Cēsu novada pašvaldība

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
64161800

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

Par katru jaundzimušo bērnu 200 euro.

ja piedzimst trīņi

600€‎/vienreizējs

Par katru jaundzimušo bērnu 200 euro.

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Cēsu novada pašvaldība priecājas par katru jaundzimušo novadā un bērna dzimšanas reģistrēšana dzimtsarakstu nodaļā ikvienai ģimenei tiek padarīta īpaša, svinīga. Reģistrējot bērna dzimšanu katra ģimene saņem Cēsu novada domes priekšsēdētāja apsveikumu un Cēsu novada uzņēmēja darinātu Lacīti (priekšautiņu).

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.3€‎/dienā

Vecāku finansējums.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vecāku finansējums.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3.3€‎/dienā

Norādīta vidējā izmaksa.

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.3€‎/dienā

Norādīta vidējā izmaksa.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

3.3€‎/dienā

Vidējā izmaksa.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība finansē 100%.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība finansē 100%.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Pašvaldība finansē 100%.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.3€‎/dienā

Pašvaldība finansē 50%

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.15€‎/dienā

Pašvaldība finansē 50%

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.15€‎/dienā

Pašvaldība finansē 50%.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.3€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.3€‎/dienā

Vecāku 100% maksājums.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.3€‎/dienā

5.,6.gadīgajiem bērniem un sociālajām grupām. pašvaldība finansē 100%

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

1.-4.kl., 5.-6.kl. bērniem un sociālajām grupām pašvaldība finansē 100%.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.15€‎/dienā

Pašvaldība 7.-9.kl. finansē 50%.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Dažas pirmsskolas iestādes nodrošina šādu pakalpojumu.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

319.95€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

229.03€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Šāds pakalpojums nav aktuāls.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Tāds netiek nodrošināts.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Fiziskās vides pieejamība, speciālo izglītības programmu īstenošana.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Nav nepieciešamības.

Nav nepieciešamības.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

30€‎/vienreizējs

Pabalsts, uzsākot mācību gadu paredzēts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu, bērnu invalīdu, bez vecāku gādības palikušo bērnu un daudzbērnu ģimeņu atbalstam.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

30€‎/vienreizējs

Pabalsts uzsākot mācību gadu paredzēts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu, bērnu invalīdu, bez vecāku gādības palikušo bērnu un daudzbērnu ģimeņu atbalstam.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

30,00 EUR pabalsts, uzsākot mācību gadu paredzēts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu, bērnu invalīdu, bez vecāku gādības palikušo bērnu un daudzbērnu ģimeņu atbalstam.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Pirmsskolas bērniem pieejami dažādi attīstību veicinoši pulciņi - valodas, mūzikas, sporta, deju.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldība nodrošina ārpusstundu norises vietu pieejamību, līdzfinansē nodarbību pedagoga atalgojumu.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Kiwanis Cēsis" ik gadu skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē, dāvina skolas somu ar mācību piederumiem. Pabalsts, uzsākot mācību gadu paredzēts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu, bērnu invalīdu, bez vecāku gādības palikušo bērnu un daudzbērnu ģimeņu atbalstam.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

30€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

30€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā.

Skolēnam ar invaliditāti

30€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā.

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

30€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

30€‎/vienreizējs

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā.

Skolēniem audzēkņiem

30€‎/mēnesī

Stpendijas vidusskolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem tika maksātas 2021./2022.m.g. Šobrīd vairs stipendiju izmaksa nenotiek.

Studentiem

350€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

120€‎/gadā

Šī balva paredzēta par sasniegumiem ikdienas darbā.

