īstenotas izglītības iestādēs, savukārt pieaugušajiem 1 reizi mēnesī ir iespēja klausīties uztura speciālistes ieteikumus un padomus Zoom platformā, lai visiem, kam interese būtu iespēja saņemt informāciju par aktuālo saistībā ar veselīgu uzturu. Iecavā ikvienam interesentam tika organizētas veselīga uztura lekcijas/ meistarklases arī klātienē. Projekta ietvaros iekļautas arīdzan aktivitātes gan bērnu, gan pieaugušo psihiskās veselības nostiprināšanai un uzlabošanai. Piemēram, Vecumniekos tiek rīkotas nodarbības ar sensorās integrācijas elementiem "Kids Gym", ar mērķi atbalstīt bērnu savā individuālajā attīstības procesā. Kids GYM nodarbības iekļauj sevī fiziskās aktivitātes, kognitīvo spēju attīstīšanu un emociju iesaistīšanu. Līdz ar to tā ir pilnvērtīga kompleksa darbība, kas vērsta uz bērna attīstību un pilnveidošanu, lai viņam vieglāk būtu integrēties sabiedrībā un nākotnē produktīvāk funkcionēt reālās dzīves situācijās. Vecumniekos psihologa vadībā tika organizētas nodarbības “Mazo lietu nozīme”. Nodarbību laikā dalībniekiem bija iespēja iegūt praktiskas zināšanas par spēlēm, darbībām, eksperimentiem, ko var darīt ar bērnu mājas apstākļos, lai stimulētu viņu maņas un sajūtas.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Digitālo prasmju pilnveides apmācības klātienē un tiešsaistē, dažādu digitālo rīku apguve, pielietošana, sekmējot attālināto darbu, mācību kvalitāti; neformālā izglītība apmācības - karjeras izglītība

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

Veselības veicināšanas projektu ietvaros rīkotās aktivitātes iedzīvotājiem ir bezmaksas, tās finansē Eiropas Sociālais Fonds (ESF).

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Pašvaldības darbiniekiem kvalifikācijas paaugstināšanai pienākumu izpildei.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Piemēram, skolas savā budžetā ieplāno maksu par pedagogu tālākizglītību, kas nepieciešama, lai izpildītu Ministru kabineta noteikumus.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Līdz 100 euro kalendārajā gadā personai ar maznodrošinātas/trūcīgas ģimenes statusu.

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai piešķir līdz 100 euro kalendārajā gadā personai no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības šādiem mērķiem: 1.ārstniecības līdzekļu (zāles un medicīniskās ierīces) daļēju izdevumu apmaksai; 2. redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu daļējai apmaksai; 3. ambulatorās ārstēšanas, stacionārās ārstēšanas un medicīnisko izmeklējumu daļējai apmaksai; 4. zobārstniecības, zobu protezēšanas un ortodontijas pakalpojumu daļējai izdevumu apmaksai.

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Pēc sociālā darbinieka nosūtijuma

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Pēc nepieciešamības

Bērniem

IR

Pēc sociālā darbinieka nosūtijuma

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Pēc sociālā darbinieka nosūtijuma

