Mārupes novada pašvaldība

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
67934695

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

400€‎/vienreizējs

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 400,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

400€‎/vienreizējs

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 400,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

400€‎/vienreizējs

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 400,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu.

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

Precizējums: 200 EUR par katru bērnu

ja piedzimst trīņi

1200€‎/vienreizējs

Precizējums: 400 EUR par katru bērnu

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Katra bērniņa piedzimšana novadā ir nozīmīgs notikums. Tādēļ katram jaundzimušajam, kas tiek reģistrēts Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļā, tiek dāvāta piemiņas monēta "Esmu mazais mārupietis", grāmata un senioru sarūpēta dāvaniņa. No 2015. gada Mārupes novadā reizi ceturksnī tika rīkots jaundzimušo sveikšanas svinīgs sarīkojums, kurā tiek sveikti jaundzimušie un vecāki sadarbībā ar novada uzņēmējiem. Covid-19 pandēmijas dēļ tradīcija uz brīdi pārtraukta. Apstākļiem uzlabojoties, sveikšana tiks atjaunota.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

1.-4. klases izglītojamajiem (Valsts finansējums)

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.71€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.71€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.5€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3.5€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.09€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.55€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.09€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3.09€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.09€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3.09€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

3.09€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3.09€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

48%

Rindā uz pašvaldības PII ir 1295 bērni (procentos aptuveni 48 %).

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

345€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

320€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

200€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Nav

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Sedzam 50 % no pakalpojuma summas, bet ne vairāk kā 300 EUR, ja ir Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums vai DEAK.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Līgumi par līdzfinansējuma piešķiršanu tiek slēgti ar visām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, neatkarīgi no pašvaldības, kurā tās atrodas.

Līgumi par līdzfinansējuma piešķiršanu tiek slēgti ar visām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, neatkarīgi no pašvaldības, kurā tās atrodas.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Nav

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Nav

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību bērniem vienreizējs pabalsts 50,00 euro

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

30 interešu izglītības programmas. Mārupes novada pašvaldības izsniegto un aktuālo interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licenču saraksts pieejams https://www.marupe.lv/lv/izglitiba/interesu-programmu-licencesana

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Nav

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Nav

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

80€‎/vienreizējs

80 EUR/gadā

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

50€‎/vienreizējs

Ar maznodrošinātas ģimenes statusu skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošā mācību iestādē, kur tiek apgūta pamatskolas vai vidusskolas izglītības programma, vai bērnam, kurš mācās speciālās izglītības iestādē, vai iegūst obligāto pirmsskolas izglītību - pabalsts skolas piederumu iegādei ir 50.00 euro katram bērnam mācību gada sākumā.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

50€‎/vienreizējs

Ar trūcīgas ģimenes statusu skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošā mācību iestādē, kur tiek apgūta pamatskolas vai vidusskolas izglītības programma, vai bērnam, kurš mācās speciālās izglītības iestādē, vai iegūst obligāto pirmsskolas izglītību - pabalsts skolas piederumu iegādei ir 50.00 euro katram bērnam mācību gada sākumā.

Skolēniem audzēkņiem

50€‎/mēnesī

50 EUR

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

50€‎/gadā

Nav noteikts limits, par naudas balvu lemj dome

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Atbalsts dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs līdz 550 EUR gadā atkarībā no sportista sasniegumiem atbilstoši saistošajiem noteikumiem https://likumi.lv/ta/id/340019 Atbalsts dalībai valsts un starptautiska līmeņa kultūras un mākslas konkursos - 1500,00-3000,00 EUR apmērā atkarībā no konkursa nozīmīguma atbilstoši saistošajiem noteikumiem https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/atbalsts_kulturai_2018_06.pdf

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Nav

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

 • Nē, nav bezmaksas

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Pabalsts transporta pakalpojumiem 100.00 EUR gadā.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

