Limbažu novada pašvaldība

Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV–4001
+371 64023003 +371 28398978

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

150€‎/vienreizējs

Bērnam un vienam no bērna vecākiem jābūt deklarētam Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

150€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

150€‎/vienreizējs

200 eiro dvīņu vai vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā par katru bērnu, ja viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

150€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

150€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

150€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīnīši

600€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Atbalsts ģimenes pieaugumam tiek sniegts arī audžuvecākam, personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, līdz 12 mēnešu vecumama, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Pašvaldība finansē pilnā apmērā (brokastis, pusdienas, launagu) 5-6.gadīgiem (obligāto apmācību nodarbību laikā) Pārējiem audzēkņiem 1.5-4 gadi vecāki maksā (brokastis, pusdienas, launagu) 2.00 euro, Starpību dotē pašvaldība

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Pašvaldība finansē pilnā apmērā (brokastis, pusdienas, launagu) 5-6.gadīgiem (obligāto apmācību nodarbību laikā) Pārējiem audzēkņiem 1.5-4 gadi vecāki maksā (brokastis, pusdienas, launagu) 2.00 euro, Starpību dotē pašvaldība

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm

1.-4. klase (VB un pašvaldības finansējums) 5.-7. klase pašvaldības finansējums pusdienām 8.-12.klase vecāki maksā 1.50 euro, pašvaldība dotē starpību

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība finansē pilnā apmērā (brokastis, pusdienas, launagu) 5-6.gadīgiem (obligāto apmācību nodarbību laikā) Pārējiem audzēkņiem 1.5-4 gadi vecāki maksā (brokastis, pusdienas, launagu) 2.00 euro, Starpību dotē pašvaldība

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

3.22€‎/dienā

No 3.22 euro līdz 9.50 euro vienam audzēknim par ēdināšanu dienā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

1.22€‎/dienā

No 1.22 euro līdz 7.50 euro vienam audzēknim par ēdināšanu dienā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

2€‎/dienā

No 2.00 euro vienam audzēknim par ēdināšanu dienā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

3.71€‎/dienā

No 3.71 euro līdz 9.50 euro vienam audzēknim par ēdināšanu dienā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

3.71€‎/dienā

No 3.71 euro līdz 9.50 euro vienam audzēknim par ēdināšanu dienā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

0€‎/dienā

Nav (obligāto apmācību nodarbību laikā)- mācību gadā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

2.15€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

2.15€‎/dienā

No 1.075 euro līdz 3.525 euro vienam audzēknim

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

0€‎/dienā

Nav

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

2.15€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

2.15€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim (arī 7.klasei)

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

2.15€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

2.15€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim -7.klasei No 0.74 euro līdz 3.10 euro vienam audzēknim -8.-9.klasei

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

7.klasi nav No 1.50 euro 8.-9.klasei

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

2.24€‎/dienā

No 2.24 euro līdz 4.30 euro vienam audzēknim

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

0.74€‎/dienā

No 0.74 euro līdz 2.801euro vienam audzēknim

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

1.5€‎/dienā

No 1.50 euro

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

1.5€‎/dienā

Daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem no 1,5 līdz 5 g. vecumam līdz 2 EUR, no 8. līdz 12.klasei vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem līdz 1,75 EUR, profesionālā izglītības iestāžu audzēkņiem līdz 1,5 EUR.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Jā – pēc tādiem pašiem nosacījumiem, kā citiem audzēkņiem

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

IR

Jā – pēc tādiem pašiem nosacījumiem, kā citiem audzēkņiem

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās bērnu dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Vienā izglītības iestādē 8 bērni. Pārējās izglītības iestādēs brīvas vietas

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

0€‎/mēnesī

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Nodrošina asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, atbalsta personālu izglītības iestādē

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Nevienu

Nevienu

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

15€‎/vienreizējs

Izglītības iestādē personīgo mācību līdzekļu iegādei

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

N/a

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Kultūrizglītības nodarbības-deja, vokālie plciņi - kultūras iestādēs, bērnu un jauniešu centrā

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Bezmaksas nodarbības

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

25€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

25€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

25€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

25€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

50€‎/mēnesī

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

400€‎/gadā

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, interešu izglītības pasākumos-skatēs, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātnieciskoi pētnieciskajos

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

N/a

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Skolas transports

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

N/a

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Netiek organizēts

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Netiek organizēts

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Pūšaminstrumentu, taustiņinstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, kokle

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Netiek organizēts

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Netiek organizēts

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

N/a

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Basketbols, burāšana, vieglatlētika, dambrete, volejbols, futbols, smaiļošana un kanoe airēšana

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Netiek organizēts

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Nodrošina izglītojamiem dalību starptautiskajās sacensībās, mācīu treniņu nometnes, inventāru, sacensību apģērbu.

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

109€‎/mēnesī

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Bāreņi un bez vecāku pgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību.

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

30€‎/vienreizējs

Katru mēnesi 30 EUR

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

215€‎/mēnesī

215 vai 258 atkarībā no bērna vecuma

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Finansiāls atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

50 eiro gadā par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir audžuģimenēm

Sociālā darbinieka, psihologa, ģimenes asistenta, atkarību speciālista konsultācijas un 50 eiro gadā veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts ir mācību līdzekļu iegādei 30 eiro apmērā, atbalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 50 eiro apmērā. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķa

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm pieejams psihologa, sociālā darbinieka, ģimenes mentora pakalpojumi un konsultācijas

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Sociālā darbinieka, psihologa, atkarību speciālista, ģimenes mentora pakalpojums

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā viena vecāka ģimenēm

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

N/a

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

N/a

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai, pabalsts veselības aprūpei

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai, pabalsts veselības aprūpei

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

N/a

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Visiem bērniem

Visiem bērniem līdz 6 gadu vecumam.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Bērniem līdz 6 gadiem un bērnam ar invaliditāti 100%, daudzbērnu ģimenēm 40%, skolēniem un studentiem 15%.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

Limbažu novada pašvaldības 25.11.2021. Saistošie noteikumi Nr.31 „Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tā tiek sniegta.

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

Ir labiekārtoti, daļēji labiekārtoti un bez ērtībām. Tiek piešķirti īres dzīvokļi, sociālie dzīvokļi, pagaidu dzīvojamās telpas un speciālistam.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

50%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Cita veida atbalsts

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

Nav

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Bibliotēku organizētas apmācības pieaugušajiem

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

N/a

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē citas biedrības, NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Daudzbērnu ģiemenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpei, pabalsts rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras līdzfinansētā projektā.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Krīzes situācijā pabalsts līdz 500 eiro, Pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai 50 eiro, psihologa pakalpojums

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

Likumā noteiktais apjoms un ēdināšanas nodrošināšana pēc primārā atbalsta perioda beigām

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

IR

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

www.limbazunovads.lv

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ir veloceliņi, velonovietnes publiskās vietās

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Vadulas jaunizbūvētajās ietvēs

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

N/a

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Limbažu Lielezera pludmalē ir izveidotas laipas, pārģērbšanās kabīnes, izvietotas labierīcības, soliņi, pieejami volejbolu laukumi ar tīkliem, bērnu rotaļu laukums, āra trenažieri. Skultes peldvietā “Vārzas” ir pieejams bērnu rotaļu laukums, labierīcības, pārģērbšanās

Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Salacgrīvā ir izveidota velotrase velosipēdistiem, skrejriteņiem, skrituļotājiem. Novadā ir pieejamas labiekārtotas pastaigu takas (ar soliņiem, atkritumu tvertnēm.

Skip to content