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Iedzīvotājiem tiek nodrošinātas dažādas fiziskās veselības veicināšanas aktivitātes. Gan Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, gan Rundāles apvienības pārvaldes teritorijās tiek organizēti dažādi pasākumi, kas veicina fiziski aktīvu dzīvesveidu. Vairums pagastu nodaļu organizē iekšējos Ziemas un Vasaras sporta svētkus vai spēles, turnīrus dažādās disciplīnās gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tiek rīkoti arī galda spēļu turnīri (novuss, dambrete, šautriņas, zole). Iedzīvotājiem ir iespējas piedalīties arī Velo dienās, kur riteņbraukšanas prasmes var likt lietā gan lielie, gan mazie braucēji. Novadā tiek rīkoti dažādi skriešanas un citi spēka pārbaudes izaicinājumi un tiek ņemta dalība arī Latvijas Tautas sporta asociācijas sadarbībā ar Starptautisko Sporta un kultūras asociāciju (ISCA) iniciatīvā – Eiropas jūdze – izaicinājumiem, kā arī septembrī plānota dalība Eiropas sporta nedēļā 2022. Gan Vecumnieku, gan Iecavas teritorijās tiek nodrošināta iespēja orientēties, meklējot izvietotos kontrolpunktus. Novadā tiek rīkoti arī sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt iedzīvotājiem, kuri grib pievērsties savam izvēlētajam sporta veidam, ir iespējams bez maksas izmanto esošās sporta bāzes vakaros un brīvdienās. Skriešanai, nūjošanai atvērti stadioni, galda tenisam, futbolam, volejbolam, basketbolam, dambretei, novusam, tenisam utt. gan ziemā, gan vasarā pieejami izglītības iestāžu sporta laukumi un zāles. Veselības projektu ietvaros tiek organizētas virkne fizisko aktivitāšu: Vecumniekos tās ir regulāras zumbas, fitnesa un fizioterapijas nodarbības, laivošanas aktivitāte vasarā. Iecavā tie ir regulāri vispārējās sagatavotības treniņi, veselības vingrošana un ķermeņa stiepšanās. Bauskas apvienības pārvaldes pagastos tiek īstenotas aerobikas un zumbas nodarbības. Savukārt Bauskā tiek organizēta: senioru vingrošana, nūjošana, grūtnieču, pēcdzemdību un ārstnieciskā vingrošana. Iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties trenažieru zāles nodarbībās un āra treniņos.

Rundālē projekta ietvaros tiek organizētas drošas riteņbraukšanas nodarbības bērnudārzos, fiziskās aktivitātes šķēršļu trasē skolēniem un fiziskās un garīgās veselības uzlabošanas pasākums senioriem "Veselā miesā, vesels gars". Veselības dienas ietvaros tiek īstenota laivošanas aktivitāte, kā arī vasaras sporta spēļu laikā iedzīvotājiem bija iespēja izmēģināt līdzsvara noturēšanu uz SUP dēļiem. Rudenī tiek plānota telpu orientēšanas Kandavas lauksaimniecības tehniskuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības telpās. Informācija par projektos īstenotajām aktivitātēm šeit: https://www.bauska.lv/lv/sabiedriba/veseliba/projektu-jaunumi; https://vecumnieki.lv/projekti/pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei-barbeles-kurmenes-skaistkalnes-stelpes-valles-un-vecumnieku-pagastos; http://www.rundale.lv/aktualie-projekti/pasakumi-rundales-novada-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei;

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Veselības veicināšanas projektu ietvaros izveidojusies sadarbība ar vairākām vietējām biedrībām, kuras nodrošina fizisko aktivitāšu nodarbības, veselīga uztura lekcijas un šajā vasarā organizēja arī nometnes bērniem "Aktīvais novadnieks" un dienas nometne "Sprīdītis". Projekta ietvaros, sadarbībā ar pašvaldību un biedrību tiek rīkots "Bauskas Velo rudens". Lieliska sadarbība veselības veicināšanas projektu ietvaros izveidojusies ar biedrībām: "Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā", "Codes malēji", "Mēmeles jāšanas sporta klubs", "Veselīga dzīvesveida skola", "Darīt un darboties", "Odikozāra", "7 maņas". Atbalstot NVO iniciatīvas tiek organizēti pasākumi ģimenēm, piemēram velo dienas u.tml. (https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/atbalsts-sabiedrisko-organizaciju-iniciativam)

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Arī šajā gadā biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām un neformālām iedzīvotāju grupām ir iespēja pieteikties projektu konkursam "Iedzīvotāji veido savu vidi". Pašvaldības maksimālais finansējums vienam projektam 1000 EUR. Projektu konkursa mērķis - veicināt iedzīvotāju iniciatīvu uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti Bauskas novada administratīvajā teritorijā, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem. Informācija par 2022.gadā atbalstītajiem projektiem apskatāma šeit: https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/iedzivotaji-veido-savu-vidi/2022-gads. Pašvaldība organizē atbalstu sabiedrisko organizāciju aktivitātēm, nodrošinot līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķi: - veicināt sabiedrībai nepieciešamu, kvalitatīvu un efektīvu sabiedrisko organizāciju attīstību Bauskas novada administratīvajā teritorijā; - veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos; -veicināt sadarbību starp pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem. Sīkāka informācija par atbalstāmajām aktivitātēm: https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/atbalsts-sabiedrisko-organizaciju-iniciativam.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Finansiāls atbalsts līdz 800,00 ; Sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