Nav

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Savas pašvaldības ietvaros skolēni var izmantot skolēnu autobusu.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Nav. Ja bērns pārstāv Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādi vai sporta centrus, tad izglītības iestādes nodrošina nokļūšanu.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Vairāk informācijas https://www.marupe.lv/index.php/lv/izglitiba/interesu-programmu-licencesana

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz visiem (vismaz 40%)

Pirmsskolās vecāki sedz paši interešu izglītības nodarbības, skolas tās lielākā daļa ir bezmaksas. Mārupes novada Sporta skola realizē interešu izglītibas programmu "Peldētapmācība", pirmsskolas vecuma bērniem, kuri deklarēti Mārupes novadā, nodarbības ir bez maksas.

Mūzika

15€‎/mēnesī

15 eur (programmās, kuras īsteno profesionālās izglītības iestādes) un sporta centri (sporta nodarbības), bet vispārējās izglītības iestādēs- bez vecāku līdzmaksājuma.

Māksla

15€‎/mēnesī

15 eur (programmās, kuras īsteno profesionālās izglītības iestādes) un sporta centri (sporta nodarbības), bet vispārējās izglītības iestādēs- bez vecāku līdzmaksājuma.

Sports

15€‎/mēnesī

15 eur (programmās, kuras īsteno profesionālās izglītības iestādes) un sporta centri (sporta nodarbības), bet vispārējās izglītības iestādēs- bez vecāku līdzmaksājuma.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Sporta interešu izglītībā minētajām kategorijām pašvaldība sedz izmaksas 100% apmērā.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Sporta interešu izglītībā minētajām kategorijām pašvaldība sedz izmaksas 100% apmērā.

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Sporta interešu izglītībā minētajām kategorijām pašvaldība sedz izmaksas 100% apmērā.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Sporta interešu izglītībā minētajām kategorijām pašvaldība sedz izmaksas 100% apmērā.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Sporta interešu izglītībā minētajām kategorijām pašvaldība sedz izmaksas 100% apmērā.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā - Vizuāli plastiskā māksla

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

15 EUR mēnesī vienam audzēknim par vienu programmu

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

No līdzfinansējuma maksas par profesionālās ievirzes izglītības programmu, kā arī sagatavošanās klasi, pamatojoties uz izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu atbrīvo: 1.izglītojamo ar invaliditāti; 2.izglītojamo, kurš ir bez vecāku gādības palicis bērns; 3.izglītojamo, kurš ir daudzbērnu ģimenes bērns, un attiecīgajai ģimenei piešķirts Latvijas Goda ģimenes statuss un izsniegta 3+ Ģimenes karte, ar nosacījumu, ka izglītojamā sekmes ir labas un/vai teicamas un nav neattaisnotu kavējumu; 4.izglītojamo, kurš ir no ģimenes, kurai ar Mārupes novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 5. pašvaldības izglītības iestāžu darbinieka bērnu, ar nosacījumu, ka viņa sekmes ir labas un/vai teicamas, un nav neattaisnotu kavējumu. No līdzfinansējuma maksas par profesionālās ievirzes izglītības programmu, pamatojoties uz Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sniegto atzinumu, atbrīvo izglītojamo, kuram ir teicamas sekmes, vai kurš pārstāvējis Izglītības iestādi un Pašvaldību valsts un starptautiskajos konkursos.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Ja vienas ģimenes divi bērni katrs apgūst profesionālās izglītības ievirzes programmu, līdzfinansējuma maksa katram izglītojamam tiek samazināta par 50 %. Pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi https://www.marupe.lv/index.php/lv/izglitiba/atbalsts-profesionalas-ievirzes-izglitibas-ieguvei

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Babītes Mūzikas skola, Mārupes Mākslas un mūzikas skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Babītes Mūzikas skolā - Sitaminstrumentu spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Kora klase, Ģitāras spēle, Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Kokles spēle, Flautas spēle, Trompetes spēle un Mārupes Mūzikas un mākslas skolā - Trompetes spēle, Trombona spēle, Tubas spēle, Eifonija spēle, Vizuāli plastiskā māksla, Klavierspēle, Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle, Ģitāras spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Sitaminstrumentu spēle, Akordeona spēle, Kokles spēle, Obojas spēle, Mežraga spēle, Kora klase, Kontrabasa spēle