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Programma Cēsu skolas soma ļauj baudīt novada kultūras aktivitātes, kuru pieejamību finansē pašvaldība.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Pedagoģijas studenti var pretendēt uz stipendiju un pašvaldības atbalstu studiju maksas atvieglojumiem.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Transports nodrošināts cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Dejas

5€‎/mēnesī

Teātris

5€‎/mēnesī

Mūzika

5€‎/mēnesī

Māksla

5€‎/mēnesī

Tehniskā jaunrade

5€‎/mēnesī

Folklora

5€‎/mēnesī

Vides izglītība

5€‎/mēnesī

Sports

5€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Vizuāli plastiskā māksla

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šāda vecuma bērni nav mākslas skolā.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

5€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Šāda vecuma bērni nav mākslas skolā.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

5€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

50% līdzfinansē par katru bērnu

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Akordeona spēle, čella spēle, klavierspēle, vijoles spēle, kora klase, flautas spēle, sitaminstrumentu spēle, ērģeļspēle, eiffonija spēle, fagota spēle, ģitāras spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šāda vecuma bērni nav mūzikas skolā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

50% katram bērnam sedz pašvaldība.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Mūzikas instrumentu nodrošinājums.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Florbols, basketbols, vieglatlētika, volejbols,, distanču slēpošana, biatlons, orientēšanās sports

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šāda vecuma bērni nav sporta skolā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

10€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

10€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

5€‎/mēnesī

50% katram bērnam līdzfinansē pašvaldība.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Iespēju robežās nodrošina ar sporta inventāru.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

109€‎/mēnesī

Ja persona ir ar invaliditāti kopš bērnības, atbalsta apmērs ir 163 euro.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Pašvaldība nodrošina psihologa, sociālā darbinieka atbalstu, kā arī sniedz palīdzību sociālās rehabilitācijas plānā noteikto mērķu sasniegšanai līdz 200 euro kalendārā gada laikā. Pašvaldība izmaksā pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (valsts atbalsts).

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pašvaldība piešķir: - pabalstu mācību gada uzsākšanai 30,00 euro apmērā; - pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai līdz 200,00 euro kalendārajā gadā; -psihologa pakalpojums

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Ikvienam novadā dzīvojošam bērnam no 7 gadu vecuma iespēja apmeklēt Cēsu novada Sociālā dienesta dienas centru bērniem un jauniešiem ar iespēju saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, tāpat jaunieši var iesaistīties Cēsu novada Jauniešu domē un tās organizētajās aktivitātēs visā novadā.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Bāreņi un bez vacāku apgādības palikušie bērni tiek nodrošināti ar dzīvojamo fondu.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

30€‎/vienreizējs

Pašvaldība pabalstu audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā katru MĒNESI 30 euro apmērā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

258€‎/mēnesī

Bērnam līdz septiņu gadu vecumam pabalsts ir 215 euro mēnesī un no septiņu līdz 18 gadu vecumam - 258 euro mēnesī.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

- Pabalsts mācību gada uzsākšanai; - pabalsts sociālās rehabilitācijas plānā noteikto mērķu sasniegšanai līdz 200 euro kalendāra gadā, - ēdināšanas maksas atvieglojumi no 1.5 gadi līdz 12. klasei.

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Psihologa pakalpojumi, kā arī pašvaldība ikvienai novadā dzīvojošai ģimenei/audžuģimenei nodrošina izglītojošas un atbalsta grupas: - "Bērnu emocionālā audzināšana"; - "Ceļvedis audzinot pusaudzi"; - sociālo prasmju attīstīšanas nodarbības; - citas programmas un nodarbības - saskaņā ar sociālā darbinieka izvērtējamu vai rehabilitācijas plānu.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Pašvaldībā atlīdzību audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksā, ja bāreni ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi. Atlīdzību izmaksā saskaņā ar Ministru kabineta audžuģimenes noteikumiem.

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Atlīdzību aprēķina proporcionāli dienu skaitam.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

33.33€‎/mēnesī

Pabalstu aizbildnim piešķir 400 euro gādā, papildus valsts sociālajiem pabalstiem, un to ir tiesības saņemt aizbildņa pienākumu pildīšanas laikā. Pabalsta summa tiek izmaksāta divās vienādās daļās vienu reizi 6 mēnešu periodā.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Atvieglojums 70 % apmērā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Papildus atlaides pašvaldības rīkotajos kultūras pasākumos.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Pašvaldība nodrošina tehniskos palīglīdzekļus
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Kanisterapija
 • Mūzikas terapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Vieglā transporta un/vai mobilā pacēlāja pakalpojums nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm, valsts vai pašvaldības institūcijām. Specializētā transporta pakalpojums specializētās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīga rakstura vai funkcionāliem traucējumiem, viņu nogādāšanai no mājām skolā un mājās no skolas. Bērnam ar invaliditāti iespēja apmeklēt dienas aprūpes centru, sociālās rehabilitācijas (fizioterapeitu, masāžu, psihologa konsultāciju, sensoro istabu u.c.) un atelpas brīža pakalpojumu Cēsu jaunajā atbalsta centrā "Pērle". Sadarbībā ar biedrību "Brīnummāja" bērniem iespēja nodrošināt vairākus pakalpojumus novadā uz vietas - montessori, smilšu spēles, tomatis un kanisterapiju, tāpat valodas attīstības nodarbības ar Forbrain u.c.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

