Valmieras novada pašvaldība

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207120

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

0€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

0€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

600€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Katrs Valmieras novada jaundzimušais saņem suvenīru (mīksto mantiņu) "Valmieriņš". Tika organizēts zīmējumu konkruss bērniem, no kuriem žūrija izvēlējās īstenot Valmieras sākumskolas skolnieka Valtera Jāņa Domina ideju. Val­mieriņš pēc zīmējuma parauga pārtapa par dāvanu Valmieras novadā deklarētajiem jaundzimušajiem. Grāmatiņa "Mūsu bērns". Katra gada sākumā sveic pirmo Valmieras novada bērniņu.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Pašvaldība 100% apmērā finansē pusdienas pilnā apmērā obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem (5 - 6 gadus veciem bērniem). Visas ēdienreizes, tai skaitā, pusdienas, 100 % apmērā tiek finansētas pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti; bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu; speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" speciālo grupu izglītojamajiem.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Bērniem ar invaliditāti - pašvaldība 100% apmērā sedz pusdienu izmaksas izglītojamiem ar invaliditāti, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē, vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītības programmu. 100 % apmērā tiek finansētas pusdienas bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas visām ēdienreizēm (tai skaitā pusdienām) pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti, speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” speciālo grupu izglītojamajiem, kā arī bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.63€‎/dienā

Pusotru līdz sešus gadus veciem bērniem ēdināšanas maksa noteikta 3 eiro dienā (tajā skaitā: brokastis – 0,64 eiro, pusdienas 1,78 eiro, launags – 0,58 eiro; Bērniem, kuriem noteikta diagnoze Fenilketorija, ēdināšanas maksa ir 1,40 EUR dienā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.63€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3€‎/dienā

Pusotru līdz sešus gadus veciem bērniem ēdināšanas maksa noteikta 3 eiro dienā (tajā skaitā: brokastis – 0,64 eiro, pusdienas 1,78 eiro, launags – 0,58 eiro).

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.63€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.41€‎/dienā

Pašvaldība 5-6 gadīgajiem 100% apmērā sedz pusdienu izmaksas vidēji dienā 1,78 EUR/dienā (vecāki maksā par brokastīm un launagu).

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.22€‎/dienā

Ēdināšanas maksa pirmsskolas izglītības iestādēs 3–6 gadus veciem bērniem noteikta 3,00 eiro dienā (tajā skaitā: brokastis – 0,64 eiro, pusdienas 1,78 eiro, launags – 0,58 eiro). Pašvaldība 100 % apmērā nodrošina pusdienām obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem (5-6 gadi), tātad vecāku maksājums par brokastīm un launagu ir EUR 1,22/dienā.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.56€‎/dienā

Norādīt vienu konkrētu pilnu pusdienu maksu nav iespējams - Valmieras novada pašvaldībā tās variē atkarībā no noteiktās ēdināšanas maksas dažādās vispārējās izglītības iestādēs. 2,56 EUR/dienā (tai skaitā PVN) ir vidējā summa starp 20 vispārējās izglītības iestādēm.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.56€‎/dienā

Ņemot vērā vidējo pusdienu izmaksu summu starp 20 Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm 2,23 EUR/ dienā (norādīt vienu konkrētu pilnu pusdienu maksu nav iespējams - Valmieras novada pašvaldībā tās variē atkarībā no noteiktās ēdināšanas maksas dažādās vispārējās izglītības iestādēs) un ņemot vērā to, ka šājā gadījumā valsts finansējums ir 50%, taču, ne vairāk kā 1.545 euro, pašvaldības maksājuma daļa sastāda apmēram 1,01 eiro dienā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.57€‎/dienā

Norādīt vienu konkrētu pilnu pusdienu maksu nav iespējams - Valmieras novada pašvaldībā tās variē atkarībā no noteiktās ēdināšanas maksas dažādās vispārējās izglītības iestādēs. 2,57 EUR/dienā (tai skaitā PVN) ir vidējā summa starp 17 vispārējās izglītības iestādēm 5.-6. klasēm.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.57€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.57€‎/dienā

Norādīt vienu konkrētu pilnu pusdienu maksu nav iespējams - Valmieras novada pašvaldībā tās variē atkarībā no ēdinātāju izmaksām dažādās vispārējās izglītības iestādēs. 2,20 EUR/dienā (tai skaitā PVN) ir vidējā summa starp 17 vispārējās izglītības iestādēm 7.-9. klasēm.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.82€‎/dienā