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

15€‎/mēnesī

Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes programmās, sagatavošanas klasē un interešu izglītības programmās ir 15 eiro mēnesī.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes programmās, sagatavošanas klasē un interešu izglītības programmās ir 15 eiro mēnesī.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

No līdzfinansējuma maksas par profesionālās ievirzes izglītības programmu, kā arī sagatavošanās klasi, pamatojoties uz izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu atbrīvo: 1.izglītojamo ar invaliditāti; 2.izglītojamo, kurš ir bez vecāku gādības palicis bērns; 3.izglītojamo, kurš ir daudzbērnu ģimenes bērns, un attiecīgajai ģimenei piešķirts Latvijas Goda ģimenes statuss un izsniegta 3+ Ģimenes karte, ar nosacījumu, ka izglītojamā sekmes ir labas un/vai teicamas un nav neattaisnotu kavējumu; 4.izglītojamo, kurš ir no ģimenes, kurai ar Mārupes novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 5. pašvaldības izglītības iestāžu darbinieka bērnu, ar nosacījumu, ka viņa sekmes ir labas un/vai teicamas, un nav neattaisnotu kavējumu. No līdzfinansējuma maksas par profesionālās ievirzes izglītības programmu, pamatojoties uz Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sniegto atzinumu, atbrīvo izglītojamo, kuram ir teicamas sekmes, vai kurš pārstāvējis Izglītības iestādi un Pašvaldību valsts un starptautiskajos konkursos.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Ja vienas ģimenes divi bērni katrs apgūst profesionālās izglītības ievirzes programmu, līdzfinansējuma maksa katram izglītojamam tiek samazināta par 50 %. Pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi https://www.marupe.lv/index.php/lv/izglitiba/atbalsts-profesionalas-ievirzes-izglitibas-ieguvei

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kurā blakus pašvaldībā atrodas sporta skola

nav datu

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Basketbols, BMX riteņbraukšana, Futbols u. c. Plašāka informācija https://www.marupe.lv/lv/sports/jaunums-marupes-novada-sporta-skola/uznemsana

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Nav

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Nav

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

Nav

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi https://www.marupe.lv/index.php/lv/izglitiba/atbalsts-profesionalas-ievirzes-izglitibas-ieguvei

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

125.00 EUR, 188.00 EUR personai ar invaliditāti

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Persona ir tiesīga saņemt psihosociālu palīdzību - sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas. Materiāls atbalsts var tikt sniegts krīzes pabalsta ietvaros, izvērtējot katru konkrēto gadījumu atsevišķi.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

500.00 eur/ 200.00 eur

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

500 EUR

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Nav

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas ir iespēja Mārupes novada pašvaldībā stāties dzīvokļu rindas uzskaitē un saņemt dzīvojamo platību rindas kārtībā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

50€‎/vienreizējs

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam noteikts 50,00 euro apmērā mēnesī.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

450€‎/mēnesī

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

-

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

-

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

200€‎/mēnesī

200.00 EUR bērna izglītības ieguvei

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90 % apmērā

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Mārupes novadā dzīvojošās daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu 90% apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās nodokļa summas. 40 eiro mēnesī bērnam no 1,5 gada vecuma līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai vispārējās izglītības iestādē. 80 eiro gadā bērnam (1. – 9. klasei), kurš apgūst pamatizglītības programmu vispārējās izglītības iestādē.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts

300 EUR

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Pakalpojumi, Nekustamā īpasuma nodokļa atvieglojums 90 % apmērā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks un bērns ar invaliditāti ir deklarēts īpašumā par kuru tiek prasīts nodokļa atvieglojums.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Pašvaldības sociālie pabalsti var tikt sniegti pēc ienākumu izvērtēšanas.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