Tiešs papildus atbalsts viena vecāka ģimenei pašvaldībā nav noteikts, bet ģimene var izmantot atbalsta, izglītojošo grupu pakalpojumu: - "Bērna emocionālā audzināšanā" - 10 nodarbības gadā - "Ceļvedis, audzinot pusaudzi" - 10 nodarbības gadā - sociālo prasmju attīstīšanas nodarbības - 10 nodarbības gadā - citas programmas un nodarbības - saskaņā ar sociālā darbinieka invertējumu vai sociālās rehabilitācijas plānu. Tāpat ģimenei ir iespēja izmantot psihologa pakalpojumu.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Tiešs papildus finansiāls atbalsts viena vecāka ģimenēm nav noteikts.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Ja vecāks aprūpē bērnu ar invaliditāti ESF projekta "Vidzeme iekļauj"" ietvaros iespēja saņemts sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Tiešs papildus finansiāls atbalsts viena vecāka ģimenēm nav noteikts, bet ģimene var izmantot atbalsta, izglītojošo grupu pakalpojumu un psihologa pakalpojumu.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Ģimenēm ir iespēja saņemt zupas virtuves pakalpojumu, kā arī atbalstu no sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām (atbalsts ar apģērbu un pārtiku). Pašvaldībā darbojas arī "Kopienas skapis" bezmaksas pārtikas apmaiņai.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

- Nekustamo īpašumu nodokļu atvieglojums 25% apmērā; - pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai; - Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai; - Pabalsts mācību gada uzsākšanai.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Ģimenēm ir iespēja saņemt zupas virtuves pakalpojumu, kā arī atbalstu no sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām (atbalsts ar apģērbu un pārtiku). Pašvaldībā darbojas arī "Kopienas skapis" bezmaksas pārtikas apmaiņai.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

- Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai; - Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai; - Pabalsts mācību gada uzsākšanai.

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

- Jau vairākus gadus ar pašvaldības atbalstu ikviena ģimenei (īpaši aicinātas jaunās ģimenes) ir iespēja apgūt Vecāku izglītības programmu; - Par tradīciju kļuvuši Starptautiskās ģimenes dienas svētki Cēsīs, kuru ietvaros pašvaldība organizē aktivitātes/pasākumus ikvienai ģimenei, tās saliedēšanai un kopā būšanai; - Ik gadu sadarbībā ar sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām tiek organizēta sociālā diena, kuras ietvaros tiek aicināta ikviena ģimene ar bērniem saņemt materiālo atbalstu (mācību līdzekļus, apģērbu, apavus u.c), bērniem uzsākot skolas gaitas; - Ar 1. septembri pašvaldība ir iesaistījusies jaunā pilotprojektā "Sociālais darbs kopienā" ar mērķi palīdzēt kopienas (ciema, pilsētas apkaimes, mazpilsētas, lauku apvidus) locekļiem sasniegt augstāku labklājības līmeni, paaugstināt pašorganizēšanās prasmes, kā arī uzņemties atbildību pašiem par savu rīcību un apkārtējo vidi, līdz ar to mazinot tādus kopienas sociālajā vidē pastāvošus apstākļus, kas rada pamatu sociālajām problēmām kopienas līmenī.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Visiem bērniem

Nodarbības tiek piedāvātas noteiktām vecuma grupām pirmsskolas vecuma un pamatskolas sākuma klašu vecumā.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Visiem attiecīgās vecuma grupas bērniem 100% apmērā.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (īsāka par 1 gadu)