Norādīt vienu konkrētu pašvaldības maksājuma daļu šajā gadījumā nav iespējams - Valmieras novada pašvaldībā tās variē atkarībā no noteiktās līdzmaksājuma daļas dažādās vispārējās izglītības iestādēs. 0,82 EUR/dienā ir vidējā pašvaldības līdzmaksājuma summa starp 17 vispārējās izglītības iestādēm 7.-9. klasēm.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.8€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.41€‎/dienā

2,41EUR/ dienā, Papildinformācija: Norādīt vienu konkrētu pilnu pusdienu maksu nav iespējams - Valmieras novada pašvaldībā tās variē atkarībā no ēdinātāju izmaksām dažādās vispārējās izglītības iestādēs. 2,41 EUR/dienā (tai skaitā PVN) ir vidējā summa starp 8 vispārējās izglītības iestādēm 10.-12. klasēm.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.71€‎/dienā

Norādīt vienu konkrētu pašvaldības maksājuma daļu šajā gadījumā nav iespējams - Valmieras novada pašvaldībā tās variē atkarībā no noteiktās līdzmaksājuma daļas dažādās vispārējās izglītības iestādēs. 0,71 EUR/dienā ir vidējā pašvaldības līdzmaksājuma summa starp 8 vispārējās izglītības iestādēm 10.-12. klasēm. https://www.valmierasnovads.lv/content/uploads/2022/09/549_lem_Pielikums-1.pdf

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.8€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

Nav

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

3%

Par 2023. gadu dati būs pieejami pēc 16. oktobra.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

260.06€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

170.38€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

209.31€‎/mēnesī

Viens no atbalsta veidiem, ko Valmieras novada pašvaldība sniedz ģimenēm, kuru bērni gaida rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā, ir ikmēneša finansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem – sertificētām auklēm, kas reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. https://www.valmierasnovads.lv/valmieras-novada-pasvaldiba-palielinajusi-finansialo-atbalstu-pirmsskolas-vecuma-bernu-pieskatisanai/

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Nav.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pašvaldībā tiek nodrošinātas pirmsskolas izglītības iestādes, kurās īsteno speciālo izglītības programmu. Tiek nodrošināts atbalsta personāls un speciālie pedagogi.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

40€‎/vienreizējs

Valmieras novada daudzbērnu ģimenes var pieteikties pabalstam mācību piederumu iegādei 40 EUR apmērā par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš apgūst obligāto pamatizglītību no 2. līdz 9. klasei.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

40€‎/vienreizējs

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm: vienreizējs pabalsts 40,00 eiro vērtībā, ko izsniedz dāvanu kartes veidā. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde piešķir par bērnu no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš iegūst pamatizglītību un nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Vispārējo izglītības iestāžu 5. - 6. klašu skolēniem pašvaldība 100 % apmērā apmaksā kompleksās pusdienas.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskā centra baseinā apmaksā pašvaldība bez maksas. Pulciņi pieejami ikvienā PII ar vecāku finansējumu.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Interešu izglītības iestādēs vecākiem ir noteikts līdzfinansējums, pārējo apmaksā pašvaldība. 20 peldēšanas nodarbības 6 gadus veciem bērniem Valmieras Olimpiskā centra baseinā apmaksā pašvaldība.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

40€‎/vienreizējs

Daudzbērnu ģimenēm pieejams atbalsts mācību piederumu iegādei 40 eiro apmērā par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš jau apgūst obligāto pamatizglītību. Šo atbalstu vienu reizi kalendārajā gadā var saņemt daudzbērnu ģimene, ja vismaz vienam no vecākiem kopā ar vismaz trīs bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir un izmaksā Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un Sociālo lietu pārvaldes lēmumu. Tas tiek izmaksāts, pārskaitot to uz pabalsta pieprasītāja bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

40€‎/vienreizējs

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm: vienreizējs pabalsts 40,00 eiro vērtībā, ko izsniedz dāvanu kartes veidā. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde piešķir par bērnu no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš iegūst pamatizglītību un nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

40€‎/vienreizējs

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm: vienreizējs pabalsts 40,00 eiro vērtībā, ko izsniedz dāvanu kartes veidā. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde piešķir par bērnu no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš iegūst pamatizglītību un nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

Skolēniem audzēkņiem

60€‎/mēnesī

Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 4.-12. klašu skolēniem - naudas balva par teicamām sekmēm. 4. - 9. klasei - 30 eiro, 10. - 12. klasei - 60 eiro.