Viena vecāka ģimene var saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

-

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Finansiāls atbalsts

Pašvaldības pabalsts bērna aprūpei ir EUR 75.00 mēnesī, ja netiek saņemts valsts apmaksāts kopšanas pabalsts.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

-

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

-

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Medikamenti 200.00 EUR gadā, ārstēšanai 300.00 EUR gadā, sociālās rehabilitācijas mērķiem 500.00 EUR gadā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pakalpojumi - sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits, ergoterapeits

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Medikamenti 200.00 EUR gadā, ārstēšanai 300.00 EUR gadā, sociālās rehabilitācijas mērķiem 500.00 EUR gadā

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Medikamenti 200.00 EUR gadā, ārstēšanai 300.00 EUR gadā, sociālās rehabilitācijas mērķiem 500.00 EUR gadā

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pakalpojumi - sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits, ergoterapeits

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Medikamenti 200.00 EUR gadā, ārstēšanai 300.00 EUR gadā, sociālās rehabilitācijas mērķiem 500.00 EUR gadā

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Mārupes novada pašvaldībā jau trešo gadu īstenots konkurss “Mammu bizness Mārupē”, lai veicinātu jauno māmiņu uzņēmējdarbību novadā. Konkursā sievietes, kuras audzina bērnu kopīgā dzīvesvietā vecumā līdz 8 gadiem (ieskaitot), var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma darbības uzsākšanai. Konkursa mērķis ir motivēt sievietes - māmiņas saskatīt sevī uzņēmējas potenciālu un uzsākt komercdarbību, sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu, kā arī sekmēt jauno māmiņu sociālo iekļaušanu, sevis pilnveidošanu, atvieglojot un veicinot veiksmīgāku atgriešanos darba tirgū.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Visiem novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem (tostarp pieaugušajiem) ir atlaides peldbaseinu apmeklējumu maksai. Lielākas atlaides ir: ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem un personām ar invaliditāti.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

Piemēram, iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta novada teritorijā, peldbaseinu apmeklējuma (individuālā apmeklējuma gadījumā) maksa ir par 30% zemāka.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Jā (šobrīd reģistrēti palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 5 bez vecāku gādības palikuši bērni un 1 palīdzības saņemšanai sociālā dzīvokļa izīrēšanai)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Pašvaldībai ir dzīvokļu fonds, bet nav pietiekams, tāpēc veidojas rinda.

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Mārupes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2022.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

90%

Mārupes novadā dzīvojošās daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu 90% apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās nodokļa summas.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

Personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, personu ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem.

Audžuģimenēm

90%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Nav

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Par periodu, kurā persona atbilst maznodrošinātās personas statusam, saskaņā ar sociālā dienesta lēmumu.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Par periodu, kurā persona atbilst trūcīgas personas statusam, saskaņā ar sociālā dienesta lēmumu.

Viena vecāka ģimenēm

0%

Nav

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

90%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Cita veida atbalsts

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

-

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Nav sadarbība

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

Nav

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību, piedāvājot darbu vasaras mēnešos skolēniem savās iestādēs - izglītības iestādes, centrālā administrācija, īpašumu pārvalde u.c.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Pašvaldība regulāri organizē kursus un apmācības vecākiem par dažādām tēmām: par bērnu audzināšanu, par lasītprasmi, par kritisko domāšanu, par koncentrēšanās prasmēm digitālajā laikmetā, par lasīšanas ietekmi uz bērnu un jauniešu kognitīvo un emocionālo attīstību.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Pašvaldība regulāri organizē kursus un apmācības vecākiem par dažādām tēmām: par bērnu audzināšanu, par lasītprasmi, par kritisko domāšanu, par koncentrēšanās prasmēm digitālajā laikmetā, par lasīšana

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

Pašvaldība organizē bezmaksas kursus un apmācības

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Pašvaldība organizē bezmaksas kursus un apmācības

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Jā, NVO u.c. organizācijas vai personas var piedalīties konkursā "Mārupe - mūsu mājas" un iegūt līdzfinansējumu līdz 2500 eiro apmērā vienam projektam.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

-

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Sociālais dienests materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vai personām. Ar trūcīgas ģimenes statusu var saņemt valsts nodrošinātos medicīniskos pakalpojumus bez maksas vai ar atlaidi. Medicīnisko pakalpojumu apmaksai līdz EUR 300.00 gadā; medikamentu apmaksai līdz EUR 200.00 gadā. Inkontinences piederumu iegādei līdz EUR 30.00 mēnesī.