Patlaban daudzbērnu ģimenēm ir ĪSA RINDA - termiņu, cik ātri rinda "iet uz priekšu" grūti prognozēt, tas ir atkarīgs, kad cilvēks aiziet "tai saulē" vai pārceļas uz kādu citu pašvaldību, vai atrisina savu mājokļa jautājumu pats, vai tiek ievietots sociālās aprūpes centrā; Patlaban apkopoti visi Cēsu novada brīvie dzīvokļi un tiek piedāvāti rindā reģistrētām personām, ģimenēm.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Visā Cēsu novadā daudzbērnu ģimenes pārsvarā vēlas māju vai lielus dzīvokļus, bet pašvaldībai nav māju funkcijas palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī nav lielu dzīvokļu. Maksimus tie ir divistabu dzīvokļi.

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Dzīvojamās telpas ar lokālo apkuri vai centralizēto siltumapgādi un kopējās lietošanas palīgtelpām vai dzīvojamās telpas ar centralizēto siltumapgādi. Sociāli aizsargājamām iedzīvotāju grupām.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, daudzbērnu ģimenēm
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

70%

Cēsu novada domes saistošie noteikumi paredz atvieglojamu 70 % apmērā daudzbērnu ģimenei, kura īrē pašvaldības dzīvokli vai tās īpašumā ir dzīvojamā māja vai dzīvoklis, kur ģimene ir deklarējusi savu pamata dzīves vietu un faktiski dzīvo,

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50%

50 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi piemēro: - personai ar I un II grupas invaliditāti un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas rezultātā cietušām personām; - personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar I un II grupas invaliditāti vai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušu personu

Audžuģimenēm

70%

Atbalstu piemēro personai (audžuģimenei), kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir aizbildnībā esoši (audžuģimenē ievietoti) bērni līdz pilngadības sasniegšanai vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ja ģimene ir trūcīga, maznodrošināta vai ģimenē ir persona ar invaliditāti nekustamā īpašuma atlaidi piemēro atbilstoši Cēsu novada domes saistošajos noteikumos noteiktajam atvieglojuma apmēram.

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

25%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Valsts noteiktais atbalsts

Viena vecāka ģimenēm

0%

Ja ģimene ir trūcīga, maznodrošināta vai ģimenē ir persona ar invaliditāti nekustamā īpašuma atlaidi piemēro atbilstoši Cēsu novada domes saistošajos noteikumos noteiktajam atvieglojuma apmēram.

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Ja bārenis ir trūcīga, maznodrošināta persona vai persona ar invaliditāti, nekustamā īpašuma atlaidi piemēro atbilstoši Cēsu novada domes saistošajos noteikumos noteiktajam atvieglojuma apmēram.

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Mēs nedrīkstam remigrantiem piedāvāt vairāk, nekā vietējiem iedzīvotājiem, taču ir lietas, ar ko nākam talkā. Vairākām mūsu skolām ir laba pieredze ar diasporas bērnu uzņemšanu un papildu stundām un vasaras darbiem, kas tēmēti, lai aizpildītu "robus" latviešu valodā vai vēsturē. Tāpat palīdzam ar biznesa kontaktiem, publicējam vakances pašvaldības mājas lapā, esam izveidojuši investīciju karti, piešķiram Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides cilvēkiem, kuri deklarējas no jauna u.tml. Tomēr, ja novadnieks, kurš dzīvo ārzemēs jautā pašvaldībai par atbalsta mehānismiem, tad tie ir: - Mājokļa pabalsts. Tiek regulēts ar saistošajiem noteikumiem. Tiek piešķirts mājoklis Cēsu novada teritorijā uz trīs gadiem, ja remigrantu ģimene atbilst saistošo noteikumu prasībām. Noteikumi skatāmi šeit – punkts 11.2. - Grantu konkurss jaunajiem uzņēmējiem, kurā pašvaldība dod līdz 3000 EUR uzņēmējdarbības sākšanai vai jaunu produktu attīstībai; - Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides; - Vispārējās uzņēmējdarbības konsultācijas; - Individuālā pedagoga piesaiste vasaras darbiem, ja tas ir nepieciešams; - Investīciju objektu karte; - Piedāvājam noorganizēt Skype darba intervijas, ja novadnieks ārzemēs izlēmis pieteikties kādā no Cēsu novada vakancēm. Vairākas ir arī veiktas; - Palīdzam iegūt nepieciešamo kontaktinformāciju.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Mājokļa pabalsts; grantu konkursi; NĪN atlaides; uzņēmējdarbības konsultācijas; individuālā pedagoga piesaiste; u.c.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