Studentiem

100€‎/mēnesī

Medicīnas izglītības programmas studentiem - pašvaldības stipendija 50-100 % apmērā no valstī noteiktās vienas minimālās mēnešalgas. Pedagoģiskās izglītības programmas studentiem: - pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 150 euro mēnesī; - nepilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 100 euro mēnesī.

Skolēniem audzēkņiem

30€‎/gadā

Pašvaldība stipendiju skolēnam piešķir divas reizes gadā par labām un teicamām sekmēm, kur vidējā atzīme ir lielāka par 8.5 ballēm. Stipendijas apmērs 4. - 9. klašu skolēniem ir 30 eiro, 10. - 12. klašu skolēniem - 60 eiro.

Studentiem

0€‎/gadā

Nav.

Skolēniem audzēkņiem

Bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Medicīnas un pedagoģijas studentiem.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Nenodrošina

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Bezmaksas sabiedriskais transports.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Uz valsts noteiktiem konkursiem

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz visiem (vismaz 40%)

Interešu izglītība, ko nodrošina vispārizglītojošā skola, ir bez maksas. Un nodarbības, kas ir interešu izglītības iestādēs, ir ar daļēju vecāku līdzfinansējumu. Rūjienas Sporta skolā 7 eiro mēnesī par izglītojamo; Kocēnu Sporta skolā 10 eiro mēnesī par izglītojamo; Valmieras Sporta skolā: hokejs 75 eiro mēnesī par izglītojamo; peldēšana, futbols, vieglatlētika, orientēšanās, BMX, florbols, badmintons, airēšanas slaloms, volejbols, triatlons – 20 EUR mēnesī par izglītojamo. daiļslidošana 50 eiro mēnesī par izglītojamo. Valmieras Mūzikas skolā 15 eiro mēnesī par izglītojamo; Rūjienas Mūzikas skolā 10 eiro mēnesī par izglītojamo; Strenču Mūzikas skolā 10 eiro mēnesī par izglītojamo; Rūjienas Mākslas skolā 10 eiro mēnesī par izglītojamo; Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā 10 eiro mēnesī par izglītojamo; Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā 15 eiro mēnesī par izglītojamo; Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda”: interešu izglītības programmām 15 eiro mēnesī par izglītojamo; radošajām darbnīcām skolēnu rudens, ziemas, pavasara un vasaras brīvlaikā 5 eiro dienā un nometnēm 10 eiro dienā par vienu dalībnieku.

Mūzika

10€‎/mēnesī

Māksla

10€‎/mēnesī

Sports

15€‎/mēnesī

Valmieras Sporta skolā vecāku līdzfinansējums interešu izglītības sporta programmās: Airēsanas slaloms - 15 eiro mēnesī; Daiļslidošana - 50 eiro mēnesī; Triatlons - 15 eiro mēnesī.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Līdzfinansējuma maksa 50 % apmērā daudzbērnu ģimenēm no maksas. Un nodarbības, kas ir interešu izglītības iestādēs, ir ar daļēju vecāku līdzfinansējumu. Rūjienas Sporta skolā 7 eiro mēnesī par izglītojamo; Kocēnu Sporta skolā 10 eiro mēnesī par izglītojamo; Valmieras Sporta skolā: hokejs 75 eiro mēnesī par izglītojamo; peldēšana, futbols, vieglatlētika, orientēšanās, BMX, florbols, badmintons, airēšanas slaloms, volejbols, triatlons – 20 EUR mēnesī par izglītojamo. daiļslidošana 50 eiro mēnesī par izglītojamo. Valmieras Mūzikas skolā 15 eiro mēnesī par izglītojamo; Rūjienas Mūzikas skolā 10 eiro mēnesī par izglītojamo; Strenču Mūzikas skolā 10 eiro mēnesī par izglītojamo; Rūjienas Mākslas skolā 10 eiro mēnesī par izglītojamo; Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā 10 eiro mēnesī par izglītojamo; Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā 15 eiro mēnesī par izglītojamo; Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda”: interešu izglītības programmām 15 eiro mēnesī par izglītojamo; radošajām darbnīcām skolēnu rudens, ziemas, pavasara un vasaras brīvlaikā 5 eiro dienā un nometnēm 10 eiro dienā par vienu dalībnieku.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamo: 2.4.5. kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sasniedzot pilngadību, kuram ir izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Valmieras Sporta skolas interešu programmai “Sports bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām”; No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamo: 2.4.1. kuram noteikta invaliditāte Turklāt no līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamos arī no citām pašvaldībām: 2.4.2. kurš ir Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centra un Ziemeļvidzemes pamatskolas audzēknis;

