Bauskas novada pašvaldība

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
63922238

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Kopā Bauskas novadā bērnu piedzimšanas pabalstu ir saņēmušas 213 ģimenes un 1 ģimene no UA .

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Neatkarīgi no tā, vai pašvaldībā ir deklarējušies viens vai abi vecāki.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Neatkarīgi vai pašvaldībā ir deklarējies vien vai abi vecāki.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Neatkarīgi no tā, vai pašvaldībā ir deklarējies viens vai abi vecāki.

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

600€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Sociālā darbinieka konsultācijas

Nepieciešamības gadījumos tiek piesaistītas PEP mammas. Pašvaldība ar speciāli izgatavotām piemiņas veltēm (karotītēm, grāmatām, fotoalbumiem) sveic jaundzimušo ģimenes, šim nolūkam tiek rīkoti speciāli ģimenes dienas pasākumi (iekļaujot dažādu veidu aktivitātes arī vecākiem bērniem).

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Bauskas novada pašvaldība pilnā apmērā PII ēdināšanu pilnā apmērā finansē atsevišķām mērķgrupām (piem., daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu)

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Pašvaldība 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri apgūst obligātās pirmsskolas izglītības programmas (5 un 6 gadīgie). Tāpat arī daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu. (1,5 līdz 5 gadu vecumam).

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klases skolēniem par pusdienām 100% apmērā sedz starpību starp apstiprināto ēdināšanas maksu vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai. Pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. klases skolēniem par pusdienām pašvaldība sedz 100% apmērā. Pabalstu pusdienām piešķir Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.-12. kl. izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm. Pabalsts pusdienām tiek piešķirts Bauskas novadā deklarētajiem audzēkņiem profesionālās izglītības iestādēs, finansē atsevišķām mērķgrupām kā daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (katrā izglītības iestādē summa ir atšķirīga). Daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu - pašvaldība sedz 100% apmērā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķiras katrā iestādē atkarībā no ēdinātāja). Tikai daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, - 100%

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Vecāki maksā 100%, ja nav statuss.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu - 100%

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.5€‎/dienā

Līdz 4 EUR. Ja nav statuss, finansē tikai pusdienas, daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm, bērniem ar invaliditāti un ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu (finansē 100%)

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.5€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atškirīgi katrā iestādē). Ja nav statuss, tad maksā par brokastīm un launagu. Brokastis un launags no pašvaldības 100% apmērā ir trūcīgo, maznodrošināto mājsaimniecību bērniem; bērniem ar invaliditāti; ja vecāks ir ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, daudzbērnu ģimenēm.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Iestāžu 1.–4. kl. skolēniem par pusdienām pašvaldība 100% sedz starpību starp apstiprināto ēdināšanas maksu vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Iestāžu 1.–4. kl. skolēniem par pusdienām pašvaldība 100% sedz starpību starp apstiprināto ēdināšanas maksu vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Iestāžu 1.–4. kl. skolēniem par pusdienām pašvaldība 100% sedz starpību starp apstiprināto ēdināšanas maksu vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. kl.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. kl.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. kl.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. kl.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi pa iestādēm) Pašvaldība 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm, trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Pašvaldība 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām, tikai tad, ja ir attiecīgais statuss.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi katrā iestādē). Vecāku maksājums 100% , ja nav kāds no statusiem.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4€‎/dienā

Līdz 4 EUR. Pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam bērniem ar invaliditāti citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs, ja atbilstošā izglītības programma nav Bauskas novadā.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Līdz 4 EUR (atšķirīgi pa iestādēm). Pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam bērniem ar invaliditāti citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs, ja atbilstošā izglītības programma nav Bauskas novadā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

4€‎/dienā

Ja nav invaliditātes, tad 100% vecāku maksājums.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Dažām izglītības iestādēm, kurās mācās šādi bērni un jaunieši, ēdinātāji nodrošina speciālo ēdienkarti bez papildu maksas.