Nav

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Budžetā paredzēts finansējums 14 000 EUR skolēnu vasaras darba finansēšanai, kas tiek īstenots sadarbībā ar darba devējiem.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Cēsu Digitālais centrs veido digitālo pamatprasmju apmācības senioriem un citiem iedzīvotājiem. Ir sagatavoti arī tiešsaistē pieejami videokursi iedzīvotājiem digitālo prasmju pilnveidē dažādos tematos. Videokursi tiek papildināti. Tiek organizēti mācību kursi pašvaldības skolu administrācijai un skolotājiem. Vecākiem iespēja apmeklēt bērnu emocionālās audzināšanas apmācības (BEA) , programmu "Ceļvedis, audzinot pusaudzi (CAP)", kā arī sociālo prasmju attīstīšanas nodarbības un citas programmas un nodarbības.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Digitālās pamatprasmes Darbs ar izklājlapām Datu analītika ar Power BI 3D modelēšana ar Sketchup Digitālais mārketings, "Bērnu emocionālā audzināšana", "Ceļvedis audzinot pusaudzi" u.c.

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

Cēsu Digitālā centra organizētie kursi iedzīvotājiem ir bez maksas, gan klātienes gan tiešsaistē videoformātā pieejamie, kā arī Cēsu novada Sociālā dienesta organizētās apmācības ir bez maksas.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Iedzīvotājiem digitālo prasmju apmācības, videokursu sagatavošanu,publicēšanu. Specifiskus kursus nozaru speciālistu piesaistei. Pašvaldības darbinieku un skolotāju apmācībām. Ģimenēm ar bērniem.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Piemēram, realizējot bērnu vecāku apmācību programmu "PLECS"

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Tas nav noteikts centralizēti, un katrs mācību piedāvājums tiek vērtēts atsevišķi. Bet, protams, primāri - sabiedrības neaizsargātākajām vai sociāli jutīgākajām daļām.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Materiālo atbalstu medicīnisko pakalpojumu apmaksai pašvaldība sniedz trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un vientuļiem, vienatnē dzīvojošiem vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuru pensija nepārsniedz 500 euro.

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai piešķir ambulatorās ārstēšanas (t.sk. zobu ārstēšanas un protezēšanas), stacionārās ārstēšanas, medicīnisko izmeklējumu un citu medicīnas pakalpojumu izmaksu segšanai, redzes korekcijas līdzekļu, medicīnas preču un slimnieku aprūpes priekšmetu iegādes izdevumu apmaksai, recepšu medikamentu apmaksai vai valsts kompensējamo medikamentu, vai valsts kompensējamo slimnieku aprūpes priekšmetu nekompensējamās daļas apmaksai.

Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir, pilnībā vai daļēji sedzot medicīniskos izdevumus un ievērojot, ka šis pabalsts kalendārā gada laikā nepārsniedz 150,00 euro vienas personas mājsaimniecībai un 300,00 euro vairāku personu mājsaimniecībai.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Psihologa pakalpojums ietver profesionālu psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas. Psihologa pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem.

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Psihologa pakalpojums ietver profesionālu psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas. Psihologa pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem.

Bērniem

IR

Psihologa pakalpojums ietver profesionālu psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas. Psihologa pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem.

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Pašvaldības psihologs nodrošina konsultācijas paliatīvās aprūpes pacientiem (Līdz 10 reizēm gadā).

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Pašvaldības psihologs nodrošina konsultācijas personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (līdz 10 reizēm gadā).