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamo: 2.4.6. kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Valmieras novadā ir 1 mākslas vidusskola un 2 mākslas skolas.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola: Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V211001); 13.2. Vizuāli plastiskā māksla (kods 30V211001); 13.3. Interjera dizains (kods 33214031); 13.4. Interjera dizains (kods 35b214031); 13.5. Reklāmas dizains (kods 33214041); 13.6. Apģērbu dizains (kods 33214111); 13.7. Apģērbu dizains (kods 35b214111); 13.8. Foto dizains (kods 35b214131); 13.9. Multimediju dizains (kods 33214031). Rūjienas mākslas skola Iestāde īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, izglītības programmas kods 20V 211 001. Mazsalacas Mūzikas un mākslas sklola: Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 212001

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

15€‎/mēnesī

https://www.valmieraszinas.lv/vecaku-lidzfinansejuma-maksa-valmieras-novada-profesionalas-un-interesu-izglitibas-programmas/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

15€‎/mēnesī

https://www.valmieraszinas.lv/vecaku-lidzfinansejuma-maksa-valmieras-novada-profesionalas-un-interesu-izglitibas-programmas/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • 100%

11,67 EUR/ mēnesī (vidējā summa starp trim mākslas skolām). Rūjienas Mākslas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo; Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo; Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā 15 euro mēnesī par izglītojamo. No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamo, kuram noteikta invaliditāte; kurš ir Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centra un Ziemeļvidzemes pamatskolas audzēknis; kurš ieguvis godalgotas vietas valsts konkursos mākslā un mūzikā iepriekšējā mācību gadā; kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sasniedzot pilngadību, kuram ir izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai; kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; kurš nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi vai vairāk un ir iesniegta ārsta izziņa par attiecīgo laika periodu.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

11.67€‎/mēnesī

Rūjienas Mākslas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo; Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo; Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā 15 euro mēnesī par izglītojamo.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

111€‎/mēnesī

50 % apmērā no katras programmas maksas.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Valmieras Mūzikas skola, Rūjienas Mūzikas skola, Strenču Mūzikas skola, Mazslacas Mūzikas un mākslas skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Valmieras mūzikas skolā - Sagatavošanas klase, Taustiņinstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Vokālā mūzika, Pūšaminstumentu spēle, Mūzikas teorija. Mazslacas mūzikas un mākslas skolā - Klavierspēle, Trompetes spēle, Saksafona spēle, Klarnetes spēle, Flautas spēle, Vijoles spēle, Kokles spēle. Rūjienas Mūzikas skolā - taustiņinstrumentu, stīgu un pūšaminstrumentu spēle. Strenču Mūzikas skolā - klavierspēle, akordeona, vijoles, kokles, flautas, klarnetes, saksofona, mežraga, eifonija, tubas, trompetes spēle, kora klase.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

10€‎/mēnesī

https://www.valmieraszinas.lv/vecaku-lidzfinansejuma-maksa-valmieras-novada-profesionalas-un-interesu-izglitibas-programmas/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

https://www.valmieraszinas.lv/vecaku-lidzfinansejuma-maksa-valmieras-novada-profesionalas-un-interesu-izglitibas-programmas/

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

https://www.valmieraszinas.lv/vecaku-lidzfinansejuma-maksa-valmieras-novada-profesionalas-un-interesu-izglitibas-programmas/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

11,25 EUR/ mēnesī (vidējā summa vecāku līdzmaksājumam starp 4 Valmieras novada mūzikas skolām): Valmieras Mūzikas skolā 15 euro mēnesī par izglītojamo; Rūjienas Mūzikas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo; Strenču Mūzikas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo; Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

11.25€‎/mēnesī

10 - 15 eiro: Valmieras Mūzikas skolā 15 euro mēnesī par izglītojamo; Rūjienas Mūzikas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo; Strenču Mūzikas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo; Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

50 % apmērā daudzbērnu ģimenēm

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

111€‎/mēnesī

50 % apmērā

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

2023. gadā paredzēta mūzikas instrumentu u. tml. iegāde.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Valmieras Sporta skola, Rūjienas Sporta skola, Kocēnu Sporta skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Valmieras Sporta skolā - peldēšana, futbols, vieglatlētika, orientēšanās, BMX, florbols, badmintons, airēšanas slaloms, volejbols, triatlons, daiļslidonšana. Rūjienas Sporta skolā - basketbols, vieglatlētika, volejbols. Kocēnu sporta skolā - florbols, teniss.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

https://www.valmierasnovads.lv/izmainas-vecaku-lidzfinansejuma-maksa-valmieras-sporta-skolai/

