Limbažu novada pašvaldība

Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV–4001
+371 64023003 +371 28398978

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

150€‎/vienreizējs

Bērnam un vienam no bērna vecākiem jābūt deklarētam Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

150€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

150€‎/vienreizējs

200 eiro dvīņu vai vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā par katru bērnu, ja viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

150€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

150€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

150€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

600€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Atbalsts ģimenes pieaugumam tiek sniegts arī audžuvecākam, personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, līdz 12 mēnešu vecumama, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Pašvaldība finansē pilnā apmērā (brokastis, pusdienas, launagu) 5-6.gadīgiem (obligāto apmācību nodarbību laikā) Pārējiem audzēkņiem 1.5-4 gadi vecāki maksā (brokastis, pusdienas, launagu) 2.00 euro, Starpību dotē pašvaldība. Pilnā apmērā PII ēdināšanas maksu pašvaldība sedz trūcīgo mājsaimniecību, maznodrošināto mājsaimniecību un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuriem noteikto 2.00 euro vecāku maksu sedz Limbažu novada sociālais dienests, bet atlikusī starpība tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Pašvaldība finansē pilnā apmērā (brokastis, pusdienas, launagu) 5-6.gadīgiem (obligāto apmācību nodarbību laikā) Pārējiem audzēkņiem 1.5-4 gadi vecāki maksā (brokastis, pusdienas, launagu) 2.00 euro, Starpību dotē pašvaldība. Pilnā apmērā PII ēdināšanas maksu pašvaldība sedz trūcīgo mājsaimniecību, maznodrošināto mājsaimniecību un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuriem noteikto 2.00 euro vecāku maksu sedz Limbažu novada sociālais dienests, bet atlikusī starpība tiek segta no pašvaldības līdzekļiem

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

1.-4. klase (VB un pašvaldības finansējums) 5.-7. klase pašvaldības finansējums pusdienām 8.-12.klase vecāki maksā 1.50 euro, pašvaldība dotē starpību Izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām un daudzbērnu ģimeņu bērniem vecāku maksu 1.50 sedz sociālais dienests, pašvaldība dotē pārējo starpību.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība finansē pilnā apmērā (brokastis, pusdienas, launagu) 5-6.gadīgiem (obligāto apmācību nodarbību laikā) Pārējiem audzēkņiem 1.5-4 gadi vecāki maksā (brokastis, pusdienas, launagu) 2.00 euro, Starpību dotē pašvaldība

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.22€‎/dienā

No 3.22 euro līdz 9.50 euro vienam audzēknim par ēdināšanu dienā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.22€‎/dienā

No 1.22 euro līdz 7.50 euro vienam audzēknim par ēdināšanu dienā.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2€‎/dienā

No 2.00 euro vienam audzēknim par ēdināšanu dienā.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.71€‎/dienā

No 3.71 euro līdz 9.50 euro vienam audzēknim par ēdināšanu dienā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.71€‎/dienā

No 3.71 euro līdz 9.50 euro vienam audzēknim par ēdināšanu dienā.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav (obligāto apmācību nodarbību laikā)- mācību gadā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

No 1.075 euro līdz 3.525 euro vienam audzēknim

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nav

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim (arī 7.klasei)

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

No 2.15 euro līdz 4.60 euro vienam audzēknim -7.klasei No 0.74 euro līdz 3.10 euro vienam audzēknim -8.-9.klasei

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

7.klasi nav No 1.50 euro 8.-9.klasei

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.24€‎/dienā

No 2.24 euro līdz 4.30 euro vienam audzēknim

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.74€‎/dienā

No 0.74 euro līdz 2.801euro vienam audzēknim

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.5€‎/dienā

No 1.50 euro

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.5€‎/dienā

Daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem no 1,5 līdz 5 g. vecumam līdz 2 EUR, no 8. līdz 12.klasei vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem līdz 1,75 EUR, profesionālā izglītības iestāžu audzēkņiem līdz 1,5 EUR.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Jā – pēc tādiem pašiem nosacījumiem, kā citiem audzēkņiem

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Jā – pēc tādiem pašiem nosacījumiem, kā citiem audzēkņiem

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Līdzfinansējums netiek nodrošināts, jo pirmsskolas izglītības iestādēs ir brīvas vietas.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Nodrošina asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, atbalsta personālu izglītības iestādē

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Ar Saulkrastu novada pašvaldību, Limbažu novada Skultes PII "Aģupīte" apmeklē vairāki Saulkrastu novadā deklarētie bērni.