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Tiek īstenoti projekti, kuros realizē pasākumus vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei, piedāvājot dažādas aktivitātes visa vecuma iedzīvotājiem.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

No 32 pašvaldības sociālā darba speciālistiem seši ir sociālās palīdzības organizatori. (Pēc PMLP datiem uz 01.01.2022. pašvaldībā reģistrēti 43 737 iedzīvotāji)

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Nav

No pašvaldības 32 sociālā darba speciālistiem 11 ir sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm ar bērniem. (Pēc PMLP datiem uz 01.01.2022. pašvaldībā reģistrēti 43 737 iedzīvotāji).

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

1. Pabalsts krīzes situācijā, neizvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus: - katastrofu gadījumā- līdz divu valstī noteikto minimālo darba algu apmēram vienai mājsaimniecībai, ņemot vērā apstākļu radīto zaudējumu sekas; - citu ārējo notikumu dēļ - līdz vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēram vienai mājsaimniecībai; 2. Pagaidu dzīvojamās platības pakalpojums (krīzes dzīvoklis); 3. Krīzes centra pakalpojums. Krīzes situācijas gadījumā pašvaldība cieši sadarbojas arī ar sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām nodrošinot pārtiku, apģērbu un citas pirmās nepieciešamības lietas.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Šī gada 11.martā Cēsīs tika atvērts atbalsta centrs Ukrainas kara bēgļiem, kurā ir iespēja saņemt palīdzību un atbalstu gan par izmitināšanas, gan par darba jautājumiem, kā arī par citiem atbalsta pasākumiem, t.sk. materiālo palīdzību un integrēšanu. Pašvaldība uzņemot Ukrainas kara bēgļus piešķir vienreizēju pabalstu krīzes situācijā (272 euro pilngadīgai personai, 190 euro bērnam). Ja bēgļi atkārtoti vēršas pēc sociālās palīdzības, atbalsts tiek nodrošināts atbilstoši sociālo palīdzību un pakalpojumu likumā noteiktajam. Pašvaldība izvērtējot ģimenes ienākumus piešķir sociālo palīdzību (GMI, trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, medicīnas pabalstu, pabalstu mācību gada uzsākšanai, apbedīšanas pabalstu u.c.). Tāpat ģimenēm tiek piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts, bērnu aizbildņiem - pabalsts par ārkārtas aizbildņa pienākuma pildīšanu. Papildus ģimenēm tiek nodrošināts psihologa atbalsts. Sadarbībā ar sociālās jomas nevalstisko organizāciju "Be The light" un biedrību "Tavi draugi" Ukrainas kara bēgļiem ir iespēja saņemt apģērbu, apavus, kā arī pārtikas preces. Cēsīs ir nodrošināta iespēja bez maksas apgūt latviešu valodu. Divas reizes Cēsīs ir noorganizēts pasākums "Darba birža", radot iespēju vienviet satikties darba meklētājiem un uzņēmējiem, lai pārrunātu darba iespējas. Šobrīd Cēsu novadā reģistrēti 637 Ukrainas kara bēgļi. Pirmskolas un skolas vecuma bērni apmeklē Cēsu novada pirmskolas izglītības iestādes un skolas. Regulāri tiek aicinātas ģimenes/personas piedalīties dažādos pašvaldību un novada uzņēmēju organizētos pasākumos (bez maksas).

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Priekuļu Bērnu dienas centrs "Zīļuks" | Cēsu Bērnu un jauniešu centrs

Jaunatnes iniciatīvu centrs

Priekuļu Jauniešu centrs "REST[e]"| Liepas Jauniešu centrs "Apelsīns"| Pārgaujas jauniešu radošā istaba Rozulā | Bērnu un jauniešu interešu centrs "Tagad" | Jaunatnes iniciatīvu centrs "Balgas strops" | Dzērbenes Jauniešu centrs | Inešu Jauniešu centrs | Cēsu Jauniešu māja | JAUNIEŠU INTEREŠU CENTRS GVD (gribu - varu - daru). | Labiekārtota jauniešu istaba Augšlīgatnē | Jauniešu organizācijai "Nītaureņi" iznomātas telpas.