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

245€‎/mēnesī

Atkarīgs no sporta veida - https://www.valmierasnovads.lv/izmainas-vecaku-lidzfinansejuma-maksa-valmieras-sporta-skolai/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Sedz lielāko daļu no maksas. ttps://www.valmierasnovads.lv/izmainas-vecaku-lidzfinansejuma-maksa-valmieras-sporta-skolai/

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

245€‎/mēnesī

Sedz lielāko daļu no maksas. ttps://www.valmierasnovads.lv/izmainas-vecaku-lidzfinansejuma-maksa-valmieras-sporta-skolai/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

12.5€‎/mēnesī

10 līdz 15 eiro mēnesī. Atkarīgs no izvēlētās Sporta skolas. Valmieras sporta skolā no 20 līdz 75 eiro.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

50 % apmērā daudzbērnu ģimenēm

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

6.25€‎/mēnesī

Līdzfinansējuma maksa 50 % apmērā tiek samazināta izglītojamam, ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai piešķirts Latvijas Goda ģimenes statuss un izsniegta apliecība "Goda ģimene" vai 3+ Ģimenes karte. Vecāku līdzfinansējums ir 10 līdz 15 eiro mēnesī (atkarīgs no izvēlētās Sporta skolas), tātad 50% no vidējās summas 12,5 EUR/mēnesī ir 6,25 EUR/mēnesī.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

2023.gada 22.jūnijā Valmieras novada sporta vienības (turpmāk – Vienība) vērtēšanas komisija izskatīja saņemtos pieteikumus sportistu iekļaušanai 2023.gada Vienības sastāvā un pieņēma lēmumu piešķirt finansiālu atbalstu un iekļaut Vienības sastāvā, ņemot vērā sportistu aizvadītās sezonas sportiskos sasniegumus, šādus Valmieras novada sportistus. 2023. gada 25. maija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināta jauna atbalsta sistēma Valmieras novada perspektīvajiem sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem, kas paredz finansiāla atbalsta piešķiršanu augstu sportisko mērķu sasniegšanā. https://www.valmierasnovads.lv/novads/sports/atbalsts-sportam/

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

150€‎/mēnesī

Pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sasniedzot pilngadību, bērnam, kurš sekmīgi apgūst izglītības (vispārējās vai profesionālās) vai studiju programmu ir 150 euro, savukārt bērnam ar invaliditāti kopš bērnības 200 euro mēnesī.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Sociālais darbinieks sniedz mērķētu psihosociālu atbalstu un konsultācijas, pamatojoties uz situācijas izvērtējumu, un piesaistot attiecīgo speciālistu.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, ja dzīvoklis ir nepieciešams.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

170€‎/vienreizējs

170 eiro gadā. 1) Ja bērnu audžuģimenē ievieto uz laiku, kas ir īsāks par kalendāro mēnesi, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam. 2) Izmaksā līdz kārtējā gada 10. februārim, pirmreizēji – 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

215€‎/mēnesī

Līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai ir 215 euro mēnesī, no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir 258 euro mēnesī.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Nav

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

258€‎/mēnesī

Pabalstu izmaksā audžuģimenei, pamatojoties uz audžuģimenes un Sociālo lietu pārvaldes noslēgto līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksājot līgumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā. Pabalsta apmērs bērna uzturam līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai ir 215 euro mēnesī, no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir 258 euro mēnesī. Pabalsta apmērs bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 170 euro gadā.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

258€‎/vienreizējs

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

40 euro pabalsts mācību piederumu iegādei par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurš apgūst obligāto pamatizglītību.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma (personas iesniegums nav nepieciešams) par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas (saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”), bet ne vairāk par 500 euro, par dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

nav

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

1) Pabalsts veselības aprūpei 50% apmērā no radušajiem izdevumiem, nepārsniedzot 300 euro kalendāra gadā vienai personai no mājsaimniecības, kurai noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. 2) Pabalsts mājokļa pielāgošanai 2000 euro apmērā par maznodrošinātu personu atzītai personai, kurai ir I grupas redzes invaliditāte vai I grupas invaliditāte un kura pārvietojas riteņkrēslā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Skatīt iepriekšējo jautājumu, jo šeit nebija pietiekami daudz vietas atbildei.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

1) Pabalsts veselības aprūpei 50% apmērā no radušajiem izdevumiem, nepārsniedzot 300 euro kalendāra gadā vienai personai no mājsaimniecības, kurai noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss. 2) Pabalsts mājokļa pielāgošanai 2000 euro apmērā par trūcīgu personu atzītai personai, kurai ir I grupas redzes invaliditāte vai I grupas invaliditāte un kura pārvietojas riteņkrēslā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Finansiālo atbalstu norādījām pie papildus atbalsta, jo šeit nepietieka vietas pilnīgai atbildei.