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpei bērnam ar invaliditāti vai celiakiju 300 EUR gadā Pabalsts pneimokoka vakcīnas apmaksai personām, kuras sasniegušas 65 gadu vecumu

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Mārupes novadā ir vairākas ģimenes ārstu prakses.

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Mārupes novadā ir vairākas zobārstniecības prakses.

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Sociālā dienesta psihologi nodrošina konsultācijas novada iedzīvotājiem: krīzē nonākušām ģimenēm, bērniem, vecākiem, aizbildņiem, senioriem u.c. Psiholoģiskās izpētes gadījumā tiek piesaistīts bāriņtiesas psihologs. Sevišķi smagu vardarbības gadījumu risināšanā un palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem tiek piesaistīti Centra "Dardedze" psihologi, kurus apmaksā pašvaldība. Sociālajam dienestam ir iespēja nodrošināt psihologa konsultācijas visām pašvaldībā esošām klientu kategorijām, arī paliatīvās aprūpes klientiem un personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

Nav

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pašvaldība organizē dažādus tautas sporta pasākumus, organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības dažāda vecuma iedzīvotājiem

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Sociālais dienests, ja nepieciešams, sadarbojas ar NVO. Piemēram: centrs "Marta", centrs "Dardedze", resursu centrs pusaudžiem, MKB mācību centrs, biedrība "Patvērums "Drošā māja"", biedrība "Labdarības lapa" u.c. Tāpat Mārupes novada pašvaldība sadarbojas ar biedrību "Labdarības lapa" - bēgļu no Ukrainas atbalstam (ziedojumu vākšana, šķirošana, izdale), ar biedrību "Mārupes uzņēmēji", kas veido izglītojošas un motivējošas aktivitātes skolēniem, lai veicinātu skolēnu uzņēmējdarbību novadā. Veiksmīga sadarbība tūrisma jomā - ar Pierīgas tūrisma asociāciju ("Exit Rīga"); dažādās jomās - ar biedrību "Pierīgas Partnerība" ( tostarp novada uzņēmēju pieredzes paaugstināšanai).

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Ikgadējā projektu konkursā "Mārupe - mūsu mājas" vietējās biedrības ar pašvaldības finansiālu atbalstu piedāvā iedzīvotājiem dažādas aktivitātes, pasākumus un kursus.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Uz katriem 1000 iedzīvotājiem nav viens sociālā darba speciālists. Speciālistu skaits ir mazāks.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Nav

Ir pieejami vairāki speciālisti darbam ģimenēm ar bērniem; to skaits attiecībā pret iedzīvotāju kopējo skaitu novadā ir mazāks par attiecību - 1 sociālais darbinieks uz 1000 iedzīvotājiem.

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Krīzes pabalsts ir 3000.00 EUR

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Pašvaldība sniedz atbalstu, ievērojot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu un Mārupes novada pašvaldības domes izdotos saistošos noteikumus. Pašvaldība veiksmīgi sadarbojas ar vienu no aktīvākajām labdarības biedrībām - "Labdarības lapa". Kopīgi iekārtots palīdzības punkts Tīrainē, noliktava, kur tiek apkopotas saziedotās mantas, pārtika un pirmās nepieciešamības preces, kas tiek dalītas bēgļiem no Ukrainas. Noliktavā darbojas arī brīvprātīgie novada iedzīvotāji un palīgā nāk pašvaldības un domes pārstāvji. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam izveidoti arī ziedojamo mantu nodošanas punkti vairākās pašvaldības institūcijās (Mārupē, Piņķos, Spuņciemā). Vairāk: https://www.marupe.lv/lv/palidziba-ukrainai.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

Dienas centrs "Švarcenieki", Dienas centrs "Tīraine", Dienas centrs "Skulte". Bērni apmeklē arī daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru (DSPC) "Piņķi" un DSPC "Babīte".