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Pašvaldības teritorijā ir iespēja nodrošināt vietu ikvienam pretendentam, sākot no 1,5 gadiem. Taču vecāki bieži šo iespēju neizmanto vai nu attāluma, vai citu iemeslu dēl. Reālā situācija rāda, ka ne visi bērni sasniedzot 1,5 gadu vecumu ir gatavi uzsākt pirmsskolas gaitas, vai arī vecāki to vēl nevēlas. Šādos gadījumos vecākam ir iespēja rakstīt iesniegumu un norādīt citu vēlamo uzsākšanas laiku.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Diennaksts grupu un grupu ar nestandarta laiku Bauskas novadā nav. Tas izskaidrojams ar vecumposma likumsakarībām, ka bērnam pirmsskolas vecumā jābūt maksimāli piesaistītam savai ģimenei, lai neveidotos psiholoģisks disbalanss.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

263.99€‎/mēnesī

Līdzfinansējums paredzēts tikai bērniem, kuriem nav vietu pašvaldības PII.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

108.61€‎/mēnesī

2022./2023. mācību gadā Bauskas novada pašvaldība saņēma tikai vienu pieteikumu par līdzfinansējuma nepieciešamību uz privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Pašvaldība varēja piedāvāt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, šādu iespēju vecāks neizmantoja. Ar katru iesniegumu (ja tāds tiek saņemts) izglītības nodaļas darbinieki strādā individuāli, cenšoties iedziļināties katrā konkrētajā situācijā un meklējot abām pusēm maksimāli pozitīvu risinājumu.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

79.2€‎/mēnesī

Ja bērnam netiek nodrošināta pašvaldības PII. 2022./2023. mācību gadā pašvaldība nesaņēma nevienu iesniegumu šāda līdzfinansējuma nepieciešamībai. Šeit arī jāpiemin, ka uz doto brīdi Bauskas novadā nav oficiāli reģistrēta neviena persona, kura bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegtu.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Netiek paredzēts.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Bērniem ar speciālajām vajadzībām vecumā no 1.5 līdz 5 gadiem pašvaldība finansē logopēdu, speciālo pedagogu, psiihologu tajās pirmsskolās, kurās tas ir nepieciešams. No pašvaldības līdzekļiem tiek finansēti arī mācību, attīstošie un praktisko iemaņu attīstošie līdzekļi. Ja nepieciešami kādi specifiski līdzekļi, kas saistīti ar izglītojamā specifiskajām vai īpašajām vajadzībām, pašvaldība šo nepieciešamību izskata individuāli un iespēju robežās cenšas rast risinājumu. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem ar invaliditāti. Iekļaujošiem bērniem vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs tiek realizētas speciālās izglītības programmas vispārējās izglītības pirmsskolas iestādēs. Nepieciešamības gadījumā tiek regulēts grupu lielums, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus bērniem ar īpašām vajadzībām; atbilstoši iekārtotas telpas, īrētas telpas (ja bērnam ir ierobežota uzturēšanās lielās grupās, pašvaldība nomā telpas mājai pietuvinātas vides radīšanai pirmsskolas izglītības nodrošināšanai bērniem ar īpašajām vajadzībām - piemēram, PII Saulespuķe: http://www.pii-saulespuke.lv/).

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Pašvaldība spēj nodrošināt vietas un nav nepieciešamības veidot sadarbību šajā jomā ar citām pašvaldībām.

Pašvaldība spēj nodrošināt vietas un nav nepieciešamības veidot sadarbību šajā jomā ar citām pašvaldībām.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

55€‎/vienreizējs

Atbalsts tikai daudzbērnu ģimenēm mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Nav

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Atbalsts tikai daudzbērnu ģimenēm, 55,00 euro mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldība piedāvā bez maksas apmeklēt noteiktas interešu izglītības nodarbības; daļēji nodrošina transportu nokļūšanai uz pasākumiem, kas saistīti ar interešu izglītību.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Netiek paredzēts.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

55€‎/vienreizējs

Atbalsts tikai daudzbērnu ģimenēm mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

55€‎/vienreizējs

Atbalsts tikai tad, ja atbilst daudzbērnu ģimenes statusam pienākas pabalsts mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

Skolēnam ar invaliditāti

55€‎/vienreizējs

Atbalsts skolēnam ar invaliditāti tikai tad, ja kvalificējas daudzbērnu ģimenes statusam, pienākas pabalsts mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

55€‎/vienreizējs

Atbalsts skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu tikai tad, ja kvalificējas daudzbērnu ģimenes statusam, pienākas pabalsts mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

55€‎/vienreizējs

Atbalsts skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu tikai tad, ja kvalificējas daudzbērnu ģimenes statusam, pienākas pabalsts mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Pašvaldība nemaksā stipendijas.