Dienas centrs senioriem

IR

Ir iespēja pulcēties senioru organizāciju organizētiem pasākumiem Augšlīgatnes kultūras namā Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē un Spriņģu ielā 4, Līgatnē un izmantot Līgatnes Amatu mājas piedāvātas aktivitātes.| Dienas centrs Priekuļos | Amatas apvienībā noslēgts telpu nomas līgums ar pensionāru biedrībām, kas daļēji pilda funkciju. |

Bibliotēka

Bibliotēkas ir visā novada teritorijā: Jaunpiebalgas pagastā, Zosēnu pagastā, Inešos, Kaivē, Taurenē, Dzērbenē, Vecpiebalgā, Līgatnes pilsētā un Augšlīgatnes ciemā, Priekuļu pagastā, Veselavas pagastā, Liepas pagastā, Mārsnēnu pagastā, Rozulā, Stalbes pagastā, Straupes pagastā, Raiskuma pagastā, Cēsu Centrālā bibliotēka, Vaives pagasta Rāmuļos, Vaives pagasta Rīdzenē.

Publiskā ledushalle

Nav

Publiskais sporta centrs

IR

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, Drabešu sporta centrs, Līgatnes Sporta centrs. Vairākos pagastos atrodas sporta zāles, kuras pieejamas iedzīvotājiem.

Publiskā āra slidotava

IR

Atbilstoši laika apstākļiem ar iedzīvotāju iniciatīvu un līdzdalību ir iespēja veikt dabīgā ledus laukuma izveidi Gaujasmalas mikrorajonā, Līgatnes pilsētā, nodrošinot ar ūdeni un aprīkojumu laukuma liešanai vai attīrot ledus virsmu pāšvaldības ūdenskrātuvēs.| Cēsu skeitparkā pie Maija parka sezonā darbojas publiskā slidotava ar dabīgā ledus segumu.| Arī citviet novadā sezonā iespēju robežās tiek nodrošināta publiskā ārā slidotava.

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Dzērbenes vispārējā un mūzikas pamatskolā, Taurenes pagastā, bērnudārzā "Asniņš", Vecpiebalgas vidusskolā. | Āra trenažieru laukums Pilsoņu ielā, Līgatnē, āra sporta laukumi Gaujasmalā, Līgatnē, Laivenes atpūtas parkā un Ošu ielā, Augšlīgatnē (Basketbols, skrituļošana, futbols, pludmales volejbols). Izglītības iestādes sporta laukums Strautu ielā 4, Līgatnē| Stadioni Jaunpiebalgas pagastā un Melnbāržos | Zaubes ciemā , volejbola laukumi Līvos, Ģikšos , Nītaurē, Skujenē, sporta laukums Ieriķos.| Stalbes sporta stadions| Cēsu pilsētas stadions.| Cēsu Valsts ģimnāzijas stadions| Vēl daudzi citi izglītības iestāžu stadioni un sporta laukumi, kuri pieejami arī publiskai lietošanai.

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

Visa informācija atrodama pašvaldības oficiālajās mājas lapās: www.cesis.lv; www.priekuli.lv; www.pargauja.lv; www.amata.lv; www.ligatne.lv; www.jaunpiebalga.lv; www.vecpiebalga.lv.

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

Ir pagasti, kuros ir vairāk nekā viens rotaļu laukums.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Āra trenažieru laukums Pilsoņu ielā, Līgatnē, pastaigu takas Līgatnē | Kaives muižas parks | Nītaurē | Priekuļu "Sporta birzīte" | Dažādi āra trenažieri Cēsīs, Bērzaines ielā un citviet novada teritorijā| Ir vairākas veselības takas, kurās ir izglītojošu sporta vingrojumu paraugi | pašvaldības teritorijā ir arī vairākas dabas takas.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

 • Daļēji (pašvaldības teritorijā nodrošināta piekļuve atsevišķās vietās)