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” skolēniem pavasara brīvlaikā piedāvāja, apmeklēt dažādas atvērtās nodarbības un līdzdarbojies kopā ar pulciņu bērniem. Dalība nodarbībās ir bez maksas, iepriekšēja pieteikšanās nebija nepieciešama. https://www.valmierasnovads.lv/atvertas-nodarbibas-valmieras-jaunatnes-centra-vinda-skolenu-pavasara-brivlaika/ Norisinājās bezmaksas dienas nometne Latvijas un Ukrainas bērniem un jauniešiem. https://www.valmierasnovads.lv/bezmaksas-dienas-nometne-latvijas-un-ukrainas-berniem-un-jauniesiem/ Valmierā atklāja LOK unikālās jauniešu izaugsmes nometnes “Personības akadēmija” 2.sezona. https://www.valmierasnovads.lv/valmiera-atklata-lok-unikalas-jauniesu-izaugsmes-nometnes-personibas-akademija-2-sezona/

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Bezmaksas peldētapmācība Valmieras un apkārtējo izglītības iestāžu 5, 6 gadus veciem bērniem, kuri apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, kā arī bērniem līdz 3. klasei. Projekta "Veselības veicināšana" ietvaros.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Pilnā apmērā.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Tas sastāv gan no labiekārtotiem dzīvokļiem ar centrālo apkuri, dzīvokļiem ar malkas apkuri, gan arī istabiņām ar koplietošanas telpām.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Nē, nenodrošina

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, bet ne vairāk par 500 euro, par dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

50 % (ja īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība). Personas ar I vai II grupas invaliditāti; personas (ģimenes), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti.

Audžuģimenēm

0%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

50%

Ja īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība; iesniegums nodokļa atvieglojuma saņemšanai nav nepieciešams.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

0%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Ir izstrādāta rokasgrāmata jaunajam Valmierietim - https://www.valmierasnovads.lv/sabiedriba/sabiedribai/jauno-valmieriesu-rokasgramata/

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Informatīvu atbalstu, kā arī ir izstrādāta "Jaunā valmierieša rokasgrāmata" ar svarīgāko informāciju.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" var izmantot "SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" pārvaldībā esošajā Skaņākalna dabas parkā un Sajūtu parkā.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Uzņēmumos un nevalstiskajās organizācijās Valmieras novadā: darba vietas 13 – 19 gadus veciem skolēniem (nodarbinātība 4 periodi) *Valmieras novada izglītības iestāžu skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā no 2022. gada 1.janvāra un kuri mācās Valmieras novada pamata, vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Jaunajiem vecākiem ir iespēja pieteikties Bēbīšu skolas nodarbībām noteiktās Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Dažādu veselības projektu ietvaros, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu, tiek nodrošinātas dažādas lekcijas un nodarbības gan jaunajām māmiņām, gan senioriem.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Peldēšanas, jaunajām māmiņām, jauniešiem par reproduktīvo veselību un atkarībām, nūjošanu senioriem, ārstniecisko vingrošanu u.c.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

100% topošajiem vecākiem, jauniešiem, bērniem, jauniešiem ar īpašām vajadzībām, senioriem u.c.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa laikā. Pabalsts veselības aprūpei personai tiek piešķirts 50% apmērā no radušajiem izdevumiem, nepārsniedzot 300 euro kalendārā gadā.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Bērniem līdz 18 gadu vecumam (neieskaitot) sestdienās ir pieejami valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi akūtos gadījumos, kad medicīniskā palīdzība ir nepieciešama pēkšņi vai steidzami.