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/gadā

Par izciliem sasniegumiem mācībās.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Naudas balvas par uzvarām mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD lasījumos novada, valsts un starptautiskajā līmenī.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz studentu rezidentu stipendijas, lai jaunie ārsti pēc rezidentūras pabeigšanas atgriežas darbā Bauskā. Stipendija jaunajiem ārstiem rezidentiem ir 500 EUR mēnesī. Maksa tiek nodrošināta, kamēr ir aktīva rezidentūra. Stipendijai var pieteikties uzreiz, kā ir saņemts lēmums no universitātes par rezidentūras uzsākšanu. Tā tiek maksāta 11 mēnešus gadā. Rezidentūra ģimenes ārstiem ir 3 gadi, pārējiem visbiežāk 5 gadi.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Pašvaldība daļēji sedz sabiedriskā transporta izmaksas

Sabiedriskais transports tiek nodrošināts bez maksas izglītojamiem nokļūšanai uz izglītības iestādi. Finansē pašvaldība. Pašvaldība organizē skolēnu pārvadājumus, katras skolas izstrādātajā maršrutā, kur par pamatu tiek ņemts katra bērna dzīves vieta un attālums līdz izglītības iestādei.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Nav paredzēts

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Pašvaldība nodrošina transportu līdz tuvākajai izglītības iestādei.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Uz profesionālās izglītības iestādēm skolēni var braukt, izmantojot pašvaldības finansētas braukšanas kartes sabiedriskajam transportam.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

Tiek apmaksāts no IZM mērķdotācijas.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldības teritorijā ir četras Mūzikas un mākslas skolas.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla, Gleznošana, Darbs materiālā (māls, audums, stikls u.c.)

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Vecāku līdzfinansējums Bauskas novada pašvaldības Mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs https://likumi.lv/ta/id/337136-par-lidzfinansejumu-bauskas-novada-pasvaldibas-muzikas-un-makslas-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iestades

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Vecāku līdzfinansējums Bauskas novada pašvaldības Mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ir 10 eiro. https://likumi.lv/ta/id/337136-par-lidzfinansejumu-bauskas-novada-pasvaldibas-muzikas-un-makslas-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iestades

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Vecāku līdzfinansējums Bauskas novada pašvaldības Mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs https://likumi.lv/ta/id/337136-par-lidzfinansejumu-bauskas-novada-pasvaldibas-muzikas-un-makslas-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iestades

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Kompensē sabiedriskā transporta izdevumus uz un no izglītības iestādes.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldības teritorijā atrodas 4 Mūzikas skolas.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Instrumenta spēle, Vokālās studijas, Kolektīvā muzicēšana, Dejas pamati

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • 100%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Par līdzfinansējumu Bauskas novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs https://likumi.lv/ta/id/337136-par-lidzfinansejumu-bauskas-novada-pasvaldibas-muzikas-un-makslas-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iestades

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Par līdzfinansējumu Bauskas novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs https://likumi.lv/ta/id/337136-par-lidzfinansejumu-bauskas-novada-pasvaldibas-muzikas-un-makslas-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iestades

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Kompensē sabiedriskā transporta izdevumus uz un no izglītības iestādes.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Pašvaldības teritorijā atrodas 3 Sporta skolas.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Dažādas programmas: vieglatlētika, futbols, florbols, basketbols, galda teniss, volejbols, peldēšana, brīvā cīņa, dambrete.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Sporta skolās Bauskas novada pašvaldībā netiek piemērots vecāku līdzfinansējums.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Kompensē sabiedriskā transporta izdevumus uz un no izglītības iestādes.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

109€‎/mēnesī

Bārenim 125 euro Bārenim ar invaliditāti 188 euro

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Sociālā darbinieka atbalsts, psihologa konsultācijas, sadarbībā ar sociālo darbinieku pamatvajadzību nodrošināšanai.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

372 eiro pabalsts bērna uzturam audžuģimenē līdz 18 gadu vecumam

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

372 eiro ikmēneša pabalsts bērna uzturam audžuģimenē.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Sociālā darbinieka atbalsts, psihologa konsultācijas

Pēc nepieciešamības

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

300€‎/vienreizējs

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

300€‎/mēnesī

Pabalsts bērna uzturam 60% no min.darba algas (300 euro)

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Sociālā darbinieka atbalsts, psihologa konsultācijas pēc vajadzības

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Nav

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, Sociālais dienests izmaksā atlīdzību audžuģimenei proporcionāli dienu skaitam, kad bērns uzturas audžuģimenē Ministru kabineta noteiktajā apmērā

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts mācību gada uzsākšanai 55 euro Bauskas novada saistošie noteikumi Nr.14 Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti (likumi.lv)

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr.14 Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti (likumi.lv)