Daļa pašvaldības ēku ir aprīkotas. Jebkurai jaunai vai pārbūvētai infrastruktūras būvei nodrošināta vides pieejamība, piemēram, Raunas ielā 4, Cēsīs.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Vecpiebalgas pagasta centrā izveidoti velo celiņi. Jaunpiebalgā gar Gaujas ielu visā garumā veloceliņš kopējs ar gājēju celiņu. | Ierīkots veloceliņš no Priekuļiem līdz Cēsīm. Ir novietnes pie visām publiskajām pašvaldības iestādēm.| Pie skolām ir velonovietnes.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Cēsu novada un pārvalžu mājas lapas piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Turpinās Cēsu Kosmosa izziņas centra jeb projekta “Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs” būvniecība un iekārtošana. | Tiek veikta Cēsu radošā un tehnoloģiju parka attīstība.| Veikta Gaujas un Miera ielas pārbūve Līgatnes pilsētā, kur atjaunotas un izveidotas gājēju ietves atbilstoši normatīviem, kā arī veikti satiksmes mierināšanas pasākumi (ātrumvaļņi, ātruma ierobežošana). | Veloceliņš Līvi-Cēsis. | Cīruļkalna virsotnē atklāts mūsdienīgs un tehnoloģiski aprīkots dabas vērošanas skatu tornis jeb “Zaļais tornis”, kas brīvi pieejams ikvienam Cēsu novada iedzīvotājam un viesim. Infrastruktūra nodrošina atpūtas iespēju kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem, ļaujot novērot dabas pārmaiņas visos gadalaikos gan klātienē, gan caur videokamerām, organizēt nelielus kultūras un ekoloģiskos pasākumus un spēles, kā arī sportot, izklaidēties un pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izzinot un vērojot dabu.| Uzbūvēts Cēsu DYNAMI:T skeitparks. | Veikta Līgatnes pilsētas PII renovācija. | Cēsu Valsts ģimnāzijā atjaunota sporta zāle un ķīmijas klases.| Realiz;eti daufdi citi nelielāki projekti.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Izveidotas laivu ielaišanas vietas Alauksta ezerā, + rotaļu laukums ezera krastā + ugunskura vietas; Ineša ezers - laivu ielaišanas vieta un rotaļu laukums, laipa; labiekārtotas pedvietas Taurenes pagastā, pie Gaujas "Studentos" (laipa, rotaļu laukums, volejbola laukums, ugunskura vietas.) Kaives ezers - labiekārtota peldvieta, rotaļu laukums, ugunskura vieta; Gulbieres ezers - ugunskura vietas, laipa, informācijas stends.| Šogad ir piesaistīts finansējums caur Natura 2000 projektu lai labiekārtotu peldvietas Vecpiebalgā un Inešos. Pontonu laipas izbūve Putnu dīķi Ģikšos. | Pašvaldība uztur publisko peldvietu pie Ratnieku ezera, Augšlīgatnē - iekārtota laipa, atpūtas vietas (galdiņi ar soliem), sausā tualete, pārģērbšanās kabīne, piekļuves infrastruktūra (ceļa greiderēšana un atputekļošana), atkritumu savākšana, pļaušana. | Uzstādīti soliņi, ģērbtuves, atkritumu urnas, publiskās tualetes, ugunskura vieta Priekuļu apvienības publiskajās peldvietās. Ierīkota atpūtas vieta pie ezera Ninieris, Priekuļu pagastā. Labiekārtota Riebiņa ezera publiskā peldvieta.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Pašvaldībā ir ļoti daudz publisko dabas taku un atpūtas vietu brīvā dabā, piemēram, Kaķupītes dabas taku teritorija, Cīrulīšu dabas takas, jaunas pastaigu takas Liepnā un tās apkārtnē, pastaigu taka Nēķena muižas apkārtnē, Līgatnes dabas takas, Cecīļu dabas takas, SIA "ZAAO" URDAS izzinošās dabas takas un ļoti daudz citu. Nesen Stalbes centrā iekārtota pasākumu norises un atpūtas vieta. Cēsī un Liepā ir velotrase. Cēsīs izvietoti dzeramā ūdens brīvkrāni.| Green ways (Ieriķi-Pleskava), Vecpiebalgas viesistabas parks, Kaives muižas parks, Dzērbenes muižas parks, Cieres dabas takas; Kalna Kaibēnu skatu platforma, Brežģa kalna skatu tornis; Velo celiņi Vecpiebalgas pagasta centrā.| Publisks skeitparks Augšlīgatnē, Laivenes parka teritorijā, piknika vietas pašvaldības SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne"" pārziņā esošā teritorijā, pie Ratnieka ezera un ugunskura vieta Līgatnes pilsētā. Līgatnes pilsētā ir izveidotas pastaigu takas.

Skip to content