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” īstenošanai Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi finansējumu dažādu sporta, aktīvās atpūtas un veselības izglītības pasākumu īstenošanai dažādām vecuma grupām – no pirmsskolas vecuma bērniem līdz senioriem. 2022, gada janvārī uzsāktas peldēšanas, slidošanas un vingrošanas nodarbības, kā arī izglītojošu lekciju cikls jauniešiem. Lai pusaudži apzinātos vecumposma īpatnības pubertātes laikā un spētu adekvāti rīkoties, veidojot savstarpējās attiecības, lekciju ciklā “Tu kļūsti pieaudzis” ar 7.–12. klašu skolēniem tiek pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar personīgās higiēnas ievērošanu. 9.–12. klašu skolēniem notiek lekcijas par kontracepciju. Bet ar 6. un 7. klašu skolēniem speciālisti pārrunā jautājumus, kas ir saistīti ar dzimumnobriešanu un personības attīstību. Bezmaksas vingrošanas nodarbības grūtniecēm un jaunajiem vecākiem ar mazuļiem. Tāpat veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu projekti tiek īstenoti visās Valmieras novada apvienībās, sniedzot iespēju dažādām vecuma grupām (no pirmsskolas vecuma bērniem līdz senioriem) piedalīties dažādās izglītojošās nodarbībās par uzturu un fiziskajām aktivitātēm, kā arī garīgo veselību.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

Nav

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Sociālā darbinieka konsultācijas, citu speciālistu konsultācijas, krīzes pabalsts no vienas līdz trīs valstī noteiktām minimālām mēneša darba algām.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Tiek sniegtas sociālā darbinieka konsultācijas, citu speciālistu konsultācijas, krīzes pabalsts, palīdzība dzīves vietas atrašanai un nodrošināšanai (sociālie mājokļi), kā arī tiek sniegta iespēja bez maksas izmantot Valmieras valstspilsētas nozīmes sabiedriskā transporta maršruta tīklu (kuriem Valmieras novada pašvaldība ir izsniegusi personalizētu braukšanas karti). Pašvaldība palīdz Ukrainas kara bēgļiem atrast darbu, savukārt bērniem tiek rastas iespējas mācīties novada izglītības iestādēs. Pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos informējam iedzīvotājus par palīdzības sniegšanas iespējām, lai sniegtu palīdzīgu roku Ukrainas kara bēgļiem.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

Ir dienas centrs bērniem un jauniešiem

Jaunatnes iniciatīvu centrs

Ir Valmieras jaunatnes centrs "Vinda", kā arī novada citās teritorijās: Burtnieku Jauniešu centrs, Burtnieku Jauniešu centrs “Grieze”, Rūjienas Jauniešu centrs (Rūjiena, Naukšēni, Mazsalaca), Valmieras Jauniešu māja, Trikātas Jauniešu centrs.

Dienas centrs senioriem

IR

Publiskā ledushalle

IR

Publiskais sporta centrs

IR

Publiskā āra slidotava

IR

Publiskās āra slidotavas ir pieejamas Matīšos un Bērzainē, kas ir izveidotas kā iedzīvotāju iniciatīvas sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

Jauniešu centri - https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/kontakti/izglitibas-parvalde/ Bibliotēkas - https://biblioteka.valmiera.lv/lv/regiona-bibliotekas/pasvaldibas-publiskas-bibliotekas Ledushalle - https://www.valmierasoc.lv/ledus-halle/ Publiskais sporta centrs - https://www.valmierasoc.lv/ Sporta laukumi, stadioni - https://www.valmierasnovads.lv/novads/sports/sporta-bazes/ Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrs - https://www.valmierasnovads.lv/jau-sovasar-noslegsies-daudzfunkcionala-socialo-pakalpojumu-centra-buvnieciba-valmiera/

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Valmieras pilsētā ir izstradāts tematiskais plānojums "Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija", tajā ir definēti priekšlikumi veloinfrastruktūras uzlabošanai, velonovietņu izvietošanai, utt. Plānojot jaunu ielu un ielu pārbūves būvprojektus, šie priekšlikumi tiek realizēti. Piemēram L. Laicena - Cēsu ielas pārbūves projektā paredzēta atbilstoša gājēju un veloinfrastruktūra ~ 2km garumā, planots, ka būvdarbi tiks uzsākti 2022. gadā. Pie atjaunotās Valmieras Viestura vidusskolas izveidotas 170 velonovietnes, pie skolenu studentu viesnīcas izveidota segta velonovietne ar 19 vietām, šobrīd tiek izbūvets labiekārtojums pie Valmieras Valsts ģimnāzijas, paredzētas 104 velonovietnes.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Pārbūvju un jaunbūvju projektos iespēju robežās tiek iekļautas parsības vides pieejamības nodrosināšanai. Valmieras 2. vidusskolas pārbūves projektā paredzēts lifts, panduss. Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” ietvaros paredzēts atbalsts personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, lai veiktu mājokļu pielāgojumus, kas uzlabos dzīves kvalitāti. Valmieras novada pašvaldībai paredzēts finansējums 6 mājokļu pielāgošanai. https://www.valmierasnovads.lv/personam-ar-invaliditati-pieejams-finansejums-majoklu-pielagosanai/