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Pašvaldība nodrošina tehniskos palīglīdzekļus
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Kanisterapija
 • Mūzikas terapija
 • Reitterapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Bērniem ar invaliditāti ir iespējams apmeklēt Dienas aprūpes centrus, kur tiek nodrošināta uzraudzība un individuālais atbalsts, palīdzība pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai, sociālo prasmju un iemaņu attīstīšana un uzturēšana atbilstoši bērna vecumam un funkcionālajam stāvoklim, mūzikas un mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšana, fiziskās aktivitātes, brīvā laika un relaksējošās nodarbības atbilstoši dienas ritmam, speciālistu konsultācijas-nodarbības(fizioterapeits, ergoterapeits), pastaiga svaigā gaisā.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem ar invaliditāti vai, kuru vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam saņem saskaņā ar Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”. Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (5 un 6 gadīgie) ar invaliditāti, vai kuru vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, pabalstu brokastīm un launagam saņem saskaņā ar Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”. Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti (likumi.lv)

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Sociālā darbinieka atbalsts, psihologa konsultācijas, atbilstoši vajadzībām.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

Sociālā darbinieka atbalsts, psihologa konsultācijas, atbilstoši vajadzībām.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Ergoterapeita konsultācijas

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Ergoterapeita konsultācijas

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts uzturam natūrā - pabalsts tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, klienta dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa konsultācijas personām, kuras nonākušas krīzes situācijās vai, ja pakalpojums iekļauts individuālā sociālās rehabilitācijas plānā, kā resurss ģimenes (vai personas) sociālo problēmu risināšanai. Ģimenēm, kurām noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss un bērni mācās pirmskolas, vispērājās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs, tiek segti ēdināšanas izdevumi-brokastis, pusdienas launags(1,5-5gadi); brokastis, launags(5-6gadi), pusdienas(10.-12.klase).

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsts ēdināšanai PII, 10.-12.klases izglītojamajiem un profesionālās izglītības iestādēs. https://ieej.lv/umdRC ; https://ieej.lv/Z7UkZ

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs. Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem (likumi.lv) Pabalsts uzturam natūrā - pabalsts tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, klienta dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa konsultācijas personām, kuras nonākušas krīzes situācijās vai, ja pakalpojums iekļauts individuālā sociālās rehabilitācijas plānā, kā resurss ģimenes (vai personas) sociālo problēmu risināšanai. Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā (likumi.lv)

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Ja atbilst normatīvajiem aktiem, var saņemt garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu. Par citiem pabalstiem: https://ieej.lv/JDyH3

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Vecākiem atbalsta un izglītojošās grupas, kā BEA (Bērnu emocionālā audzināšana), „Bez pēriena”, „Zemām sociālām prasmēm”, CAP (Ceļvedis, audzinot pusaudzi), „Piedzimstot bērniņam”, atbalsta grupas bērniem „Džimba”.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Visiem skolēniem nodrošina nodarbības peldbaseinā. Veselības veicināšanas projektu ietvaros 1 reizi nedēļā tiek nodrošinātas kustību attīstības ūdenī nodarbības PII "Mārpuķīte" peldbaseinā ( "Mārpuķītes", Saulaine, Rundāles pagasts, Bauskas novads) bērniem (5-6 gadu vecumā) no PII "Saulespuķe", Pilsrundāles vidusskolas Svitenes un Bērsteles struktūrvienībām. Projekta ietvaros tiek segtas arī degvielas izmaksas apvienības pārvaldes transportam. Arī pirmsskolas vecuma bērniem 5-6 tiek nodrošinātas nodarbības peldbaseinā.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Informācija par Bauskas peldbaseinu: https://www.bauskassportaskola.lv/peldbaseins/

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Daudzbērnu ģimenēm atlaide 20%; bērniem līdz 2 gadiem - bez maksas; maksas atlaides citām vecuma grupām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Informācija: https://www.bauskassportaskola.lv/peldbaseins/

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

sociālo dzīvokļu rinda

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

sociālie dzīvokļi - gan labiekārtoti, gan bez ērtībām. Tiek strādāts pie dzīvokļu politikas.

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Atilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un pašvaldības 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā“

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

bāreņus pēc 18 g. nodrošina ar dzīvojamo platību; bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām) nodrošina dzīves vietu Bauskā, Zaļajā ielā 33; maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm - pabalsti.

Daudzbērnu ģimenēm

0%

Nav atlaides.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Persona ar I vai II grupas invaliditāti vai persona, kurai ir kopīga deklarēta adrese ar bērnu ar īpašām vajadzībām (bērnu ar invaliditāti) vai persona – aizgādnis, kuras aprūpē ir pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības.