Finansiālais atbalsts, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, kas ir noteikts Bauskas novada domes saistošajos noteikumos (viss tas pats, kas Latvijas iedzīvotājiem). Sadarbībā ar NVO rīkoti pasākumi bērniem un jauniešiem, vasarā organizēta nometne, lai Ukrainas jauniešiem dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, palīdzētu iekļauties Latvijas sabiedrībā un ātrāk apgūt latviešu valodu.

Dienas centrs senioriem

IR

Bibliotēka

37 bibliotēkas

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Ir vairāki āra ledus laukumi slidotavas, kuras ierīkotas, pašvaldībai sadarbojoties ar vietējām NVO un iedzīvotāju iniciatīvas grupām, piešķirot līdzfinansējumu.

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Ir vairāki stadioni un laukumi ar specializētu infrastruktūru vieglatlētikai, ielu basketbolam, futbolam, tenisam, pludmales volejbolam, skeitbordam, ielu vingrošanai.

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.bauska.lv/lv; https://www.iecava.lv/; https://vecumnieki.lv/; http://rundale.lv/

https://bauskasbjc.lv/; https://www.iecava.lv/lv/jauniesiem/; https://www.iecava.lv/lv/pasvaldiba/socialais-dienests/dienas-centrs-iecavnica/; https://www.bauskassportaskola.lv/peldbaseins/; https://www.iecava.lv/lv/sports/iecavas-novada-stadions/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Gan finansē, gan līdzfinansē, piešķirot līdzfinansējumu iedzīvotāju iniciatīvām (''Iedzīvotāji veido savu vidi'').

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar ierobežotām spējām (piem., personām riteņkrēslos)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Pie izglītības iestādēm, bibliotēkām, publikajām sporta un atpūtas vietām ierīkotas velo novietnes; izstrādāti velomaršruti.

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Nav

[answer_numeric_start] => [answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Bauskas peldbaseins; sporta halle; plānots atpūtas laukums aiz baseina; Mēmeles ielas promenāde u.c. ielu pārbūve, bērnu rotaļu laukumi Vītolu, Salātu ielā Bauskā; Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Bauskā, Zaļajā ielā 33; Iecavas vidusskolas pārbūve (1.kārtā paplašinot virtuves zonu un ēdamzāli, 2. kārtā izūvējot jaunu aktu zāli un tās palīgtelpas); labiekārtoti Pilsrundāles vidusskolas teritorija un Mežotnes pilskalns; sporta zāles jaunbūve pie Iecavas pamatskolas; izveidots Dienas aprūpes centrs ''Sarkanā skola''Vecumnieku pagastā; sporta zāles būvniecība Skaistkalnē; Bauskā uzsākti objekti: Dienas centrs pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Rūpniecības ielā 9) un grupu dzīvokļu pakalpojums (Slimnīcas ielā 4); notiek Vecumnieku vidusskolas pārbūve, Vecumnieku mūzikas un mākslas skola būvniecība, Iecavā Dienas aprūpes centra izveide (Baldones 65); būvprojekta izstrāde Iecavas porta skolas “Dartija” pārbūvei.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Oficiāli reģistrētu peldvietu nav, bet publiskās atpūtas vietas pie ūdens ir labiekārtotas ar soliem, galdiem, atkritumu urnām, tualetēm. pārģērbšanās kabīnēm. Tiek pļauta zāle, pievesta grants, smilts, iztīrītas ūdenszāles.

[answer_numeric_start] => [answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Ir pieejami skeitparki; velo trases (specializēts ''Velozinis''); velostacija, kur var izmērīt spiedienu velosipēdu un bērnu ratiņu riepām, kā arī nepieciešamības gadījumā tās piepumpēt; piknika vietas; pastaigu takas; rekreācijas teritorijas; nožogoti suņu laukumi u. c. Labiekārtotas dabas takas Bauskā, Mežotnes pilskalnā, Iecavā.

Skip to content