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Valmierā 2022. gadā atklāts sporta un aktīvās atpūtas parks "Mežs", kurš ietver skeitparku, asfalta pumpu trasi, bērnu laukumu, stieņu zonu, pulcēšanās vietu, ūdens brīvkrānu, wc utt., visā teritorija ievērotas vides pieejamības prasības, teritorija plānota un realizēta, kā vieta, kurā labi jūtas un ir ko darīt visai ģimenei kopā - gan mazuļi, gan pusaudži, jaunieši un pieaugušie. Valmierā 2022. gadā pabeigta arī Ziloņu ielas pārbūve, kurā iela pārvērsta par kvalitatīvu, labiekārtotu teritoriju Dzirnavu ezeriņa krastā, iela slēgta automašīnu satiksmei, būtiski uzlabota gājēju drošība, tostarp Lāčplēša ielas šķērsojums, izvietoti soliņi, terases pie ūdens, velostatīvi, dzeramā ūdens brīvkrāns, laukumiņi bērniem ar dizaina ozolkoka figūrām. Sporta un aktīvās atpūtas parks “Mežs” Valmierā ieguvis 1. vietu konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā Baltijā 2023”, nominācijā “Ilgtspējīgākais teritorijas labiekārtojums”. Konkurss izceļ izpildījumā un ilgtspējas risinājumos augsti novērtētu arhitektu un inženieru veikumu, ko vērtēja starptautiska profesionāļu žūrija.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

2022. gadā pašvaldība piesaistījusi finansējumu un izstradājusi projektus peldvietu labiekārtošanai divos karjeros - blakus Zilākalna ciemam un netālu no Sedas pilsētas. Projektos paredzētas parģēbšanās kabīnes, zviļņi, soli ar galdiem, slidkalniņš. Peldvietu labiekārtošanas darbi norisināsies 2023. gada pavasarī. Izveidota labiekārtota pludmale un peldvieta iedzīvotāju iecienītā vietā pie Brandeļu ezera (2022-2027). Labiekārtota pludmale atbilstoši apmeklētāju skaitam un noslogojumam, samazināta antropogēnā slodze Vaidavas ezera krastos; Izbūvēta infrastruktūra paplašinātajā daļā, izbūvētas pontonu laipas. Ūdens tūrisma maršrutu, attīstība pa Gauju, Rūju, Salacu u.c. upēm. Izstrādāti ūdenstūrisma maršruti un nepieciešamā peldvietu, atpūtas vietu, pakalpojuma infrastruktūras objekti (2022 - 2028). Vaidavas ezera ZA pusē labiekārtota publiska peldvieta, uzlabota infrastruktūra un piekļuve apmeklētājiem (2023-2027). https://www.valmierasnovads.lv/content/uploads/2021/11/Valm_AP_ricibu_plans_1RED.pdf

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Valmierā 2022. gadā atklāts sporta un aktīvās atpūtas parks "Mežs", kurš ietver skeitparku, asfalta pumpu trasi, bērnu laukumu, stieņu zonu, pulcēšanās vietu, ūdens brīvkrānu, wc utt., visā teritorija ievērotas vides pieejamības prasības, teritorija plānota un realizēta, kā vieta, kurā labi jūtas un ir ko darīt visai ģimenei kopā - gan mazuļi, gan pusaudži, jaunieši un pieaugušie. Tāpat ģimenes aicinātas atpūsties dabā un doties pastaigās pa Gaujas stāvo krastu Sajūtu parku, Sietiņieža dabas taku, Skaņākalna dabas parku, Valmiermuižas parku, Burtnieku muižas parku, Gaujas dabas taku un koka skulptūru parku. Arī Jāņa Daliņa stadionā pieejams bērnu rotaļu laukums ar gumijas segumu – smilšu kaste, dažādi kāpšļi, dažāda veida šūpoles, karuseļi un citas rotaļu iekārtas, ielu vingrošanas komplekss, stabi līdzsvara vingrinājumiem.

Skip to content