Audžuģimenēm

0%

Nav atlaides.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Nav atlaides.

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

70%

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā.

Viena vecāka ģimenēm

0%

Nav atlaides.

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Nav atlaides.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra funkcijās ietilpst iedzīvotāju konsultēšana par remigrācijas jautājumiem.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Atbalstu nodrošina sadarbībā ar reģionālajiem remigrācijas koordinatoriem – ZPR. 2024.g., plānots ieviest projektu diasporas likuma normu īstenošanai, lai nodrošināt uzņēmējdarb. atbalstu remigrantiem

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Iecavas Mūzikas un mākslas skolā ar šo goda apliecību bērni var mācīties bez maksas; Bauskas peldbaseina apmeklējumam ir daudzbērnu ģimenes atlaide; Sadarbība ir Bauskas Kultūras centram, kas nodrošina iespēju apmeklēt festivālu “Bauska TASTE” ar atlaidi; Bauskas pils muzejā ir iespēja iegādāties ģimenes biļeti, un ģimenes biļetes cena nemainās no tā, vai ģimenē ir tikai 1 bērns vai līdz 4 bērniem, līdz ar to ģimenes ar vairāk bērniem ir lielāki ieguvēji. 50% atlaide tiek piemērota daudzbērnu ģimenēm, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību. Daudzām iestādēm nav tiešas sadarbības ar programmu “Latvijas Goda ģimenes apliecība”, taču vairākas iestādes izrāda savu atbalstu ģimenēm. Piemēram, Bauskas muzejā ir iespēja iegādāties ģimenes ieejas biļeti, kas ir lētāka, savukārt pirmsskolas vecuma bērniem un visiem Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņiem apmeklējums ir bez maksas, kā arī trešdienās ir bezmaksas apmeklējums invalīdiem, bērnunama un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem un pensionāriem.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Pašvaldība vēl nepiedalās šajā programmā, bet esam ieinteresēti. Tomēr sniedzam ģimenēm dažāda veida atbalstu, piemēram, darbiniekam vai amatpersonai, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, izmaksājam pabalstu 750 eiro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā, darbiniekam vai amatpersonai izmaksājam pabalstu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, darbinieka vai amatpersonas nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies darbinieka apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu 100% apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Darbiniekam un amatpersonai tiek piešķirtas apmaksātas brīvdienas sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi – trīs darba dienas, darbinieka vai amatpersonas laulību gadījumā – trīs darba dienas, darbinieka vai amatpersonas bērnam, uzsākot skolas gaitas 1.- 4. klasē, – viena darba diena pirmajā skolas dienā, darbiniekam, amatpersonai vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi - viena darba diena izlaiduma dienā. Papildus visam šim Bauskas novada pašvaldības administrācijas ēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kur var darboties gan darbinieku, gan apmeklētāju bērni.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Jā, 2023. gadā nodrošinātas 92 darba vietas jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projektā „Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, kas tiek rīkots ar mērķi veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās. Viens no būtiskākajiem faktoriem izvērtējot darba pieteikumus jauniešu grupā no 15 līdz 20 gadiem bija dzīves vieta. Darba vietas tika piešķirtas pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, lai nodrošinātu jauniešu vieglu nokļūšanu darba vietā. Saņemto pieteikumu un piešķirto darba vietu skaita sadalījums pa apvienību pārvaldēm - Bauskas apvienības pārvalde (pieteikumu skaits 333) 40 piešķirto darba vietu skaits, Iecavas apvienības pārvalde (pieteikumu skaits 110) 38 piešķirto darba vietu skaits, Rundāles apvienības pārvalde (pieteikumu skaits 32) 8 piešķirto darba vietu skaits, Vecumnieku apvienības pārvalde (pieteikumu skaits 93) 38 piešķirto darba vietu skaits. Papildinformācija: https://www.bauskasnovads.lv/lv/skolenu-nodarbinatiba-vasara

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

2023. gadā nodrošinātas 32 darba vietas jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem pašvaldības finansētajās darba vietās. Pieteikumi tika reģistrēti ar minūšu precizitāti un izskatīti rindas kārtībā. Prioritāte skolēnu vecuma grupā no 13 līdz 14 gadiem bija jauniešiem ar 3+ģimenes karti. Papildinformācija:https://www.bauskasnovads.lv/lv/skolenu-nodarbinatiba-vasara

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm tiek sniegta iespēja jauniešiem no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot) piedalīties skolēnu nodarbinātības pasākumā. Skolēnu nodarbinātības pasākumos darba vietas piedāvā arī Bauskas novada izglītības iestādes. https://www.bauskasnovads.lv/lv/skolenu-nodarbinatiba-vasara