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jauniešu māja "Hēlijs", Mārupē. Tajā darbojas Mārupes jauniešu dome ("M-up").

Dienas centrs senioriem

IR

Seniori visbiežāk apmeklē dienas centru "Skulte" un DAC "Švarcenieki", taču arī pārējos dienas centros ir laipni gaidīti viesi.

Bibliotēka

Mārupes novada bibliotēka atrodas Piņķos, tai ir trīs filiāles (Spuņciemā, Babītē, Jaunmārupē).

Publiskā ledushalle

IR

Ir 2 publiskās ledus halles, tās ir privātas.

Publiskais sporta centrs

IR

Babītes sporta komplekss un Mārupes sporta komplekss, Tīraines sporta komplekss.

Publiskā āra slidotava

IR

Uz ziemas sezonu tiek izveidotas 2 publiskās āra slidotavas Mārupē un Tīrainē.

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Ir pieejama plaša sporta infrastruktūra, visa aktuālā informācija publiski pieejama https://www.marupe.lv/lv/sports/pasvaldibas-sporta-bazes

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

Dienas centri: https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/socialais-atbalsts/dienas-centri; Bibliotēkas: https://www.marupe.lv/lv/kultura/marupes-novada-biblioteka-pinkos; Sporta infrastruktūra un piedāvājums novadā: https://www.marupe.lv/lv/sports.

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

Novada teritorijā ir vairāk kā 20 pašvaldības bērnu rotaļu laukumi.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Pašvaldība finansē bērnu rotaļu laukumu atjaunošanu pašvaldībai piederošos īpašumos un projektu ietvaros līdzfinansē daudzdzīvokļu māju īpašnieku īpašumā esošo bērnu rotaļu laukumu izveidi/atjaunošanu.

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Āra trenažieri un vingrošanas iekārtas, atpūtas vietas skvēros ar soliem un galdiem ir pieejamas visiem iedzīvotājiem (nav izdalītas īpašas senioru atpūtas vietas).

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

Iespēju robežās visas sabiedriskās ēkas tiek pielāgotas. Attīstot jaunus infrastruktūras objektus, tiek ņemti vērā vides pieejamības nosacījumi.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Šobrīd notiek apjomīga veloinfrastruktūras izveide novadā. Mārupes novada pašvaldība ar līdzfinansējumu no Eiropas Atveseļošanas fonda 2 877 000 eiro apmērā ir uzsākusi projekta “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā” īstenošanu. Projektā līdz 2026. gada 31. maijam tiks izveidoti divi reģionāla mēroga velomaršruti: virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe; virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve). Visā novadā tiek izbūvēti jauni gājēju/veloceliņi. Pie pašvaldības ēkām ir izbūvētas velonovietnes, kā arī velo apkopes stendi

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Pašvaldības ēkās ir automātiski veramas durvis un uzbraucamas rampas. Pašvaldības ielās ierīkoti luksofori, kas aprīkoti ar skaņas signālu;

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Jaunā Mārupes Mūzikas un mākslas skolas ēka.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Pašvaldībai nav šādu peldvietu

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Skeitparki, āra trenažieri, veloceliņi, Pump track tase, labiekārtotas atpūtas vietas jauniešiem - skvēri, sporta laukumi.

Labiekārtota Medema purva pastaigu taka. Paplašināta Mārupes Mūzikas un mākslas skolas ēka, kā arī tiek labiekārtota apkārtne drošākai un vienkāršākai piekļuvei skolai un sabiedriskajam transportam.

Skip to content