Ar Saulkrastu novada pašvaldību, Limbažu novada Skultes PII "Aģupīte" apmeklē vairāki Saulkrastu novadā deklarētie bērni.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

15€‎/vienreizējs

Izglītības iestādē personīgo mācību līdzekļu iegādei

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

30 EUR / ikgadējs

Daudzbērnu ģimeņu bērni un izglītojamie no trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām saņem 30 EUR ikgadēju atbalstu mācību līdzekļu iegādei. To administrē sociālais dienests.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Kultūrizglītības nodarbības-deja, vokālie plciņi - kultūras iestādēs, bērnu un jauniešu centrā

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Bezmaksas nodarbības

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

30€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

30€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

30€‎/vienreizējs

Skolēniem audzēkņiem

50€‎/mēnesī

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

1000€‎/gadā

Par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādē pasaules un / vai starptautiskā līmenī par 1.vietas iegūšanu.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, interešu izglītības pasākumos-skatēs, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātnieciskoi pētnieciskajos

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Stipendijas - naudas balvas par teicamām un izcilām sekmēm vidējās izglītības iestādēs.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Skolas transports un sabiedriskajā transportā skolēniem tiek segti ceļa izdevumi

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

N/a

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Salacgrīvas Mākslas skola Alojas Mūzikas un mākslas skola Limbažu Mūzikas un mākslas skola Jāņa Zirņa Staiceles Mūzikas un mākslas skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Netiek organizēts

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Netiek organizēts

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Salacgrīvas Mūzikas skola Alojas Mūzikas un mākslas skola Jāņa Zirņa Staiceles Mūzikas un mākslas skola Limbažu Mūzikas un mākslas skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Pūšaminstrumentu, taustiņinstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, kokle

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Netiek organizēts

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Netiek organizēts

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

7€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

7€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

N/a

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Limbažu novada Sporta skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Basketbols, burāšana, vieglatlētika, dambrete, volejbols, futbols, smaiļošana un kanoe airēšana

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Netiek organizēts

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Nodrošina izglītojamiem dalību starptautiskajās un vietēja līmeņa sacensībās, mācību treniņu nometnes, inventāru, sacensību apģērbu.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Bāreņi un bez vecāku pgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

30€‎/vienreizējs

Katru mēnesi 30 EUR

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

215€‎/mēnesī

215 vai 258 atkarībā no bērna vecuma

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

50 eiro gadā par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Sociālā darbinieka, psihologa, ģimenes asistenta, atkarību speciālista konsultācijas un 50 eiro gadā veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts ir mācību līdzekļu iegādei 30 eiro apmērā, atbalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 50 eiro apmērā. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķa

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm pieejams psihologa, sociālā darbinieka, ģimenes mentora pakalpojumi un konsultācijas

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Sociālā darbinieka, psihologa, atkarību speciālista, ģimenes mentora pakalpojums

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

N/a

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

N/a

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai, pabalsts veselības aprūpei

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai, pabalsts veselības aprūpei

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

N/a

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Visiem bērniem

Visiem bērniem līdz 6 gadu vecumam.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Bērniem līdz 6 gadiem un bērnam ar invaliditāti 100%, daudzbērnu ģimenēm 40%, skolēniem un studentiem 15%.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Limbažu novada pašvaldības 25.11.2021. Saistošie noteikumi Nr.31 „Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tā tiek sniegta.

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Ir labiekārtoti, daļēji labiekārtoti un bez ērtībām. Tiek piešķirti īres dzīvokļi, sociālie dzīvokļi, pagaidu dzīvojamās telpas un speciālistam.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

50%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Cita veida atbalsts

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Pieejams psihologa, atkarību speciālista, sociālā darbinieka un ģimenes mentora pakalpojums

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

Nav

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Bibliotēku organizētas apmācības pieaugušajiem

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

N/a

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Daudzbērnu ģiemenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpei, pabalsts rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras līdzfinansētā projektā.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Krīzes situācijā pabalsts līdz 500 eiro, Pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai 50 eiro, psihologa pakalpojums

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Likumā noteiktais apjoms un ēdināšanas nodrošināšana pēc primārā atbalsta perioda beigām

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

IR

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

www.limbazunovads.lv

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Ir veloceliņi, velonovietnes publiskās vietās

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Vadulas jaunizbūvētajās ietvēs

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Atjaunoti Limbažu un Salacgrīvas sporta stadioni, veikta Salacgrīvas Zvejnieku parka estrādes pārbūve, tiek izbūvēts bērnu rotaļu laukums Mandegās, Skultes pagastā, izbūvēta estrāde un labiekārtota pasākumu norises vieta pie Katvaru ezera.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Limbažu Lielezera pludmalē ir izveidotas laipas, pārģērbšanās kabīnes, izvietotas labierīcības, soliņi, pieejami volejbolu laukumi ar tīkliem, bērnu rotaļu laukums, āra trenažieri. Skultes peldvietā “Vārzas” ir pieejams bērnu rotaļu laukums, labierīcības, pārģērbšanās

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Salacgrīvā ir izveidota velotrase velosipēdistiem, skrejriteņiem, skrituļotājiem. Novadā ir pieejamas labiekārtotas pastaigu takas (ar soliņiem, atkritumu tvertnēm.

Skip to content