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Pašvaldība īsteno ESF finansētos Veselības veicināšanas projektus, kas tiek realizēti visa novada teritorijā. Projektu ietvaros tiek īstenotas dažādas aktivitātes iedzīvotājiem. Zoom platformā rīkojam seminārus jaunajiem vecākiem, lai iedzīvotājiem, kuriem ir sarežģīti vai neērti tikt uz pilsētu būtu iespēja iegūt zināšanas un pamata prasmes, saistībā ar bērniņa dzimšanu un pārmaiņām, kas notiek līdz ar mazuļa ienākšanu ģimenē. Sākot ar bērnudārza izglītojamajiem un skolniekiem arī pieaugušajiem, projekta ietvaros tiek rīkotas veselīga uztura lekcijas. Bērniem tās tiek īstenotas izglītības iestādēs, savukārt pieaugušajiem 1 reizi mēnesī ir iespēja klausīties uztura speciālistes ieteikumus un padomus Zoom platformā. Iecavā tika organizētas veselīga uztura lekcijas/ meistarklases arī klātienē. Projekta ietvaros iekļautas arīdzan aktivitātes bērnu, pieaugušo un senioru psihiskās veselības nostiprināšanai un uzlabošanai. Bērniem skolās tiek rīkotas atkarību profilakses un seksuāli reproduktīvās veselības lekcijas. Regulāri tiek īstenotas veselības dienas, kuru ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvātas izglītojošas lekcijas par veselībai būtiskām tēmām. Pasākumi tiek rīkoti gan attālināti, gan klātienē. Pašvaldība kopā ar IZM organizēja senjoriem Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta ‘’Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ‘’ datorkursus “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanai”.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Digitālo prasmju pilnveides apmācības klātienē un tiešsaistē, dažādu digitālo rīku apguve, pielietošana, sekmējot attālināto darbu, mācību kvalitāti; neformālā izglītība apmācības - karjeras izglītība

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

Veselības veicināšanas projektu ietvaros rīkotās aktivitātes iedzīvotājiem ir bezmaksas, tās finansē Eiropas Sociālais Fonds (ESF).

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Pašvaldības darbiniekiem kvalifikācijas paaugstināšanai pienākumu izpildei.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Piemēram, skolas savā budžetā ieplāno maksu par pedagogu tālākizglītību, kas nepieciešama, lai izpildītu Ministru kabineta noteikumus.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Līdz 100 euro kalendārajā gadā personai ar maznodrošinātas/trūcīgas ģimenes statusu.

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai piešķir līdz 100 euro kalendārajā gadā personai no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības šādiem mērķiem: 1.ārstniecības līdzekļu (zāles un medicīniskās ierīces) daļēju izdevumu apmaksai; 2. redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu daļējai apmaksai; 3. ambulatorās ārstēšanas, stacionārās ārstēšanas un medicīnisko izmeklējumu daļējai apmaksai; 4. zobārstniecības, zobu protezēšanas un ortodontijas pakalpojumu daļējai izdevumu apmaksai.

https://www.bauskasnovads.lv/lv/normativie-akti/202114-bauskas-novada-pasvaldibas-brivpratigas-iniciativas-pabalsti https://www.bauskasnovads.lv/lv/normativie-akti/par-bauskas-novada-pasvaldibas-socialas-palidzibas-pabalstiem

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Pēc sociālā darbinieka nosūtijuma

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Pēc nepieciešamības

Bērniem

IR

Pēc sociālā darbinieka nosūtijuma

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Pēc sociālā darbinieka nosūtijuma

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Iedzīvotājiem tiek nodrošinātas dažādas fiziskās veselības veicināšanas aktivitātes. Gan Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, gan Rundāles apvienības pārvaldes teritorijās tiek organizēti dažādi pasākumi, kas veicina fiziski aktīvu dzīvesveidu. Vairums pagastu nodaļu organizē iekšējos Ziemas un Vasaras sporta svētkus vai spēles, turnīrus dažādās disciplīnās gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tiek rīkoti arī galda spēļu turnīri (novuss, dambrete, šautriņas, zole). Iedzīvotājiem ir iespējas piedalīties arī Velo dienās, kur riteņbraukšanas prasmes var likt lietā gan lielie, gan mazie braucēji. Novadā tiek rīkoti dažādi skriešanas un citi spēka pārbaudes izaicinājumi un tiek ņemta dalība arī Latvijas Tautas sporta asociācijas sadarbībā ar Starptautisko Sporta un kultūras asociāciju (ISCA) iniciatīvā – Eiropas jūdze – izaicinājumiem, kā arī septembrī plānota dalība Eiropas sporta nedēļā 2023. Gan Vecumnieku, gan Iecavas, gan Bauskas teritorijās tiek nodrošināta iespēja orientēties, meklējot izvietotos kontrolpunktus. Novadā tiek rīkoti arī sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt iedzīvotājiem, kuri grib pievērsties savam izvēlētajam sporta veidam, ir iespējams bez maksas izmanto esošās sporta bāzes vakaros un brīvdienās. Skriešanai, nūjošanai atvērti stadioni, galda tenisam, futbolam, volejbolam, basketbolam, dambretei, novusam, tenisam utt. gan ziemā, gan vasarā pieejami izglītības iestāžu sporta laukumi un zāles. Veselības projektu ietvaros tiek organizētas virkne fizisko aktivitāšu: Vecumniekos tās ir regulāras zumbas, fizioterapijas nodarbības, laivošanas aktivitāte vasarā. Iecavā tie ir regulāri vispārējās sagatavotības treniņi, veselības vingrošana un ķermeņa stiepšanās. Bauskas apvienības pārvaldes pagastos tiek īstenotas aerobikas un zumbas nodarbības. Savukārt Bauskā tiek organizēta: senioru vingrošana, nūjošana, grūtnieču, pēcdzemdību un ārstnieciskā, veselības vingrošana. Iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties āra treniņos.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Veselības veicināšanas projektu ietvaros izveidojusies sadarbība ar vairākām vietējām biedrībām, kuras nodrošina fizisko aktivitāšu nodarbības, veselīga uztura lekcijas. Ar līdzfinansējumu atbalstot NVO iniciatīvas, tiek organizēti pasākumi ģimenēm un bērnu auditorijai. Piemēram, 2023. gadā: Biedrībai „Docedis” izzinošu aktivitāšu par dabu un arheoloģiju īstenošanai, biedrībai „Bauskas prātnieks” dambretes un šaha aktivitāšu īstenošanai, Biedrībai „Velo Iecava” vienas dienas pasākuma rīkošanai bērnu veloprasmju uzlabošanai pirms vasaras brīvlaika, nodibinājumam „Vieddoma” medijpratības aktivitāšu īstenošanai jauniešiem, Biedrībai „Jaunatne smaidam” mobilā jauniešu centra aktivitātēm Bauskas novadā, „Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrībai „Ābulis”” sadarbības aktivitāšu īstenošanai ģimenēm, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. (https://www.bauskasnovads.lv/lv/jaunums/atbalstitas-20-jaudigas-sabiedrisko-organizaciju-iniciativas) (https://www.bauskasnovads.lv/lv/atbalsts-sabiedrisko-organizaciju-iniciativam)

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Bauskas novada pašvaldība arī 2023. finanšu gadā ieplānojusi līdzekļus nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējumam. Iepriekšējo gadu sadarbības pieredze liecina, ka šāds atbalsts veicina sabiedrībai nepieciešamu sabiedrisko organizāciju attīstību Bauskas novada administratīvajā teritorijā, iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. Tieši vietējo kopienu iniciētie projekti jaudīgi uzlabo sabiedrības dzīves kvalitāti. Šogad iniciatīvu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas, sociālajā un vides aizsardzības jomā budžetā tika ieplānoti 40 000 eiro. Plašāk par šogad atbalstītajiem projektiem: https://www.bauskasnovads.lv/lv/jaunums/atbalstitas-20-jaudigas-sabiedrisko-organizaciju-iniciativas Kopumā par atbalstu: https://www.bauskasnovads.lv/lv/atbalsts-sabiedrisko-organizaciju-iniciativam Projekta konkursa “Iedzīvotāji veido savu vido” (kur piedalīties drīkst biedrības, nodibinājumi, reliģiskajās organizācijas un neformālās iedzīvotāju grupas) ietvaros pašvaldība atbalsta publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu, pilnveidošanu un uzlabošanu, veicinot drošas un sakārtotas vides veidošanos pašvaldības teritorijā. 2023. gadā apstiprinātie projekti: https://www.bauskasnovads.lv/lv/jaunums/apstiprinati-konkursa-iedzivotaji-veido-savu-vidi-projekti Par konkursu: https://www.bauskasnovads.lv/lv/iedzivotaji-veido-savu-vidi

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Finansiāls atbalsts līdz 800,00 ; Sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Finansiālais atbalsts, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, kas ir noteikts Bauskas novada domes saistošajos noteikumos (viss tas pats, kas Latvijas iedzīvotājiem). Sadarbībā ar NVO rīkoti pasākumi bērniem un jauniešiem, vasarā organizēta nometne, lai Ukrainas jauniešiem dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, palīdzētu iekļauties Latvijas sabiedrībā un ātrāk apgūt latviešu valodu.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

Bauskas jauniešu iniciatīvu māja (Uzvaras iela 4, Bauska) Iecavas jauniešu centrs (Grāfa laukums 1, Iecava) Codes jauniešu domnīca (Virsaiši 1, Code) Grenctāles jauniešu telpa „Jaunatne RAINĪ” (Grenctāles kultūras nams, Grenctāle) Īslīces jauniešu telpa (Īslīces kultūras nams, Īslīces pagasts)

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Jaunatnes iniciatīvu centrs

Jauniešu biedrība ''INICIO" (“Upeslīči”, Svitene) Biedrība "Bauskas vecpilsēta" (Baznīcas iela 1, Bauska) Biedrība "Laiks Jauniešiem" (Skolas iela 6, Saulaine) Biedrība “Mums pieder pasaule” ("Gaismas", Svitene) Nodibinājums "ViedDoma" ("Ķeizari", Codes pagasts) Biedrība “Jaunatne smaidam" (Mīlupes", Bārbeles pagasts)

Dienas centrs senioriem

IR

Bibliotēka

37 bibliotēkas

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Ir vairāki āra ledus laukumi slidotavas, kuras ierīkotas, pašvaldībai sadarbojoties ar vietējām NVO un iedzīvotāju iniciatīvas grupām, piešķirot līdzfinansējumu.

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Ir vairāki stadioni un laukumi ar specializētu infrastruktūru vieglatlētikai, ielu basketbolam, futbolam, tenisam, pludmales volejbolam, skeitbordam, ielu vingrošanai.

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

www.bauskasnovads.lv

https://bauskasbjc.lv/; https://www.bauskassportaskola.lv/peldbaseins/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Gan finansē, gan līdzfinansē, piešķirot līdzfinansējumu iedzīvotāju iniciatīvām (''Iedzīvotāji veido savu vidi'').

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Pie izglītības iestādēm, bibliotēkām, publikajām sporta un atpūtas vietām ierīkotas velo novietnes; izstrādāti velomaršruti.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Nav

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

2023. gadā ir izbūvēti jauni, veikti esošo objektu uzlabošanas vai pārbūves darbi. Piemēram: Tūrismā un kultūrā: veikta Viļa Plūdoņa muzeja pārbūve, tūrisma pakalpojumu centra izveide “Rundāles Avoti”, Daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” skatuves labiekārtošana. Sociālajā joma: Dienas centrs pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Rūpniecības ielā 9) un Baldones ielā 65, Iecavā, un grupu dzīvokļu pakalpojums (Slimnīcas ielā 4); Izglītības iestādēs: grīdas un jumta remonts Valles pamatskolā; teritorijas labiekārtošanas Bauskas Valsts ģimnāzijā; līdz šī gada beigām tiks veikta Pilsrundāles vidusskolas fasādes atjaunošana un Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības “Bērsteles skola” virtuves remontdarbi; remontdarbi un labiekārtošana Bauskas 2. vidusskolā; Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūve; PII “Pasaulīte” telpu remondarbi; Sporta skolas “Dartija” energoefektivitātes paaugstināšana (kas ēku padarīs arī pievilcīgāku un iekļaus kopējā pilsētas ainavā). Visa gada garumā novada teritorijā notiek vairāku autoceļu un ielu pārbūve un labiekārtošana.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Oficiāli reģistrētu peldvietu nav, bet publiskās atpūtas vietas pie ūdens ir labiekārtotas ar soliem, galdiem, atkritumu urnām, tualetēm. pārģērbšanās kabīnēm. Tiek pļauta zāle, pievesta grants, smilts, iztīrītas ūdenszāles.

[answer_numeric_start] => [answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Ir pieejami skeitparki; velo trases (specializēts ''Velozinis''); velostacija, kur var izmērīt spiedienu velosipēdu un bērnu ratiņu riepām, kā arī nepieciešamības gadījumā tās piepumpēt; piknika vietas; pastaigu takas; rekreācijas teritorijas; nožogoti suņu laukumi u. c. Labiekārtotas dabas takas Bauskā, Mežotnes pilskalnā, Iecavā.

Skip to content